Зертханада олданылатын ыдыстар қ мен реактивтерді дайындау дісі

Скачать презентацию Зертханада олданылатын ыдыстар қ мен реактивтерді дайындау дісі Скачать презентацию Зертханада олданылатын ыдыстар қ мен реактивтерді дайындау дісі

aza_make_2_srs.pptx

  • Размер: 947.4 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 11

Описание презентации Зертханада олданылатын ыдыстар қ мен реактивтерді дайындау дісі по слайдам

Зертханада олданылатын ыдыстар қ мен реактивтерді дайындау дісі ә Дайында ан:  бдіраза А.Зертханада олданылатын ыдыстар қ мен реактивтерді дайындау дісі ә Дайында ан: бдіраза А. , Бегман М. ғ Ә қ Тексерген:

 Зертхана - медицина саласында ылыми немесе ғ олданбалы клиникалы ауруды айыру, санитарлы Зертхана — медицина саласында ылыми немесе ғ олданбалы клиникалы ауруды айыру, санитарлы қ қ қ эпидемиологиялы зерттеулер ж ргізетін, сол сия ты қ ү қ бас а да медициналы мекемелерге арнайы м селелер қ қ ә бойынша дістемелік-ісж зілік к мек к рсететін ә ү ө ө медициналы мекеме немесе медициналы мекемелер қ қ жанында ы рылымды б лімше. ғ құ қ ө

 Ерітінділер — кем дегенде екі құрамдас бөліктерден тұратын құрамы өзгермелігомогенді(біртекті)жүйелер.  Ерітінділергазтәрізді, сұйықжәнеқаттыболуы Ерітінділер — кем дегенде екі құрамдас бөліктерден тұратын құрамы өзгермелігомогенді(біртекті)жүйелер. Ерітінділергазтәрізді, сұйықжәнеқаттыболуы мүмкін. Олардың ішінде жан-жақты зерттелгені және жиі қолданылатыны сұйық, әсіресе, сулы ерітінділер. Сондықтан тұрмыста ерітінділер деп, көбінесе, сұйық күйдегімолекула-дисперстік жүйелерді айтады. Ерітінділердің құрамы құрамдас бөліктердің конценрацияларымен сипатталады.

 Зертханалық шыны ыдыс - әр түрлі дизайнда арнайы және мамандандырылған цистерналар көлемі және Зертханалық шыны ыдыс — әр түрлі дизайнда арнайы және мамандандырылған цистерналар көлемі және агрессивті орталарда төзiмдi материалдардан дайындалған. Зертханалық ыдыс қажетті жылу төзімділігін, ашықтығын және басқа да қажетті физикалық формаларды сақтайды.

Зертханалардың үй-жайларына, құрал-жабдықтарына және орналастыруына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар  4. Зертханалық үй-жайлардың жиынтығы, ғимаратыЗертханалардың үй-жайларына, құрал-жабдықтарына және орналастыруына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар 4. Зертханалық үй-жайлардың жиынтығы, ғимараты және олардың көлемі сәйкес құрылыстық нормалар мен ережелердің (бұдан әрі — ҚНж. Е) талаптарына сай болуы керек. 5. Зертханалар жеке ғимараттарда немесе жеке қабатта орналасуы керек. Зертханаларды қоғамдық және тұрғын үй ғимараттарында орналастыруға болмайды. 6. Зертханалар екі қабатты үйде орналасқан жағдайда жуу және өлшеу бөлмелері әр қабатта болуы керек. 7. Виварий болған жағдайда, виваримен тұрғын немесе қоғамдық ғимараттардың ара қашықтығы 50 метр (бұдан әрі — м) кем болмауы керек.

 Зертханаларды  олданылып ж рген Нж. Е-ні талаптарына сай су быры, ң қ Зертханаларды олданылып ж рген Нж. Е-ні талаптарына сай су быры, ң қ ү Қ ң құ канализация ж йесімен, электр уатымен амтамасыз ететін, орталы тандырыл ан ү қ қ қ ғ жылыту ж не ысты су ж йелері болуы керек. ә қ ү Ауаны температурасы +18 -ден +21 ң о С болуы керек. Зертханалы й-жайда ы ауаны айырбасталуы мынандай есеппен ж ргізілуі қ ү ғ ң ү керек: жарыл ыш ж не улы газдарды , уларды ж не ша -тоза ны аны пасы ғ ә ң ң ң қ қ ж мысшы й-жайды ауасында шектеулі шектен аспайтындай болуы керек. ұ ү ң Зертханалы й-жайды таби и ж не жасанды жары к здері болуы керек. қ ү ң ғ ә қ ө Бокста ы терезені жа таулары ауа жібермейтіндей ты ыздала жабылуы керек. ғ ң қ ғ й-жайды абыр алары тегіс болып, жу ыш — зарарсыздандыр ыш д рмектерді Ү ң қ ғ ғ ғ ә ң серінен за ымдалмауы керек. Зертхананы едені аза стан Республикасында ә қ ң Қ қ пайдалану а р сат етілген тай ана болмай, су ткізбейтін, ыш ылдарды серіне ғ ұқ ғ қ ө қ қ ң ә берік та тайшалармен немесе бас адай материалдармен жабылуы керек. қ қ Зертханалы жи аз ыл ал мен зарарсыздандыр ыш д рмектерді серіне берік қ һ ғ ғ ә ң ә болуы керек.

 Отпен және өртену мен жарылу қауіпі бар заттармен жұмыс істеуге арналған жұмысшы үстелдердің Отпен және өртену мен жарылу қауіпі бар заттармен жұмыс істеуге арналған жұмысшы үстелдердің беттері жанбайтын материалдармен, ал қышқыл және сілтілермен жұмыс істегенде олар тотықпайтын материалдармен қапталып, олардың ернеулері болуы керек. Улы заттармен істелетін жұмыстар оңаша үй-жайларда (бөлмелерде) жүргізілуі керек. Жану және жарылу қаупі бар заттармен байланысты жұмыстар жүргізілетін зертханалардың жұмысшы үй-жайлары екі шығатын есік болуы керек. Зиянды және жанғыш бу және газ бөлумен жүретін жұмыстар жүргізілетін сорғыш шкафтардың жоғарғы және төменгі сорғылармен (сорғыны қосу булардың тығыздығына қарай реттеледі), сондай-ақ сұйықтың еденге төгілуіне бөгет болатын ернеулермен жабдықталуы керек. Сорғыш құралдарды пайдаланғанда мөлшері 15 -20 см өзек арқылы ашылған шкаф есігінен ауаны сору жылдамдығы 0, 5 -тен 0, 7 метр секунд (бұдан әрі — м/сек) болатындай етіп есептеу керек. Аса қауіпті зиянды заттармен жұмыс істегенде (қауіптілігі 1 және 2 сыныптағылар) ауаны сорылуы жылдамдығын 1 м/сек. дейін көбейту керек.

 Сорғыш шкафтардың есіктерін жұмыс уақытында жабық (түсірілген) күйде ұстап, ауаны жақсы сору үшін Сорғыш шкафтардың есіктерін жұмыс уақытында жабық (түсірілген) күйде ұстап, ауаны жақсы сору үшін астынан аздаған тесік қалдырып қою керек: оларды тек құралдар мен қондырғыларды жұмыс істеп тұрғанда ғана ашуға болады. Сорғының есіктерін көтергенде, олардың кездейсоқ жағдайда құлап қалмауы үшін тіректермен мықтап ұстату керек. Әрбір зертханаларда мыналар болуы керек: 1) зертхананың төлқұжаты; 2) өрт сөндіруге арналған құралдар; 3) қызметкерлерге арналған жеке және ұжымдық сақтану құралдары (газтұтқыш, сақтандырғыш көзілдіріктер, бет перделер, улы газдан қорғайтын және газды жоятын, зарарсыздандырғыш заттар) болуы керек.

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ Назарлары ыз а рахмет!ң ғ