ЖАҢА САБАҚ Саба ты барысы. I.

Скачать презентацию ЖАҢА САБАҚ   Саба ты барысы. I. Скачать презентацию ЖАҢА САБАҚ Саба ты барысы. I.

azot.pptx

  • Размер: 1.7 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 9

Описание презентации ЖАҢА САБАҚ Саба ты барысы. I. по слайдам

ЖАҢА САБАҚ ЖАҢА САБАҚ

 Саба ты барысы. I. Жа а саба аты о ып- йрену. қ ң ң қ Саба ты барысы. I. Жа а саба аты о ып- йрену. қ ң ң қ қ ү Азот на ыз бейметалл, ол II кіші периодта, V негізгі топшада ғ орналас ан. Электронны орбитал а орналасуы: қ ң ғ +7 N) 2ē) 5ē. Оны сутекті ш ыш осылысы – NH ң ұ қ қ 3 Оттекті осылыста ы тоты у д режесі: +1, +2, +3, +4, +5. қ ғ ғ ә Т ра ты осылыстары NO ұ қ қ 2 , N 2 O 5 екені айтылады. Азот молекуласыны N ң 2 рылымды формуласына арап, құ қ қ онда ы азот атомдары коваленттік полюссіз байланыс ғ т зетінін еске т сіру ажет. Химиялы беріктігі жа ынан – ү ү қ қ ғ сал ырт газ. Ауада к лемі бойынша 78%, масса бойынша ғ ө 75, 5% тарал ан. Азот ауаны негізгі б лігі. 1 л суда 15, 4 мл ғ ң ө азот ериді. Таби атта ы таралуы жа ынан бейметалдарды ғ ғ ғ ң ішінде 9 -орында. М алім азот жайлы білімді толы тыру ұғ қ ма сатында алдан-ала лестірме рал даярлайды. Одан со қ ү құ ң т мендегідей жоспарды сынып, о ушылар а о улы ж не ө ұ қ ғ қ қ ә аны тамалы ралмен зіндік ж мыс істеуіне м мкіндік қ қ құ ө ұ ү береді.

 Азотты сипаттау жоспары:  1)азотты периодты ж йедегі орны; ң қ ү 2)азот - жай Азотты сипаттау жоспары: 1)азотты периодты ж йедегі орны; ң қ ү 2)азот — жай зат; 3)таби атта таралуы; ғ 4)физикалы асиеттер; қ қ 5)химифлы асиеттері; қ қ 6)алу жолы; 7) олданылуы. қ Жеке о ушылар а азотты ашылу тарихы мен олданылуына қ ғ ң қ байланысты алдын ала тапсырма беріп, шы армашылы ғ қ абілетін шы дауына м мкіндік береміз. қ ң ү Азотты химиялы асиеттерін о ып- йрену шін сызбан с а ң қ қ қ ү ү ұ қ беріледі. О ушылар тиісті реакция те деулерін растырады. қ ң құ р жа дайда азотты электртерістігін пайдалана отырып, Ә ғ ң химиялы реакция те деулері тоты у-тоты сыздану қ ң ғ қ реакциясы т рінде те есетінін ескертеміз. ү ң

Сұйық азот    Сұйық азот

АММИАК СИНТЕЗІ. АЗОТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ СҰЙЫҚ АЗОТ МЕДИЦИНАДА АЗОТ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ СИНТЕЗІ ТЫҢАЙТҚЫШ ӨНДІРІСІ ИНЕРТТІ ОРТАНЫ ТУДЫРУ АММИАК СИНТЕЗІ. АЗОТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ СҰЙЫҚ АЗОТ МЕДИЦИНАДА АЗОТ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ СИНТЕЗІ ТЫҢАЙТҚЫШ ӨНДІРІСІ ИНЕРТТІ ОРТАНЫ ТУДЫРУ

III. Ал ан білімді орытындылау. ғ қ Т мендегідей бекіту с ра тарын даярлап, оны талдауIII. Ал ан білімді орытындылау. ғ қ Т мендегідей бекіту с ра тарын даярлап, оны талдау керек. ө ұ қ 1. Азотты периодты ж йедегі орнына байланысты ң қ ү сипаттама бері дер. ң 2. ш бейметалл: азот, фосфор, оттек берілген. Ү р айсысыны периодты ж йедегі орнына байланыст Ә қ ң қ ү салыстырмалы сипаттама бері дер. ң Ал ан білімді бекіту: ғ 1. Азотты металмен, сутекпен ж не оттекпен рекеттесу ң ә ә реакция те деулерін жазы дар. ң ң 2. Та ырыпта сыныл ан сызбан с аны ж не жоспарды қ ұ ғ ұ қ ә пайдаланып, з т сінгендері ді айтып бері дер. ө ү ң ң 3. нерк сіпте ауаны алай с йы к йге айналдыру а болады, ө ә қ ұ қ ү ғ одан азотты алай б ліп алады? қ ө М алімні басшылы ымен осы кезге дейін ал ан білімдерін ұғ ң ғ ғ о ушылар здері орытындылай білуі керек. Сонда ана білім қ ө қ ғ сапасы тияна ты, жоспарлы т рде іске асады. қ ү

йге тапсырма. Ү  § 13.  1 -6 -жатты улар, ғ есептер жина ы, жйге тапсырма. Ү § 13. 1 -6 -жатты улар, ғ есептер жина ы, ж мыс д птері. ғ ұ ә Ты ң д ағанд ары ң ы зғ а рахм ет!!!