“ Ту ан жерді ара тасын ғ

Скачать презентацию “ Ту ан жерді ара тасын ғ Скачать презентацию “ Ту ан жерді ара тасын ғ

metaldardyң_adam_өmіrіndegі_maңyzy.ppt

 • Размер: 276.0 Кб
 • Автор: Сулейман Болатов
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации “ Ту ан жерді ара тасын ғ по слайдам

“ Ту ан жерді ара тасын ғ ң қ ма тан ете білмеген“ Ту ан жерді ара тасын ғ ң қ ма тан ете білмеген қ азамат, б где жерді ө ң алтын тасын да ма тап қ жарытпа емес” қ аныш Сатпаев Қ

Металдарды табылу кезе дері. ң ң Металды ң пайдаланыла баста ан д уіріМеталдарды табылу кезе дері. ң ң Металды ң пайдаланыла баста ан д уірі ғ ә Ал аш табыл ан металдар. ғ ғ Бізді заманымыз а дейін ң ғ Алтын, к міс, мыс, темір, сынап, алайы, ү қ ор асын қ ғ Х ІІІ асыр а дейін Ү ғ ғ Мырыш, сурьма, висмут Х ІІІ асырда Ү ғ Платина ХІХ асырда ғ Натрий, магний, алюминий, хром, марганец, никель, молибден, кобальт, кадмий, иридий ХХ асырды бірінші ғ ң жартысында Жер ыртысында кездесетін ал ан барлы қ қ ғ қ металдар ХХ асырды екінші ғ ң жартысынан осы кезге дейін Жер ыртысында кездеспейтін жасанды жолмен қ алын ан металдар (лантаноидтар, актиноидтар) ғ

Алтын киімді адам Алтын киімді адам

Металдарды халы аралы ң қ қ атаулары туралы • Алтын (аурум) - жар ыраМеталдарды халы аралы ң қ қ атаулары туралы • Алтын (аурум) — жар ыра ан та ы арай т стес. қ ғ ңғ ү • Мыс (купрум) – Кипр аралы мыс а бай бол анды тан арал қ ғ қ атымен атал ан. ғ • К міс ү (аргентум) – а т сті, жары беруші. қ ү қ • Темір (феррум) – латын тілінен аудар анда берік амал дегенді ғ қ білдіреді. • Сынап (гидраргирум) – к містей жылтыр с йы , гидро деген ү ұ қ су, аргентум деген к міс деп аударылады. ү • Вольфрам (вольфрамум) – латын тілінен аудар анда ас ыр ғ қ қ к бік. ө • Платина (платинум) – латын тілінен аудар анда к міске сас ғ ү ұқ дегенді білдіреді. • Бериллий (берилиум) – латын тілінен аудар анда т тті. ғ ә Конструкциялы бериллий арыш ісінде те ма ызды орын қ ғ ө ң алады. Шойын а, болат а ара анда же іл, рі мы ты, рі ғ қ қ ғ ң ә қ ә арзан.

МЕТАЛДАР - осылыстарда тек ана о қ қ ң тоты у д режесін ғМЕТАЛДАР — осылыстарда тек ана о қ қ ң тоты у д режесін ғ ә к рсететін элементтер. ө Таблица

зі діӨ ң тексер. 1. Менделеев жаса ан химиялы элементтерді периодты жзі діӨ ң тексер. 1. Менделеев жаса ан химиялы элементтерді периодты ж йесіндегі металдарды ғ қ ң қ ү ң пайызды м лшері. қ ө А) 90% ) 80% Ә Б) 50% 2. Сілтілік Ме А) Li. Na. K. Rb. Cs. Fr. Ә ) Li. Na. Ca. Mb. Al. Б) Na. K. Fr. Au. Al. 3. Же іл бал итын Ме ң қ А) К міс, сынап, мыс. ү ) Сынап, цезий, галий. Ә Б) Сынап , ор асын, алтын. қ ғ 4. Электр шамыны ылын жасайтын, е иын бал итын Ме ң қ қ А) Ti. ) Ә V Б) W 5. Негізгі топшаны Ме ң А) s. d элементтер ) Ә p. d элементтер Б) s. p элементтер. 6. осымша топшаны элементтері. Қ ң А) s. p ) Ә d Б) p. d 7. Электр тогын е к шті ткізетін Ме ң ү ө А) К міс, мыс, алюминий. ү ) Мыс, титан, алюминий. Ә Б) К міс, алтын, хром. ү 8. Тез магниттелуге ж не магниттік асиетін жою а бейім Ме ә қ ғ А) Марганец, ) Мыс Б) Темір. Ә 9. 4 Al+ 30 2 — 2 Al 2 O 3 реакциясы бойынша 1 моль Al жан анда неше моль ғ Al. 2 O 3 т зіледі? ү А) 0, 5 моль ) 2 моль Б) 1 моль Ә 10. ай элементке с йкес келеті электронды формула. Қ ә ң қ 1 s 2 / 2 s 2 2 р 6 / 3 s 2 3 р 6 / 4 s 2 А) Fr ) Ә Ca В) K

Д рыс жауаптарұ : 1. Ә 6. Б 2. А 7. АД рыс жауаптарұ : 1. Ә 6. Б 2. А 7. А 3. Ә 8. Б 4. Б 9. А 5. Б 10. Ә

“ Ту ан жерді ара тасын ғ ң қ ма тан ете білмеген“ Ту ан жерді ара тасын ғ ң қ ма тан ете білмеген азамат, қ б где жерді ө ң алтын тасын да ма тап қ жарытпа емес” қ аныш Сатпаев Қ

 . С тбаев- аза стан металлургиясыны дамуына ба а жетпес Қ ә . С тбаев- аза стан металлургиясыны дамуына ба а жетпес Қ ә Қ қ ң ғ лес ос ан алым. Ол лкен Жез аз ан, лытау мыс минералды ү қ қ ғ Ү қ ғ Ұ шикізат орларын т ыш рет жан-жа ты зерттеді. алымны қ ұңғ қ Ғ ң лшеусіз е бегіні рметіне аратауда ы ванадий кенінен ө ң ң құ Қ ғ табыл ан бір минерал ғ сатпаевит деп аталады. о амны ндіруші Қ ғ ң ө к штеріні ркендеуі металл ндірумен тікелей байланысты. ү ң ө ө А ыл-ой енбегі машина ар ылы ж зеге асуда. арышты техника қ қ ү Ғ қ ар ылы лемдік денелер игерілуде. азіргі адам тіршілігі қ ә Қ металдарды олданумен ты ыз байланысты. қ ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.