Халы аралы сауда қ қ ы ыны

Скачать презентацию Халы аралы сауда қ қ ы ыны Скачать презентацию Халы аралы сауда қ қ ы ыны

khaly_1179_araly_1179_sauda__1179__1201__1179_y_1171_yny_1187.pptx

  • Размер: 139.2 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 6

Описание презентации Халы аралы сауда қ қ ы ыны по слайдам

Халы аралы сауда қ қ ы ыны  құқ ғ ң ымыұғЖОСПАРЫ:  1) Халықаралық саудаХалы аралы сауда қ қ ы ыны құқ ғ ң ымыұғЖОСПАРЫ: 1) Халықаралық сауда құқығының ұғымы және түрлері 2) Халықаралық сауда құқығының қайнар көздері 3) Халықаралық сауда құқығының субъектілері мен объектілері

Халы аралы сауда – е бек б лінісі негізінде р т рлі елдерді тауар қ қХалы аралы сауда – е бек б лінісі негізінде р т рлі елдерді тауар қ қ ң ө ә ү ң ндірушілер арасында пайда болатын байланыстарды нысаны ж не ө ң ә оларды экономикалы т уелділігі. ң қ ә ылыми-техникалы рлеуді ы палымен экономикада ж ріп Ғ қ ө ң қ ү жат ан рылымды згерістер, нерк сіп ндірісіні қ құ қ ө ө ә ө ң мамандануы мен кооперациялануы лтты шаруашылы тарды ұ қ қ ң арым- атынасын к шейтеді. М ны зі халы аралы сауданы қ қ ү ұ ң ө қ қ ң мейлінше дамуына м мкіндіктер ту ызады. ү ғ Халы аралы сауда дегеніміз: д ниеж зі елдері арасында ы т лемді, қ қ ү ү ғ ө жиынты тауар айналысы. қ Сырт ы сауда да «фритретерствоны» (еркін сауда), немесе қ «протекционизмді» ( з тауар ндірушілерін олдау) та дап алуда ы ө ө қ ң ғ ымырасызды ткен уа ыттарды еншісіне алды. азіргі кезде б л қ ө қ ң қ Қ ұ екі ба ыт зара кірігіп, араласып кетті ғ ө

Кез келген жа дайда Солт стікті немесе О т стікті ғ ү ң ң ү ңКез келген жа дайда Солт стікті немесе О т стікті ғ ү ң ң ү ң саудасы ж нінде с з еткенде ж зеге асырылатын ө ө ү саясатты екі т рі ж нінде айту а болады ң ү ө ғ Халы аралы сауда қ қ саясаты – жымды ұ қ жекелеген елдер тобыны , ң монополияларыны , ң аржылы -сауда ж не қ қ ә бас а да топтарды қ ң м дделеріні к рінісі. ү ң ө Сырт ы сауда саясаты қ дегеніміз – мемлекетті ң бас а елдермен жасайтын қ сауда атынастарына қ ма сатты т рде сер етуі. қ ү ә

Ұлттық акттілер(ме млекеттерд ің ішкі заңнамасы) Әдеп-ғұрып тар және т. б. Халықарал -ық сауда құқығы-ны ңҰлттық акттілер(ме млекеттерд ің ішкі заңнамасы) Әдеп-ғұрып тар және т. б. Халықарал -ық сауда құқығы-ны ң қайнар көздері Халы аралқ -ы қ шарттар

Халы аралық сауда қ ы ыны  құқ ғ ң субъектісі Жеке к сіпкер ә ЗаХалы аралық сауда қ ы ыны құқ ғ ң субъектісі Жеке к сіпкер ә За ды ң т л а ұ ғ Трансс лтты ұ қ компаниялар. Халы аралы қ қ йымдар ұмемлекет

Халы аралы қ қ сауда ы ыны  құқ ғ ң объектілері Тауар Ақша және бағалыХалы аралы қ қ сауда ы ыны құқ ғ ң объектілері Тауар Ақша және бағалы қағаз Интеллектуал -дық меншік. Жұмыс немесе қызмет