Скачать презентацию Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 Gov UC MS Outlook Скачать презентацию Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 Gov UC MS Outlook

02f2c1b98767fb9553f88d069316be7c.ppt

  • Количество слайдов: 25

Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 Gov. UC (MS Outlook, OWA, MS Lync Dan Smartphone Setting Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 Gov. UC (MS Outlook, OWA, MS Lync Dan Smartphone Setting 1

Agenda Pengenalan Perkhidmatan 1 Gov. UC Portal Pengguna 1 Gov. UC Microsoft Outlook Web Agenda Pengenalan Perkhidmatan 1 Gov. UC Portal Pengguna 1 Gov. UC Microsoft Outlook Web Application (OWA) Microsoft Outlook 2010 Microsoft Lync 2010 Konfigurasi Smart Phone ( Android, IPhone/IPad dsb)

Latar Belakang Sumber: (ETP 3 Chapter 12, Page 411) Latar Belakang Sumber: (ETP 3 Chapter 12, Page 411)

Tujuan Meningkatkan perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi bersepadu Sektor Awam yang diuruskan secara berpusat di Tujuan Meningkatkan perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi bersepadu Sektor Awam yang diuruskan secara berpusat di MAMPU melalui penggabungan pelbagai kaedah komunikasi seperti voice, e-mail, instant messaging, audio/video conferencing, SMS dan fax.

Kaedah Pelaksanaan Projek • Pendekatan pelaksanaan secara managed services by Telekom Malaysia • Pay Kaedah Pelaksanaan Projek • Pendekatan pelaksanaan secara managed services by Telekom Malaysia • Pay per user • Menggunakan Infrastruktur Pusat Data Sektor Awam • Secured-private cloud • High availability and Disaster Recovery • Servicedesk 24 x 7 ([email protected] com)

Perkhidmatan 1 Gov. UC • Microsoft Outlook dan Microsoft Lync 2010 Perkhidmatan 1 Gov. UC • Microsoft Outlook dan Microsoft Lync 2010

Perkhidmatan 1 Gov. UC TELEPRESENCE • 3 Lokasi: MAMPU Cyberjaya, MAMPU Cawangan Sarawak dan Perkhidmatan 1 Gov. UC TELEPRESENCE • 3 Lokasi: MAMPU Cyberjaya, MAMPU Cawangan Sarawak dan MAMPU Cawangan Sabah • Pengguna: Sektor Awam • Untuk tempahan, emel kepada PMO-1 Gov. [email protected] gov. my

Perkhidmatan 1 Gov. UC Perkhidmatan 1 Gov. UC

Agensi 1 Gov. UC Agensi 1 Gov. UC

Kuota Perkhidmatan 1 Gov. UC No 1 2 3 4 5 6 7 Perkhidmatan Kuota Perkhidmatan 1 Gov. UC No 1 2 3 4 5 6 7 Perkhidmatan Messaging – (Mail, Calendar, Contacts and Tasks) Microsoft Outlook 2010 Unified Communication: IP Telephony, Audio Conferencing, Presence, Instance Messaging and Voice Mail (Microsoft Lync 2010) Unified Communication - Video Conferencing Fax SMS Social Media (Portal Kolaboratif) Identity Provisioning and Management System (IPMS) No. Gred Jawatan Kuota Mailbox 1. 54 dan ke atas 4 GB 2. 53 dan ke bawah 500 MB % Kuota Pengguna 100% 10% 100%

Penetapan Alamat E-mel AS IS (MOHCUBE) ~ Putrajaya Primary Email : aminah@moh. govmy TO Penetapan Alamat E-mel AS IS (MOHCUBE) ~ Putrajaya Primary Email : [email protected] govmy TO BE (1 Gov. UC) Primary Email Secondary Email : [email protected] gov. my : aminah. [email protected] govuc. gov. my Secondary Email Address (back-end) digunakan sebagai username (login ID) untuk akses ke Outlook, OWA dan Lync.

Penetapan Alamat E-mel AS IS (MOHCUBE) ~ Pengguna negeri Primary Email : ali@kdh. moh. Penetapan Alamat E-mel AS IS (MOHCUBE) ~ Pengguna negeri Primary Email : [email protected] moh. gov. my TO BE (1 Gov. UC) Primary Email Secondary Email : [email protected] gov. my : ali. [email protected] govuc. gov. my Secondary Email Address (back-end) digunakan sebagai username (login ID) untuk akses ke Outlook, OWA dan Lync.

Penetapan Alamat E-mel AS IS (MOHCUBE) ~ ID lama melebihi 16 aksara Primary Email Penetapan Alamat E-mel AS IS (MOHCUBE) ~ ID lama melebihi 16 aksara Primary Email : [email protected] gov. my TO BE (1 Gov. UC) Primary Email Secondary Email : [email protected] govmy : draar. [email protected] govuc. gov. my Secondary Email Address (back-end) digunakan sebagai username (login ID) untuk akses ke Outlook, OWA dan Lync.

Polisi Kata Laluan Perkhidmatan 1 Gov. UC Maksimum umur katalaluan 90 hari Tidak mengandungi Polisi Kata Laluan Perkhidmatan 1 Gov. UC Maksimum umur katalaluan 90 hari Tidak mengandungi nama akaun pengguna atau sebahagian nama penuh pengguna melebihi 2 aksara berturut-turut Panjang katalaluan sekurang-kurangnya mengandungi 12 aksara Katalaluan harus memenuhi syarat-syarat kerumitan (complexity) yang telah ditetapkan Syarat katalaluan harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga daripada empat kategori berikut : ◦ Huruf besar (A-Z) ◦ Huruf kecil (a-z) ◦ Nombor (0 -9) ◦ Simbol ( Contoh : !, @, #, $, %, &) Tidak boleh menggunakan kembali 4 katalaluan terakhir yang telah digunakan Notifikasi : diberikan kepada pengguna 20 hari sebelum tarikh luput katalaluan

Lain-lain Polisi Perkhidmatan 1 Gov. UC 1. Memastikan penghantaran e-mel rasmi menggunakan akaun e-mel Lain-lain Polisi Perkhidmatan 1 Gov. UC 1. Memastikan penghantaran e-mel rasmi menggunakan akaun e-mel rasmi dan alamat e-mel penerima yang betul; 2. Segala urusan rasmi adalah dilarang menggunakan alamat e-mel persendirian seperti yahoo. com, gmail. com, streamyx. com. my dan sebagainya; 3. Elakkan penghantaran e-mel berserta fail kepilan yang bersaiz melebihi 10 megabait; 4. Membalas e-mel rasmi yang diterima dengan kadar segera selewatnya 1 hari dari tarikh e-mel berkenaan diterima; 5. Mengurus dan menyelenggarakan mailbox akaun e-mel masing. Kemudahan archive boleh digunakan untuk menyimpan e-mel lama yang mempunyai nilai rasmi; dan Sumber: Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (1 Julai 2010): Pemantapan Penggunaan dan Pengurusan E-mel di Agensi-agensi Kerajaan

URL / Perkara berkaitan 1 Gov. UC Portal Perkhidmatan 1 Gov. UC : www. URL / Perkara berkaitan 1 Gov. UC Portal Perkhidmatan 1 Gov. UC : www. 1 govuc. gov. my Portal Emel (browser) : https: //webmail. 1 govuc. gov. my/ Portal IPMS – User : https: //ipms. 1 govuc. gov. my/User Secondary Email Address : xxx. [email protected] govuc. gov. my

Khidmat Sokongan Teknikal Pentadbir 1 Gov. UC - pmel@moh. gov. my Unit Helpdesk & Khidmat Sokongan Teknikal Pentadbir 1 Gov. UC - [email protected] gov. my Unit Helpdesk & Sokongan Teknikal [email protected] gov. my @ 03 -88833883 Aduan teknikal [email protected] com

TERIMA KASIH 19 TERIMA KASIH 19

Portal Perkhidmatan 1 Gov. UC http: //www. 1 govuc. gov. my Rujukan Utama ü Portal Perkhidmatan 1 Gov. UC http: //www. 1 govuc. gov. my Rujukan Utama ü Manual / Tatacara Penggunaan Perkhidmatan 1 Gov. UC

Outlook Web Application (OWA) 1. Tatacara Login 2. Tatacara Tukar Password 3. Step by Outlook Web Application (OWA) 1. Tatacara Login 2. Tatacara Tukar Password 3. Step by Step – Compose Emel , Reply dsb 4. Step by Step – Search Contacts, Add, Create Personal Group 5. Step by Step – Signature, Filtering 6. Step by Step – Share Calendar 7. Lain-lain (semak Quota, cara view dsb)

Microsoft Outlook 2010 1. Tatacara Instalasi dan Konfigurasi 2. Step by Step – Compose Microsoft Outlook 2010 1. Tatacara Instalasi dan Konfigurasi 2. Step by Step – Compose Emel , Reply dsb 3. Step by Step – Search Contacts, Add, Create Personal Group 4. Step by Step – Signature, Filtering 5. Step by Step – Share Calendar; scheduling Assistant dsb 6. Housekeeping Email – Archive 7. Lain-lain (semak Quota, cara view dsb) 8. Saya sedang mengedit atas arahan Pn Tg. Natra

Microsoft Lync 2010 1. Tatacara Instalasi dan Konfigurasi 2. Step by Step – untuk Microsoft Lync 2010 1. Tatacara Instalasi dan Konfigurasi 2. Step by Step – untuk add contact 3. Fungsi Ms Lync – Instant Messaging, File Sharing dsb.

Konfigurasi Smart Phone Konfigurasi Smart Phone