Temat 1. Czym jest ekonomia? dr Ilona Petryk

Скачать презентацию Temat 1. Czym jest ekonomia? dr Ilona Petryk Скачать презентацию Temat 1. Czym jest ekonomia? dr Ilona Petryk

temat_1.pptx

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Temat 1. Czym jest ekonomia? dr Ilona Petryk по слайдам

Temat 1. Czym jest ekonomia? dr Ilona Petryk Temat 1. Czym jest ekonomia? dr Ilona Petryk

 • 1. Definicja ekonomii. • 2. Statystyczny charakter praw ekonomicznych. • 3. Język • 1. Definicja ekonomii. • 2. Statystyczny charakter praw ekonomicznych. • 3. Język teorii ekonomicznej. • 4. Osobliwości ekonomii.

1. Definicja ekonomii. 1. Definicja ekonomii.

 • Czym zajmują się ekonomiści? • Ekonomia jest nauką gromadzącą i gromadzącą prawdziwą wiedzę • Czym zajmują się ekonomiści? • Ekonomia jest nauką gromadzącą i gromadzącą prawdziwą wiedzę o gospodarowaniu. • Gospodarowanie to produkcja dóbr i ich podział między różnych ludzi. • Społeczny podział pracy.

 • Zasoby to dobra niezbędne dla wytwarzania innych dóbr. • Dobra są rzadkie. • Zasoby to dobra niezbędne dla wytwarzania innych dóbr. • Dobra są rzadkie.

 • Metoda ekonomistów polega na: • 1) obserwacji gospodarowania; • 2) uogólnianiu (indukcji); • Metoda ekonomistów polega na: • 1) obserwacji gospodarowania; • 2) uogólnianiu (indukcji); • 3) wnioskowaniu (dedukcji); • 4) krytyce.

 • Obserwacja • Jest to celowe spostrzeganie zmysłowe. • Terminy służą oznaczaniu zjawiski dzięki • Obserwacja • Jest to celowe spostrzeganie zmysłowe. • Terminy służą oznaczaniu zjawiski dzięki temu umożliwiają ludziom przekazywanie informacji. • Precyzyjne charakterystyki lub wyjaśnienia znaczeń używanych wyrażeń to definicje. • Klasyfikacje porządkują przedmioty objęte definicją.

 • Uogulnienia (Indukcja) • Indukcja jest to uogólnianie wyników obserwacji w celu nazwania powtarzających się • Uogulnienia (Indukcja) • Indukcja jest to uogólnianie wyników obserwacji w celu nazwania powtarzających się związków działań, z których składa się gospodarowanie. • W wyniku uogólniania powstają hipotezy.

 • Wnioskowanie (Dedukcja) • Dedukcja jest to wnioskowanie logiczne, dzięki któremu na podstawie uznania • Wnioskowanie (Dedukcja) • Dedukcja jest to wnioskowanie logiczne, dzięki któremu na podstawie uznania prawdziwości pewnych sądów uznajemy prawdziwość innych sądów. • Usystematyzowany, tzn. powiązany logicznie, zbiór praw, hipotez, definicji i klasyfikacji, sformułowanych w pewnym języku nazywany teorią.

 • Krytyka polega na konfrontacji teorii ekonomicznej z rzeczywistością, a takrze na jej analizie logicznej. • Krytyka polega na konfrontacji teorii ekonomicznej z rzeczywistością, a takrze na jej analizie logicznej.

2. Statystyczny charakter praw ekonomicznych. 2. Statystyczny charakter praw ekonomicznych.

 • Statystyczny charakter praw ekonomicznych oznacza, że działają one jedynie w przypadku masowego powtarzania • Statystyczny charakter praw ekonomicznych oznacza, że działają one jedynie w przypadku masowego powtarzania się zdarzeń, których dotyczą.

3. Język teorii ekonomicznej. 3. Język teorii ekonomicznej.

 • Wieloznaczność oznacza jednocześnie posługiwanie się róznymi definicjami tego samego terminu. • „ wzrost” • Wieloznaczność oznacza jednocześnie posługiwanie się róznymi definicjami tego samego terminu. • „ wzrost”

 • Niedopowiedziane oznacza, że dopuszczono ważną część wypowiedzi, co uniemożliwia jej sprawdzenie. „ Przedsiębiorstwo • Niedopowiedziane oznacza, że dopuszczono ważną część wypowiedzi, co uniemożliwia jej sprawdzenie. „ Przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk” Nieostrość oznacza, że znaczenie terminu nie zostało precyzyjnie określone. „ W Polsce trwa galopująca inflacja” Nieobalalność oznacza, że wypowiedzi nie da się zaprzeczyć z powodu cech języka, w którym ją wypowiedziano. „ Konsument dąży do szczęścia”

4. Osobliwości ekonomii. 4. Osobliwości ekonomii.

 • Rola doświadczenia. • Doświadczenie polega na celowej zmianie pewnych cech zjawiska w celu • Rola doświadczenia. • Doświadczenie polega na celowej zmianie pewnych cech zjawiska w celu sprawdzenia ich związków z innymi cechami. • Przeprowadzanie doświadczania wymaga: • 1) wyraźnego wydzielenia i nazwania analizowanych cech zjawiska, czyli mozliwych przyszyn i skutków; • 2) powtarzalności skutków, czyli zdarzeń spowodowanych zmianami przyczyn; • 3) możliwości kierowania zmianami przyczyn.

 • Zmienność warunków gospodarowania. • Zmienność warunków, w których odbywa się gospodarowanie, powoduje, • Zmienność warunków gospodarowania. • Zmienność warunków, w których odbywa się gospodarowanie, powoduje, że hipotezy są ogólnikowe i niepewne, a krytyka twierdzeń ekonomicznych jest trudna.

 • Prognozy, który same się obalają. • ANKIETOWANIE. • Prognozy, który same się obalają. • ANKIETOWANIE.

 • Ekonomia a interesy. • W trakcie gospodarowania są w różnym stopniu uwzględniane interesy • Ekonomia a interesy. • W trakcie gospodarowania są w różnym stopniu uwzględniane interesy jednostek i grup ludzi.

Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę!