Скачать презентацию Uusien jäsenten rekrytointi Jäsenjohtajakoulutus 27 10 2016 Harri Скачать презентацию Uusien jäsenten rekrytointi Jäsenjohtajakoulutus 27 10 2016 Harri

6e2e90b75f872b5cc34a81eb6cd4486d.ppt

  • Количество слайдов: 20

Uusien jäsenten rekrytointi Jäsenjohtajakoulutus 27. 10. 2016 Harri Ala-Kulju PID 15. 3. 2018 B-piiri Uusien jäsenten rekrytointi Jäsenjohtajakoulutus 27. 10. 2016 Harri Ala-Kulju PID 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 1

LIITTYNEIDEN JÄSENTEN KESKI-IKÄ B-PIIRISSÄ 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 2 LIITTYNEIDEN JÄSENTEN KESKI-IKÄ B-PIIRISSÄ 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 2

Jäsenhankinta • Klubin toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että klubilla on jäsenmäärätavoite ja että jäsenhankinta Jäsenhankinta • Klubin toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että klubilla on jäsenmäärätavoite ja että jäsenhankinta kuuluu klubin toimintasuunnitelmaan joka vuosi (joka vuosi joku lähtee) • Jäsenhankinta on jokaisen klubin jäsenen tehtävä. Jäsenjohtajan ja klubin johdon vastuulla on huolehtia, että tehtävä hoidetaan • Uusien jäsenten myötä saamme uusia kykyjä, uusia ideoita, lisää tekeviä käsiä aktiviteetteihin ja virkailijoita tuleville vuosille. Saamme elinvoimaa ja heijastamme nykyaikaa. • Uudet jäsenet jatkavat lionien palveluperinnettä. 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 3

Lions Clubs International MD 107 Finland Miksi ihmiset ovat liittyneet Lions-klubeihin Tavallisimmat syyt ovat: Lions Clubs International MD 107 Finland Miksi ihmiset ovat liittyneet Lions-klubeihin Tavallisimmat syyt ovat: • Halu palvella paikkakunnalla ja maailmanlaajuisesti • Osallistua tiettyyn palveluun tai tehtävään • Ystävyyssuhteet, klubin tarjoama hyvä toveruus • Klubin arvostus paikkakunnalla • Olla yhdessä perheenjäsenten kanssa, jotka ovat lioneita • Lions-klubin kyky tarjota henkilökohtaiseen ja ammatilliseen elämään liittyviä kasvumahdollisuuksia jäsenille. B-piiri jäsenjohtajakoulutus 15. 3. 2018 4

Lions Clubs International MD 107 Finland MITEN HANKIMME UUSIA JÄSENIÄ 15. 3. 2018 B-piiri Lions Clubs International MD 107 Finland MITEN HANKIMME UUSIA JÄSENIÄ 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 5

Henkilökohtainen kutsuminen Paras Lions-toiminnan mainos olet sinä itse! • Löydä innostuneita, tarmokkaita henkilöitä, jotka Henkilökohtainen kutsuminen Paras Lions-toiminnan mainos olet sinä itse! • Löydä innostuneita, tarmokkaita henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita palvelemaan yhteiskunnassa • Kerro heille lionsjärjestöstä (”hissipuhe”) • Kerro mitä lionit ovat saaneet aikaan paikallisesti ja kansainvälisellä tasolla • Kerro oman klubisi jäsenistöstä, toiminnasta ja klubiviihtyvyydestä • Vastaa kaikkiin lionstoimintaa koskeviin kysymyksiin • Kutsu hänet tutustumaan lionstilaisuuteen tai aktiviteettiin. 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 6

Mistä löydämme uusia jäseniä • Henkilökohtainen rekrytointi on kaikkein tärkein tapa hankkia uusia jäseniä Mistä löydämme uusia jäseniä • Henkilökohtainen rekrytointi on kaikkein tärkein tapa hankkia uusia jäseniä – – Omien kaverien joukosta Oma yritysasiakas Oma työyhteisö Oma harrastuskaveri • Kun kontakti on saatu, kutsutaan tutustumaan toimintaan • Klubitapahtuman, tai aktiviteetin yhteydessä aina – Jaetaan klubin esitettä / lehteä – Kerrotaan oikeaa tietoa toiminasta 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 7

Mistä löydämme uusia jäseniä • Nuorisovaihdossa olleiden vanhemmat • Nuorisovaihdon isäntäperheinä olleet perheet • Mistä löydämme uusia jäseniä • Nuorisovaihdossa olleiden vanhemmat • Nuorisovaihdon isäntäperheinä olleet perheet • Koulun ja vanhempien kautta, Lions Quest koulutus on lisännyt tunnettavuuttamme 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 8

Lions Clubs International MD 107 Finland REKRYTOINTIKAMPANJAT 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 9 Lions Clubs International MD 107 Finland REKRYTOINTIKAMPANJAT 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 9

Lions Clubs International MD 107 Finland Tärkeä toimintaperiaate Uusi jäsen lähteneen lionin tilalle 1. Lions Clubs International MD 107 Finland Tärkeä toimintaperiaate Uusi jäsen lähteneen lionin tilalle 1. Kun klubi menettää jäsenen, tavoitteena on saada uusi jäsen tilalle 3 kuukaudessa 2. Vastuu on klubin johdolla ja jäsenjohtajalla 3. Jäsenjohtaja käynnistää klubin jäsenhankinnan (jäsenpankin käyttö, projekti ym. ) 4. Jäsentilanne käydään kuukausittain kokouksessa läpi. 5. Jäsenhankintaa jatketaan, vaikka aikaraja ylittyisikin 6. Voidaan yhdistää klubin rekrytointikampanjaan (esittelypäivän käyttö) 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 10

Lions Clubs International MD 107 Finland Jäsenhankinnan työkaluja • Esitteet, jäsenanomus • Strukturoidut luettelot, Lions Clubs International MD 107 Finland Jäsenhankinnan työkaluja • Esitteet, jäsenanomus • Strukturoidut luettelot, jäsenpankki • PR, mm. aktiviteetit • Esittelypäivä (”open house”) • Kohdemarkkinointi • Rekrytointipyörä • Klubin ja järjestön esittely aktiviteeteissa • Aktiviteettien mainostaminen • Mukana olo: Messut, näyttelyt • Kontaktien solmiminen • Yhteistyökumppaneiden hakeminen (”siivelle”) 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 11

Lions Clubs International MD 107 Finland Strukturoidut luettelot Jokainen jäsen voi täyttää. Jäsenpankin pohja Lions Clubs International MD 107 Finland Strukturoidut luettelot Jokainen jäsen voi täyttää. Jäsenpankin pohja B-piiri jäsenjohtajakoulutus 15. 3. 2018 12

Lions Clubs International MD 107 Finland B-piiri jäsenjohtajakoulutus 15. 3. 2018 13 Lions Clubs International MD 107 Finland B-piiri jäsenjohtajakoulutus 15. 3. 2018 13

Lions Clubs International MD 107 Finland Kohdemarkkinointi IDEA: Etsitään ryhmä ihmisiä, joita sitoo yhteinen Lions Clubs International MD 107 Finland Kohdemarkkinointi IDEA: Etsitään ryhmä ihmisiä, joita sitoo yhteinen intressi (esim. leikkipuisto kuntoon!) TOIMENPITEET: Saman henkinen lion klubissa kokoaa joukon. He voivat muodostaa ”klubin klubissa”. He sitovat klubia omiin tavoitteisiinsa, mutta osallistuvat klubin toimintaan. Ryhmiä voi olla useitakin. B-piiri jäsenjohtajakoulutus 15. 3. 2018 14

Rekrytointipyörä Lions Clubs International MD 107 Finland Hyvä keino ehdokkaiden hakemiseen. Listat luokittain klubikokouksissa. Rekrytointipyörä Lions Clubs International MD 107 Finland Hyvä keino ehdokkaiden hakemiseen. Listat luokittain klubikokouksissa. B-piiri jäsenjohtajakoulutus 15. 3. 2018 15

Jäsenyyden velvoitteet • Jäsenmaksut (valmistaudu tarkkaan selvityksen, mihin maksu kuluu ja että se maksetaan Jäsenyyden velvoitteet • Jäsenmaksut (valmistaudu tarkkaan selvityksen, mihin maksu kuluu ja että se maksetaan useammassa erässä) • Osallistuminen (100%n vaatimusta ei ole. Joihinkin projekteihin osallistuminen riittää) • Lions-etiikan noudattaminen • Aktiivisuus ja yhteisöön sitoutuminen Kerro avoimesti millaiseen yhteisöön uusi jäsen tulee ja mihin se häntä velvoittaa. 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 16

Lions Clubs International MD 107 Finland YDINVIESTI Luovuta klubisi vähintään yhtä hyvässä kunnossa seuraajallesi Lions Clubs International MD 107 Finland YDINVIESTI Luovuta klubisi vähintään yhtä hyvässä kunnossa seuraajallesi kuin olet itse saanut sen! Jos onnistut tässä asiassa, olet ansainnut palkinnon! 17 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 17

Lions Clubs International MD 107 Finland LCI: n tukimateriaalia 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus Lions Clubs International MD 107 Finland LCI: n tukimateriaalia 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 18

Lions Clubs International MD 107 Finland LCI: n tukimateriaalia 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus Lions Clubs International MD 107 Finland LCI: n tukimateriaalia 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 19

KIITOS 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 20 KIITOS 15. 3. 2018 B-piiri jäsenjohtajakoulutus 20