Топ : ОИН -102

Скачать презентацию Топ : ОИН -102 Скачать презентацию Топ : ОИН -102

microsoft_office_power_point_1.ppt

 • Размер: 1.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Топ : ОИН -102 по слайдам

 Топ : ОИН -102   Д айындаған : Исаев. М. Ғ Кабылдаған Топ : ОИН -102 Д айындаған : Исаев. М. Ғ Кабылдаған : 2015 ж.

1896 жылы француз алымығ Анри Беккерель атом ядросыны ң к рделі рлысын д лелдейтін ү құ1896 жылы француз алымығ Анри Беккерель атом ядросыны ң к рделі рлысын д лелдейтін ү құ ә былыс – радиоактивтікті ашты. құ

Беккерель за уа ыт осы былысты ұ қ қ құ алдын ала к н жары ынаБеккерель за уа ыт осы былысты ұ қ қ құ алдын ала к н жары ына с улелендірілген ү ғ ә заттарды со ынан с уле шы аруын ң ң ә ғ зерттеумен ш ылдан ан. ұғ ғ

Беккерель фотопластинаны ты ыз ара а аз а орап, стінеғ қ қ ғ ғ үБеккерель фотопластинаны ты ыз ара а аз а орап, стінеғ қ қ ғ ғ ү уран т зыны иыршы тарын ұ ң қ қ сеуіп, ашы к н к зіне ойды. қ ү ө қ Ай ында аннан кейін қ ғ пластинаны т з жат ан ң ұ қ б ліктеріні арай анын к рген. ө ң қ ғ ө

1896 жылы 24 а панда ауа райық б лтты бол анды тан, кезекті ұ ғ қ1896 жылы 24 а панда ауа райық б лтты бол анды тан, кезекті ұ ғ қ т жірибені ткізуді с ті т спеді ә ө ң ә ү де, Беккерель стіне уранны ү ң т зы себілген мыс крест жат ан ұ қ пластинаны стелді ү ң суырмасына салып ой ан. қ ғ

Екі к н ткен со пластинаныү ө ң алып ай ында ан кезде, онда қ ғЕкі к н ткен со пластинаныү ө ң алып ай ында ан кезде, онда қ ғ кресті ай ын к ле кесі ң қ ө ң т рінде да пайда бол анын ү қ ғ бай а ан. Б л – уран қ ғ ұ т здарыны сырт ы ұ ң қ факторларды серінсіз-а ң ә қ здігінен белгісіз с уле ө ә шы аратынын к рсетеді. ғ ө

Беккерель к птеген зерттеулер ж ргізді. ө ү Кристаллдар мен пластинаны арасына ң а аз, шыны,Беккерель к птеген зерттеулер ж ргізді. ө ү Кристаллдар мен пластинаны арасына ң а аз, шыны, аллюминий пластинасы, мыс, қ ғ р т рлі алы ды та ы ор асынды орналастырып, ә ү қ ң қ ғ к н к зіне ойды. Біра барлы зерттеулер ү ө қ қ қ н тижесінде к н с улесіні серінсіз-а , с уле ә ү ә ң ә қ ә шы аратынын к рсетті. ғ ө

Өздігінен сәуле шығару құбылысы – радиоактивтік деп аталады. Өздігінен сәуле шығару құбылысы – радиоактивтік деп аталады.

Радиоактивтікті зерттеуде ал аш ыларғ қ болып А. Беккерель, ерлі-зайыпты Кюрилер, Эрнест Резерфорд белсенділік к рсетті.Радиоактивтікті зерттеуде ал аш ыларғ қ болып А. Беккерель, ерлі-зайыпты Кюрилер, Эрнест Резерфорд белсенділік к рсетті. ө

 1898 жылы Францияда Мария Складовская-Кюри мен Пьер Кюри торий ( Th ) элементіні 1898 жылы Францияда Мария Складовская-Кюри мен Пьер Кюри торий ( Th ) элементіні здігінен с уле ң ө ә шы аруын ашты. ғ Осы жылы уран кенін деу ар ылы, өң қ радиоактивті екі жа а химиялы ң қ элементті б ліп алады. Радиоактивтілігі ө ураннан миллион есе ар ынды элемент қ қ радий ( Ra ), екінші элементті М. Складовскаяны отаныны рметіне ң ң құ полоний (Ро) деп ата ан. ғ

1899 жылы Резерфорд ж не оны ә ң ш кірттері ә атом о зарядты ядродан ң1899 жылы Резерфорд ж не оны ә ң ш кірттері ә атом о зарядты ядродан ң ж не ә теріс зарядты электрондардан т ратынын эксперимент ұ ж зінде толы д лелдеді. ү қ ә

 Т біне радий препараты ү салын ан алы абыр алы ғ қ ң қ Т біне радий препараты ү салын ан алы абыр алы ғ қ ң қ ғ кесек ор асын ыдыс; қ ғ зекшеден шы ан с улеге, Ө ққ ә о ан перпендикуляр сер ғ ә еткен к шті магнит рісі. ү өРадиоактивті с уле шы аруды рамы ә ғ ң құ к рделі екенін делелдейтін ү эксперимент

 Радийден шы атын с улелер ғ ә а ыны магнит рісінен ткеннен ғ ө ө Радийден шы атын с улелер ғ ә а ыны магнит рісінен ткеннен ғ ө ө кейін ш шо а б лінген. ү ққ ө Бастап ы а ынны екі қ ғ ң раушысы арама- арсы құ қ қ жа а ауыт ы ан, ал шінші ққ қ ғ ү раушы зіні ал аш ы құ ө ң ғ қ ба ытын згертпейтінін ғ ө Пьер Кюри бай ады. қ

 Альфа ж неә бета-с улелерініә ң магнит рісінде арама- арсы ба ыттар а Альфа ж неә бета-с улелерініә ң магнит рісінде арама- арсы ба ыттар а ө қ қ ғ ғ б рылуы, оларды о ж не теріс ұ ң ң ә зарядты б лшектер екендігін а артты. ө ңғ α -с уле ә дегеніміз — о зарядтал ан ң ғ б лшектер а ыны; Кейінірек ө ғ α -б лшек ө гелий атомыны ядросы екені белгілі ң болды. β -с уле ә дегеніміз – теріс зарядты электрондар болып шы ты. қ ɣ -с улесі ә жиілігі те жо ары ө ғ электромагниттік с улелену кванты. ә С улелерді грек альфавитімен белгілеуді Резерфорд сынды. ә ұ

 Радиоактивті элементтер ядроларыны альфа-, бета- ж не ң ә гамма-с улелерін шы ару Радиоактивті элементтер ядроларыны альфа-, бета- ж не ң ә гамма-с улелерін шы ару ә ғ былысын радиоактивтік, ал құ с улелерді здерін радиоактивті ә ң ө с улелер деп атайды. ә

 Альберт Эйнштейн радиоактивтілікті ң ашылуын отты ң ашылуымен те естірді. Себебі б л ң Альберт Эйнштейн радиоактивтілікті ң ашылуын отты ң ашылуымен те естірді. Себебі б л ң ұ ркениет тарихында ы ө ғ е ма ызды жа алы ң ң ң қ болды.