Записати та запам ’ ятати: Міжрегіональна Академія

 • Размер: 277 Кб
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Записати та запам ’ ятати: Міжрегіональна Академія по слайдам

Записати та запам ’ ятати: Міжрегіональна Академія Управління Персоналом МАУП Interregional Academy of Personnel ManagementЗаписати та запам ’ ятати: Міжрегіональна Академія Управління Персоналом МАУП Interregional Academy of Personnel Management IAPM Правоохоронна діяльність Law enforcement

LAW ENFORCEMENT JOBS Uniformed officers to be considered розглядатися, рахуватися generalists універсали law enforcement industry правоохороннаLAW ENFORCEMENT JOBS Uniformed officers to be considered розглядатися, рахуватися generalists універсали law enforcement industry правоохоронна галузь basic responsibilities основні обов ’ язки to patrol communities патрулювати населені пункти to transit systems проходити системи to respond to calls реагувати на виклики to include містити, включати directing traffic керування дорожнім рухом accident аварія, нещасний випадок abnormal congestion пробка на дорозі to provide assistance надавати допомогу

at the s с ene of an accident на місці аварії to investigate burglaries розслідуватиat the s с ene of an accident на місці аварії to investigate burglaries розслідувати крадіжки minor crimes дрібні злочини urban areas міські райони to perform the duties виконувати обов ’ язки to enlist залучати local ordinances місцеві порядки deputy sherif заступник шерифа state trooper поліцейський border patrol agent прикордонний патрульний агент domestic внутрішній divisions підрозділи investigators слідчі common investigative departments загальні слідчі відділи

homicide вбивство track record послужний список to be promoted бути переведеним education requirements вимоги до освітиhomicide вбивство track record послужний список to be promoted бути переведеним education requirements вимоги до освіти to vary відрізняються, змінюються college degree вища освіта to graduate from закінчити (про навчальний заклад) rigorous суворий, точний, строгий

Скласти речення з використанням наступних слів та виразів (15 -20 хв. ): to beСкласти речення з використанням наступних слів та виразів (15 -20 хв. ): to be considered to respond to calls to provide assistance at the s с ene of an accident to perform the duties rigorous Some examples: It is considered that Monday is the most difficult day, because it comes after weekend. The emergency services respond to calls immediately. Petrenko performs the duties of system administrator in our company.

Зв ’ язок МАУП ВКонтакті www. vk. com/chvmaup  Зв ’ язок МАУП ВКонтакті www. vk. com/chvmaup

GRAMMAR Англійська мова належить до аналітичних мов , типу мов, в яких зв ’ язкиGRAMMAR Англійська мова належить до аналітичних мов , типу мов, в яких зв ’ язки між словами виражаються за допомогою порядку слів у реченні та службових частин мови (прийменників, часток, артиклів). Порядок слів в англійському реченні: 1. Підмет + присудок + додаток + обставина Police officers provide their assistance at the scene of an accident. Обставина місця йде перед обставиною часу. Police officers provide their assistance at the scene of an accident every day.

2. Обставина часу або місця + підмет + присудок + додаток + обставина2. Обставина часу або місця + підмет + присудок + додаток + обставина Last night there were committed no crimes in our city. Обставини часу ( When? ) : Every day (time, morning, evening, night etc. ) Last Sunday (weekend, night, etc. ) At the moment Today (yesterday, tomorrow) This summer (autumn, winter, spring, year etc. )

LAW ENFORCEMENT JOBS Investigators to be hired бути найманим an investigative division слідчий відділ to beLAW ENFORCEMENT JOBS Investigators to be hired бути найманим an investigative division слідчий відділ to be obtained отримується, досягається nationwide всенародно unlike на відміну від plainclothes у штатському с rimes злочини to collect evidence збирати докази, свідчення to identify criminals визначити злочинців to support criminal prosecution підтримувати кримінальне переслідування interagency task forces міжвідомчі цільові сили to be setup бути встановленим interrogations допити

to apprehend suspects затримувати підозрюваних to examine records вивчати записи to conduct raids проводити рейди toto apprehend suspects затримувати підозрюваних to examine records вивчати записи to conduct raids проводити рейди to testify in court свідчити в суді violation порушення fraud шахрайство white collar crime злочин високопосадових осі б to extend поширюватись с onviction обвинувачення a fair amount неабияка кількість to focus on зосередитися на Drug Enforcement Administration Управління по боротьбі з наркотиками pool бюро, фонд to conduct criminal investigations проводити кримінальні розслідування

Записати : Міністерство внутрішніх справ України МВС Ministry of Internal Affairs of Ukraine MIAЗаписати : Міністерство внутрішніх справ України МВС Ministry of Internal Affairs of Ukraine MIA http: //www. mvs. gov. ua/mvs/control/en/index
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.