Скачать презентацию Тканина це сукупність клітин подібних за будовою Скачать презентацию Тканина це сукупність клітин подібних за будовою

128_tkanini_rosl.ppt

  • Количество слайдов: 16

Тканина – це сукупність клітин, подібних за будовою, функціями та спільним походженням. Tkanina jest Тканина – це сукупність клітин, подібних за будовою, функціями та спільним походженням. Tkanina jest skupisko komórek, podobne w budowie, funkcji i wspólnym pochodzeniem У рослин зустрічаються такі тканини: U roślin występują takie tkaniny: 1. твірні; 1. tworzące; 2. покривні ; 2. przed nałożeniem; 3. основні; 3. podstawowe; 4. провідні; 4. prowadzący; 5. механічні. 5. mechaniczne.

Назву “тканина” було запропоновано у 1671 р. англійським вченим Неємієм Грю. Nazwa Назву “тканина” було запропоновано у 1671 р. англійським вченим Неємієм Грю. Nazwa "tkanina" zaproponowano w 1671 r. przez angielskiego naukowca Nejemijem Hrju.

З тканин утворюються органи рослин. Наприклад, стебло складається з усіх названих тканин; листок має З тканин утворюються органи рослин. Наприклад, стебло складається з усіх названих тканин; листок має покривну тканину, основну фотосинтезуючу та провідну тканини. Z tkanin tworzą się organy roślin. Na przykład łodygi składa się z wszystkich tych tkanek; arkusz ma przed nałożeniem tkanina, podstawową fotosyntezowu wiodącą tkaniny.

Твірна тканина Twórcze tkanka Твірні тканини складаються з молодих клітин, щільно притиснутих одна до Твірна тканина Twórcze tkanka Твірні тканини складаються з молодих клітин, щільно притиснутих одна до одної, які здатні до постійного поділу. Ці клітини дрібні, мають тонкі стінки й великі ядра, чим і забезпечується їхній постійний і швидкий поділ. Tworzące tkanki magazynusą z młodych komórek, ściśle tłoczony do siebie, które są zdolne do ciągłego podziału. Komórki te małe, mają cienkie ścianki i duże jądra, co zapewnia im stały i szybki podział.

Твірні тканини розташовуються на верхівках кореня та пагона або всередині цих органів. Завдяки їм Твірні тканини розташовуються на верхівках кореня та пагона або всередині цих органів. Завдяки їм пагони ростуть у висоту, а корені у глибину. Вони дають початок усім іншим тканинам. Tworzące tkanki znajdują się na szczycie korzenia i ucieczki lub wewnątrz tych organów. Dzięki nim pędy rosną wysokości, a korzenie w głąb. Dają początek wszystkim innym komórkom.

Покривна тканина Przed nałożeniem Покривні тканини розташовані на поверхні рослин. Вони відмежовують рослину від Покривна тканина Przed nałożeniem Покривні тканини розташовані на поверхні рослин. Вони відмежовують рослину від навколишнього середовища та виконують захисні функції. Obejmującego tkanki na powierzchni rośliny. Rozgranicza one roślinę przed środowiska i pełnią funkcje ochronne.

Покривні тканини утворені щільно зімкнутими клітинами, які часто бувають мертвими. Зверху клітини можуть бути Покривні тканини утворені щільно зімкнутими клітинами, які часто бувають мертвими. Зверху клітини можуть бути вкриті жироподібними або воскоподібними шарами речовин. Pokrycie tkaniny szczelnie zamknięte komórki, które są tworzone często żyje. Top komórek mogą być powlekane lub woskowe warstwy substancji podobnych do tłuszczu.

Продихи – це особлива складова частина покривних тканин, через які здійснюється газообмін між рослиною Продихи – це особлива складова частина покривних тканин, через які здійснюється газообмін між рослиною та навколишнім середовищем. Продих складається з двох клітин бобоподібної форми та продихової щілини між ними. Szparki - specjalna część tkanek Integumentary wymiany, przez które gaz między roślin i środowiska. Kup składający się z dwóch komórek bobopodibnoyi kształtach i luki szparkowych między nimi.

Основні тканини Podstawowe tkanki Основні тканини є переважаючими в рослинах. До них належать: - Основні тканини Podstawowe tkanki Основні тканини є переважаючими в рослинах. До них належать: - хлорофілоносна або фотосинтезуюча, що знаходиться у листках і зелених молодих стеблах; - запасаюча – у серцевині; - водоносна – у кактусах. -Głównym materiał jest lepszy w roślinach. Są to: - lub fotosyntezy chlorofilu, który jest zielony w liściach i młodych łodyg; - przechowywania - w sercu; - warstwy wodonośnej - kaktus.

Міжклітинники – це спеціальні повітряні порожнини, які знаходяться в основних тканинах. Przestrzeniach międzykomórkowych - Міжклітинники – це спеціальні повітряні порожнини, які знаходяться в основних тканинах. Przestrzeniach międzykomórkowych - specjalny jamy powietrzne zlokalizowane w głównych tkankach.

Механінчні тканини Mechaniczne tkanki Механічна тканина – особливий вид основної, що надає рослині пружності Механінчні тканини Mechaniczne tkanki Механічна тканина – особливий вид основної, що надає рослині пружності і міцності, тобто є для рослин опорою. Tkaniny mechaniczne - specjalny rodzaj rdzenia, który zapewnia elastyczność i wytrzymałość zakładu, tj zakład wsparcia.

Провідні тканини Wiodący tkaniny Провідні тканини – це тканини, по яких переміщаються розчинені поживні Провідні тканини Wiodący tkaniny Провідні тканини – це тканини, по яких переміщаються розчинені поживні речовини. Вони здійснюють зв’язок між підземною та надземною частинами рослин. Wiodący tkaniny - tkaniny, które porusza rozpuszczonych składników pokarmowych. Zapewniają one powiązanie między podziemnych i nadziemnych części roślin.

Провідні тканини поділяються на два види: - ксилема – судини, по яких рухається вода Провідні тканини поділяються на два види: - ксилема – судини, по яких рухається вода з розчиненими в ній речовинами від коренів до листків; - флоема – ситоподібні трубочки, по яких рухаються органічні речовини, що утворюються в листках під час фотосинтезу. -Tkankach naczyniowych są podzielone na dwa rodzaje: - Xylem - statek, który porusza się wody z rozpuszczonych substancji z korzeni do liści; - rafia - sytopodibni rurki, które są ruchome substancje organiczne produkowane w liściach podczas fotosyntezy.

 Висновки: - рослини мають тканинну будову; -будова, функції та різноманітність тканин зумовлені пристосуванням Висновки: - рослини мають тканинну будову; -будова, функції та різноманітність тканин зумовлені пристосуванням рослин до життя на суходолі та умов довкілля. -Wnioski: - posiada struktury tkanki roślinnej; - Struktura, funkcja i różnorodność tkanek z powodu przystosowania roślin do życia na lądzie oraz warunków środowiskowych.