Тэма: Сказы з аднароднымі членаміМэта: Замацаваць веды па

Скачать презентацию Тэма: Сказы з аднароднымі членаміМэта: Замацаваць веды па Скачать презентацию Тэма: Сказы з аднароднымі членаміМэта: Замацаваць веды па

adnarodn_ch.ppt

  • Количество слайдов: 14

>

>Тэма: Сказы з аднароднымі членамі Тэма: Сказы з аднароднымі членамі

>Мэта: Замацаваць веды па тэме “Аднародныя члены сказа” Знаходзіць сказы з аднароднымі членамі, правільна Мэта: Замацаваць веды па тэме “Аднародныя члены сказа” Знаходзіць сказы з аднароднымі членамі, правільна расстаўляць знакі прыпынку Будаваць схемы

>План урока: Узнаўляць тэорыю па тэме Практычная адпрацоўка навыкаў 1. пастаноўка знакаў прыпынку 2. План урока: Узнаўляць тэорыю па тэме Практычная адпрацоўка навыкаў 1. пастаноўка знакаў прыпынку 2. сінтаксічная роля ў сказах Ужыванне канструкцый з аднароднымі членамі ў маўленні

>№1 а) паставіць знакі прыпынку б) падкрэсліць адпаведнымі рыскамі аднародныя члены На дол на №1 а) паставіць знакі прыпынку б) падкрэсліць адпаведнымі рыскамі аднародныя члены На дол на росныя кусты спакойна падаюць лісты. 2) Сняжынкі жвавыя гуляюць садок і дворык засцілаюць бялюткім чыстым ручніком. 3) Усё маўчала і лес і поле і луг і гай. 4) На зямлі на дахах суседніх дамоў усюды ляжаў снег.

>1) На дол, на росныя кусты спакойна падаюць лісты. 2) Сняжынкі жвавыя гуляюць, садок 1) На дол, на росныя кусты спакойна падаюць лісты. 2) Сняжынкі жвавыя гуляюць, садок і дворык засцілаюць бялюткім, чыстым ручніком. 3) Усё маўчала: і лес, і поле, і луг, і гай. 4) На зямлі, на дахах суседніх дамоў – усюды ляжаў снег. Правер сябе

>№2 Знайсці суадносіны 1).Вучні збіралі як грушы, так і яблыкі. 2).Гэты зараснік, і гэта №2 Знайсці суадносіны 1).Вучні збіралі як грушы, так і яблыкі. 2).Гэты зараснік, і гэта азярцо, і гэтыя сцежкі баравыя – усё схавалі снягі. 3).Рыбацкая снасць: сетка, нераткі, вуды – была адмысловая ў дзядзькі Марціна. 4).Паўсюдна: і ў ельніку, і ў Востраве – маці ў думках гаварыла з Колем. 5).Я сам люблю прыход вясны, малочнае цвіценне вішань, і спеў драздоў, і шум лясны. 6).Шумелі бярозы на гром ці на вецер. а) [ סּ:ס ,ס, ס-…] б) [ ס, і ס, і ס- סּ] в) [ як ס, так і ] г) [סּ: і ס, і ס - ... ] д) [ס ці ס ] е) [ס, ס, і ס, і ס]

>1 в 2 б 3 а 4 г 5 е 6 д Правер сябра 1 в 2 б 3 а 4 г 5 е 6 д Правер сябра

>№3 Тэст: знайсці сказы з аднароднымі членамі. 1) Над невялічкаю рэчкаю слаўся, хадзіў хвалямі №3 Тэст: знайсці сказы з аднароднымі членамі. 1) Над невялічкаю рэчкаю слаўся, хадзіў хвалямі рэдкі туман. 2) Сябры размясцілі палатку на лузе, залітым сонцам. 3) Стрыжы радасна, са свістам насіліся над горадам. 4) На палях растуць пшаніца, жыта, авёс, ячмень і іншыя культуры. 5) Заспявай, заспявай гэту песню, атрад. 6) Песні Коласа нас навучылі Радзіму любіць, родны край бараніць, лютых ворагаў біць, разумець мову зор і напевы азёр.

>1) Над невялічкаю рэчкаю слаўся, хадзіў хвалямі рэдкі туман. 2) Сябры размясцілі палатку на 1) Над невялічкаю рэчкаю слаўся, хадзіў хвалямі рэдкі туман. 2) Сябры размясцілі палатку на лузе, залітым сонцам. 3) Стрыжы радасна, са свістам насіліся над горадам. 4) на палях растуць пшаніца, жыта, авёс, ячмень і іншыя культуры. 5) Заспявай, заспявай гэту песню, атрад. 6) Песні Коласа нас навучылі Радзіму любіць, родны край бараніць, лютых ворагаў біць, разумець мову зор і напевы азёр. Правер сябе

>№4 I варыянт а) Дапішыце ў сказах патрэбныя па сэнсу аднародныя члены. б) Пастаўце, №4 I варыянт а) Дапішыце ў сказах патрэбныя па сэнсу аднародныя члены. б) Пастаўце, дзе трэба коскі. в) Зрабіце сінтаксічны разбор сказа №2. 1) Наша Беларусь багатая лясамі ... 2) Вясна прыгожая ўсюды: і ў полі ... 3) У садах галіны яблынь ... – звісаюць аж да зямлі. II варыянт а) З прапанаваных слоў утварыце сказы з аднароднымі членамі. б) Пастаўце, дзе трэба коскі. в) Зрабіце сінтаксічны разбор сказа №2. 1) Любіць, наша, беларуская, шанаваць, мова, родная. 2) Мы, славіць, любіць, дружба, праца, мір. 3) Той, жыць, люд, што, мае, свае, песні.

>хвілінка адпачынку хвілінка адпачынку

>1 варыянт: Рэпартаж са спартыўных спаборніцтваў. 2 варыянт: Рэпартаж з мастацкай выставы. 3 варыянт: 1 варыянт: Рэпартаж са спартыўных спаборніцтваў. 2 варыянт: Рэпартаж з мастацкай выставы. 3 варыянт: Рэпартаж з канцэрта, прэм’еры спектакля. Творчае заданне

>Да пабачэння Да пабачэння