Теорема Синусов Теорема синусов Сторони трикутника пропорційні синусам

Скачать презентацию Теорема Синусов Теорема синусов Сторони трикутника пропорційні синусам Скачать презентацию Теорема Синусов Теорема синусов Сторони трикутника пропорційні синусам

171-teorema_kosinusov_sinusov.pptx

  • Количество слайдов: 11

>Теорема             Теорема Синусов

>Теорема синусов Сторони трикутника пропорційні синусам протилеглих кутів M F N А В С Теорема синусов Сторони трикутника пропорційні синусам протилеглих кутів M F N А В С

>А В С D c a b h А В С D c a b h

>Запишіть теорему синусів трикутників: АВС  VXR POH UTR Запишіть теорему синусів трикутників: АВС VXR POH UTR

>Задача 1 Ответ: Задача 1 Ответ:

>Задача 2 Ответ: Задача 2 Ответ:

>Задача 3 Ответ: Задача 3 Ответ:

>Определить вид треугольника (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный) Стороны треугольника равны 3, 4, 5 см Стороны Определить вид треугольника (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный) Стороны треугольника равны 3, 4, 5 см Стороны треугольника равны 5, 11, 13 см Стороны треугольника равны 4, 6, 8 см Найти стороны треугольника 350 450 4 см

>Усне розв'язування задач  У трикутнику ABC A = 32°, B = 63°. Яка Усне розв'язування задач У трикутнику ABC A = 32°, B = 63°. Яка зі сторін три­кутника є: а) найбільшою; б) найменшою? У прямокутному трикутнику ABC ( C = 90°) B = 18°. Який із катетів трикутника є: а) більшим; б) меншим? У трикутнику ABC АВ = 5 м, ВС = 6 м, АС = 7 м. Який із ку­тів трикутника є: а) найбільшим; б) найменшим? У трикутнику ABC АВ = АС = 10 см, ВС = 12 см. Які кути трикутника рівні? Який кут цього трикутника є найбільшим?

>Парне розв'язування задач  У трикутнику ABC A = 40°, В = 60°, C Парне розв'язування задач У трикутнику ABC A = 40°, В = 60°, C = 80°. Яка із сто­рін трикутника є найбільшою, яка — найменшою? Сторона трикутника дорівнює 20 см, а протилежний кут ста­новить 150°. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикут­ника. У трикутнику ABC сторони АВ = 5,1 м, ВС = 6,2 м, АС = 7,3 м. Який із кутів трикутника є найбільшим, який — найменшим? Знайдіть сторону АВ трикутника ABC, якщо ВС = 2 см, A = 45°, C = 30°.

>Сформулюйте теорему синусів. У трикутнику ABC (рис. 28) сторони дорівнюють a, b, c, a Сформулюйте теорему синусів. У трикутнику ABC (рис. 28) сторони дорівнюють a, b, c, a кути дорівнюють α, β, γ. Навколо цього трикутника описане коло радіуса R. Які з наведених тверджень є правильними, а які — неправильними? a) b = 2R sin α; б)sinα; в) ; г) .