Скачать презентацию Vad hände sedan Andra Världskriget Lars Hindrum Prästängsskolan Скачать презентацию Vad hände sedan Andra Världskriget Lars Hindrum Prästängsskolan

9d9dd88b6cfea657ada8f53c93afcecb.ppt

  • Количество слайдов: 13

Vad hände sedan? Andra Världskriget Lars Hindrum, Prästängsskolan, Eksjö – www. lektion. se Vad hände sedan? Andra Världskriget Lars Hindrum, Prästängsskolan, Eksjö – www. lektion. se

Andra världskrigets följder Världen som vi lever i idag är en direkt följd av Andra världskrigets följder Världen som vi lever i idag är en direkt följd av det som hände efter Andra Världskriget. Vi skulle inte känna igen oss i en värld där Andra Världskriget inte hade ägt rum. Idag kommer vi att gå igenom det viktigaste följderna av Andra Världskriget.

Nürnbergrättegångarna 1946 I Nürnberg dömdes de kvarvarande ledande nazisterna. Den senaste nazisten som dömdes Nürnbergrättegångarna 1946 I Nürnberg dömdes de kvarvarande ledande nazisterna. Den senaste nazisten som dömdes var lägervakten John Demjanjuk, som dömdes till 5 års fängelse i maj 2011.

Tyskland och Berlin delades I fyra delar. USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjet fick varsin Tyskland och Berlin delades I fyra delar. USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjet fick varsin del. Uppdelningen gällde fram till 1990. Berlinmuren byggdes av Sovjet 1961 för att hindra östtyskar att fly till väst.

Marshallplanen Istället för att tvinga Tyskland betala krigsskadestånd hjälpte USA till att bygga upp Marshallplanen Istället för att tvinga Tyskland betala krigsskadestånd hjälpte USA till att bygga upp Västtyskland och Västeuropa.

Israel bildas Den judiska staten Israel bildas 1948. Något som grannländerna inte accepterade. Många Israel bildas Den judiska staten Israel bildas 1948. Något som grannländerna inte accepterade. Många krig har därefter utspelats. USA står bakom Israel.

Kalla kriget Två nya supermakter skapades: kommunistiska Sovjetunionen och det liberala USA. Maktbalans i Kalla kriget Två nya supermakter skapades: kommunistiska Sovjetunionen och det liberala USA. Maktbalans i världen. Kalla kriget var inget egentligt krig mellan USA och Sovjet – utan frostiga relationer mellan de båda länderna.

Efterkrigskrig Många ”mindre” krig har utspelats sedan 1945: Nordkorea/Sydkorea Sovjet/Afghanistan Nordvietnam/USA och Sydvietnam Israel/Palestina Efterkrigskrig Många ”mindre” krig har utspelats sedan 1945: Nordkorea/Sydkorea Sovjet/Afghanistan Nordvietnam/USA och Sydvietnam Israel/Palestina Israel/Egypten

Förenta nationerna bildas FN bildades 1945. Skulle bli ett nytt NF. USA gick med. Förenta nationerna bildas FN bildades 1945. Skulle bli ett nytt NF. USA gick med. Idag har FN 193 medlemsländer. De jobbar med fler saker än att bevara fred i världen.

EU bildas Kol och stålunionen (numera EU) bildas 1952. Istället för att vapen skulle EU bildas Kol och stålunionen (numera EU) bildas 1952. Istället för att vapen skulle korsa gränserna, skulle kol och stål göra det. Rumänien och Bulgarien gick med 1/1 2007.

Kolonierna avvecklades De kolonier som de europeiska länderna besatt avvecklades. Länderna blev självständiga. Frankrike Kolonierna avvecklades De kolonier som de europeiska länderna besatt avvecklades. Länderna blev självständiga. Frankrike har idag endast Franska Guyana (Sydamerika) och Danmark har Grönland kvar.

Sverige efter 1945 Ekonomiskt gick det väldigt bra för Sverige efter 1945 fram till Sverige efter 1945 Ekonomiskt gick det väldigt bra för Sverige efter 1945 fram till 70 talet. Sverige var inte bombat och kunde hjälpa till att bygga upp Europa. Sverige förblev neutralt under Kalla Kriget.

Utan Andra Världskriget? Hur hade världen sett ut? Hade terrorism varit ett stort problem? Utan Andra Världskriget? Hur hade världen sett ut? Hade terrorism varit ett stort problem? Hade vi haft ekonomisk kris i världen idag? Vilket land hade varit stormakt? Hade det funnits stormakter?