ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Кафедра тактико

Описание презентации ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Кафедра тактико по слайдам

 ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Кафедра тактико – спеціальної підготовки ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Кафедра тактико – спеціальної підготовки Збройні Сили України призначені для збройного захисту незалежності, територіальної цілісності й недоторканності України.

 НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ – ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ генерал-полковник СВИДА Іван Юрійович НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ – ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ генерал-полковник СВИДА Іван Юрійович КОМАНДУВАЧ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ генерал-полковник ВОРОБЙОВ Геннадій Петрович

 КОМАНДУВАЧ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ генерал-полковни к РУСНАК Іван Степанович КОМАНДУВАЧ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ генерал-полковни к РУСНАК Іван Степанович КОМАНДУВАЧ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬК ИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ адмірал ТЕНЮХ Ігор Йосипович КОМАНДУВАЧ ОБ’ЄДНАНОГО ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ генерал-лейтенант МОЖАРОВСЬКИЙ Володимир Миколайович КОМАНДУВАЧ СИЛ ПІДТРИМКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ генерал-лейтенант ТРЕГУБЕНКО Станіслав Семенович

 ТЕМА 44 : : ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ТЕМА 44 : : ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

 ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА  Заняття 1. Лекція.  ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА Заняття 1. Лекція. — 2 год “ “ ВІЙСЬКОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ “. “. Заняття 2. Сз. „Основні норми забезпечення військовослужбовців”. — 2 год. Заняття 3. Гз. „ Ведення ротного господарства ”. — 2 год. Заняття 4. Сз. . „Підготовка до модульного контролю ”. ”. — 1 год. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ — 2 год. . .

 1. Ознайомитись з основними складовими частинами військового господарства, об’єктами та 1. Ознайомитись з основними складовими частинами військового господарства, об’єктами та основними завданнями. 2. Засвоїти основні принципи господарської діяльності частин та підрозділів Сухопутних військ. Заняття 1. лекція, 2 години ““ ВІЙСЬКОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ. . ”. ” НАВЧАЛЬНІ ТА ВИХОВНІ ЦІЛІ:

 1. Основи організації військового господарства. 2. Основи тилового забезпечення 1. Основи організації військового господарства. 2. Основи тилового забезпечення підрозділів. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

 Керівні документи Статути Збройних Сил України , Закони України (24. 03. Керівні документи Статути Збройних Сил України , Закони України (24. 03. 1999 р. ) Наказ МО України „ Положення про військове господарство у ЗС України „ від 16. 07. 1997 р№ 300. Наказ МО України „ Про забезпечення Військовослужбо вців Збройних Сил України речовим майном у мирний час „. від 31. 01. 2006 р № 45. Наказ МО України „ Положення про порядок виплати грошового забезпечення військово- службовцям ЗС України”. від 5. 03. 2001 р № 75. Постанова Кабінету Міністрів „ Норми забезпечення військовослужб овців речовим майном у Мирний час „. від 28. 10. 2004 р № 1444. Наказ МО України „ Про затвердження Положення продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час”. від 29. 03. 2002 р. № 426.

 1. Основи організації військового господарства. ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВАНеобхідність матеріального забезпечення військ виникла 1. Основи організації військового господарства. ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВАНеобхідність матеріального забезпечення військ виникла із утворенням перших організованих, озброєних формувань, тобто необхідність утворення та ведення ВІЙСЬКОВЕ ГОСПОДАРСТВО – це сукупність сил і засобів , які знаходяться та входять до складу військової частини, а також передані їм у постійне чи тимчасове користування різні об’єкти матеріально-технічної бази, матеріальні засоби, призначені для забезпечення бойової підготовки і виховної роботи, військового побуту, правильної експлуатації, ремонту, зберігання озброєння, військової техніки й майна.

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА : усебічне та безперервне забезпечення бойової та ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА : усебічне та безперервне забезпечення бойової та мобілізаційної готовності військових частин, створення умов для швидкого переходу їх з мирного на воєнний стан, своєчасне та повне забезпечення потреб повсякденної діяльності військових частин та підрозділів. Для здійснення цих завдань у складі тилу Збройних Сил та військових частин є відповідні сили та засоби.

 р РХБз БМТЗ р забсклад їдалня хліб пек реч май лазня рем р РХБз БМТЗ р забсклад їдалня хліб пек реч май лазня рем ротаат бт рао ев в ар ВТМар ПММ ар Б\П ававав медрбу рлр ппо рз кв клуб оркестррв зрв ісв вз медпрв зрв гр. в ісв вз. МР МБ РУПРАВЛІННЯ МБ ТБ ГАДН ПТАДН ЗРАДНБр. АГ мінбатр ТР ТР габатр птбатр зрбатрзабатр зрбатр мв мінв ву тв МР мв тв артв птв вуву птв зав зрвзрвбу і ар вто вмз медп РЗб вмз вто. РЗб ву вмз медп птбатр ву вмз медп вмз від. р рбатр увубмп-11103 мін-869 танк-1348 бмп-11103 Д 30 -895 Т 12 -663 9 П 148 — 924 Зу23 -4 — 12872 С 6 -639 пзрк-2748 ГрІЗ іср іпр. РР служби Підрозділи які здійснюють господарчу діяльність

  Служби: продовольча, речова, ракетно-артилерійського озброєння, бронетанкового озброєння, Служби: продовольча, речова, ракетно-артилерійського озброєння, бронетанкового озброєння, автотракторної техніки, інженерна, РХБ захисту, пально-мастильних матеріалів, медична, фінансова. Підрозділи: матеріального забезпечення, господарчі, автомобільні, обслуговування та ремонту , тощо. До сил тилового забезпечення відносять:

 Завдання щодо організації та ведення військового господарства: планування та Завдання щодо організації та ведення військового господарства: планування та організація роботи служб, підрозділів та об’єктів матеріально-технічної бази, безперервне управління ними та здійснення контролю за цією роботою, своєчасне та повне доведення до особового складу встановлених норм матеріального та грошового забезпечення, задовольняння його матеріальних та культурних потреб і збереження його здоров’я, забезпечення правильної експлуатації, зберігання, обслуговування та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки й майна, утримання , удосконалення та розвиток об’єктів матеріально-технічної бази військового господарства, організація протипожежної охорони та безпечної експлуатації об’єктів військової частини, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки особового складу військової частини, контроль за раціональним використанням природних ресурсів.

 Основні принципи організації господарської діяльності регламентація, єдиноначальніс ть плановість, постійна готовність оперативність Основні принципи організації господарської діяльності регламентація, єдиноначальніс ть плановість, постійна готовність оперативність ефективність. Кінцевою ланкою військового господарства, а також і усієї системи забезпечення військ є ротне господарство. Господарча діяльність – це комплекс заходів, які спрямовані на всебічне забезпечення військових частин та підрозділів матеріальними засобами, їх утриманням, збереженням та витрачанням з метою підтримання постійної бойової готовності військової частини та підрозділів а також забезпечення їхньої повсякденної діяльності.

 м атеріальні засоби Загальновійськові: Артилерійське озброєння, ракети, боєприпаси; Бронетанкова та автомобільна техніка; м атеріальні засоби Загальновійськові: Артилерійське озброєння, ракети, боєприпаси; Бронетанкова та автомобільна техніка; Устаткування та техніка зв’язку; Майно продовольче, речове, військово-технічне, інженерне, медичне, квартирно-експлуатаційне та інше Спеціальні: для авіації: авіа ракети, авіа технічне, інженерно-аеродромне, інженерно-авіаційне майно, засоби аеронавігації тощо; для військово-морських сил: мінно-торпедне, , радіотехнічне, навігаційне обладнання, корабельне майно та інше. Яким чином класифікуються Матеріальні засоби? : Матеріальні засоби – це сукупність різноманітної продукції матеріального виробництва, яка використовується для забезпечення діяльності військ в мирний та воєнний час.

 Основу матеріально-технічної бази військового господарства складають: • Об’єкти тилового призначення; Основу матеріально-технічної бази військового господарства складають: • Об’єкти тилового призначення; • Навчально-матеріальна база бойової підготовки; • Матеріально-технічна база служби військ; • Матеріальна база культурно-виховної та просвітницької роботи; • Транспортні засоби. До об’єктів тилового призначення відносять: Склади та сховища матеріальних засобів Парки бойової техніки Майстерні Аеродроми Портові споруди Їдальні Хлібозаводи Підсобні господарства Котельні Лазні, пральні Казармено-житловий фонд Медичні пункти та інші об’єкти з обладнанням та майном. До об’єктів навчально-матеріальної бази бойової підготовки відносять: об’єкти вогневої, тактичної підготовки, танкодроми, автодроми повітрянно-десантні комплекси навчальні поля родіввійськ стройові плаци стадіони, спортзали, спор- тивні тири, смуги перешкод, класи та інше. До об’єктів матеріально-технічної бази служби військ відносять : вартові комплекси (вартове приміщення, клас для підготовки варти, вартове містечко), пости з їхнім обладнанням, сигналізацією та технічними засобами охорони класи для підготовки добо-вого наряду та проведення інструктажів клас або містечко для підго-товки варти, клас для медичного огляду та інструктажів водіїв. До об’єктів матеріальної бази культурно-виховної та просвітницької роботи відносять : клуби, будинки офіцерів, музеї, бібліотеки, кімнати історії, центри культури, просвіти та дозвілля, народознавчі світлиці, склади культурно-прос-вітницького майна, кіно бази, телевідіоцентри

 Для забезпечення повсякденної діяльності частини військове господарство повинно : своєчасно затребувати, Для забезпечення повсякденної діяльності частини військове господарство повинно : своєчасно затребувати, отримати, вести облік та постійно зберігати передбачені запаси матеріальних засобів; розподіляти та видавати за призначенням військове майно; доводити за встановленими нормами майно до споживачів; Забезпечити правильне , своєчасне та економне витра- чання матеріальних засобів та майна; своєчасно, оперативно та ретельно вести звітність за службами; забезпечити правильну експлуатацію та збереження; забезпечити своєчасне технічне обслуговування та ремонт озброєння, техніки та майна.

 ОСНОВИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ Матеріальне забезпеченнякомплекс заходів, що спрямовані на повне ОСНОВИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ Матеріальне забезпеченнякомплекс заходів, що спрямовані на повне задоволення потреб військ у матеріальних засобах з метою підтримання постійної бойової готовності військової частини та забезпечення повсякденної діяльності її у мирний час. Організація матеріальног о забезпечення залежить від: — прийнятої системи тилового забезпечення, — завдань військам, які вони виконують — матеріальних потреб військ , — джерел постачання військ матеріальними засобами.

 МАТЕРІАЛЬНА ПОТРЕБА – це кількість матеріальних засобів, які необхідні для МАТЕРІАЛЬНА ПОТРЕБА – це кількість матеріальних засобів, які необхідні для ведення бойових дій або забезпечення повсякденної діяльності військ, та визначається з урахуванням: — бойового та чисельного складу частини, — терміну планує мого періоду забезпечення, — характеру, розмаху та напруженості бойових дій, — встановлених розмірів запасів і норм витрат матеріальних засобів, — особливостей театру воєнних дій, — потреб для відновлення витрат у ході бойових дій.

 Матеріальне забезпечення включає : - виробництво, - отримання, - збереження, - Матеріальне забезпечення включає : — виробництво, — отримання, — збереження, — створення запасів матеріальних засобів, — відправа, — видача матеріальних засобів споживачам. До основних видів матеріального забезпечення відносять: Продовольче Речове Пально-мастильних речовин Медичне Торговельно-побутове Фінансове Квартирно-експлуатаційне

 Продовольче забезпечення це комплекс заходів, які здійснюються з метою безперер-вного Продовольче забезпечення це комплекс заходів, які здійснюються з метою безперер-вного забезпечення військових частин продовольством, технікою та майном продовольчої служби, а також організація харчування за встановленими нормами. Військові частини отримують продовольство з: • складові з’єднання та продовольчих баз; • складів, баз та підприємств постачальників; • сільсько-господарчих підприємств МО; • підсобних господарств військової частини. • Хліб може постачатися з польових хлібопекарень, а також із хлібозаводів району за містом дислокації частини. Особовий склад частин забезпечується продовольством за нормами харчування. Норми харчування введенні Постановою Кабінету міністрів України „Про норми харчування військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань. ” від 29. 03. 2002 р. № 426.

 До основних норм харчування відносяться: норма № 1 - загальновійськова, До основних норм харчування відносяться: норма № 1 — загальновійськова, — курсантська, — офіцерська, — льотно-технічна, — шпитальна тощо. Продовольчі норми харчування видаються: — у вигляді харчування через їдальню; — у вигляді харчування з батальйон-ного пункту харчування, (БПХ); — продуктами харчування на руки; — у вигляді грошової компенсації. Порядок приймання їжі затверджується командиром військової частини. За калорійністю харчування продукти розподіляються: на сніданок – 30 -35%, на обід – 40 -45%, на вечерю – 20 -30%.

 Речове забезпечення комплекс заходів, що здійснюється з метою систематичного та повного забезпечення Речове забезпечення комплекс заходів, що здійснюється з метою систематичного та повного забезпечення військовослужбовців та військових частин речовим майном і технікою речової служби. Основні завдання речового забезпечення: постачання речовим майном; • організація ремонту та ремонт речового майна, здійснення хімічної чисти майна; • банно-пральне обслуговування; • забезпечення підрозділів засобами для миття; • організація пошиву та пошив обмундирування. Речове майно за якісним станом розподіляється на категорії: 1 – нове, яке ще не було у використанні; 2 – майно, що було у використанні, терміни його носіння ще не вийшли; 3 – майно особистого користування, яке після ремонту може бути використано, хоча термін його носіння вже вийшли; 4 – непридатне для подальшого використання.

 Речове майно особистого користування особам офіцерського складу видається у власність. Речове майно особистого користування особам офіцерського складу видається у власність. Правом на безкоштовне забезпечення речовим майном користуються усі військовослужбовці з моменту зара-хування їх у списки військової частини, а для офіцерів із дня присвоєння йому першого офіцерського звання. Особистий одяг призваних на службу, після отримання ними військового обмундирування, відправляється військовою частиною безкоштовними поштовими посилками за адресою, яку вказують військовослужбовці. Речове майно, яке прийшло у непридатний до використання стан, належить вибракуванню та списанню з обліку за актами технічного стану у визначеному порядку. Списування з обліку достроково приведених у непридатний стан речей (а також при їх загублені) здійснюєтьсяза інспекторським свідоцтвом.

 Фінансове забезпечення комплекс заходів, що здійснюються з ме-тою систематичного, Фінансове забезпечення комплекс заходів, що здійснюються з ме-тою систематичного, своєчасного та пов-ного забезпечення військ коштами. Основні завдання фінансового забезпечення: • фінансове планування та фінансування; • затребування, отримання та збереження коштів; • виплата грошового забезпечення особовому складу частин; • контроль за використанням коштів; • ведення обліку та звітності; • економічне та доцільне витрачання коштів; • фінансування економічної діяльності частини та служб. Грошове забезпечення це вид матеріального забезпечення, вста-новлений державою для задоволення осо-бових матеріальних, побутових та культур-них потреб військо-вослужбовців. Грошове забезпечення визначається залежно від: посади; військового звання; кваліфікації (класності); наукового ступеня і вченого звання; тривалості служби; умов служби. Оклад грошового утримання складається з: • окладу за військове звання • посадовий оклад.

 Командири підрозділів зобов ’ язані зусилля зосередити на: усебічне та безперервне Командири підрозділів зобов ’ язані зусилля зосередити на: усебічне та безперервне забезпечення бойової та мобілізаційної готовності військових частин, своєчасне та повне забезпечення потреб повсякденної діяльності військових частин та підрозділів. -ВИСНОВОК

 Завдання на самостійну роботу:  1. Самостійно вивчити ст. ст. СВС Завдання на самостійну роботу: 1. Самостійно вивчити ст. ст. СВС 119, 120, 129 -195. ст. 119 -знати напам ’ ятьять 2. Законспектувати ст. ст. СВС 119 -120, 3. 3. Методичний посібник з основних питань організації повсякденної діяльності військ (сил) Київ. ГШ ЗС України. 2007 р. Стор. 154 -219.

 Доповідь закінчив Дякую за увагу! Доповідь закінчив Дякую за увагу!