Та ырып: қ Жедел ішек инфекциясыны ң

Скачать презентацию Та ырып: қ Жедел ішек инфекциясыны ң Скачать презентацию Та ырып: қ Жедел ішек инфекциясыны ң

ghedel_іshek_infekciyasynyң_aldyn_aluy.ppt

 • Размер: 1.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Та ырып: қ Жедел ішек инфекциясыны ң по слайдам

Та ырып: қ Жедел ішек инфекциясыны ң алдын алуы. Орында ан: Батырхан рия ғ ҮТа ырып: қ Жедел ішек инфекциясыны ң алдын алуы. Орында ан: Батырхан рия ғ Ү Факультет: ДС Қ Тобы: 002 -2 абылда ан Қ ғ : : Умешова Л. А. С. Ж. Асфендияров Атында ы ғ аза лтты Медицина Қ қ Ұ қ Университеті Казахский Национальный Медицинский Университет Имени С. Д. Асфендиярова Кафедра: Ж ҰҚ ПАЛЫ Ж Ә НЕ ТРОПИКАЛЫ Қ АУРУЛАР

Жоспары:  Кіріспе. Негізгі б лім. ө 1. Жедел ішек инфекциясы. 2.Жоспары: Кіріспе. Негізгі б лім. ө 1. Жедел ішек инфекциясы. 2. Жедел ішек инфекциясыны ж у ң ұғ жолдары. 3. Жедел ішек инфекциясыны алдын ң алуы шаралары. орытынды. Қ Пайдаланыл ан дебиеттер. ғ ә

   Кіріспе.  Жедел ішек инфекциясы (ЖІИ) – р т рлі Кіріспе. Жедел ішек инфекциясы (ЖІИ) – р т рлі ә ү микроорганизмдер (бактериялар, вирустар, арапайымдылар) оздыратын, клиникалы қ қ қ белгілері ас азан-ішек жолыны рекетіні қ ң ә ң б зылуымен бай алатын ж не бас а да белгілері ұ қ ә қ сас ж палы ауруларды тобы. ұқ ұқ ң

  Этиологиясы. оздыр ыштары - бактериялар (энтеробактерия Қ ғ т ымдастар, стафилококтар, вирустар, Этиологиясы. оздыр ыштары — бактериялар (энтеробактерия Қ ғ т ымдастар, стафилококтар, вирустар, сирегірек ұқ арапайымдар). қ

 Б л топ а вирустар ұ қ (энтеровирустар, ротавирус ж пасы), ұқ бактериялар (сальмонеллез, Б л топ а вирустар ұ қ (энтеровирустар, ротавирус ж пасы), ұқ бактериялар (сальмонеллез, дизентерия, холера, Е. соіі-ж пасы) ар ылы ұқ қ озатын ж не бактерия уытынан қ ә (стафилококты ішекті уытты ж пасында, қ ң ұқ ішті теуіні себебі бактериялар емес, ас ң ө ң орыту ж йесіне стафилококтар рбіген қ ү ө тама німдері ар ылы уытты т суінен) қ ө қ ң ү болатын ішек ж палары жатады. ұ

  Эпидемиологиясы. Ж паны к зі ұқ ң ө – оздыр ыштарды қ Эпидемиологиясы. Ж паны к зі ұқ ң ө – оздыр ыштарды қ ғ тасымалдайтын ауру адамдар ж не жануарлар. ә Таралу механизм – н жіс-ауыз жолы. ә Таралужолдары : тама ар ылы таралу жолы қ қ гастроэнтерит симтомокомплексін алыптастырады (тама токсикоинфекциясы). Бір қ қ ж не ыс а мезгілде клиникалы белгілері сас ә қ қ қ ұқ ауруды к рт к беюі, аурухана а ауруларды ң ү ө ғ ң к птеп т суі, ауруларды ж тыру ауіпіні ө ү ң ұқ қ ң азда ымен сипатталады. ғ

 Инфекция гигиеналы тазалы ты қ қ ң т мен д режеде болуынан, ө Инфекция гигиеналы тазалы ты қ қ ң т мен д режеде болуынан, ө ә азы -т ліктерден, м селен, қ ү ә жуылма ан к к ністерден, ғ ө ө пісірілмеген с ттен, сапасыз ү та амдарды пайдалан аннан, шала ғ ғ пісірілген та амдарды олдану, ғ қ сондай-а , ауыз суды айнатпай қ қ ішкендіктен, лас су а т скендіктен ғ ү ж ады. Жаз айларында ұғ инфекцияны к п жа дайда ө ғ шыбындар таратады.

  Клиникалы белгілері. қ Ас азан – ішек жолыны за ымдануы: қ ң Клиникалы белгілері. қ Ас азан – ішек жолыны за ымдануы: қ ң қ — Гастрит (т с шеміршегі астыны ауыруы ө ң ж не олайсыз сезіміні пайда болуы, ә қ ң ж ректі айнуы, сы, кекіру, ж ректі ү ң құ ү ң ыжылдауы). қ — Энтерит (ауруды б кіл ішке жайылуы, ішті ң ү ң кебуі ж не ш рылдауы, ішті судай туі, ә ұ ң ө шырыш пен ан к п емес). қ ө

 - Колит (ішті , сіресе сол жа мы ын т сыны , ң ә қ — Колит (ішті , сіресе сол жа мы ын т сыны , ң ә қ қ ұ ң тол а секілді ауыруы, тенезмдер, н жіссіз ғ қ ә жал ан жиі к шену, пальпация кезінде сигма ғ ү ішегіні атты жиырылып, ауыратынды ы , ң қ ғ шырша пен ан аралас ан с йы ж не жиі қ қ ұ қ ә болатын лкен д рет. ү ә — ЖІИ манифестік т рі ү дамы ан кезде жиі ғ гастрит, энтерит, колиттерді йлескен т рлері ң ү ү тіркелінеді.

 Дифференциалды диагностикақ. -Іш уысы а заларыны абынуы қ ғ ң қ -Ішек Дифференциалды диагностикақ. -Іш уысы а заларыны абынуы қ ғ ң қ -Ішек бітелісі -Тасты холецистит

  Емдеу і. Антибитиктерді ма сатсыз ж не ада алаусыз қ ә қ Емдеу і. Антибитиктерді ма сатсыз ж не ада алаусыз қ ә қ ғ олдану, ішек дисбактериозын ту ызатын қ ғ ауіпін д рігерлер жа сы т сінулері керек, қ ә қ ү сіресе сальмонеллезді ж не тама уытты ә ә қ ж пасын емдеген кезде. Жедел ішек ұқ инфекцияларымен ауыр ан адамдар а ас орыту ғ ғ қ жолдарын ор айтын диетата айындалады. қ ғ ғ детте № 4 диеталы стол, ал диарея азай аннан Ә қ ғ кейін № 2 диеталы стол та айындалады. қ ғ Тама уытты ж пасын емдеген кезде қ ұқ ас азанды міндетті т рде жуу керек. қ ү

 Дизентоксикациялы ж не регидрациялы қ ә қ терапия ауруларды 85 -95 ауыз ар ылы, тек Дизентоксикациялы ж не регидрациялы қ ә қ терапия ауруларды 85 -95% ауыз ар ылы, тек ң қ 5 -15%- к ктамыр ар ылы ж ргізіледі. ө қ ү Организмге жіберілетін с йы ты ты к лемі ұ қ қ ң ө оны сусыздануына ж не салма ына байланысты ң ә ғ шешіледі, ауыр т рінде 60 -120 мл/кг, орташа ү ауырлы та – 55 -75 мл/кг. С йы тарды қ ұ қ к ктамырды минутына 70 -90 мл. ж не 60 -80 ө ә мл. жылдамды та жібереді. қ

 Жедел ішек инфекциясыны себебіне ң арсы ем олдану. қ қ  Жедел ішек инфекциясыны себебіне ң арсы ем олдану. қ қ Ішек антисептиктары. азіргі уа ытта б л Қ қ ұ топты ш препараты олданылады: ң ү қ интестопан, интетрикс ж не энтероседив. ә Со ы жылдары диарея ауруларын емдеуде ңғ эрцефурил (нифураксазид) нитрофуранны ң туындысы сынылады. Б л препорат к бінесе ұ ұ ө ішекті ішінде рекет ететіндіктен бактерияны ң ә ң себебінен бол ан диареяны емдеуде ғ олданылады. қ

   Диета. .  Та амды рационды шектеу ж не згеру, Диета. . Та амды рационды шектеу ж не згеру, сут ғ қ ә ө ыш ылды німдерді олдану, ор ау принциптерін қ қ ө қ қ ғ са тау. Перистальтикан азайтатын, рамында қ құ танинні м лшері те жо ары, німдерін олдану ң ө ө ғ ө қ ( аражидек, мойыл, ашты ш й) т т ыр қ ә ұ қ консистенцияль тама тар (шырышты к желер, езілген қ ө бот алар, с збе ж не айран кисельдер) кепкен нан; қ ү ә индифференттік та амдар – бу а пісірілген ары ет ғ ғ қ ж не балы. уырыл ан ж не семіз тама тардан, шикі ә қ Қ ғ ә қ к к ністер мен жемістерден бас тарту керек. ө ө

  Ас ынуы: қ -Тыныс ж йелеріні ж не орта ы ү ң Ас ынуы: қ -Тыныс ж йелеріні ж не орта ы ү ң ә ңғ ла ты бактериялы инфекциялары. құ қ ң қ -Ішекті дисбактериозы ң -Ішектен ан кетуі қ -Ішек абыр асыны тесілуі қ ғ ң -Ішекті инвагинациясы ң

   Алдын алу. Санитарлы – гигиеналы шараларды қ ж ргізу, Алдын алу. Санитарлы – гигиеналы шараларды қ ж ргізу, тама дайындау технологиясын, ү қ са тау ж не тама дайындау қ ә қ технологиясын, са тау ж не тама қ ә қ німдерін ткізу т ртібін атал са тау. ө ө ә қ қ ЖІИ ерте аны тау ж не ауруды қ ә а ашалау. Ж паны оша ында ң ұқ ң ғ дезинфекция ж ргізу (дезинфекциялы ү қ ертінділермен деу, ыдыстарды өң айнату). қ

    орытынды. Қ Ішек инфекциялары б рын ы заманнан бері орытынды. Қ Ішек инфекциялары б рын ы заманнан бері кір ұ ғ олды ауруы деп аталып келіп, онымен сала қ ң қ адамдарды жиірек ауыратынды ы д лелденген. ң ғ ә Шынында біз к н сайын к ні бойына олымызбен ү ү қ айналада ы кір заттармен жанасамыз. Ішек ғ инфекцияларыны алдын алу а болады ж не алдын ң ғ ә алу керек. Б л шін алдын алуды иын емес, біра ұ ү ң қ қ те тиімді ережелерін білу керек ж не ата т рде ө ә қ ң ү са тау керек. Сол шін «ауырып ем іздегенше, қ ү ауырмайтын жол ізде» деген с здер р ашан да з ө ә қ ө ма ызын жоймайды. ң

Пайдаланыл ан дебиетттерғ ә 1. А. . Д йсенова. Ж палы аурулар. 2009 Қ ү ұқПайдаланыл ан дебиетттерғ ә 1. А. . Д йсенова. Ж палы аурулар. 2009 Қ ү ұқ 2. Шувалова Е. П. Инфекционные болезни. 2005 3. Инфекционные болезни. Учебное пособие для ВУЗ-ов. 4. www. google. kz