Вступ до курсу. Виникнення та еволюція соціальної

  • Размер: 68.5 Кб
  • Количество слайдов: 12

Описание презентации Вступ до курсу. Виникнення та еволюція соціальної по слайдам

Вступ до курсу.  Виникнення та еволюція соціальної роботи  Гусак Н. Є.  травень 2011Вступ до курсу. Виникнення та еволюція соціальної роботи Гусак Н. Є. травень 2011 р.

 Гусак Н. Є. , 2011 2 План заняття Цілі та завдання курсу. Вимоги до курсу. Гусак Н. Є. , 2011 2 План заняття Цілі та завдання курсу. Вимоги до курсу. Соціальна робота як професія, наука та навчальна дисципліна. Методологічні проблеми історіографії соціальної роботи. Суспільна допомога як історичне підґрунтя розвитку соціальної роботи.

 Гусак Н. Є. , 2011 3 Вступ Цілі та завдання курсу Вимоги до курсу (підготовка Гусак Н. Є. , 2011 3 Вступ Цілі та завдання курсу Вимоги до курсу (підготовка до семінарів, письмова робота ) Базова література до курсу ( є Е- Reader ): Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за кордоном. — Ужгород: Ґражда, 2000. Вступ до соціальної роботи/ За ред. Семигіної Т. В. , Миговича І. І. – К. Академвидав, 2005 Day Ph. The History of Social Welfare. – USA: Pearson Education,

 Гусак Н. Є. , 2011 4 Соціальна робота – це: ? ? Гусак Н. Є. , 2011 4 Соціальна робота – це: ? ?

 Гусак Н. Є. , 2011 5 Соціальна робота … Ті, хто присвятили себе соціальній роботі Гусак Н. Є. , 2011 5 Соціальна робота … Ті, хто присвятили себе соціальній роботі , підвищують чутливість суспільства. . . Вони мають справ у з відтінками сірого, у той час як громадськість шукає чорне та біле. (О. Ст і венсон)

 Гусак Н. Є. , 2011 6 Соціальна робота - це система теоретичних знань і заснована Гусак Н. Є. , 2011 6 Соціальна робота — це система теоретичних знань і заснована на них практика , яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження і підтримки найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення (В. І. Полтавець , засновник Школи соціальної роботи Києво-Могилянської академії )

 Гусак Н. Є. , 2011 7 Соціальна робота це складне суспільне явище , самостійна галузь Гусак Н. Є. , 2011 7 Соціальна робота це складне суспільне явище , самостійна галузь науково-практичного знання , професія та навчальний предмет. (Р омм М. В. , Р омм Т. А. Т еория социальной работ ы: Уч. пособие — Новосибирск 1999 )

 Гусак Н. Є. , 2011 8 Соціальна робота галузь наукових знань, професійна діяльність і навчальна Гусак Н. Є. , 2011 8 Соціальна робота галузь наукових знань, професійна діяльність і навчальна дисципліна, яка: спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді; розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування; сприяє реалізації прав людини, запобігає соціальному виключенню; ….

 Гусак Н. Є. , 2011 9 Методолог ічні проблеми історіографії соціальної роботи що розуміється під Гусак Н. Є. , 2011 9 Методолог ічні проблеми історіографії соціальної роботи що розуміється під соціальною роботою; які періоди в історії соціальної роботи можна виділити; які джерела інформації є достатніми для осмислення соціальної роботи як культурно-історичного феномена

 Гусак Н. Є. , 2011 10 Уявлення про соціальну роботу Традиційна суспільна взаємодопомога?  Сучасний Гусак Н. Є. , 2011 10 Уявлення про соціальну роботу Традиційна суспільна взаємодопомога? Сучасний світський варіант релігійної благодійності, що уходить корінням у віки? Патерналізм ( pater – батько) держави над людиною, що має певні проблеми? Новітня гуманістично-демократична традиція, що спирається на філософські приницпи, поціновує свободу вибору, здатність до особистого зростання та права людини?

 Гусак Н. Є. , 2011 11 Джерельна база історіографії соціальної роботи Укази, розпорядження, інші правові Гусак Н. Є. , 2011 11 Джерельна база історіографії соціальної роботи Укази, розпорядження, інші правові документи Архівні документи, історичні розвідки, Публікації, дослідження ? ? ?

 Гусак Н. Є. , 2011 12 Передісторія соціальної роботи Первіснообщинні і родові форм суспільної допомоги; Гусак Н. Є. , 2011 12 Передісторія соціальної роботи Первіснообщинні і родові форм суспільної допомоги; Церковно-монастирська допомога; Зародження державних і громадських підходів; Наукова філантропія Суспільству на будь-якому етапі його розвитку були притаманні функції допомоги і підтримки, хоча посіб їх реалізації суттєво відрізнявся у процесі соціогенезу.