ТУРИЗМ У ЄВРОПІ Автор: Панчук Тетяна Віталіївна Учениця

Скачать презентацию ТУРИЗМ У ЄВРОПІ Автор: Панчук Тетяна Віталіївна Учениця Скачать презентацию ТУРИЗМ У ЄВРОПІ Автор: Панчук Тетяна Віталіївна Учениця

turizm_u_zarubizhniy_yevropi.pptx

 • Размер: 9.6 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации ТУРИЗМ У ЄВРОПІ Автор: Панчук Тетяна Віталіївна Учениця по слайдам

ТУРИЗМ У ЄВРОПІ Автор: Панчук Тетяна Віталіївна Учениця 10 класу Крупецького НВК ТУРИЗМ У ЄВРОПІ Автор: Панчук Тетяна Віталіївна Учениця 10 класу Крупецького НВК

 Тур змии —тимчасовийвиїздособизмісця постійногопроживаннявоздоровчих, пізнавальних, професійно-діловихчиіншихціляхбезздійснення оплачуваноїдіяльностівмісціперебування. Турист —особа, яказдійснюєподорожпо. Україні абодоіншоїкраїнизнезабороненоюзаконом Тур змии —тимчасовийвиїздособизмісця постійногопроживаннявоздоровчих, пізнавальних, професійно-діловихчиіншихціляхбезздійснення оплачуваноїдіяльностівмісціперебування. Турист —особа, яказдійснюєподорожпо. Україні абодоіншоїкраїнизнезабороненоюзаконом країниметоюперебуваннянатермінвід 24 годин доодногорокубезздійсненнябудь-якої оплачуваноїдіяльностітаіззобов’язанням залишитикраїнуабомісцеперебуванняв зазначенийтермін;

Історія туризму: Всю історію розвитку туризму можна розділити на чотири основні етапи: ПершийІсторія туризму: Всю історію розвитку туризму можна розділити на чотири основні етапи: Перший — з найдавніших часів до 1841 року — це початко вий етап розвитку туризму. Другий — з 1841 року до 1914 року — етап становлення ор ганізованого туризму. Третій — з 1914 року до 1945 року — формування індустрії туризму. Четвертий — з 1945 року до наших днів — етап масового туризму та глобалізації туристичної індустрії.

Функції туризму Рекреаційна Соціальна Культурна Екологічна Економічна Просвітницька Виховна Релігійна Функції туризму Рекреаційна Соціальна Культурна Екологічна Економічна Просвітницька Виховна Релігійна

Передумови розвитку туризму Сприятливі природно-рекреаційні умови. Багатство історії, високий рівень культури, Передумови розвитку туризму Сприятливі природно-рекреаційні умови. Багатство історії, високий рівень культури, освіти, мозаїчність національного та релігійного складу. Високий рівень соціально-економічного розвитку…

56- Європа 21- Азія 13- Північна Америка 6-Південна Америка 1-Австралія 3-Африка Частка Європи в56%- Європа 21%- Азія 13%- Північна Америка 6%-Південна Америка 1%-Австралія 3%-Африка Частка Європи в міжнародному туризмі

 Види туризму Приморський Гірський «Старі камені Європи» Види туризму Приморський Гірський «Старі камені Європи»

Країни знайбільшим розвиткомміжнародного туризму Країни знайбільшим розвиткомміжнародного туризму

Головні райони приморського туризму Головні райони приморського туризму

Головні райони гірського туризму Головні райони гірського туризму

Країни - де найбільша кількість об'єктів  культурної спадщини. Країни — де найбільша кількість об’єктів культурної спадщини.

Негативний вплив туризму! Закордономпронегативнийвпливтуризму багатопишутьіговорять, ітамнавіть створюються «опозиційні» туризму організації. Зокрема, англійськаорганізація Tourism. Concern(Негативний вплив туризму! Закордономпронегативнийвпливтуризму багатопишутьіговорять, ітамнавіть створюються «опозиційні» туризму організації. Зокрема, англійськаорганізація Tourism. Concern( «Стурбованістьтуризмом» ), заснованав 1989, співпрацюєзурядамиі проводитьширокуроз’яснювальнуроботу середмісцевогонаселенняпрозворотнийбік «хлібосольного» бізнесу. Недарматуризмзараховуютьдоіндустрії, аджевінробитьнегативнийвплив нанавколишнєсередовищевтійжемірі, щоі іншівидипромисловості. Шум, тверді відходи, сміття, стічніводи, забруднення повітрястворюютьсанітарніпроблемиі впливаютьназдоров’ямісцевогонаселення. Журнал «Нашапланета» , орган. ООНза програмоюохоронинавколишнього середовища, наводитьтакідані: у середньомукоженпасажиркруїзногосуднав Карибськомурегіоні «виробляє» щодня 3, 5 кг сміття, утойчасяккоженжительтогож регіонунаберезі «виробляє» йогомайжев чотириразименше— 0, 8 кг.

Небезпека туризму: Непорядність турфірм, що організують відпочинок Вулична злочинність, масові заворушення уНебезпека туризму: Непорядність турфірм, що організують відпочинок Вулична злочинність, масові заворушення у місці перебування туриста ДТП на дорогах Небезпечні природні фактори у місці перебування туриста (неякісна питна вода, урагани, землетруси, небезпечні риби у морі тощо)

Джерела інформації: I. Енциклопедія українознавства. У 10 -х томах. / Головний редактор Володимир Кубійович.Джерела інформації: I. Енциклопедія українознавства. У 10 -х томах. / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1954— 1989. II. Спутник туриста. Москва: Физкультура и спорт. 1970, 336 с. III. Устименко Л. М. , Афанасьєв І. Ю. — Навчальний посібник. — К. : Альтерпрес, 2005. — 320 с. : іл. .