Учитель біології Хмельницького НВК № 4

Скачать презентацию Учитель біології Хмельницького НВК № 4 Скачать презентацию Учитель біології Хмельницького НВК № 4

gruntove_seredovische_zhittya_pristosuvannya_organizmiv_do_zhittya_u_grunti.ppt

 • Размер: 17.5 Mегабайта
 • Количество слайдов: 30

Описание презентации Учитель біології Хмельницького НВК № 4 по слайдам

Учитель біології Хмельницького НВК № 4 А. Онуфрійчук Учитель біології Хмельницького НВК № 4 А. Онуфрійчук

МЕТА УРОКУ: Навчальна: продовжити знайомство з різноманітністю середовищ існування ; охарактеризувати грунт як середовищеМЕТА УРОКУ: Навчальна: продовжити знайомство з різноманітністю середовищ існування ; охарактеризувати грунт як середовище існування, способи пристосування до життя у ньому. Розвиваюча: розвивати вміння самостійно працювати з різними джерелами знань, розширити світогляд ; підвищити зацікавленість учнів до біології; Виховна: проводити екологічне та валеологічне виховання, виховувати екологічну грамотність.

Інтелектуальна розминка Що таке ґрунт? З чого складається ґрунт? Які властивості має ґрунт? Інтелектуальна розминка Що таке ґрунт? З чого складається ґрунт? Які властивості має ґрунт? Яке значення має ґрунт? Як утворюється ґрунт? Чому необхідно доглядати за ґрунтом? Чим відрізняються середовища існування організмів між собою?

 Середовище існування – це сукупність умов, у яких живуть особини, їхні популяції й угрупування організмів Середовище існування – це сукупність умов, у яких живуть особини, їхні популяції й угрупування організмів різних видів. Живі організм и. Грунт Водне. Наземно- повітряне

Ґрунтове середовище Ґрунт – пухкий верхній шар земної поверхні, проте ґрунтове середовище більш щільне, Ґрунтове середовище Ґрунт – пухкий верхній шар земної поверхні, проте ґрунтове середовище більш щільне, ніж наземно-повітряне і водне.

Шари ґрунту А. Верхній шар  ( перетворюються органічні рештки і накопичуються у виглядіШари ґрунту А. Верхній шар ( перетворюються органічні рештки і накопичуються у вигляді гумусу, мінеральних та органічних речовин). В. Середній шар ( в ньому осідають вимиті зверху речовини). С. Материнська порода ( горизонт, матеріал якого подрібнюється з часом і перетворюється в грунт).

Вологість ґрунту завжди вища, ніж вологість повітря, тому різноманітні організми можуть легше переживати там посушливий період.Вологість ґрунту завжди вища, ніж вологість повітря, тому різноманітні організми можуть легше переживати там посушливий період. Перезволоження та пересихання ґрунту є однаково згубним і для рослин, і для тварин. Зрошування ґрунту Осушування ґрунту

Температура ґрунту Характерною рисою ґрунту як середовища існування є порівняно незначна амплітуда добових і річних коливаньТемпература ґрунту Характерною рисою ґрунту як середовища існування є порівняно незначна амплітуда добових і річних коливань температур (на глибині понад 2 м сезонні коливання температури майже не відчуваються)

Повітря ґрунту характеризується мінливістю, склад залежить від: глибини; наявності органічних речовин, що розкладаються; типу ґрунту; вологостіПовітря ґрунту характеризується мінливістю, склад залежить від: глибини; наявності органічних речовин, що розкладаються; типу ґрунту; вологості та насиченості життям. Кількість кисню в повітрі ґрунту зменшується з глибиною, при насиченні життям, під час зволоження, при затопленні чи інтенсивному гнитті (анаеробні умови). Повітря у грунті

Склад повітря ґрунту: 1. багато водяної пари 2. мало кисню– 7 -12 3. більше вуглекислогоСклад повітря ґрунту: 1. багато водяної пари 2. мало кисню– 7 -12% 3. більше вуглекислого газу– 0, 2 -8% 4. гази, що утворюються при гнитті органічних решток (сірководень, аміак, метан — болотяний газ)

Світло в грунті Світло в грунті

Мешканці ґрунту Мешканці ґрунту

Екологічні групи грунтових організмів Геобіонти Геофіли Геоксени Постійні мешканці грунту Частина циклу розвиткуЕкологічні групи грунтових організмів Геобіонти Геофіли Геоксени Постійні мешканці грунту Частина циклу розвитку відбувається у грунті (личинка, лялечка) Інколи перебувають у грунті, в основному з метою сховку

Бактерії Дуже різноманітні, можуть проникати вглиб ґрунту на декілька метрів. Розкладають органічні речовини відмерлих організмів наБактерії Дуже різноманітні, можуть проникати вглиб ґрунту на декілька метрів. Розкладають органічні речовини відмерлих організмів на неорганічні. Ґрунтові бактерії дуже різноманітні. Серед них є як автотрофи, так і гетеротрофи. Наприклад: нітрифіксуючі бактерії, сапрофіти, симбіонти, спори збудників захворювань).

Рослини В ґрунті розміщені кореневі системи, видозмінені пагони рослин. Ґрунтові водорості трапляються як на поверхніРослини В ґрунті розміщені кореневі системи, видозмінені пагони рослин. Ґрунтові водорості трапляються як на поверхні ґрунту, так і в його товщі. Ґрунтові водорості трапляються на поверхні ґрунту і в його товщі, вони переважно мікроскопічних розмірів і є автотрофами.

Гриби Трапляються в ґрунтах різних типів. Ґрунтові гриби трапляються там, де є хоч трохи органічнихГриби Трапляються в ґрунтах різних типів. Ґрунтові гриби трапляються там, де є хоч трохи органічних речовин.

Тварини Найпростіші (амеби, джгутикові, інфузорії), черви (круглі, кільчасті, війчасті), членистоногі (комахи, багатоніжки, павукоподібні, ракоподібні),Тварини Найпростіші (амеби, джгутикові, інфузорії), черви (круглі, кільчасті, війчасті), членистоногі (комахи, багатоніжки, павукоподібні, ракоподібні), черевоногі молюски, хребетні тварини (земноводні, плазуни, ссавці). Серед тварин є постійні мешканці ґрунту (круглі та дощові черви, певні кліщі, комахи, багатоніжки, кроти, сліпаки), а також види, які мешкають протягом більшої частини свого життєвого циклу (личинки хрущів, коваликів). Деякі тварини перебувають у ґрунті лише під час несприятливого періоду

 Грунтові тварини, з розмірами тіла від 2 до 20 мм – це личинки комах, Грунтові тварини, з розмірами тіла від 2 до 20 мм – це личинки комах, дощові черв’яки та ін. Для них грунт – щільне середовище, що надає значний механічний опір при русі. Ці відносно великі форми пересуваються в грунті або розширюючи природні порожнини шляхом розсовування грунтових частинок, або риючи нові ходи.

Грунтове середовище Одними з найчисленніших грунтових тварин є круглі черви - нематоди. Вони настільки малі, щоГрунтове середовище Одними з найчисленніших грунтових тварин є круглі черви — нематоди. Вони настільки малі, що багатьох з них можна побачити тільки в мікроскоп. Живлячись різними органічними залишками, грунтові нематоди грають важливу роль в кругообігу речовин в природі.

Дощові червяки Загальна маса дощових червів Землі у 10 разів більша маси людства. Дощові червяки Загальна маса дощових червів Землі у 10 разів більша маси людства.

Грунтове середовище У грунті мешкає безліч кліщів. Одні з них живляться мертвими органічними залишками, інші полюютьГрунтове середовище У грунті мешкає безліч кліщів. Одні з них живляться мертвими органічними залишками, інші полюють на дрібніші безхребетні тварини.

Мешканці грунту Мегафауна або макрофауна грунтів – це великі землериї, в основному з числаМешканці грунту Мегафауна або макрофауна грунтів – це великі землериї, в основному з числа ссавців. Ряд видів проводить в грунті все життя (сліпаки, кроти). Вони прокладають в грунті цілі системи ходів і нір. Зовнішній вигляд і анатомічні особливості цих тварин відображають їх пристосованість до підземному способу життя.

Пристосування організмів до життя у ґрунті: пристосування до пересування в ґрунті; будова тіла;Пристосування організмів до життя у ґрунті: пристосування до пересування в ґрунті; будова тіла; наявність органів нюху і дотику; здатність вбирати кисень через тоненькі покриви; зменшення розмірів тіла.

 Пристосування організмів до життя у ґрунті Тварини ґрунтів належать до різних груп за можливостями Пристосування організмів до життя у ґрунті Тварини ґрунтів належать до різних груп за можливостями до пересування: за допомогою скорочення м’язів тіла (дощові черви); за допомогою передніх широких зубів та голови (сліпаки);

 Пристосування організмів до життя у ґрунті Тварини ґрунтів належать до різних груп за можливостями Пристосування організмів до життя у ґрунті Тварини ґрунтів належать до різних груп за можливостями до пересування: риючі кінцівки (вовчки, жуки, кроти); дрібні тварини пересуваються в ґрунті по вузьких шпарах (порах), заповнених водою.

Світлофор У ґрунтовому середовищі відбувається процес перетворення органічних речовин у неорганічні. Риють підземні ходи крітСвітлофор У ґрунтовому середовищі відбувається процес перетворення органічних речовин у неорганічні. Риють підземні ходи кріт та сліпак. Вологість ґрунту завжди стала. У тварин, які живуть під землею, добре розвинутий зір. Бактерії є найбільш численними мешканцями ґрунту. Температура ґрунтового середовища більш стала, ніж наземно-повітряного. Ґрунтові організми пристосовані до життя без повітря.

Грунт Склад. Що таке Тварини. Умови існування Пристосування Різноманітність Значення. Властивості Пригадайте Грунт Склад. Що таке Тварини. Умови існування Пристосування Різноманітність Значення. Властивості Пригадайте

Робимо висновки Життя ґрунту надзвичайно різноманітне. Деякі організми проводять у ґрунті все життя, іншіРобимо висновки Життя ґрунту надзвичайно різноманітне. Деякі організми проводять у ґрунті все життя, інші — частину життя. Ґрунт відіграє важливу роль у житті рослин. Існування живого організму у ґрунті зумовлене наявністю речовин, здатних забезпечувати йому всі необхідні елементи для росту і розмноження. Тварини ґрунтового середовища живуть в умовах нестачі світла і відносно сталої температури. Пристосування до низького вмісту в грунті кисню ( здатність до вертикальних міграцій)

Дякую за увагу Дякую за увагу