Скачать презентацию Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами на уроках мови Скачать презентацию Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами на уроках мови

ПРОЕКТ. Рязанова О. УА5.ppt

  • Количество слайдов: 16

Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами на уроках мови. Програмоване навчання на уроках мови (сучасні Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами на уроках мови. Програмоване навчання на уроках мови (сучасні електронні засоби навчання) Рязанова Ольга УА 5 1

ПЕРЕВАГИ n n n n n ЯКІСТЬ ЗНАНЬ СИСТЕМНІСТЬ ВМІННЯ УЗАГАЛЬНЮВАТИ ДОСЛІДЖУВАТИ РЕТЕЛЬНИЙ ВІДБІР ПЕРЕВАГИ n n n n n ЯКІСТЬ ЗНАНЬ СИСТЕМНІСТЬ ВМІННЯ УЗАГАЛЬНЮВАТИ ДОСЛІДЖУВАТИ РЕТЕЛЬНИЙ ВІДБІР І СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЛОГІЧНО ЗАВЕРШЕНІ ДОЗИ АКТИВНІСТЬ ВИСОКА САМОСТІЙНІСТЬ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ 2

НЕДОЛІКИ n n n ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ОСОБИСТОСТІ УЧИТЕЛЯ НА УЧНЯ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ НЕДОЛІКИ n n n ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ОСОБИСТОСТІ УЧИТЕЛЯ НА УЧНЯ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ПОДРІБНЕНІСТЬ ТА ОДНОМАНІТНІСТЬ ЗАВДАНЬ ШТУЧНО УПОВІЛЬНЕНИЙ ТЕМП ПРОСУВАННЯ ВІД НЕЗНАННЯ ДО ЗНАННЯ НАЯВНІТЬ ВИБІРКОВОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ НЕ ДАЄ ЗМОГУ ПРОСТЕЖИТИ ХІД МІРКУВАНЬ 3

ОСНОВНІ РИСИ 4 ОСНОВНІ РИСИ 4

ВИМАГАЄ n n n УЗАГАЛЬНЕННЯ І ПОВТОРЕННЯ ВСЬГО МАТЕРІАЛУ УПРОДОВЖ НАВЧАННЯ СИНТЕЗ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИМАГАЄ n n n УЗАГАЛЬНЕННЯ І ПОВТОРЕННЯ ВСЬГО МАТЕРІАЛУ УПРОДОВЖ НАВЧАННЯ СИНТЕЗ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УМІННЯ ЗАСТОСОВУВАТИ НАБУТІ ЗНАННЯ В РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ 5

6 6

ПРИНЦИПИ ПРОГРАМОВОГО НАВЧАННЯ n n n n ВІДБІР, АНАЛІЗ, ВПОРЯДКОВУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ДОЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОНТРОЛЬ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМОВОГО НАВЧАННЯ n n n n ВІДБІР, АНАЛІЗ, ВПОРЯДКОВУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ДОЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЯ ТА САМОКОНТРОЛЬ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТЕМПУ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ТА ГРУПОВА ІСТОРІЯ НАВЧАННЯ ЗАСТОСУВАНЯ ТЗН ВИДАЧА ПРОТОКОЛІВ НАВЧАННЯ 7

ПРОГРАМОВАНІ ПІДРУЧНИКИ ЛІНІЙНЕ ПРГРАМУВАННЯ РОЗГАЛУЖЕНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 8 ПРОГРАМОВАНІ ПІДРУЧНИКИ ЛІНІЙНЕ ПРГРАМУВАННЯ РОЗГАЛУЖЕНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 8

ІНФОРМАЦІЯ ДОЗА НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДІЯ ІНСТРУКЦІЯ 9 ІНФОРМАЦІЯ ДОЗА НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДІЯ ІНСТРУКЦІЯ 9

СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ КОМУНІКАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ n негайний зворотний зв'язок n візуалізацію інформації СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ КОМУНІКАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ n негайний зворотний зв'язок n візуалізацію інформації n зберігання великих об'ємів інформації n автоматизацію інформаційно – пошукової діяльності n управління навчальною діяльністю і контроль результатів керування 10

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕНЗ: n n ЗА МЕТОДИЧНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ЗА ДИДАКТИЧНОЮ НАЦІЛЕНІСТЮ ЗА ФОРМОЮ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ КЛАСИФІКАЦІЯ ЕНЗ: n n ЗА МЕТОДИЧНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ЗА ДИДАКТИЧНОЮ НАЦІЛЕНІСТЮ ЗА ФОРМОЮ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ ЗА УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРУ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧА І ЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ 11

ЗА МЕТОДИЧНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ: n n n n n НАВЧАЛЬНІ ТРЕНАЖЕРИ КОНТРОЛЮЮЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ЛАБОРАТОРНІ ЗА МЕТОДИЧНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ: n n n n n НАВЧАЛЬНІ ТРЕНАЖЕРИ КОНТРОЛЮЮЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ЛАБОРАТОРНІ МОДЕЛЮЮЧІ РОЗРАХУНКОВІ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВІ 12

ЗА ДИДАКТИЧНОЮ НАЦІЛЕНІСТЮ n n ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ n ЗА ДИДАКТИЧНОЮ НАЦІЛЕНІСТЮ n n ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ n n n КОНТРОЛЬ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗУН 13

ЗА ФОРМОЮ ВИКЛАДУ КОНВЕКЦІЙНІ n n ПРОБЛЕМНІ ПРОГРАМОВАНІ КОМБІНОВАНІ (УНІВЕРСАЛЬНІ) ЕНЗ ЗА УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРУ ЗА ФОРМОЮ ВИКЛАДУ КОНВЕКЦІЙНІ n n ПРОБЛЕМНІ ПРОГРАМОВАНІ КОМБІНОВАНІ (УНІВЕРСАЛЬНІ) ЕНЗ ЗА УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРУ ВЗАЄИОДІЇЇ: Детерміновані Недетерміновані 14

5 клас ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА 15 5 клас ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА 15

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 16 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 16