Скачать презентацию Вступ до курсу Виникнення та еволюція соціальної роботи Скачать презентацию Вступ до курсу Виникнення та еволюція соціальної роботи

SW_History_L1.ppt

  • Количество слайдов: 12

Вступ до курсу. Виникнення та еволюція соціальної роботи Гусак Н. Є. травень 2011 р. Вступ до курсу. Виникнення та еволюція соціальної роботи Гусак Н. Є. травень 2011 р. Гусак Н. Є. , 2011

План заняття o o Цілі та завдання курсу. Вимоги до курсу. Соціальна робота як План заняття o o Цілі та завдання курсу. Вимоги до курсу. Соціальна робота як професія, наука та навчальна дисципліна. Методологічні проблеми історіографії соціальної роботи. Суспільна допомога як історичне підґрунтя розвитку соціальної роботи. Гусак Н. Є. , 2011 2

Вступ o o o Цілі та завдання курсу Вимоги до курсу (підготовка до семінарів, Вступ o o o Цілі та завдання курсу Вимоги до курсу (підготовка до семінарів, письмова робота) Базова література до курсу (є Е-Reader): n n n Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за кордоном. - Ужгород: Ґражда, 2000. Вступ до соціальної роботи/ За ред. Семигіної Т. В. , Миговича І. І. – К. Академвидав, 2005 Day Ph. The History of Social Welfare. – USA: Pearson Education, 2003 Гусак Н. Є. , 2011 3

Соціальна робота – це: ? ? Гусак Н. Є. , 2011 4 Соціальна робота – це: ? ? Гусак Н. Є. , 2011 4

Соціальна робота … Ті, хто присвятили себе соціальній роботі, підвищують чутливість суспільства. . . Соціальна робота … Ті, хто присвятили себе соціальній роботі, підвищують чутливість суспільства. . . Вони мають справу з відтінками сірого, у той час як громадськість шукає чорне та біле. (О. Стівенсон) Гусак Н. Є. , 2011 5

Соціальна робота - це система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має Соціальна робота - це система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження і підтримки найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення (В. І. Полтавець, засновник Школи соціальної роботи Києво -Могилянської академії) Гусак Н. Є. , 2011 6

Соціальна робота o це складне суспільне явище, самостійна галузь науково-практичного знання, професія та навчальний Соціальна робота o це складне суспільне явище, самостійна галузь науково-практичного знання, професія та навчальний предмет. (Ромм М. В. , Ромм Т. А. Теория социальной работы: Уч. пособие - Новосибирск 1999) Гусак Н. Є. , 2011 7

Соціальна робота галузь наукових знань, професійна діяльність і навчальна дисципліна, яка: n n спрямована Соціальна робота галузь наукових знань, професійна діяльність і навчальна дисципліна, яка: n n спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді; розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування; сприяє реалізації прав людини, запобігає соціальному виключенню; …. Гусак Н. Є. , 2011 8

Методологічні проблеми історіографії соціальної роботи o o o що розуміється під соціальною роботою; які Методологічні проблеми історіографії соціальної роботи o o o що розуміється під соціальною роботою; які періоди в історії соціальної роботи можна виділити; які джерела інформації є достатніми для осмислення соціальної роботи як культурно-історичного феномена Гусак Н. Є. , 2011 9

Уявлення про соціальну роботу o o Традиційна суспільна взаємодопомога? Сучасний світський варіант релігійної благодійності, Уявлення про соціальну роботу o o Традиційна суспільна взаємодопомога? Сучасний світський варіант релігійної благодійності, що уходить корінням у віки? Патерналізм (pater – батько) держави над людиною, що має певні проблеми? Новітня гуманістично-демократична традиція, що спирається на філософські приницпи, поціновує свободу вибору, здатність до особистого зростання та права людини? Гусак Н. Є. , 2011 10

Джерельна база історіографії соціальної роботи o o o Укази, розпорядження, інші правові документи Архівні Джерельна база історіографії соціальної роботи o o o Укази, розпорядження, інші правові документи Архівні документи, історичні розвідки, Публікації, дослідження ? ? ? Гусак Н. Є. , 2011 11

Передісторія соціальної роботи o o Первіснообщинні і родові форм суспільної допомоги; Церковно-монастирська допомога; Зародження Передісторія соціальної роботи o o Первіснообщинні і родові форм суспільної допомоги; Церковно-монастирська допомога; Зародження державних і громадських підходів; Наукова філантропія Суспільству на будь-якому етапі його розвитку були притаманні функції допомоги і підтримки, хоча посіб їх реалізації суттєво відрізнявся у процесі соціогенезу. Гусак Н. Є. , 2011 12