«ЖАС ГЕОГРАФ» ЗИЯТКЕРЛІК

Скачать презентацию «ЖАС ГЕОГРАФ»  ЗИЯТКЕРЛІК Скачать презентацию «ЖАС ГЕОГРАФ» ЗИЯТКЕРЛІК

ghas_geograf.pptx

 • Размер: 2.9 Мб
 • Автор: Ару Утемуратова
 • Количество слайдов: 35

Описание презентации «ЖАС ГЕОГРАФ» ЗИЯТКЕРЛІК по слайдам

 «ЖАС ГЕОГРАФ»  ЗИЯТКЕРЛІК  САЙЫСЫ «ЖАС ГЕОГРАФ» ЗИЯТКЕРЛІК САЙЫСЫ

Сайыс турлары: 1. Таныстыру 2. “Ойлан, тап” 3. “Не? айда? Сайыс турлары: 1. Таныстыру 2. “Ойлан, тап” 3. “Не? айда? ашан? ”Қ Қ 4. “Кім жылдам? ” 5. “ Географиялы аялдама” қ 6. Капитандар сайысы

САЙЫС А АТЫСУШЫЛАР: Қ Қ “ БОЛАША ” ТОБЫ: Қ уанышбекова Қ АСАЙЫС А АТЫСУШЫЛАР: Қ Қ “ БОЛАША ” ТОБЫ: Қ уанышбекова Қ А бота қ Са ын алиева ғ ғ Ж пар ұД улетбаева ә Алтынг л ү

САЙЫС А АТЫСУШЫЛАР: Қ Қ “ АТАМЕКЕН” ТОБЫ: азкенова Қ Асем. М хтароваСАЙЫС А АТЫСУШЫЛАР: Қ Қ “ АТАМЕКЕН” ТОБЫ: азкенова Қ Асем. М хтарова ұ Наргиз

1 ТУР ТАНЫСТЫРУ 1 ТУР ТАНЫСТЫРУ

 БОЛАШАҚ БОЛАШАҚ

    АТАМЕКЕН   АТАМЕКЕН

2 ТУР “ ОЙЛАН, ТАП” 2 ТУР “ ОЙЛАН, ТАП”

аза станны аума ы 2 724 , 9 мы кмҚ қ ң ғ ңаза станны аума ы 2 724 , 9 мы кмҚ қ ң ғ ң 2 –ге те. Жеріні к лемі ж нінен 10 орын ң ң ө ө алады. аза стан шекарасыны жалпы зынды ы 12000 км –ге те. аза стан Қ қ ң ұ ғ ң Қ қ о т стігінде Т рікменстан, ытай ж не ыр ызыстан мемлекеттерімен шектеседі. ң ү ү Қ ә Қ ғ Республиканы жер бедеріні е т мен н ктесі ара ия ойысына (те із де гейінен ң ң ң ө ү Қ қ ң ң 142 м т мен ), ал е биік н ктесі Іле Алатауыны Тал ар шы ына (4973 м) тиесілі. ө ң ү ң ғ ң аза станны жер бедері жазы тардан, стірттері мен ыраттарын, аласа таулары Қ қ ң қ ү қ мен биік тауларынан т рады. Бетпа дала стірті солт стік ж не солт стік батыс ұ қ ү ү ә ү Каспий ма ы ойпатарымен, батысында Ма ыстау жазы ымен шектеседі. Батыс ң ңғ ғ Сібір жазы ы немесе аза ты са шо ысы Орталы аза станны к п жерін ғ Қ қ ң ұ қ қ қ Қ қ ң ө алып жатыр. Республика климаты ш ыл континенті. Елімізді е суы жері – ұғ ң ң қ Дарбаза -57 0 С те. аза стан аума ында ірілі са ты 58 мы зен бар. Оларды ң Қ қ ғ ұ қ ң ө ң ішінде 7 зен (Ертіс, Тобыл, Елек, Жем, Тор ай, Сырдария, Сарысу) 1000 км-ден ө ғ асады. Арал те ізі алабына аратал, Лепсі, А су, Іле зендері жатады. ң Қ қ ө Еліміз бойынша ауданы 100 км 2 -ден асатын 21 к л бар. Каспий те ізі — Еуропа мен ө ң Азияны аралы ында орналас ан жер шарында ы е т йы к л. Каспий те ізі 5 ң ғ қ ғ ң ұ қ ө ң мемлекет жа алауын шайып жатыр. ғ Топыра — таби ат компоненттеріні бірі. Республикамызда негізгі 3 топыра қ ғ ң қ зоналарына б лінеді: 1) ара топыра ; 2) о ыр; 3) с р. ө қ қ қ ң ұ аза станны жазы б лігінде солт стіктен о т стікке арай орманды дала, Қ қ ң қ ө ү ң ү қ ш лейт ж не ш л зоналары тарал ан. Ш л зонасы елімізді 46%-ын алып жатыр. ө ә ө ғ ө ң Осындай сем зен-к лдері, ас ар биік таулары, жай ал ан жасыл орманы, ке ә ө ө қ қ ғ ң байта жері елімізді д ние ж зі елдері арасында рухын биікке к теріп, беделін қ ү ү ө ас а татуда! қ қ

3 ТУР “ Не? айда? анша? ”Қ Қ 3 ТУР “ Не? айда? анша? ”Қ Қ

“ Атамекен” тобы: о ыр к мірҚ ң ө Тас к мір“ Атамекен” тобы: о ыр к мірҚ ң ө Тас к мір ө Темір Вольфрам рудасы “ Болаша ” қ тобы: М най ұ Газ Мыс Хромит

4 ТУР “ Кім жылдам? ” 4 ТУР “ Кім жылдам? ”

5 ТУР “ ГЕОГРАФИЯЛЫ Қ АЯЛДАМА” 5 ТУР “ ГЕОГРАФИЯЛЫ Қ АЯЛДАМА”

 • Мар ак л к ліқ ө ө • Есіл зені ө • • Мар ак л к ліқ ө ө • Есіл зені ө • Жез аз ан аласы қ ғ қ • О О, Жетісай аласы Қ қ • Рахман б ла тары ұ қ • Астана аласы қ • ызылтас тауы Қ • лкен Борсы мы Ү қ құ • Сырдария зені ө • Семей аласы қ • аратау жотасы Қ • Ша ан зені ғ ө • Т ркістан аласы ү қ “ Болаша ” тобы – солт стіктен о т стікке. қ ү ң ү “ Атамекен” тобы – батыстан шы ыс а. ғ қ • Тор ай зені ғ ө • лытау тауы Ұ • скемен аласы Ө қ • Мойын м ш лдері құ ө • Атырау аласы қ • Те із к лі ң ө • Каспий ма ы ойпаты ң • Петропавл аласы қ • Жем зені ө • Ертіс зені ө • айнар елді мекені Қ • Сарысу зені ө • Бетпа дала мы қ құ

6 ТУР КАПИТАНДАР САЙЫСЫ 6 ТУР КАПИТАНДАР САЙЫСЫ

4 5 63 21

Ебі желіне кері ба ытта Жетісу ғ а пасы ар ылы қ қ қЕбі желіне кері ба ытта Жетісу ғ а пасы ар ылы қ қ қ Орталы Азия а арай қ ғ қ со ып т ратын жел? ғ ұ

Сай ан желіқ Сай ан желіқ

4 5 63 21

Бейне  с ра. ұ қ Бейне с ра. ұ қ

С а р ы а р ақ С а р ы а р ақ

4 5 63 21

У с ш а ы т ың ғ У с ш а ы т ың ғ

Шы ыстауңғ Шы ыстауңғ

4 5 63 21

Жауын-шашын е к п т сетін ң ө ү жер? Жауын-шашын е к п т сетін ң ө ү жер?

Батыс Алтай Батыс Алтай

4 5 63 21

Бейне  с ра. ұ қ Бейне с ра. ұ қ

Ж е т і с у Ж е т і с у

4 5 63 21

Б е с а к л а с м р е Б е с а к л а с м р е

Барсакелмес Барсакелмес