Скачать презентацию Vilka delar av BVD 3 fokuserar man på Скачать презентацию Vilka delar av BVD 3 fokuserar man på

9072c6d5ff272571f9ec7d30461584b1.ppt

  • Количество слайдов: 35

Vilka delar av BVD 3 fokuserar man på i Sunda. Hus miljövärderingssystem? Jane Wigren Vilka delar av BVD 3 fokuserar man på i Sunda. Hus miljövärderingssystem? Jane Wigren

Miljöaspekter • Utsläpp toxiska substanser under produktion • Urlakning toxiska substanser under bruksoch avfallsskedet Miljöaspekter • Utsläpp toxiska substanser under produktion • Urlakning toxiska substanser under bruksoch avfallsskedet

Miljöaspekter Emissioner - Irriterade slemhinnor, luftvägsproblem, allergi - Hormonstörande ämnen Miljöaspekter Emissioner - Irriterade slemhinnor, luftvägsproblem, allergi - Hormonstörande ämnen

Miljöaspekter • Resursutnyttjande • Koldioxidutsläpp - vikt och transport - kemiska processer som frisätter Miljöaspekter • Resursutnyttjande • Koldioxidutsläpp - vikt och transport - kemiska processer som frisätter koldioxid, t. ex. framställning cement • Energi - energibesparande under bruksskedet

Miljöaspekter • Övergödning - fosfor - kväve Miljöaspekter • Övergödning - fosfor - kväve

Miljöaspekter Dokumentation - viktigt ifall nya ”PCB” larm - loggbok – avfallsplan Miljöaspekter Dokumentation - viktigt ifall nya ”PCB” larm - loggbok – avfallsplan

Legeringar Ange standardbeteckningar • • SS-EN t. ex. Cu. Zn 40 Pb 2 Al Legeringar Ange standardbeteckningar • • SS-EN t. ex. Cu. Zn 40 Pb 2 Al (mässing) SIS-nr (Sverige), t. ex. 2333 (rostfritt stål) DIN t. ex. 1. 4301 (rostfritt stål) ASTM nr (USA), t. ex. AISI 304 (rostfritt stål) Werkstoff nr (Tyskland) t. ex. 1. 4301 (rostfritt stål) CW nummer t. ex. CW 618 N (mässing) UNS beteckning, t. ex. S 30400 (rostfritt stål)

Exempel Exempel

Exempel Exempel

Polymerer • Specificera vilken polymer, gärna med CAS nr! Exempel: ABS-plast, CAS nr 9003 Polymerer • Specificera vilken polymer, gärna med CAS nr! Exempel: ABS-plast, CAS nr 9003 -56 -9 PVC, CAS nr 9002 -86 -2 Polyamid 6. 6, CAS nr 32131 -17 -2 • Undvik enbart beteckningar som kan används för mer än 1 plast, t. ex. bakelit, polyester, SBS-polymer

Polymerer-forts Information om tillsatser i plast • Flamskyddsmedel, t. ex. bromerade flamskyddsmedel, fosforbaserade flamskyddsmedel Polymerer-forts Information om tillsatser i plast • Flamskyddsmedel, t. ex. bromerade flamskyddsmedel, fosforbaserade flamskyddsmedel • UV-skydd t. ex. karbonsvart, benzofenon-, benzotriazolföreningar • Antioxidanter, tex. HALS • Mjukgörare, t. ex. ftalater, klorparaffiner

Exempel Exempel

Ytbehandlingar • Förzinkning: elförzinkad eller varmförzinkad, vilken viktsprocent zink? ? • • Aluzink - Ytbehandlingar • Förzinkning: elförzinkad eller varmförzinkad, vilken viktsprocent zink? ? • • Aluzink - viktsprocent? ? Eloxering Förkromning - viktsprocent? ? Förnickling - viktsprocent? ?

Exempel Exempel

Exempel Exempel

Ytbehandlingar-forts Lack • viktsprocent? ? • specificera typ (t. ex. polyester-epoxipulverlack) • ange produktnamn Ytbehandlingar-forts Lack • viktsprocent? ? • specificera typ (t. ex. polyester-epoxipulverlack) • ange produktnamn och varumärke (t. ex. Alesta EP EP 9001 -9009227, Du. Pont)

Exempel Exempel

Exempel Exempel

Exempel-hypotetisk BVD 3 Exempel-hypotetisk BVD 3

Lim Specificera vilken lim som använts och ange produktnamn och varumärke t. ex. urea-formaldehydlim, Lim Specificera vilken lim som använts och ange produktnamn och varumärke t. ex. urea-formaldehydlim, 1206 från Casco

Biocider Ange vilka konserveringsmedel som används i vattenbaserade produkter, t. ex. färg och lim Biocider Ange vilka konserveringsmedel som används i vattenbaserade produkter, t. ex. färg och lim

Exempel Exempel

Elektronik • Ofta bristfällig information • Ange info om plaster, metaller, flamskyddsmedel Elektronik • Ofta bristfällig information • Ange info om plaster, metaller, flamskyddsmedel

Exempel Exempel

Exempel Exempel

Emissioner Ange emissionsvärden (främst för ytskikt) - Flec-mätningar vid 4 och 26 veckor - Emissioner Ange emissionsvärden (främst för ytskikt) - Flec-mätningar vid 4 och 26 veckor - TVOC 4, TVOC 26

Ämnet/materialets funktion • Ange ämnets- eller materialets funktion i produkten, t. ex. Mjukgörare DINP Ämnet/materialets funktion • Ange ämnets- eller materialets funktion i produkten, t. ex. Mjukgörare DINP

Exempel Exempel

Vikt • Ange både vikt och viktsprocent för materialen Vikt • Ange både vikt och viktsprocent för materialen

Energiåtgång Ange värden för energiåtgång för råvaruframställning och för produktion Energiåtgång Ange värden för energiåtgång för råvaruframställning och för produktion

Avfallshantering • Ge alltid information om avfallshanteringen!! • Var tydlig om vad som gäller Avfallshantering • Ge alltid information om avfallshanteringen!! • Var tydlig om vad som gäller avfallshantering vid produktion och vid avfallskedet!!

Exempel Exempel

Revision av Sunda. Hus bedömningskriterier • • Livslängd Transport Energibesparande produkter Miljöeffekter av utsläpp Revision av Sunda. Hus bedömningskriterier • • Livslängd Transport Energibesparande produkter Miljöeffekter av utsläpp (t. ex. klimatpåverkan, smogbildning, försurning, påverkan på ozonlagret m. fl. ) • Dokumentationens kvalité

Tack! Tack!

www. sundahus. se Jane Wigren www. sundahus. se Jane Wigren