ХХІ – асыр к шбасшысығ ө Ойын кезе

Скачать презентацию ХХІ – асыр к шбасшысығ ө Ойын кезе Скачать презентацию ХХІ – асыр к шбасшысығ ө Ойын кезе

2.ppt

 • Размер: 1.9 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации ХХІ – асыр к шбасшысығ ө Ойын кезе по слайдам

  ХХІ – асыр к шбасшысығ ө Ойын кезе дері ң 9 -11 сыныптар ХХІ – асыр к шбасшысығ ө Ойын кезе дері ң 9 -11 сыныптар арасында • Таныстыру • Б йге ә • Мен нататын п н ұ ә • Полиглот • Жор а ғ • Же імпаздарды марапаттау ң Шы у ғ

айтуҚ айтуҚ

арап т рмай б йгеге кеп ені із, Қ ұ ә ң Ш кірттерге діл шешімарап т рмай б йгеге кеп ені із, Қ ұ ә ң Ш кірттерге діл шешім бері із, ә ә ң Ж зден ж йрік, мы нан т лпар шы арар, ү ү ң ұ ғ Б йге, б йгені бір к рі із. ә ә ә ө ң Б йге ә айту қ

3 -ші сайыс «Полиглот» 3 -ші сайыс «Полиглот»

Жорға  Т уелсіздікә лы т л алар Ұ ұ ғлы т л аларҰ ұЖорға Т уелсіздікә лы т л алар Ұ ұ ғлы т л аларҰ ұ ғ Тарих тол ынында қТарих тол ынындақ шы у ғшы уғ

10 тамыз 1845 ж. азіргі Семей қ облысыны Шы ыс тауларында ң ңғ д ниеге10 тамыз 1845 ж. азіргі Семей қ облысыны Шы ыс тауларында ң ңғ д ниеге келген кім? ү айту қ айтуқ

 Әлемге әйгіліойшыл, философ, социолог, матема тик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логи ка, музыказерттеушісі. Бұл кім? Әлемге әйгіліойшыл, философ, социолог, матема тик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логи ка, музыказерттеушісі. Бұл кім? айтуқ

ожа Ахмет Йасауиді «Даналы кітабы» Қ ң қ ай тілде жазыл ан? қ ғ ожа Ахмет Йасауиді «Даналы кітабы» Қ ң қ ай тілде жазыл ан? қ ғ айту қ айтуқ

аза стан Республикасыны т уелсіздігі Қ қ ң ә ай жылы жарияланды? қ  аза стан Республикасыны т уелсіздігі Қ қ ң ә ай жылы жарияланды? қ айтуқ

аза стан Республикасыны Қ қ ң т уелсіздігін е ал аш болып ә ң ғ мойындааза стан Республикасыны Қ қ ң т уелсіздігін е ал аш болып ә ң ғ мойында ан ш мемлекетті ата. ғ ү айту қ айтуқ

Желто сан о и асына қ қ ғ атыс ан белгілі ш қ қ ү айраткердіЖелто сан о и асына қ қ ғ атыс ан белгілі ш қ қ ү айраткерді ата. қ айту қайтуқ

ТМД ай жылы рылды? қ құ   айту қайтуқ ТМД ай жылы рылды? қ құ айту қайтуқ

    айтуқ аза хал ыны Жо ар Қ қ айтуқ аза хал ыны Жо ар Қ қ қ ң ңғ шап ыншылы ына арсы азатты қ ғ қ қшап ыншылы ына арсы азатты қ ғ қ қ со ысында ы ғ ғ ал аш ы бетб рысты ғ қ ұ о и аларды бірі. Б л шай ас 1643 қ ғ ң ұ қ жылды жазында аза ханды ыны ң Қ қ ғ ңжылды жазында аза ханды ыны ң Қ қ ғ ң олын бас ар ан Ж гір хан мен Батыр қ қ ғ әң онтайшы арасында тті. Б л ай қ ө ұ қ шай ас? қ

 • Музыкалы с рақ ұ қ айту қ айтуқ • Музыкалы с рақ ұ қ айту қ айтуқ

аза еліні т ыш астанасы бол ан ала? Қ қ ң ұңғ ғ қ аза еліні т ыш астанасы бол ан ала? Қ қ ң ұңғ ғ қ айту қ

 « лы Жібек жолы» айдан Ұ қ басталады?   айту « лы Жібек жолы» айдан Ұ қ басталады? айту қ айтуқ

ХХ асырда ы ғ ғ 50 мы дай адам ң амты ан ірі оз алыс. қХХ асырда ы ғ ғ 50 мы дай адам ң амты ан ірі оз алыс. қ ғ айту қ

Жі ішке сым а тарт ан ні андай. ң ғ қ ә қ Балауыз балбыра анЖі ішке сым а тарт ан ні андай. ң ғ қ ә қ Балауыз балбыра ан т ні андай. ғ ә қ А ыл, ой, мінез, к рік т гел келіп, қ ө ү Толы сып толып т р ан с ні андай. қ ұ ғ ә қ Еріткен іші-бауыры ды к зі андай, ң ө қ Бал там ан майда б лб л с зі андай. ғ ұ ұ ө қ Ж п-ж мса , бып-биязы ішке кіріп, ұ ұ қ Жайта дап жан к йдірген к зі андай ң ү ө қ ! Б л зінді ай шы армадан алын ан? ұ ү қ ғ ғБ л зінді ай шы армадан алын ан? ұ ү қ ғ ғ Авторы кім? айту қ айтуқ айту қайтуқ

Т уелсіздік монументі ай ә қ жерде орналас ан ж не оны қ ә ңТ уелсіздік монументі ай ә қ жерде орналас ан ж не оны қ ә ң биіктігі? шы у ғшы уғ

 Алашты бес арысын ата ыз. ң ң айту қайтуқ Алашты бес арысын ата ыз. ң ң айту қайтуқ

Е иыны жарысты “Жор а” келді, ң қ ң ғ Мы тылары алыпты же сінЕ иыны жарысты “Жор а” келді, ң қ ң ғ Мы тылары алыпты же сін енді. қ қ ң Тез жауап бер ойланып т рып алмай, ұ қ Осы ойыннан к реміз ерен ерді. ө V -тур. Жор а ғ айту қ

ХХІ – асыр к шбасшысы: ғ ө   Же ісі тты болсын,ХХІ – асыр к шбасшысы: ғ ө Же ісі тты болсын, ң ң құ Болаша та да тек алдыда к ріне бер! қ ө
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.