Скачать презентацию Тема МИТО 1 Платники об єкт та база Скачать презентацию Тема МИТО 1 Платники об єкт та база

Тема 4 Мито.ppt

  • Количество слайдов: 19

Тема : МИТО 1. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати. Тема : МИТО 1. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати. 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення Постанова № 1229 від 27. 12. 2010 р. Порядок здійснення контролю за правильністю визначення Митної вартості товарів Закон України № 2829 від 21. 12. 2010 р. Про митний тариф України (Голос України № 6)

Структура митних платежів, які справляються з товарів, що перетинають митний кордон Митні платежі (податки Структура митних платежів, які справляються з товарів, що перетинають митний кордон Митні платежі (податки і збори, які справляються з товарів, що перетинають митний кордон) Митні податки (непрямі податки, що справляються митними органами з товарів, які перетинають митний кордон) Мито на зовнішню торгівлю, який справляється з товарів, що перетинають митний кордон України до законодавчо визначених тарифів Митні збори (збори, які справляються митними органами за митне оформлення та надання послуг в галузі митної справи)

1. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати Платники мита Юридичні 1. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати Платники мита Юридичні особи Фізичні особи Які здійснюють переміщення товарів через митний кордон

1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати ВИДИ МИТА У процентах до 1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати ВИДИ МИТА У процентах до митної вартості (процентні ставки) У грошовому виразі на одиницю товарів (тверді ставки в євро на одиницю) Адвалорне Специфічне Комбіноване (поєднує адвалорне та специфічне )

1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати Об’єкт оподаткування Товари, що переміщуються 1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати Об’єкт оподаткування Товари, що переміщуються через митний кордон Систематизований перелік товарів ОСНОВА МИТНОГО ТАРИФУ

1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати • Єдиний митний тариф - 1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати • Єдиний митний тариф - систематизований звід ставок мита правильність обчислення мита залежить від характеристики товару: -товарної позиції в Українській класифікації товарів ЗЕД; -країни походження товару -митної вартостї • Сплата органами митної служби на підставі ВМД до ДБ на рахунки ДК не пізніше як за ТРИ банківські дня з дати оформлення ВМД

1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати преференційні Ставки в залежності від 1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати преференційні Ставки в залежності від країни походження Застосовуються до товарів або предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, а також в разі встановлення спеціального префер. митн. режиму згідно міжн. договорів за участю України Пільгові Застосовуються до товарів, предметів, що походять з держав, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти господ-ї діяль-ті цих країн мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму Повні (загальні) застосовуються до решти товарів, предметів

1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати Звільнення від сплати мита üтранспортні 1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати Звільнення від сплати мита üтранспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів та багажу; üвалюта України, іноземна валюта, банківські метали та цінні папери; üтовари та інші предмети, що переходять у власність держави; üтовари та предмети, що стали в результаті пошкодження непридатними для використання üпредмети, що ввозяться для організацій, користуються правом безмитного ввезення які

1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ Митна вартість товарів 1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ Митна вартість товарів Ціна придбання товарів ТЗВ, витрати на страхування до пункту переміщення митного кордону України Комісійні та брокерські Плата за використання об’єктів інтелектуальної власності

1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати Приклад розрахунку МИТА Визначити розмір 1. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги та порядок сплати Приклад розрахунку МИТА Визначити розмір мита на товари, які ввозяться в режимі імпорту, якщо: -Фактурна вартість 100 000 долл. США -Митна вартість 120 000 долл. США -ставка мита 0, 2 % -- митні збори 1500 грн. -курс НБУ на дату оформлення ВМД 7, 8 грн. за 1 долл. США Розмір мита ? 120 000 дол. США х 7, 8 грн. х 0, 02 = 1872 грн.

2. Поняття митної вартості та порядок її визначення Митна вартість товарів Митна вартість визначена 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення Митна вартість товарів Митна вартість визначена – митним це заявлена органом декларантом вартість товарів, або що переміщуються через митний кордон України ціна, яка фактично сплачена або товари України на момент переміщення підлягає сплаті за митного • Митна вартість товарів • ФВ+ ТВ +СП+ ІВ • Фактурна вартість • Транспортні витрати • Страхові послуги • Інші витрати кордону

2. Поняття митної вартості та порядок її визначення Фактурна вартість Фактурна фактично вартість – 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення Фактурна вартість Фактурна фактично вартість – сплачена це або вартість підлягає товарів, яка сплаті або повинна компенсуватися зустрічними поставками товарів та відображається в рахунку – фактурі відповідно умовам зовнішньоторговій угоді купівлі – продажу або міни

2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 2. Порядок визначення Митної вартості з 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 2. Порядок визначення Митної вартості з застосуванням методів: • 1. За ціною угоди (основний) • Митною вартістю за методом оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються, є ціна угоди, фактично сплачена, чи ціна, яка підлягає сплаті за товари, які імпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України, але не нижче ніж мінімальна митна вартість, 267 МКУ

2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 2. За ціною угоди щодо ідентичних 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 2. За ціною угоди щодо ідентичних товарів за основу береться ціна угоди щодо ідентичних товарів, які мають однакові ознаки • а) фізичні характеристики; • б) якість та репутація на ринку; • в) країна походження; • г) виробник ст. 268 МКУ

2. Поняття митної вартості та порядок її визначення • 3. За ціною угоди щодо 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення • 3. За ціною угоди щодо подібних товарів • за основу береться вартість операцій з подібними товарами, які мають подібні характеристики • 1) якість, наявність торговельної марки і репутація на ринку; • 2) країна походження; • 3) виробник. • Ст. 269 МКУ

2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 4. По ціні договору на основі 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 4. По ціні договору на основі віднімання вартості за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні чи подібні товари продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення, але не пізніше ніж через 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються, покупцю, що не є взаємозалежною з продавцем особою Від ціни одиниці товару віднімаються: 1) витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток та загальні витрати у зв'язку з продажем на митній території України товарів того ж класу та виду; 2) суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів; 3) звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування.

2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 5. За ціною договору на основі 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 5. За ціною договору на основі додавання вартості – за основу береться ціна товарів, розрахована шляхом додавання: • 1) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв'язку з виробництвом оцінюваних товарів; • 2) загальних витрат, характерних для продажу (відчуження) в Україну з країни вивезення товарів того ж виду, у тому числі витрат на навантаження, транспортування, страхування до місця перетинання МКУ, та інших витрат; • 3) прибутку, що його звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну таких товарів.

2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 6. Резервний метод • Для визначення 2. Поняття митної вартості та порядок її визначення 6. Резервний метод • Для визначення митної вартості товарів за резервним методом не може використовуватися: • 1) ціна товарів на внутрішньому ринку країни-експортера; • 2) ціна товарів, що поставляються з країни-експортера до третіх країн; • 3) ціна товарів українського походження на внутрішньому ринку України; • 4) довільно встановлена чи достовірно не підтверджена ціна товарів; • 5) витрати на виробництво, що відрізняються від тих, які були визначені для розрахунків ціни ідентичних або подібних (аналогічних) товарів; • 6) мінімальна митна вартість; • 7) більша з двох альтернативних вартостей.

Приклад розрахунку МИТА Ввезено на територію України 2500 пляшок ігристого вина від італійської компанії Приклад розрахунку МИТА Ввезено на територію України 2500 пляшок ігристого вина від італійської компанії Контрактна вартість – 13 500 дол. США. Курс НБУ складає - 7, 8 грн. за 1 дол. США. Митні збори – 1400 грн. Мито – 0, 2% Сума Мита? ? ? 13 500 долл. США х 7, 8 грн. х 0, 02 = 210, 6.