ЗАНЯТТЯ № 1 РОБОТА РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ

Скачать презентацию ЗАНЯТТЯ № 1  РОБОТА РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ Скачать презентацию ЗАНЯТТЯ № 1 РОБОТА РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ

pіd_chas_tabіrnogo_zboru.ppt

  • Размер: 2.2 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 12

Описание презентации ЗАНЯТТЯ № 1 РОБОТА РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ по слайдам

ЗАНЯТТЯ № 1 РОБОТА РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ ИНИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХТЕМА 10.  ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАНЯТТЯ № 1 РОБОТА РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ ИНИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

МЕТА:  вивчити послідовність роботи начальника служби та особливості речового забезпечення військової частини під час табірногоМЕТА: вивчити послідовність роботи начальника служби та особливості речового забезпечення військової частини під час табірного збору та навчань НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Організація речового забезпечення в період табірного збору. 2. Організація речового забезпечення під час маневрів і навчань. ЛІТЕРАТУРА 1. Статут Внутрішньої служби ЗС України. 2. Наказ МО України 1997 року № 300 “Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. 3. Довідник молодого офіцера речової служби. Бюлетень № 36, 2010 р.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАБІРНОГО ЗБОРУ Підготовчий період Забезпечення під час збору Заключний період Вихідні дані для планування. СтанЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАБІРНОГО ЗБОРУ Підготовчий період Забезпечення під час збору Заключний період Вихідні дані для планування. Стан матеріальної бази в таборі Наявність і стан наметів та постільної білизни. Розклад табірного збору Чисельність особового складу Порядок виводу особового складу Тривалість збору Розпорядження командира і ЗКТ

ЗАХОДИ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ Перевірка стану об ’ єктів служби в таборі Розрахунок потреби речового майна, заявкаЗАХОДИ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ Перевірка стану об ’ єктів служби в таборі Розрахунок потреби речового майна, заявка в довольчий орган Здача надлишкового майна на склад Потреба і підготовка наметів. Перевірка якісного стану наявного майна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ЗБОРУ Повсякденний і робочий комплект одягу Організація експлуатації майна. Три комплекти постільної білизниЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ЗБОРУ Повсякденний і робочий комплект одягу Організація експлуатації майна. Три комплекти постільної білизни та інші постільні речі Підмінний фонд обмундирування, ремонтні матеріали, предмети господарського вжитку Кімната побутового обслуговування, сушарня Речова ремонтна майстерня Організація лазнево-прального обслуговування

ПОЛЬОВА ЛАЗНЯ 6 ПОЛЬОВА ЛАЗНЯ

РЕЧОВИЙ СКЛАД ТА МІСЦЕ ВІДПОЧИНКУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 7 РЕЧОВИЙ СКЛАД ТА МІСЦЕ ВІДПОЧИНКУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

МАЙСТЕРНЯ З РЕМОНТУ РЕЧОВОГО МАЙНА 8 МАЙСТЕРНЯ З РЕМОНТУ РЕЧОВОГО МАЙНА

ОБ ‘ ЄКТИ РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ 9 ОБ ‘ ЄКТИ РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ

ЗАХОДИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ЗБОРУ Знеструмлюються всі об ’ єкти, перекривається водопровідна мережа,  приводиться в порядокЗАХОДИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ЗБОРУ Знеструмлюються всі об ’ єкти, перекривається водопровідна мережа, приводиться в порядок і консервується технологічне устаткування пралень На зимових квартирах і таборіПеревірка стану і приймання майна на склад Приймання від підрозділів надлишкового майна. Перевезення з табору всього речового майна Здача табірних будівель під охорону Особлива увага зберіганню табірних наметів Перед закладкою на зберігання намети просушуються, ремонтуються, доукомплектовуються приладдям. Непридатні намети вибраковуються

ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАНЬ Готовність роботи особового складу  служби в нічний час ТіОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАНЬ Готовність роботи особового складу служби в нічний час Ті ж завдання виконуються одно- часно з вирішенням питань такт-тил обстановки. Постійна готовність об’єктів служби до виконання поставлених завдань Здатність особового складу служби швидко розгорнути, підготовити до роботи та згорнути і підготувати до тр-я мат. частину підрозділу Розібратися в питаннях тактико-тилової обста- новки, проводити розра- хунок часу, віддавати попередні розпорядження Своєчасно доводити належну інформацію до підлеглих, заслухо- вувати їх доповіді про виконання завдання Оцінювати обстановку, проводити розрахунки, відпрацьовувати карту, приймати рішення на речове забезпечення, доповідати його ЗКТ Розбір дій особового складу під час навчань, визначення шляхів усунення недоліків