www. themegallery. com Company Logo. Тема 2. О

Скачать презентацию www. themegallery. com Company Logo. Тема 2. О Скачать презентацию www. themegallery. com Company Logo. Тема 2. О

tema_2_organ_zats_ya_auditorskoyi_d_yalnost_ta_yiyi_normativno-pravove_zabezpechennya.ppt

 • Размер: 5.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 31

Описание презентации www. themegallery. com Company Logo. Тема 2. О по слайдам

www. themegallery. com Company Logo. Тема 2. О рганізаці йн і засади аудиторської діяльності та їїwww. themegallery. com Company Logo. Тема 2. О рганізаці йн і засади аудиторської діяльності та її регулювання МЕТА ВИВЧЕННЯ: З’ясувати особливості організації аудиторської діяльності в Україні та розглянути систему її нормативно-правового регулювання

www. themegallery. com Company Logo. У лекції розглядаються наступні питання: 1. Управління аудиторською діяльністю в Україніwww. themegallery. com Company Logo. У лекції розглядаються наступні питання: 1. Управління аудиторською діяльністю в Україні 2. Нормативно-правове забезпечення аудиторської діяльності 3. Сертифікація аудиторів. Порядок створення та державної реєстрації аудиторських фірм

www. themegallery. com Company Logo. Після вивчення лекції студент повинен знати (розуміти): 1. 1. Механізм регулюванняwww. themegallery. com Company Logo. Після вивчення лекції студент повинен знати (розуміти): 1. 1. Механізм регулювання аудиторської діяльності в Україні. 2. 2. Значення та особливості діяльності Аудиторської палати України 3. 3. Роль та напрями діяльності Спілки аудиторів України 4. 4. Перелік та сферу застосування нормативно-правових документів з питань аудиту 5. 5. Порядок створення та державної реєстрації аудиторської фірми 6. 6. Порядок отримання сертифіката аудитора

www. themegallery. com Company Logo. Після вивчення лекції студент повинен вміти: 1. 1. Застосовувати норми чинногоwww. themegallery. com Company Logo. Після вивчення лекції студент повинен вміти: 1. 1. Застосовувати норми чинного законодавства з питань аудиту 2. 2. Визначати наявність підстав для отримання сертифікату аудитора 3. 3. Складати документи на складання кваліфікаційного іспиту для отримання сертифікату аудитора України 4. 4. Складати документи на включення суб’єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України

www. themegallery. com Company Logo Управління аудиторською діяльністю – це процес регулювання роботи аудиторських фірм, www. themegallery. com Company Logo Управління аудиторською діяльністю – це процес регулювання роботи аудиторських фірм, аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, та всієї аудиторської спільноти в державі з метою дотримання єдиних методологічних вимог

Підходи щодо регулювання аудиторської діяльності Назва підходу Характеристика підходу Країни, в яких застосовується Державна законодавча ініціативаПідходи щодо регулювання аудиторської діяльності Назва підходу Характеристика підходу Країни, в яких застосовується Державна законодавча ініціатива і державне регулювання Держава безпосередньо розробляє і затверджує законодавчі акти і нормативи аудиту, здійснює реєстрацію аудиторів та аудиторських фірм, а також контролює їх діяльність Країни континентальної Європи, Росія, Швеція тощо Законодавча ініціатива громадських професійних організацій і регулювання спільно з державою Процес регулювання діяльності здійснюється за ініціативи громадських професійних організацій Англія, США, Україна тощо www. themegallery. com Company Logo. В Україні регулювання аудиторської діяльності здійснюється на підставі Закону України “Про аудиторську діяльність” відповідно до англо-американського підходу

www. themegallery. com Company Logo. Управління аудиторською діяльністю в Україні Делегує 10 осіб Делегують 10 осібwww. themegallery. com Company Logo. Управління аудиторською діяльністю в Україні Делегує 10 осіб Делегують 10 осіб Аудиторська палата України (юридична особа) (АПУ) Міністерства та відомства України Секретаріат Територіальні представники АПУ Комісія зі стандартів та практики аудиту Комісія з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту Комісія з контролю якості та професійної етики Комісія з зовнішніх зв’язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Дисциплінарна комісія Спілка аудиторів України

www. themegallery. com Company Logo. Аудиторська палата України АПУ – незалежний орган, який здійснює організаційнеwww. themegallery. com Company Logo. Аудиторська палата України АПУ – незалежний орган, який здійснює організаційне і методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні, є неприбутковою організацією Метою діяльності АПУ є сприяння розвитку, удосконаленню та уніфікації аудиторської справи в країні Аудиторська палата України: 1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю; 2) затверджує стандарти аудиту; 3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;

www. themegallery. com Company Logo. Функції АПУ: 4) веде Реєстр; 5) здійснює контроль за дотриманнямwww. themegallery. com Company Logo. Функції АПУ: 4) веде Реєстр; 5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів; 6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг; 7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення; 8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом Аудиторської палати України.

www. themegallery. com Company Logo. Спілка аудиторів України (САУ) – це громадське об’єднання, яке об’єднуєwww. themegallery. com Company Logo. Спілка аудиторів України (САУ) – це громадське об’єднання, яке об’єднує на добровільних засадах діючих аудиторів. Основним завданням діяльності САУ є об’єднання зусиль аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні. У своїй діяльності САУ керується Статутом САУ, прийнятим з’їздом аудиторів України 14 лютого 1992 р.

www. themegallery. com Company Logo. Структура Спілки аудиторів України З’їзд Спілки аудиторів України Ревізійна комісія Комісіяwww. themegallery. com Company Logo. Структура Спілки аудиторів України З’їзд Спілки аудиторів України Ревізійна комісія Комісія з питань аудиторської етики Рада Спілки аудиторів України Президія Спілки аудиторів України Виконавча дирекція САУ Територіальні відділення САУ 1. Вінниця 2. Дніпропетровськ 3. Донецьк 4. Житомир 5. Ужгород 6. Запоріжжя 7. Івано-Франківськ 8. Київ 9. Кіровоград 10. Луганськ 11. Львів 12. Миколаїв 13. Одеса 14. Полтава 15. Рівне 16. Севастополь 17. Сімферополь 18. Суми 19. Тернопіль 20. Харків 21. Херсон 22. Хмельницький 23. Черкаси 24. Чернівці 25. Чернігів Комісії САУ 1. Комісія зі стандартів та практики аудиту 2. Комісія з питань освіти та підвищення кваліфікації аудиторів 3. Комісія по зв’язках з громадськістю і міжнародних зв’язках 4. Комісія по контролю якості 5. Правова комісія

www. themegallery. com Company Logo. Функції Спілки аудиторів України Методологічн а Інформаційна Кадрова Організаційна Контрольна Розробкаwww. themegallery. com Company Logo. Функції Спілки аудиторів України Методологічн а Інформаційна Кадрова Організаційна Контрольна Розробка на основі узагальнення практики науково-обґрунтованої методики та рекомендацій з питань аудиторської діяльності Видавництво навчальної, методичної та довідкової літератури з питань аудиторської діяльності Участь у навчальній діяльності, сприяння підготовці та перепідготовці кадрів Внесення пропозицій до органів влади та управління з питань аудиторської діяльності. Представлення законних інтересів своїх членів в органах державної влади та управління України в АПУ. Створення регіональних відділень, визначення їх повноважень та контроль діяльності. Забезпечення членів Спілки необхідними інформаційними, консультативними та іншими послугами Сприяння дотриманню законності та проведенню профілактики правопорушень серед своїх членів

www. themegallery. com Company Logo. Рівні нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні Договір на проведенняwww. themegallery. com Company Logo. Рівні нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні Договір на проведення аудиту або надання аудиторських послуг Внутрішньофірм ові стандарти аудиторської діяльності Норм ативні акти м іністерств, що встановлюють правила організації аудиторської діяльності і проведення аудиту для конкретних галузей, організацій та з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів тощо, за погодженням з АПУ Міжнародні стандарти а удиту Докум енти АПУ, що регулюють аудиторську діяльність в Україні Закон України “Про аудиторську діяльність” Систем а норм ативного регулювання аудиторської діяльності в Україні Перший рівень Другий рівень Третій рівень Четвертий рівень П’ятий рівень Шостий рівень

Перший рівень Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні визначаються Законом України “Про аудиторську діяльність” ,Перший рівень Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні визначаються Законом України “Про аудиторську діяльність” , прийнятим в 1993 р. Цей Закон складається з семи розділів, куди увійшли 22 статей. У Законі України “Про аудиторську діяльність” наведено загальні положення, визначено порядок сертифікації аудиторів; повноваження, порядок створення, регламентація діяльності Аудиторської палати України; порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг; права, обов’язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм; обов’язки господарюючих суб’єктів при проведенні аудиту. Згідно з Законом України “Про аудиторську діяльність” нормативне забезпечення аудиторської діяльності в Україні покладено на АПУ www. themegallery. com Company Logo

Другий рівень До документів АПУ, що регулюють аудиторську діяльність в Україні належать програми, інструкції, положення, зокрема:Другий рівень До документів АПУ, що регулюють аудиторську діяльність в Україні належать програми, інструкції, положення, зокрема: Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України Положення про забезпечення незалежності аудитора Концепція системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні Положення про сертифікацію аудиторів Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні www. themegallery. com Company Logo

Третій рівень Міжнародні стандарти аудиту містять основні принципи і необхідні процедури, а також відповідні інструкції,Третій рівень Міжнародні стандарти аудиту містять основні принципи і необхідні процедури, а також відповідні інструкції, представлені у формі пояснювального та іншого матеріалу. В Україні Міжнародні стандарти аудиту застосовуються у якості національних. Вони дозволяють будувати аудиторську діяльність згідно вимог міжнародної аудиторської практики і вимагають від аудиторів високого професіоналізму, сприяють підвищенню ефективності аудиторської роботи www. themegallery. com Company Logo

Четвертий рівень Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Податковий кодекс України Порядок проведення аудиту, вимогиЧетвертий рівень Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Податковий кодекс України Порядок проведення аудиту, вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності додатково визначаються і в багатьох інших законодавчих актах. Так, вимоги до аудиту фінансових установ містяться в Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” , вимоги до аудиторів, що проводить аудит банків – в Законі України “Про банки і банківську діяльність” , випадки обов’язкового проведення аудиту закріплені в Цивільному кодексі України, Законах України “Про цінні папери і фондову біржу” та “Про страхування” тощо www. themegallery. com Company Logo

П'ятий рівень У системі нормативного регулювання аудиторської діяльності важлива роль належить Внутрішнім стандартам аудиторських фірм ,П’ятий рівень У системі нормативного регулювання аудиторської діяльності важлива роль належить Внутрішнім стандартам аудиторських фірм , під якими розуміють документи, що деталізують і регламентують єдині вимоги до здійснення і оформлення аудиту, прийняті і затверджені аудиторською фірмою. Значення внутрішньофірмових стандартів аудиту полягає у тому, що вони: сприяють дотриманню чинного законодавства, МСА, а також Кодексу професійної етики аудиторів; удосконалюють і раціоналізують організацію і процес надання послуг аудиторської фірми; забезпечують зв’язок елементів процесу аудиту; допомагають зменшити трудомісткість послуг аудиторських фірм; забезпечують високу якість аудиту www. themegallery. com Company Logo

Шостий рівень Договір на проведення аудиту є основним документом, що засвідчує факт досягнення домовленостіШостий рівень Договір на проведення аудиту є основним документом, що засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та аудиторською фірмою проведення аудиту www. themegallery. com Company Logo

Суб’єкти проведення аудиту Суб’єктами проведення аудиту (від лат. subectum – лежить в основі) виступаютьСуб’єкти проведення аудиту Суб’єктами проведення аудиту (від лат. subectum – лежить в основі) виступають аудиторські фірми, приватно-практикуючі аудитори, які здійснюють аудиторську діяльність в Україні згідно з чинним законодавством www. themegallery. com Company Logo Суб’єкти проведення аудиту Юридична особа Приватно-практикуючий аудитор Аудиторська фірма Отримання сертифікату Створення юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності Реєстрація приватного підприємця Відповідність вимогам законодавства Внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Фізична особа

Суб'єкти аудиторської діяльності www. themegallery. com Company Logo Суб’єкти аудиторської діяльності www. themegallery. com Company Logo

Аудиторська фірма – це юридична особа, створена відповідно до законодавства, Яка здійснює виключно аудиторську діяльність.Аудиторська фірма – це юридична особа, створена відповідно до законодавства, Яка здійснює виключно аудиторську діяльність. Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності. Загальний розмір частки засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами , у статутному капіталі не може перевищувати 30%. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, що в ній працює хоча б один аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор www. themegallery. com Company Logo

Приватно-практикуючий аудитор – це фізична особа, яка зареєстрована як приватний підприємець, має чиннийПриватно-практикуючий аудитор – це фізична особа, яка зареєстрована як приватний підприємець, має чинний сертифікат аудитора, включена до Реєстру Аудиторської палати України і одноособово здійснює аудиторську діяльність у відповідності з чинним законодавством. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Отже, суб’єктами аудиту є фізичні (аудитори) та юридичні особи (аудиторські фірми), діяльність яких спрямована на здійснення на договірних засадах контролю за достовірністю фінансової звітності підприємств, що оприлюднюється з метою встановлення відповідності її законодавству, нормативам, внутрішнім положенням та надання результатів дослідження зацікавленим користувачам www. themegallery. com Company Logo

Аудитор – фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність наАудитор – фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності , що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення. Аудитору забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Вимоги до освіти аудитора www. themegallery. com Company Logo повна вища економічна або юридична освіта, документВимоги до освіти аудитора www. themegallery. com Company Logo повна вища економічна або юридична освіта, документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра) Вимоги до освіти аудитора Освіта визначається стажем роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора. До стажу зараховується робота на вищезазначених посадах у штаті організації, за сумісництвом або в якості індивідуального підприємця Практичний досвід

Сертифікація – це визначення кваліфікаційної придатності кандидата на заняття аудиторською діяльністю шляхом перевірки відповідності йогоСертифікація – це визначення кваліфікаційної придатності кандидата на заняття аудиторською діяльністю шляхом перевірки відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність” і складання ним кваліфікаційного іспиту. Для отримання допуску до сертифікації особа подає до АПУ (в одному примірнику) або до Регіонального відділення АПУ (в двох примірниках) такі документи : заяву за встановленою формою; копію диплому про вищу освіту, завіреного у встановленому порядку; копію трудової книжки, завірену у встановленому порядку; документ про оплату за сертифікацію; копія першої сторінки паспорту; згоду на обробку персональних даних. www. themegallery. com Company Logo

Сертифікат аудитора – це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних дляСертифікат аудитора – це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств і господарських товариств (серія “А”), банків (серія “Б”) на території України. www. themegallery. com Company Logo

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Дозвіл на здійснення діяльності аудитори таРеєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Дозвіл на здійснення діяльності аудитори та аудиторські фірми одержують шляхом реєстрації їх, тобто включення їх до загальнодержавного реєстру аудиторських фірм і аудиторів-суб’єктів підприємницької діяльності. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – це офіційний реєстр аудиторських фірм і аудиторів-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали відповідне свідоцтво та зареєстрували свою аудиторську діяльність в органах державної влади згідно з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність” www. themegallery. com Company Logo

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Включення до Реєстру аудиторських фірм таРеєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, підтверджує Свідоцтво встановленого Аудиторською палатою України зразка, яке видається строком на 5 років

Документи, необхідні для включення суб’єкта до Реєстру Перелік документів Заявник Аудиторська фірма Аудитор-підприємець Заява на включенняДокументи, необхідні для включення суб’єкта до Реєстру Перелік документів Заявник Аудиторська фірма Аудитор-підприємець Заява на включення до Реєстру + + Реєстраційна картка + + Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену в установленому законодавством порядку + + Копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку + – Копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників, акціонерів) фірми та керівника фірми + – Копія довідки органів статистики + – Витяг з наказу про призначення керівником фірми сертифікованого аудитора, засвідчений печаткою аудиторської фірми + – Відгук РВ АПУ (ТВ САУ) на подані документи + + Документ про внесення плати за включення до Реєстру + + Копія трудової книжки, засвідчена в установленому законодавством порядку – + Копія сертифіката аудитора – + www. themegallery. com Company Logo

Сайти для ознайомлення з матеріалами теми: Аудиторська палата України http: //www. apu. com. ua/ Спілка аудиторівСайти для ознайомлення з матеріалами теми: Аудиторська палата України http: //www. apu. com. ua/ Спілка аудиторів України http: //spilka-audit. org. ua
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.