Жер бетіндегі ара ашы ты тарды қ қ

Скачать презентацию Жер бетіндегі ара ашы ты тарды қ қ Скачать презентацию Жер бетіндегі ара ашы ты тарды қ қ

masshtab.ppt

 • Размер: 615.5 Кб
 • Автор: Men Jane-Men
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Жер бетіндегі ара ашы ты тарды қ қ по слайдам

 Жер бетіндегі ара ашы ты тарды қ қ қ лшеу. Жергілікті жерді Жер бетіндегі ара ашы ты тарды қ қ қ лшеу. Жергілікті жерді ө ба дарлау. ғ Масштаб.

 К кжиек – б л бізге к рінетін айнала. ө ұ ө К кжиек – б л бізге к рінетін айнала. ө ұ ө Ашы к кжиек- егер қ ө к кжиекті сызы ы белгілі ө ң ғ болса, жабы к кжиек- қ ө к кжиек жиегі жабы. ө қ Б л жергілікті жердегі ұ ба ытты аны тау ғ қ

 КОМПАС (Т СБА АР) – БА ЫТТЫ Ұ Ғ Ғ АНЫ ТАЙТЫН КОМПАС (Т СБА АР) – БА ЫТТЫ Ұ Ғ Ғ АНЫ ТАЙТЫН РАЛ Қ ҚҰ ережелер: 1. Компасты тегіс жерге ойып, қ компасты стрелкасы то та анша ң қ ғ к ту керек. ү 2. компасты стрелкасын ң к кжиекті солт стік т сымен ө ң ү ұ с йкестендіру. ә 3. Айналада ы заттар а компасты ғ ғ ба ыттау. ғ 4. азимутты аны тау немесе азимут қ ба ытын аны тау ғ қ

 1 -14 4 1 —

 Жер бетіндегі заттар бойынша к кжиекті т старын аны тау а ө Жер бетіндегі заттар бойынша к кжиекті т старын аны тау а ө ң ұ қ ғ болады. алай? Қ

 С Лесн. Б л солт стік ба ыт пен жергілікті ұ ү С Лесн. Б л солт стік ба ыт пен жергілікті ұ ү ғ жердегі зат арасында ы б рыш. ғ ұ А=90 º А= 180 ºА=0 ºА = 360 º А = 270 º О Ш Б

 1 -14 7 Азимут 1 -14 7 Азимут

 Азимутын салу: сіп т р ан а аштардан Ө ұ ғ ғ Азимутын салу: сіп т р ан а аштардан Ө ұ ғ ғ 100 ° азимут бойынша 400 м ж ру, сосын ү 180 ° азимут бойынша 600 м ж ру ж не ү ә 120 ° азимут бойынша 200 м ж ру керек. ү

 • Дегеніміз не? • Дегеніміз не?