ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ Сутність фіскального адміністрування, його

>ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ Сутність фіскального адміністрування, його місце в управлінні доходами централізованих державних ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ Сутність фіскального адміністрування, його місце в управлінні доходами централізованих державних фондів Принципи та стадії фіскального адміністрування. Нормативне забезпечення фіскального адміністрування. Інформаційне забезпечення фіскального адміністрування Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

>ФІСКАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Широке трактування Вузьке трактування Система заходів, що  вживаються уповнова- женими державними ФІСКАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Широке трактування Вузьке трактування Система заходів, що вживаються уповнова- женими державними органами з метою напов- нення централізованих державних фондів Управління доходами державної скарбниці

>Технологічні стадії фіскального адміністрування Прогнозування (планування) обсягу надходжень Ідентифікація платників Установлення правил визначення та Технологічні стадії фіскального адміністрування Прогнозування (планування) обсягу надходжень Ідентифікація платників Установлення правил визначення та погашення зобов”язань платників Фіскальний контроль Ресурсне забезпечення адміністрування

>Ієрархія законодавства стосовно адміністрування доходів централізованих державних фондів Конституція України Податковий кодекс, Митний кодекс, Ієрархія законодавства стосовно адміністрування доходів централізованих державних фондів Конституція України Податковий кодекс, Митний кодекс, Закон про єдиний соціальний внесок Закони України Укази Президента України Постанови Кабінету Міністрів України Нормативно-розпорядчі документи інших державних органів та місцевого самоврядування Міжнародні договори Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, застосовують-ся правила міжнародного договору

>Сьогодні в правовому полі України діє близько двох тисяч нормативно-правових актів з питань оподаткування. Сьогодні в правовому полі України діє близько двох тисяч нормативно-правових актів з питань оподаткування. Kрім того, до Верховної Ради України на розгляд суб’єктами законодавчої ініціативи подано більш як 400 законопроектів з питань оподаткування. Тобто кожен сьомий проект закону із тих, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, стосується такої важливої галузі економіки, як податкова.

>Податкова інформація – сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин Податкова інформація – сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і які необхідні для забезпечення мобілізації платежів до централізованих державних фондів.

>Податкова інформація відкрита з обмеженим доступом персоніфікована конфіден- ціійна таємна знеособ- лена агрего- вана Податкова інформація відкрита з обмеженим доступом персоніфікована конфіден- ціійна таємна знеособ- лена агрего- вана

>Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації , необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

>Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) в інших випадках, визначених Податковим Кодексом. Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

>Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту. У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

>До Державного реєстру вноситься інформація про:      1.  громадян До Державного реєстру вноситься інформація про: 1. громадян України; 2. іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; 3. іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

>До облікової картки фізичної особи - платника податків      До облікової картки фізичної особи - платника податків вноситься: - прізвище, ім’я та по батькові; - дата народження; - місце народження; - місце проживання, а для іноземних громадян - також громадянство; - серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

>До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб:   До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: - джерела отримання доходів; - об’єкти оподаткування; - сума нарахованих або отриманих доходів; - сума нарахованих або сплачених податків; - інформація про податкову знижку та податкові пільги платника.