Скачать презентацию Železniční doprava Předmět Technologie silniční nákladní dopravy Скачать презентацию Železniční doprava Předmět Technologie silniční nákladní dopravy

607f7d0042ad5ba960c521f685bd99b5.ppt

  • Количество слайдов: 43

 Železniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph. D. Evropský Železniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph. D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Železniční doprava je doprava uskutečňována železničními dopravními prostředky po železničních tratích. Železniční doprava - Železniční doprava je doprava uskutečňována železničními dopravními prostředky po železničních tratích. Železniční doprava - osobní doprava - nákladní doprava Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Mezi vybrané charakteristiky železniční dopravy patří: - přeprava těžkých a hromadných substrátů (značné objemy Mezi vybrané charakteristiky železniční dopravy patří: - přeprava těžkých a hromadných substrátů (značné objemy přeprav vyjádřené ukazatelem ztížení na nápravu, až 22, 5 t, u silnice jen kolem 11, 5 t), - vhodnost pro střední a delší přepravní vzdálenosti (mezní přepravní vzdálenost mezi silniční a železniční dopravou je nejčastěji udávána 400600 km), - vyšší bezpečnost dopravního systému, - vyšší nezávislost na povětrnostních vlivech, - šetrnost k životnímu prostředí než silniční a letecká doprava, - nižší spotřeba energie než u silniční dopravy, - srovnatelná rychlost přepravy se silniční dopravou na delších vzdálenostech, Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Železniční trať je obecně chápána jako dráha, která je určena k pohybu drážních vozidel Železniční trať je obecně chápána jako dráha, která je určena k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Zdroj: http: //www. abf. cz/srpk/2008/cz/pic/v 1. jpg Zdroj: http: //hostivice. zeleni. cz/11171/clanek/modernizace-zeleznicnitrati-z-kladna-do-prahy/ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Železniční dráhy lze rozdělit podle významu, účelu a technických podmínek do čtyř kategorií (z. Železniční dráhy lze rozdělit podle významu, účelu a technických podmínek do čtyř kategorií (z. 266/1994 Sb. , v platném znění) - dráha celostátní je dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označená, - dráha regionální je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěna do celostátní nebo jiné regionální dráhy, - vlečka je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěna do celostátní nebo jiné regionální dráhy, - speciální dráha je dráha, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Železniční stanice jsou místa pro řízení sledu vlaků, které mají kolejové rozvětvení umožňující křižování Železniční stanice jsou místa pro řízení sledu vlaků, které mají kolejové rozvětvení umožňující křižování a předjíždění vlaků a zařízení pro přepravu cestujících, prodej a výdej zboží a některé i pro rozřazování a sestavování vlaků. Zdroj: http: //g. denik. cz/43/3 f/nadrazi-zeleznicni-stanice-prestavba-hlavak 201210091_denik-1024. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Železniční mapa ČR Zdroj: http: //provoz. szdc. cz/PORTAL/View. Article. aspx? oid=594598 Evropský sociální fond Železniční mapa ČR Zdroj: http: //provoz. szdc. cz/PORTAL/View. Article. aspx? oid=594598 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zdroj: http: //provoz. szdc. cz/PORTAL/View. Article. aspx? oid=594598 Evropský sociální fond Praha & EU: Zdroj: http: //provoz. szdc. cz/PORTAL/View. Article. aspx? oid=594598 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Historie železnice v ČR Železniční doprava na území České republiky má své počátky v Historie železnice v ČR Železniční doprava na území České republiky má své počátky v první třetině 19. století. Tuto síť pak převzala po rozpadu Rakouska-Uherska již při svém vzniku Československá republika. Dominantním vlastníkem, stavitelem a provozovatelem železničních drah na našem území v průběhu historie byl nejčastěji stát, i když železnice zažila i období, kdy tomu tak nebylo. V současné době je vlastníkem většiny železničních tratí České republiky stát, zastoupený státní organizací Správa železniční dopravní cesty. České dráhy, akciová společnost jsou největším národním dopravcem. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Historie : Koněspřežné dráhy 1827 - koněspřežná železnice Linec - České Budějovice, návrh František Historie : Koněspřežné dráhy 1827 - koněspřežná železnice Linec - České Budějovice, návrh František Josef Gerstner (1756 – 1832), stavitel František Antonín rytíř von Gerstner (1795 – 1840), pro dopravu soli z hornorakouské Solné komory 1830 - Lánská koněspřežka (Lány –Praha) – doprava dřeva a uhlí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Parostrojní železnice 1837 - Severní dráha císaře Ferdinanda - z Vídně do haličské Bochni Parostrojní železnice 1837 - Severní dráha císaře Ferdinanda - z Vídně do haličské Bochni 1839 – Břeclav, Brno 1841 – Přerov, Olomouc 1847 – Bohumín a 1948 napojení na pruskou železniční síť Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

1841 - Severní státní dráha (z Olomouce směr Praha) 1845 – Olomouc – Praha 1841 - Severní státní dráha (z Olomouce směr Praha) 1845 – Olomouc – Praha 1849 – Brno – Česká Třebová 1852 – Praha – Děčín 1854 - Stát se budování železnic ve vlastní režii vzdal, byl však vydán nový tzv. koncesní zákon, který umožňoval zvýhodňovat železniční podnikání garantovaným zhodnocením kapitálu, osvobozením od daní na určitý čas apod. Postavené prodal soukromé Společnosti státní dráhy. Od roku 1884 postupné zestátňování drah. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Systémy železniční dopravy ve světě: Severoamerický systém – USA, Kanada – síť není hustá, Systémy železniční dopravy ve světě: Severoamerický systém – USA, Kanada – síť není hustá, vysoká úroveň, velké přepravní výkony Zdroj: http: //www. hybrid. cz/obrazky/rychlovlaky/vysokorychlostni-zeleznice-spojenestaty-americke-2030. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Západní Evropa – hustá síť, budují se vysokorychlostní tratě Francie - TGV – cestovní Západní Evropa – hustá síť, budují se vysokorychlostní tratě Francie - TGV – cestovní rychlost 320 až 350 km/h, rekord 574, 8 km/h Německo – ICE cestovní rychlost 230 až 300 km/h Eurotunel – od r. 1994 přímé spojení V. Britanie s Francií Zdroj: http: //www. mdcr. cz/NR/rdonlyres/1 C 84 A 96 D-1 F 28 -4826 -9 C 5 E 726 A 01021 EA 1/0/VRTEvropa. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rusko – Transsibiřská magistrála Zdroj: http: //www. irucz. ru/img/foto_big/Euro. Asia. Zeleznice_map. jpg Evropský sociální Rusko – Transsibiřská magistrála Zdroj: http: //www. irucz. ru/img/foto_big/Euro. Asia. Zeleznice_map. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Další země: Čína – Transrapid (Maglev) v Šanghaji rychlost až 431 km/h – vysokorychlostní Další země: Čína – Transrapid (Maglev) v Šanghaji rychlost až 431 km/h – vysokorychlostní železnici z Pekingu do Kantonu – délka 2300 km, rychlost až 300 km/h Japonsku - Šinkansen – první VRT od roku 1964 Zdroj: http: //www. rade. ic. cz/3. rocnik/asie/obr/shinkansen_map. jpg Zdroj: http: //www. profimedia. cz/fotografie/sinkanzen-n 700 system/profimedia-0011187471. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Základní charakteristika železniční sítě SŽDC délka tratí celkem 9 470 km stavební délka kolejí Základní charakteristika železniční sítě SŽDC délka tratí celkem 9 470 km stavební délka kolejí celkem 15 552 km Tratě celostátní dráhy zařazené do evropského žel. systému - koridorové délka tratí celkem 1 330 km stavební délka kolejí celkem 3 725 km Tratě celostátní dráhy zařazené do evropského žel. systému – ostatní délka tratí celkem 1 270 km stavební délka kolejí celkem 2 885 km Tratě celostátní dráhy – ostatní délka tratí celkem 3 321 km stavební délka kolejí celkem 4 932 km Regionální tratě délka tratí celkem 3 541 km stavební délka kolejí celkem 3 976 km Tratě rozchodu 760 mm 102 km Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

V České republice se budují železniční koridory, které se napojují na evropskou železniční síť V České republice se budují železniční koridory, které se napojují na evropskou železniční síť 1. 2. 3. 4. koridor – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav. koridor – Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné – Polsko. koridor – Praha – Plzeň – Cheb. koridor – Praha – České Budějovice – Linec. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zdroj: http: //provoz. szdc. cz/PORTAL/View. Article. aspx? oid=594598 Evropský sociální fond Praha & EU: Zdroj: http: //provoz. szdc. cz/PORTAL/View. Article. aspx? oid=594598 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozchod kolejí Zdroj: http: //www. fd. cvut. cz/personal/tyfal/str/predmety/pkd-pr/pkd 2. pdf Evropský sociální fond Praha Rozchod kolejí Zdroj: http: //www. fd. cvut. cz/personal/tyfal/str/predmety/pkd-pr/pkd 2. pdf Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Normální rozchod 1435 mm 62% délky tratí ve světě používá se v v Evropě Normální rozchod 1435 mm 62% délky tratí ve světě používá se v v Evropě (kromě zemí bývalého SSSR, Finska, Španělska, Portugalska a Irska), na Blízkém Východě, v Číně, severní Africe, Severní Americe, v Japonsku pro vlaky Šinkansen Široké rozchody 1520 až 2134 mm 15% délky tratí ve světě - 1676 mm - Argentina, Indie - 1668 mm - Španělské, Portugalsko - 1600 mm - Irsko, Brazílie, Austrálie - 1524 mm - Finsko - 1520 mm - Rusko, státy bývalého Sovětského svazu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Úzký rozchod 650 až 1219 mm 23% délky tratí ve světě - 1067 mm Úzký rozchod 650 až 1219 mm 23% délky tratí ve světě - 1067 mm - Jižní Afrika, Japonsko, Nový Zéland - 1000 mm - úzkorozchodné tratě Německo, Švýcarsko, Španělsko, tramvaj Liberec, Bratislava - 915 mm - Peru - 800 mm - horské dráhy Švýcarsko - 760 mm - úzkorozchodné trať Obrataň – J. Hradec – Nový Bystřice, Třemešná ve Sl. - Osoblaha - 750 mm - úzkorozchodné tratě Německo - 650 mm - Maroko Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozchody kolejí železničních sítí. Světle modrou barvou je značen normální rozchod 1435 mm. Zelenými Rozchody kolejí železničních sítí. Světle modrou barvou je značen normální rozchod 1435 mm. Zelenými odstíny jsou značeny široké rozchody, fialovými a červenými odstíny úzké rozchody. Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Rail_gauge_world. svg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Kolejová vozidla Lokomotiva - samostatné trakční kolejové vozidlo, určené pro pojezd vlaků složených z Kolejová vozidla Lokomotiva - samostatné trakční kolejové vozidlo, určené pro pojezd vlaků složených z železničních vozů či jiných kolejových vozidel. - se spalovacím motorem (vznětovým)– přenos síly na kola mechanický, hydraulický nebo elektrický - elektrické - stejnosměrné, střídavé a vícesystémové. Zdroj: http: //filip. vibe. cz/vlaky/obrazky/za. JPG Zdroj: http: //www. railnews. cz/image/gallery/2008 -08 -09 -06 -57 -37 -1 -lokomotiva_skoda_109 e_002. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

- parní Zdroj: http: //www. frankuv-dvur. cz/media/galleries/jh-uzkokolejky-1. jpg Zdroj: http: //www. topzine. cz/wp-content/uploads/2011/05/parn%C 3%ADlokomotiva. - parní Zdroj: http: //www. frankuv-dvur. cz/media/galleries/jh-uzkokolejky-1. jpg Zdroj: http: //www. topzine. cz/wp-content/uploads/2011/05/parn%C 3%ADlokomotiva. jpg - motorový vůz Zdroj: http: //www. vlaky. net/upload/images/reports/003522/02. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

- elektrická jednotka Zdroj: http: //nd 01. jxs. cz/354/458/fb 75 c 727 a 2_21015452_o - elektrická jednotka Zdroj: http: //nd 01. jxs. cz/354/458/fb 75 c 727 a 2_21015452_o 2. jpg Zdroj: http: //www. ceskedrahy. cz/assets/tiskove-centrum/fotogalerie/vlaky/pendolino_exterier_12. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Elektrická trakce - stejnosměrná soustava - 3000 V - část ČR, Itálie, Polsko, Belgie, Elektrická trakce - stejnosměrná soustava - 3000 V - část ČR, Itálie, Polsko, Belgie, část zemí bývalého SSSR - střídavá soustava - 25 k. V, 50 Hz - část ČR, část Slovenska, část Francie, Maďarsko, Indie, Pákistán, - 15 k. V, 16 2/3 Hz (50/3 Hz) dnes 16, 7 Hz - Německo, Rakousko, Švýcarsko, Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Železniční vozy nákladní - výsypný vůz - krytý vůz - vysokostěnný otevřený vůz plošinový Železniční vozy nákladní - výsypný vůz - krytý vůz - vysokostěnný otevřený vůz plošinový vůz pro přepravu kontejnerů Zdroj: http: //www. cdcargo. cz/files/pruvodci/pru 14. pdf Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

- kotlový vůz - hlubinný vůz - plošinový vůz - chladicí vůz Zdroj: http: - kotlový vůz - hlubinný vůz - plošinový vůz - chladicí vůz Zdroj: http: //www. cdcargo. cz/files/pruvodci/pru 14. pdf Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

- vůz pro ro-la Zdroj: http: //www. vagongyar. hu/en/index. php? pageid=2 Evropský sociální fond - vůz pro ro-la Zdroj: http: //www. vagongyar. hu/en/index. php? pageid=2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Přístup na ŽDC SŽDC umožňuje přístup na železniční dopravní cestu všem dopravcům, kteří splňují Přístup na ŽDC SŽDC umožňuje přístup na železniční dopravní cestu všem dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o dráhách. Podmínky pro přístup odpovídají evropským standardům a jsou stejné pro všechny dopravce. S dopravcem, který splnil podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu, uzavře SŽDC smlouvu o provozování drážní dopravy. Podrobnosti jsou v Prohlášení o dráze celostátní a regionální, které vydává SŽDC. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Základní podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu: - být zapsán v obchodním rejstříku Základní podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu: - být zapsán v obchodním rejstříku - být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy - být držitelem platného osvědčení dopravce - sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy - s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní dopravy - mít přidělenou kapacitu dopravní cesty Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Podrobnosti jsou v zákoně č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění pozdějších předpisů Podrobnosti jsou v zákoně č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a v Prohlášení o dráze celostátní a regionální, které vydává SŽDC. http: //www. szdc. cz/provozovani-drahy/pristup-nazdc. html Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Dopravci působící na síti SŽDC a rozsah licence Abellio CZ a. s. GJW Praha Dopravci působící na síti SŽDC a rozsah licence Abellio CZ a. s. GJW Praha spol. s r. o. N GW Train Regio a. s. O+N Chládek & Tintěra, a. s. O+N Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s. MBM rail s. r. o. O+N METRANS, a. s. N METRANS Rail s. r. o. O+N N NOR a. s. N Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. N N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. N OHL ŽS, a. s. N Advanced World Transport a. s. O+N ARRIVA vlaky s. r. o. O+N AŽD Praha s. r. o. N BF Logistics s. r. o. N BRYNTIN RAIL CZ, s. r. o. N CZ Logistics, s. r. o. N IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. N České dráhy, a. s. O+N IDS CARGO a. s. N OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s. r. o. O+N ČD Cargo, a. s. O+N JARO Česká Skalice, s. r. o. N Ostravská dopravní společnost, a. s. N D B V - I T L, s. r. o. N O+N Petrolsped Slovakia s. r. o. N EDIKT a. s. N Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. N PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA N N EUROVIA CS, a. s. N KK - provoz a opravy lok. s. r. o. Express Rail, a. s. N KŽC Doprava, s. r. o. O+N Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť Elektrizace železnic Praha a. s. N LEO Express a. s. O+N Puš s. r. o. O+N Elektrizácia železníc Kysak a. s. N Lokálka Group, občanské sdružení O+N Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft N O+N N LOKO TRANS s. r. o. Rail system s. r. o. EŽC a. s. Loko. Train s. r. o. N Regio. Jet a. s. O+N LTE Logistik a Transport Czechia s. r. o. N RETROLOK s. r. o. , N Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

RM LINES, a. s. N STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. O+N RTS Rail Transport RM LINES, a. s. N STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. O+N RTS Rail Transport Service Gmb. H N TCHAS ŽD s. r. o. N RUTR, spol. s r. o. N TOMI-REMONT a. s. N SANRE, spol. s r. o. N TONCUR s. r. o. N SART-stavby a rekonstrukce a. s. N TORAMOS, s. r. o. N SD - Kolejová doprava, a. s. N TRAIL Servis a. s. N SEŽEV-REKO, a. s. N Trakce, a. s. N SGJW Hradec Králové spol. s r. o. N TRAMO RAIL, a. s. N Skanska a. s. N Traťová strojní společnost, a. s. N Slezské zemské dráhy, o. p. s. O+N TSS GRADE, a. s. N SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a. s. N UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. N Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s. N Veolia Transport Morava a. s. O+N Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. N Viamont DSP a. s. N Správa železniční dopravní cesty, státní organizace O+N VÍTKOVICE Doprava, a. s. N Stavební firma CARDA-MÜLLER s. r. o. N Vogtlandbahn-Gmb. H O+N ZABABA, s. r. o. O+N N = nákladní O = osobní Aktualizováno k 17. 12. 2012 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zabezpečovací zařízení - staniční - traťová - vlaková - přejezdová – pro zabezpečení bezpečnosti Zabezpečovací zařízení - staniční - traťová - vlaková - přejezdová – pro zabezpečení bezpečnosti provozu na železnici i v úrovni křižující pozemní komunikace - závory - automatická přejezdová výstražná zařízení - výstražné kříže Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Přejezdy v ČR Řádek Vykazované údaje Jednotka Počet 1 Počet přejezdů celkem kus 8 Přejezdy v ČR Řádek Vykazované údaje Jednotka Počet 1 Počet přejezdů celkem kus 8 096 Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem kus 4 382 Přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) kus 3 714 kus 3 279 PZS se závorami kus 1 091 PZS bez závor kus 2 188 kus 396 PZM obsluhované na dálku kus 155 PZM obsluhované místně kus 241 2 Z řádku 1 3 4 4. 1 4. 2 5 Přejezdy zabezpečené světelným PZZ (PZS) Z řádku 4 Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ (PZM) 5. 1 Z řádku 5 5. 2 Zdroj: http: //www. szdc. cz/web/prejezdy-v-cislech. html Evropský sociální fond Aktualizováno k 1. 3. 2012 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Číslování železničních přejezdů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Číslování železničních přejezdů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zdroj: http: //www. dicr. cz/full. php? img=TZ/2013/2012_prejezdy. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Zdroj: http: //www. dicr. cz/full. php? img=TZ/2013/2012_prejezdy. jpg Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vlakové spojení mezi Čínou a Evropou Trasa: Peking – Hamburk Délka: 9 954 km Vlakové spojení mezi Čínou a Evropou Trasa: Peking – Hamburk Délka: 9 954 km Doba přepravy: 15 dní V provozu od ledna 2008 Přepravená kapacita: 98 TEU* Orientační náklady: 3, 5 tisíce eur (62 300 korun) za TEU* Trasa: Šen-čen – Mělník Délka: 12 205 km Doba přepravy: 18 dní a 3 hodiny V provozu od listopadu 2007 Přepravená kapacita: 104 TEU* Orientační náklady: 3, 5 tisíce eur za TEU Trasa: Šen-čen – Petrovice u Karviné Délka: 12 092 km Doba přepravy: 16 dní a 15 hodin V provozu od června 2007 Přepravená kapacita: 104 TEU* Orientační náklady: 3, 5 tisíce eur za TEU Zdroj: http: //zpravy. e 15. cz/byznys/doprava-a-logistika/cinske-zbozi-miri-do-evropy-po-nove-zeleznicnitrase#utm_medium=selfpromo&utm_source=e 15&utm_campaign=copylink Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Námořní spojení mezi Čínou a Evropou Trasa: Šanghaj/Šen-čen – Southhampton/Rotterdam/Hamburk – pluje se pouze Námořní spojení mezi Čínou a Evropou Trasa: Šanghaj/Šen-čen – Southhampton/Rotterdam/Hamburk – pluje se pouze přes Adenský záliv a Suezský průplav, od obeplouvání Afriky se v praxi upustilo Délka: 20 – 22 tisíc kilometrů Doba přepravy: od 26 do 35 dní V provozu od sedmdesátých let 19. století Přepravovaná kapacita: v řádu tisíců TEU* Orientační náklady: od 500 dolarů do 1850 eur za TEU* Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zdroje: SCHREIER, Pavel. Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Zdroje: SCHREIER, Pavel. Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Baset, 2004. ISBN 80 -7340 -034 -0. ŠIROKÝ, J. a kol. . Základy technologie a řízení dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80 -85630 -29 -9. http: //www. szdc. cz/index. html Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti