Тем іралиева Н рг л Мейрамбек ызыұ ү

Скачать презентацию Тем іралиева Н рг л Мейрамбек ызыұ ү Скачать презентацию Тем іралиева Н рг л Мейрамбек ызыұ ү

paint_grafikaly_redaktory_slayd.ppt

 • Размер: 164 Кб
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Тем іралиева Н рг л Мейрамбек ызыұ ү по слайдам

 Тем іралиева Н рг л Мейрамбек ызыұ ү қ Пед. стажы: 2 жыл Бітірген Тем іралиева Н рг л Мейрамбек ызыұ ү қ Пед. стажы: 2 жыл Бітірген о у орны: Х. Досмухамедов қ атында ы АМУ ғ

 3 сынып 3 сынып

 й тапсырмасын тексеру: Ү 1. Графикалы редакторды алай іске қ қ осамыз? қ 2. й тапсырмасын тексеру: Ү 1. Графикалы редакторды алай іске қ қ осамыз? қ 2. Графикалы редакторды терезесі андай қ ң қ элементтерден т рады? ұ 3. Суретті са тау шін андай командаларды қ ү қ орындаймыз? 4. Са тал ан суретті ашу шін андай қ ғ ү қ командаларды орындаймыз?

 Paint сурет салу программасы рт рлі ә ү графикалы кескіндерді салу а оны деуге Paint сурет салу программасы рт рлі ә ү графикалы кескіндерді салу а оны деуге қ ғ өң м мкіндік береді. Б л программаны ү ұ ң к мегімен арапайым суреттерден бастап ө қ к рделі графикалы шы армалар а дейін ү қ ғ ғ жасау а болады. Іске осу шін: ғ қ ү ПУСК ПРОГРАММ Ы СТАНДАРТНЫЕ PAINT Терезесі мынадай элементтерден т рады: ұ 1. Та ырып жолы қ 2. Меню атары қ 3. Ж мыс айма ы ұ ғ 4. ралдар та тасы Құ қ 5. Т стер палитрасы ү

 «Ба ытты с т» ойыны қ ә 1 – гейм. «Бой сергіту» «Ба ытты с т» ойыны қ ә 1 – гейм. «Бой сергіту» 1. ДК ж мыс жасау шін минимум ұ ү рыл ыларын ата? құ ғ 2. Графикалы редакторды терезесі неше қ ң элементтен т рады? ұ 3. Сохранить командасы андай ызмет қ қ ат арады? қ 4. Открыть командасы андай ызмет қ қ ат арады? қ 5. Надпись ралы андай ызмет ат арады? құ қ қ қ

 «Ба ытты с т» ойыны қ ә 1 – гейм. «Бой сергіту» «Ба ытты с т» ойыны қ ә 1 – гейм. «Бой сергіту» 1. Графикалы редакторды Меню атарында қ ң қ андай м зірлер орналас ан? қ ә қ 2. Карандаш ралы андай ызмет құ қ қ ат арады? қ 3. Линия ралы андай ызмет ат арады? құ қ қ қ 4. Распылитель (Шашырат ыш) ралы қ құ андай ызмет ат арады? қ қ қ 5. Заливка ( ю) ралы андай ызмет құ құ қ қ ат арады? қ

 «Ба ытты с т» ойыны қ ә 1 – гейм. «Бой сергіту» «Ба ытты с т» ойыны қ ә 1 – гейм. «Бой сергіту» 1. Масштаб ралы андай ызмет ат арады? құ қ қ қ 2. Ластик ралы андай ызмет ат арады? құ қ қ қ 3. Компьютерді миы деп нені айтады? ң 4. К пб рыш (Многоугольник) ралыны ө ұ құ ң ызметі? қ 5. Эллипс ралыны ызметі? құ ң қ

 2 – гейм. «Б шкеден шы ан ө ққ бас атыр ылар» қ 2 – гейм. «Б шкеден шы ан ө ққ бас атыр ылар» қ ғ

 3 – гейм. «К кпар» ойыны ө 1. шб рыш салу шін 3 – гейм. «К кпар» ойыны ө 1. шб рыш салу шін андай рал олданылады? Ү ұ ү қ құ қ 2. исы сызы салу шін андай рал Қ қ қ ү қ құ олданылады? қ 3. Жасыру, лкейту- кішірейту жабу батырмалары ү терезені андай жолында орналас ан? ң қ қ 4. Палитра не шін олданылады? ү қ 5. Ерекшелеу (выделение) ралыны ызметі? құ ң қ 6. Прямоугольник (Тікт ртб рыш) ралыны ө ұ құ ң ызметі? қ

 4 – гейм. «Шы армашылы тапсырма» ғ қ Paint редакторында сурет салу 4 – гейм. «Шы армашылы тапсырма» ғ қ Paint редакторында сурет салу Та ырыптар: қ «Бізді ауыл» ң « р ашан б лт т нбесін» Ә қ ұ ө «Бізді мектеп» ң

 5 – гейм. «Капитандар білімі» . Техникалы диктант. қ № 1 – 5 – гейм. «Капитандар білімі» . Техникалы диктант. қ № 1 – топ: «Капитандар білімі» . Техникалы диктант. қ 1. Компьютер алдында отыр анда ғ ____ бен __________ 60 -70 см болуы керек. 2. К з шарша анда ө ғ _____________ жасау а ғ болады. 3. _________ — б л орша ан орта туралы м лімет. ұ қ ғ ә

 № 2 – топ: «Капитандар білімі» . Техникалы диктантқ 1. Нысан – б № 2 – топ: «Капитандар білімі» . Техникалы диктантқ 1. Нысан – б л ұ ___________________ былысы. құ 2. Орта белгілері қ _________________ деп аталады. 3. А паратты р т рлі болуына байланысты қ ң ә ү _____________ де т рлі- т рлі болады. ү ү 5 – гейм. «Капитандар білімі» . Техникалы диктант. қ

 № 3 – топ: «Капитандар білімі» . Техникалы диктантқ 1. А парат қ № 3 – топ: «Капитандар білімі» . Техникалы диктантқ 1. А парат қ ___________ са талады. қ 2. Компьютерді жады ң _____________ деп б лінеді. ө 3. Иілгіш ж не атты магниттік дискілер немесе лазерлік ә қ _______ а паратты __________ шін қ ү олданылады қ. 5 – гейм. «Капитандар білімі» . Техникалы диктант. қ

 1. Графикалы редакторды іске осу шін неше рекет жасалады? қ қ ү ә а) 1. Графикалы редакторды іске осу шін неше рекет жасалады? қ қ ү ә а) 2 ) 4 ә б) 3 2. Т зу сызы сызу шін андай рал олданылады? ү қ құ қ а) сызы (линия) ) шіргіш (ластик) б) исы сызы (кривая) қ ә ө қ қ қ 3. Компьютер жады нешеге б лінеді? ө а) магнитті, магнитсіз ) осымша ж не негізгі б) ішкі ж не сырт ы ә қ ә ә қ 4. шіргіш не шін ажет? Ө ү қ а) бейнені к шіру шін ) бейнені шіру шін б) бейнені к бейту шін ө ү ә ө ү 5. Графикалы редакторда суретті ай жерге саламыз? қ қ а) ралдар та тасында ) Меню атарында құ қ ә қ б) ж мыс айма ында ұ ғ

 йге тапсырма: Еркін та ырыпта Ү қ сурет салу Ба алау: Ба алау пара йге тапсырма: Еркін та ырыпта Ү қ сурет салу Ба алау: Ба алау пара ы ар ылы ғ ғ ғ қ ба алау ғ

 О ушыларды қ ң п нге ә ызы ушылы ы қ ғ ғ артты О ушыларды қ ң п нге ә ызы ушылы ы қ ғ ғ артты О ушылар қ компьютерде жатты жазарда құ кез – келген жа дайда еркін ғ ж мыс жасап ұ йренді ү Жедел пернелер комбинациясын олданып қ йренді ү Paint графикалы қ редакторында еркін сурет салып йренді үГрафикалы қ редакторда Жазуды оюды қ ң м мкіндіктерін ү арастырып, м тінді қ ә форматтап йренді ү Топты ң білім сапасы к терілді ө

 Ба алау бетшесіғ № 1 топ О ушыны аты – қ ң ж ні Ба алау бетшесіғ № 1 топ О ушыны аты – қ ң ж ні ө Бой сергіту Б шкеден шы ан ө ққ бас атыр ылар қ ғ К кпар ө Шы армашылы ғ қ тапсырма Каптандар білімі Тест (балл) Дархан + + + — + 4 Наргиза + + + — — 4 Гаухар + + + — — 4 Жания — + + — — 4 М лдір ө + — — 3 Н рс т ұ ә + + — 4 Ажар + + — — — 4 Н ртілек ұ + — —

 О ушыны аты – қ ң ж ні ө Бой сергіту Б шкеден шы О ушыны аты – қ ң ж ні ө Бой сергіту Б шкеден шы ан ө ққ бас атыр ылар қ ғ К кпар ө Шы армашылы ғ қ тапсырма Каптандар білімі Тест (балл) Інк рім ә + + + — + 5 Арманбек — + + — — 3 Г лфайруз ү + — + + — 5 Д улеткерей ә + + + — — 5 Самал + + — — — 4 Айбек — + + — — 3 Н рлы ұ + + + — — 4 Арсен + — — 5 Ба алау ғ бетшесі № 2 топ

 Ба алау ғ бетшесі № 3 топ О ушыны аты – қ ң ж Ба алау ғ бетшесі № 3 топ О ушыны аты – қ ң ж ні ө Бой сергіту Б шкеден шы ан ө ққ бас атыр ылар қ ғ К кпар ө Шы армашылы ғ қ тапсырма Каптандар білімі Тест (балл) Ермахан + + + — + 5 Мейірім + + + — — 5 Г лжайна ү — + + — — 4 Айг л ү + + — — — 4 Алтынг л ү + — — 3 Ердаулет — + + + — 4 Азиза + — — 3 Жайдарлы + + + — —
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.