Скачать презентацию Wykład II Proces spedycyjny Etapy 1 Spedycja Скачать презентацию Wykład II Proces spedycyjny Etapy 1 Spedycja

3ff4d6f0ce1ff2f2cf9aa867cf80a5e2.ppt

  • Количество слайдов: 51

Wykład II Proces spedycyjny Etapy 1 Wykład II Proces spedycyjny Etapy 1

Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne 2 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne 2

Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy 3 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy 3

Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy Wtórnik listu przewozowego 4 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy Wtórnik listu przewozowego 4

Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy zlecenia Zaświadczenie spedytorskie Awiza Dokumenty celne Rozliczenia Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy zlecenia Zaświadczenie spedytorskie Awiza Dokumenty celne Rozliczenia finansowe 5

Przyjęcie zlecenia • Analiza zlecenia • Doradztwo 6 Przyjęcie zlecenia • Analiza zlecenia • Doradztwo 6

Par. 7 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS) „Zlecenie powinno określać zakres zlecanej usługi, rodzaj Par. 7 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS) „Zlecenie powinno określać zakres zlecanej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczbę, masę, wymiary, kubaturę, wszelkie inne dane oraz dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonywania zlecenia”. 7

Zlecenie spedycyjne nie musi mieć formy dokumentu, ale jeśli przekazywane jest tylko ustnie to Zlecenie spedycyjne nie musi mieć formy dokumentu, ale jeśli przekazywane jest tylko ustnie to spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki niewłaściwie przekazanego zlecenia 8

Zlecenie spedycyjne Zleceniodawca ponosi skutki niekompletnych lub niedokładnych danych wymienionych w zleceniu (Art. 8 Zlecenie spedycyjne Zleceniodawca ponosi skutki niekompletnych lub niedokładnych danych wymienionych w zleceniu (Art. 8 OPWS). 9

Przyjęcie zlecenia 10 Przyjęcie zlecenia 10

Przyjęcie zlecenia efektywność • Jakość usługi, • koszty 11 Przyjęcie zlecenia efektywność • Jakość usługi, • koszty 11

Wybór sposobu przewozu • Gałęzi transportu, • Środka transportu • Przewoźnika 12 Wybór sposobu przewozu • Gałęzi transportu, • Środka transportu • Przewoźnika 12

Wybór środka transportu - kryteria • • • Właściwości ładunku , Pora roku Nośność Wybór środka transportu - kryteria • • • Właściwości ładunku , Pora roku Nośność i ładowność pojazdu Nadwozie Ekonomiczne, techniczno ruchowe 13

Wybór przewoźnika • • Odpowiedni tabor i personel Znajomość problematyki celnej Kontakt z przewoźnikiem Wybór przewoźnika • • Odpowiedni tabor i personel Znajomość problematyki celnej Kontakt z przewoźnikiem Pakiet ubezpieczeń, termin płatności 14

Zlecenie przewozowe zlecenie standardowe korzyści • Uściślenie uzgodnień • Ograniczenie marnotrawstwa czasu i pieniędzy Zlecenie przewozowe zlecenie standardowe korzyści • Uściślenie uzgodnień • Ograniczenie marnotrawstwa czasu i pieniędzy • Unikanie procesów sądowych 15

Zlecenie przewozowe • • • Data załadunku i rozładunku, miejsce załadunku i rozładunku, Ładunek, Zlecenie przewozowe • • • Data załadunku i rozładunku, miejsce załadunku i rozładunku, Ładunek, jego właściwości Odprawa celna Środek transportu, ubezpieczenie, neutralność przewoźnika, fracht i inne koszty, płatność, postój • Nieterminowość • Potwierdzenie przyjęcia zlecenia 16

Przygotowanie przesyłki do przewozu • Przygotowanie ładunku, opakowanie, oznakowanie przesyłek, • Złożenie w dogodnym Przygotowanie przesyłki do przewozu • Przygotowanie ładunku, opakowanie, oznakowanie przesyłek, • Złożenie w dogodnym miejscu, ułożenie w kolejności ładowania, • Ważenie, kontrola jakościowa, • Sporządzenie dokumentów • Poinformowanie sprzedawcy o sposobie przygotowania do przewozu jeżeli importer ma gestię 17

Faza przyjęcia przesyłki • sprawdzenie stanu przesyłki • sprawdzenie dokumentów 18 Faza przyjęcia przesyłki • sprawdzenie stanu przesyłki • sprawdzenie dokumentów 18

Organizacja procesu ładunkowego • koszty przeładunku • szybkość przeładunku • bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników • Organizacja procesu ładunkowego • koszty przeładunku • szybkość przeładunku • bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników • przygotowanie środków transportu do przewozu ładunków o różnej podatności naturalnej. 19

Odpowiednie rozmieszczenie ładunku na środku przewozowym • właściwe wykorzystanie przestrzeni ładunkowej • zapewnienie bezpieczeństwa Odpowiednie rozmieszczenie ładunku na środku przewozowym • właściwe wykorzystanie przestrzeni ładunkowej • zapewnienie bezpieczeństwa ładunku • zapewnienie bezpieczeństwa pojazdu 20

Odpowiedzialność spedytora za szkody - przykład • spedytor nie odpowiada za zabezpieczenie ładunku w Odpowiedzialność spedytora za szkody - przykład • spedytor nie odpowiada za zabezpieczenie ładunku w kontenerze oraz w oplombowanej cysternie. 21

Po załadunku - list przewozowy, wtórnik, zaświadczenie spedytorskie • Nadawca • Spedytor • Przewoźnik Po załadunku - list przewozowy, wtórnik, zaświadczenie spedytorskie • Nadawca • Spedytor • Przewoźnik 22

List przewozowy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Osoba nadawcy/załadowcy List przewozowy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Osoba nadawcy/załadowcy Czas i miejsce załadunku towaru Stan ilościowy i jakościowy towaru oraz jego opakowań Trasa przewozu przesyłki Przewoźnicy i rodzaje transportu uczestniczące w przewozie Specjalne postanowienia ze strony nadawcy dotyczące przesyłki, trasy przewozu, przewoźnego, terminu przewozu Miejsce dostarczenia towaru, jego stan ilościowy Czas i miejsce rozładunku towaru, jego składowania w składzie celnym, magazynie celnym Osoba odbiorcy towaru Ocena stanu towaru dostarczonego przez odbiorcę. 23

Listy przewozowe • transport kolejowy CIM, SMGS; • transport drogowy – CMR; • transport Listy przewozowe • transport kolejowy CIM, SMGS; • transport drogowy – CMR; • transport lotniczy AWB lub spedytorski lotniczy list przewozowy; • żegluga śródlądowa konosament żeglugi śródlądowej; • transport morski kwit sternika, konosament, morski list przewozowy; • transport multimodalny FIATA Multimodal Transport Bill of Lading lub zaświadczenie 24 spedytorskie FCT lub FCR.

Rodzaj dokumentów transportowych musi być sprecyzowany w dokumentowych formach zapłaty. Jeśli brak takich uregulowań Rodzaj dokumentów transportowych musi być sprecyzowany w dokumentowych formach zapłaty. Jeśli brak takich uregulowań banki przyjmą zwyczajowe praktyki. Akceptowane przez nie będą dokumenty wystawione przez spedytorów działających w roli przewoźników/operatorów transportu multimodalnego lub agentów. 25

Dokumenty w procesie spedycyjnym 26 Dokumenty w procesie spedycyjnym 26

Znaczenie informacji w procesie spedycyjnym • Przygotowanie się do zorganizowania procesu spedycyjnego • Możliwość Znaczenie informacji w procesie spedycyjnym • Przygotowanie się do zorganizowania procesu spedycyjnego • Możliwość wyboru optymalnego wariantu • Koordynacja elementów łańcucha transportowego • Kontrola procesu • Reagowanie na powstające nieprawidłowości 27

Znaczenie dokumentów w procesie spedycyjnym • Informacja dla spedytora • Potwierdzenie zawarcia umowy • Znaczenie dokumentów w procesie spedycyjnym • Informacja dla spedytora • Potwierdzenie zawarcia umowy • Realizacja kontraktu handlowego 28

Spedycja - dokumenty CMR/list krajowy COTIF/SMGS Lotniczy list przewozowy Morski list przewozowy 29 Spedycja - dokumenty CMR/list krajowy COTIF/SMGS Lotniczy list przewozowy Morski list przewozowy 29

Spedycja – dokumenty Zlecenie spedycyjne CMR/list krajowy COTIF/SMGS Lotniczy list przewozowy Morski list przewozowy Spedycja – dokumenty Zlecenie spedycyjne CMR/list krajowy COTIF/SMGS Lotniczy list przewozowy Morski list przewozowy 30

Spedycja - dokumenty Dokumenty spedycyjne CMR/list krajowy COTIF/SMGS Lotniczy list przewozowy Morski list przewozowy Spedycja - dokumenty Dokumenty spedycyjne CMR/list krajowy COTIF/SMGS Lotniczy list przewozowy Morski list przewozowy 31

art. 794 § l Kodeksu cywilnego § 2 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (wyd. 1995) art. 794 § l Kodeksu cywilnego § 2 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (wyd. 1995) spedytorem jest ten, kto zawodowo, za wynagrodzeniem, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z obsługą ładunku i jego przewozu. 32

Zakres działalności spedytora • Dostarczenie towaru w sposób bezpieczny, w terminie wyznaczonym kontraktem handlowym Zakres działalności spedytora • Dostarczenie towaru w sposób bezpieczny, w terminie wyznaczonym kontraktem handlowym • Z zachowaniem wszystkich przepisów obowiązujących w kraju eksportera, kraju importera i w krajach tranzytowych, • Spełnienie wymogów stawianych towarowi w związku z wyborem określonego środka transportu • Przygotowanie dokumentacji transportowo handlowej towarzyszącej towarowi oraz dokumentacji potrzebnej eksporterowi przy realizacji akredytywy lub przy płatności za towar. 33

Dokumenty spedytorskie 1) FIATA FBL Negotiable FIATA Multimodal Transport Bili of Lading (zbywalny konosament Dokumenty spedytorskie 1) FIATA FBL Negotiable FIATA Multimodal Transport Bili of Lading (zbywalny konosament multimodalny FIATA); 2) FIATA FCR Forwarders Certificate of Receipt (spedytorski certyfikat przejęcia towaru); 3) FIATA FCT Forwarders Certificate of Transport (spedytorski certyfikat transportowy); 4) AIR WAYBILL konosament lotniczy rekomen dowany przez FIATA; 5) NON NEGOTIABLE FIATA Multimodal Trans port Waybill (niezbywalny, multimodalny dokument transportowy); 6) FWR FIATA Warehouse Receipt (kwit składowy FIATA); 7) FIATA SDT FIATA Shipper’s Declaration for the Transport of Dangerous Goods (deklaracja przewozu towarów niebezpiecznych FIATA); 8) FIATA SIC FIATA Shipper’s Internationale Weight Certification (Międzynarodowy Certyfikat Wagi FIATA wystawiany przez załadowcę); 34

Zbywalny konosament multimodalny - FIATA FBL • umożliwia spedytorowi występowanie w roli przewoźnika morskiego Zbywalny konosament multimodalny - FIATA FBL • umożliwia spedytorowi występowanie w roli przewoźnika morskiego w przewozach z portu do portu oraz w roli operatora multimodalnego • jest przyjmowany przez banki przy realizacji zapłaty za towar • gwarantuje klientowi pokrycie ryzyk występujących w transporcie i przemieszczaniu towaru 35

Spedytorski certyfikat przyjęcia towaru FIATA FCR -korzyści 1) sprzedający —zainkasowanie należności za sprzedany towar Spedytorski certyfikat przyjęcia towaru FIATA FCR -korzyści 1) sprzedający —zainkasowanie należności za sprzedany towar niezwłocznie po przekazaniu towaru spedytorowi i uzyskaniu dokumentu FIATA FCR; 2) kupujący —przejęcie towaru bez wskazania dalszego jego przeznaczenia 36

Spedytorski certyfikat przyjęcia towaru - FIATA FCR • wystawiany przez spedytora • dokument niezbywalny Spedytorski certyfikat przyjęcia towaru - FIATA FCR • wystawiany przez spedytora • dokument niezbywalny • wystawiany jest jedynie w oryginale 37

Spedytorski certyfikat transportowy - FIATA FCT • spedytor potwierdza, że określoną w dokumencie przesyłkę Spedytorski certyfikat transportowy - FIATA FCT • spedytor potwierdza, że określoną w dokumencie przesyłkę przyjął ze zobowiązaniem dostarczenia jej określonemu odbiorcy w określonym miejscu przeznaczenia, zgodnie z otrzymanymi od eksportera instrukcjami • dokument zbywalny • przydamy przy transporcie tzw. drobnicy zbiorowej 38

Spedytorski certyfikat transportowy - FIATA FCT korzyści 1) dla eksportera możliwość szybkiej, bo dokonywanej Spedytorski certyfikat transportowy - FIATA FCT korzyści 1) dla eksportera możliwość szybkiej, bo dokonywanej niezwłocznie po przejęciu przesyłki przez spedytora realizacji płatności za towar, pod warunkiem, że dokument ten został w warunkach płatności wymieniony; 2) dla importera — możliwość zbywania FCT w drodze indosu, a więc swobodę w dysponowaniu zakupionym towarem, co poza konosamentami nie występuje w żadnym innym dokumencie przewozowym. 39

Konosament lotniczy FIATA - AIR WAYBILL 40 Konosament lotniczy FIATA - AIR WAYBILL 40

Niezbywalny multimodalny dokument transportowy FIATA - FWB • jest dokumentem przewoźnika • spedytor wystawiający Niezbywalny multimodalny dokument transportowy FIATA - FWB • jest dokumentem przewoźnika • spedytor wystawiający FWB przejmuje obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika, stąd istnieje konieczność ubezpieczenia jego odpowiedzialności jako przewoźnika. 41

FIATA Warehouse Receipt (FWR) - kwit składowy FIATA 42 FIATA Warehouse Receipt (FWR) - kwit składowy FIATA 42

Warunki płatności w handlu zagranicznym 43 Warunki płatności w handlu zagranicznym 43

Inkaso dokumentowe Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer Eksporter 44 Inkaso dokumentowe Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer Eksporter 44

Inkaso dokumentowe Bank importera Importer Dokumenty Bank eksportera Eksporter 45 Inkaso dokumentowe Bank importera Importer Dokumenty Bank eksportera Eksporter 45

Inkaso dokumentowe Bank importera Bank eksportera Zawiadomienie o otrzymaniu dokumentów Importer Eksporter 46 Inkaso dokumentowe Bank importera Bank eksportera Zawiadomienie o otrzymaniu dokumentów Importer Eksporter 46

Inkaso dokumentowe Bank importera Bank eksportera Zapłata Dokumenty Importer Eksporter 47 Inkaso dokumentowe Bank importera Bank eksportera Zapłata Dokumenty Importer Eksporter 47

Akredytywa dokumentowa Bank importera Bank eksportera Zlecenie Zabezpieczenie otwarcia akredytywy finansowe Importer Eksporter 48 Akredytywa dokumentowa Bank importera Bank eksportera Zlecenie Zabezpieczenie otwarcia akredytywy finansowe Importer Eksporter 48

Akredytywa dokumentowa Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer Eksporter 49 Akredytywa dokumentowa Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer Eksporter 49

Akredytywa dokumentowa Bank importera Dokumenty Importer Bank eksportera Zapłata Eksporter 50 Akredytywa dokumentowa Bank importera Dokumenty Importer Bank eksportera Zapłata Eksporter 50

Akredytywa dokumentowa Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer Eksporter 51 Akredytywa dokumentowa Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer Eksporter 51