Та ырыбы : қ Шизофрения Марат Оспанов атында

Скачать презентацию Та ырыбы : қ Шизофрения Марат Оспанов атында Скачать презентацию Та ырыбы : қ Шизофрения Марат Оспанов атында

32414_2016-11-27_16-49-43_4.pptx

 • Размер: 7.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 37

Описание презентации Та ырыбы : қ Шизофрения Марат Оспанов атында по слайдам

Та ырыбы : қ Шизофрения Марат Оспанов атында ы Батыс аза стан ғ ҚТа ырыбы : қ Шизофрения Марат Оспанов атында ы Батыс аза стан ғ Қ қ Мемлекеттік медицина университеті Студентті зіндік ж мысы ң ө ұ Орында ан: рман С ғ Құ Топ: 508 А Тексерген: Хамитова Ж М

Жоспары: Кіріспе Негізгі б лімө Шизофрения этиологиясы Шизофрения патогенезі Клиникалы к рінісі қЖоспары: Кіріспе Негізгі б лімө Шизофрения этиологиясы Шизофрения патогенезі Клиникалы к рінісі қ ө Шизофрения формалары Дифференциальды диагностикасы Емі Алдын –алу шаралары орытынды Қ Пайдаланыл ан дебиеттер тізімі ғ ә

Эндогенді психикалы   қ б зылыстар ұ Шизофрения МДП Эндогенді психикалы қ б зылыстар ұ Шизофрения МДП

Шизофрения (грек тілінен аудар анда ғ schiso–ыдырау, б лшектену; phren-а ыл) ө қ маШизофрения (грек тілінен аудар анда ғ schiso–ыдырау, б лшектену; phren-а ыл) ө қ ма ынасын білдіреді. Жиі жас кезде ғ пайда болатын созылмалы, демелі ауру. ү Шизофренияны барлы ң қ симптомдарына орта асиет қ қ психикалы рдістерді ішкі қ ү ң арама- айшылы ы, бірлігіні б зылуы қ қ ғ ң ұ (схизис) болып табылады. Негативті симптоматика ойлау рдісіні б зылуы, ү ң ұ т йы ты к шейуімен (аутизм) ұ қ қ ү т л аны демелі згерісімен, ұ ғ ң ү ө ызы ушылы тарын жо алту, қ ғ эмоциональды кедейленумен к рініс ө береді (апато-абулиялы а ау). қ қ

Шизофрения терминін 1911 жылы Э. Блейлер сын ан. Б л дертті Блейлер ұ ғШизофрения терминін 1911 жылы Э. Блейлер сын ан. Б л дертті Блейлер ұ ғ ұ ң бойынша ал аш ы ж не міндетті белгілері ғ қ ә ойлауды ж не орша ан ортамен ң ә қ ғ арым- атынасты т ра ты қ қ ң ұ қ б зылыстары болып табылады ұ (негативті симптоматика). Атап айт анда шынайылы ты ажырату а қ қ ғ демелі т йы талу (аутизм), орша ан ү ұ қ қ ғ ортамен арым – атынас а т суге қ қ қ ү ажеттілікті жо алуы кедергі болады, қ ң ғ сонымен атар нау астарды мірді қ қ ң ө эмоциональды ба алау абілеті жо алады ғ қ ғ (апатия). Ойлау рдісі формальды ү ма ынасыз логика мазм нын алады ғ ұ (резонерлік , зілу, паралогия, символизм ) ү

Э. Блейлер бойынша шизофренияны негізгі ң диагностикалы критериялары (т рт А) қ ө АутизмЭ. Блейлер бойынша шизофренияны негізгі ң диагностикалы критериялары (т рт А) қ ө Аутизм Аффектті т мендеуі эмоциональды кедейлену ң ө апатия Ассоциациялар т ртібіні б зылуы ойлау ә ң ұ б зылысы ұ Амбиваленттілік осымша симптомдар: галлюцинация, сандыра Қ қ

 Шизофренияны о ып таны анда қ ғ Э. Крепелинні ж мыстарын ң ұ Шизофренияны о ып таны анда қ ғ Э. Крепелинні ж мыстарын ң ұ ескеру ажет. Ол бойынша қ dementia praecox(ерте кема ылды ) ымына қ қ ұғ біріктірілген бірнеше психоздар. Жасты ша та себепсіз қ қ басталатын, прогредиентті а ымды ж не т л аны тере ғ ә ұ ғ ң ң дефектілеріне (гебефрения , кататония) келетін ж не ә ә созылмалы сандыра ты психоз а қ ғ келетін ауру деп есептеледі. ә

  Шизофренияны этиологиясы ң Э. Крепелинні ойынша шизофрения ң токсикозды , сонымен Шизофренияны этиологиясы ң Э. Крепелинні ойынша шизофрения ң токсикозды , сонымен атар жыныс бездеріні ң қ ң функцияларыны б зылысы н тижесінде ; ң ұ ә Белок алмасуыны н тижесінде , нау ас а засында ң ә қ ғ ыдырауды азотты німдері жиналуына ң ө байланысты дамиды деп есептеген ; Т ым уалаушылы фактор ; ұқ қ қ К п жа дайда этиологиясы аны талма ан , белгісіз ө ғ қ ғ

  Шизофрения патогенезі Шизофренияны патогенезі толы аны талма ан. Нау ас Шизофрения патогенезі Шизофренияны патогенезі толы аны талма ан. Нау ас ң қ қ ғ қ аныны сары суында токсикалы німдер бол ан. Оны қ ң қ ө ғ биохимиялы ж не иммунологиялы зерттеу н тижесінде қ ә эмбрионны нервті жасушаларына тежеуші сер ететіні ң ә аны тал ан. Шизофрения кезінде ж йке ж йесіні клеткаларына қ ғ ү ү ң за ымдаушы сер к рсеткен , я ни аутоантиген мен қ ә ө ғ аутоантиденелер т зілуіне келеді, б л ми тінін за ымдайды ү ә ұ қ. Оларды саны ауру процесіне байланысты болып келеді, не рлым ң ғұ процесс ауыр болса, со рлым оларды саны к п болады. ғұ ң ө

 Шизофрения генетикасы • Нейрегулин 1: NMDA, ГАМК және ацетилхолин рецепторлары; Шизофрения генетикасы • Нейрегулин 1: NMDA, ГАМК және ацетилхолин рецепторлары; • Дисбиндин : синапстық иілгіштік ; • Катехол –О-метилтрансфераза : дофамин метаболиті глутаматтық белседілікті реттейді ; • Басқа гендер: миелиндену глия қызметі ;

Шизофрения кезіндегі бас миыны рылымды згерісің құ қ ө Макроскопиялы : қШизофрения кезіндегі бас миыны рылымды згерісің құ қ ө Макроскопиялы : қ • Б йір арыншаларды л аюы ү қ ң ұ ғ • Гипофиз к леміні л аюы ө ң ұ ғ • С йелді денені алы дауы ү ң қ ң • Мишы ты ртшасыны жімденуі қ ң құ ң ә Микроскопиялы : қ • Гиппокамп • Бадамша ядролар • Гиппокамп ма ы иілімі ғ • Ма дай б лігі ң ө Бір ізді аномальды ядроларды миграциясы ң Ма дай б лігіні функционалды к рсеткіштеріні б зылуы ң ө ң қ ө ң ұ

  Клиникалы к рінісі қ ө Ойлау б зылысы: ұ Клиникалы к рінісі қ ө Ойлау б зылысы: ұ ойды а ылып -т гілуі , то тап ң ғ ө қ алуы, ойды параллелдігі , мазасыз а ылдылы , с йлеу қ ң қ қ ө зілістілігі ; ү абылдау б зылыстары: Қ ұ Есту, тактильді, иіс сезу, к ру ө галлюцинациялары (жал ан галлюцинациялар), сандыра ты ғ қ ң к птеген т рлері: паранояльды, параноидты, парафренді. ө ү Кагндинский -Клерамбо синдромы к рінеді ; ө оз алыс ерік б зылыстары: Қ ғ ұ Кататониялы синдром, қ ступор жа дайы, озу; ғ қ Сезімдік б зылыстар: ұ сезімдерін жо алтып барлы ына ғ ғ нем райлы арайды, жа тырмаушылы , ашуша ды ; құ қ қ қ ң қ Т ртіп б зылыстары: ә ұ ойлама ан оз алыстар жасайды, ғ қ ғ с йлеу м нері згереді ; ө ә ө

Шизофренияны формалары : ң Параноидты формасы Гебефрендік формасы Кататоникалы формасы қ арапайым формасы ҚШизофренияны формалары : ң Параноидты формасы Гебефрендік формасы Кататоникалы формасы қ арапайым формасы Қ Циркулярлы формасы Сенестопатиялы-ипохондриялы формасы қ

   Параноидты шизофрения Шизофренияларды ішіндегі е жиі тарал ан Параноидты шизофрения Шизофренияларды ішіндегі е жиі тарал ан т рі болып табылады. ң ң ғ ү Клиникалы к рінісінде салыстырмалы т ра тылы , жиі параноидты, қ ө ұ қ қ сандыра ты, к бінесе есту галлюцинацияларымен ж ретін , қ ө ү абылдауды б зылыстарымен к рінеді. Сана-сезім, ерік, ойлау қ ң ұ ө б зылыстары, кататоникалы симптомдар лсіз к рінеді. ұ қ ә ө Шизофренияны параноидты т рінде ауру к йінде сандыра идеялар ң ү ү қ басым келеді. К бінесе галлюцинацияларды бай алуымен оса ж реді. ө ң қ қ ү Бір жа дайларда ауру жедел басталып, бас кезінде зік- зік ж не ғ ү ү ә ауыт ымалы пікірлер на ты сипатта к рінеді(“бейнелі” сандыра ). қ қ ө қ Енді бір жа дайларда сандыра ма айында ылар шін т сініксіз, ғ қ ң ғ ү ү а и аттан ол зген елес т рінде жиі білінеді (“дерексіз” сандыра ). қ қ қ ү ү қ Параноидты т рде рт рлі сандыра идеялар: арым- атынас, ы пал ү ә ү қ қ ету, а ду, ыз ану, жа ашылды сандыра тары, ипохондриялы ң қ ғ ң қ қ қ сандыра , лылы ты сандыра идеялары т рлерінде бай алады. қ ұ қ ң қ ү қ К біне сандыра синдромыны орталы ы психикалы жаттандылы ө қ ң ғ қ қ былысын райды (Кандинский-Клерамбо синдромы құ құ )

Парафрениялы синдром қ шизофренияны клиникалы к рінісі ретінде з ң қ ө ө дамуындаПарафрениялы синдром қ шизофренияны клиникалы к рінісі ретінде з ң қ ө ө дамуында бір атар сатылардан теді. М ны ал аш ысы қ ө ұ ң ғ қ инкубациялы кезеқ ң. Б л кезе де ауруды жеке басы баяу дамитын згеріске шырайды. Ашуша ды. ұ ң ң ө ұ ң қ Сарыуайымшылды , ипохондриялы ойлар біртіндеп ш б лану мен к дікшілдікке қ қ ү ә ү ласады. ұ Екінші кезе -ң сандыра идеяларыны ж йеленуі. Б л жа дайда есту, дем қ ң ү ұ ғ сезу, имылды , ал сирегірек к ру галлюцинациясы пайда болады. Осы кезе де қ қ ө ң психикалы жаттандылы синдромыны р алуан к ріністері: ай жа ыры ы, қ қ ң ә ө ңғ ғ имыл галлюцинациялары, зорлы ойлар ж не бас алары бай алады. қ қ ә қ қ шінші Ү кезе ң — лылы идеясыны дамуы. М ны зі р илы т рде: байлы , діреттілік, ұ қ ң ұ ң ө ә қ ү қ құ згертушілік, жа ашылды идеялары ар ылы к рінеді. лылы сандыра ы басым ө ң қ қ ө Ұ қ ғ бол ан кезе де сезімдік сер эйфориясымен, к тері кі к ймен сипатталады. Ауру ғ ң ә ө ң ү зін менмен, адір- асиетін биік сезімде стайдыоны пікірлері сиеттік, ө қ қ ұ ң ө на ылды сипат алады. Ол зіні к м нсіздігіне ж не з пайымдарыны айры ша қ қ ө ң ү ә ә ө ң қ ндылы ына аса сенімді келеді. құ ғ Т ртінші кезе -ө ң кема ылды. Б л кезе қ қ ұ ң шизофрения а т н кейіннен болатын енжарлы кема ылды а со тырады. ғ ә қ қ ққ қ Кема ылды ты дамуында сандыра ж йесі ыдырап, сезімдік ай ынды ын қ қ ң қ ү қ ғ жо алтып, ауруды мінез- л ын аны таудан алады. ауру былысы баяу, ғ ң құ қ құ онда ан жылдар бойында се береді. Нау ас к йі то тал андай болады. Сонымен ғ ө қ ү қ ғ бірге ол зін сандыра мазм нына с йкес стайды, ал м ны зі а душылар деп ө қ ұ ә ұ ұ ң ө ң санаушылар а ауіпті шабуыл жасау а, р т рлі ор анышты шаралар ғ қ ғ ә ү қ ғ қ йымдастырады. ұ

 Гебефренді шизофрения Шизофренияны е атерлі ң ң қ формаларыны бірі болып табылады. Гебефренді шизофрения Шизофренияны е атерлі ң ң қ формаларыны бірі болып табылады. Оны негізгі ң ң к рінісі гебефренді синдром болып табылады. Мінез ө лы ты зік- зіктігімен атар келе сіздігі, құ қ ң ү ү қ ң с зді ерекшелігі, сезімні ай ын орны сызды ы ө ң ң қ қ ғ білінеді. Ауру бет-аузын исайтады, оны рекеті қ ң ә ерекше сиы сызды ыменерекшеленеді, кейде қ ғ сот арлы немесе есерлік сипат ал андай болады. қ қ ғ Сезімдік сер шектен тыс орны сыз ж не д лелсіз ә қ ә ә бол ан жа дайда р а німсіз эйфория басым ғ ғ құ ғ қ ө болады. Біршама олайсыз уа ыттан кейін қ қ ойлауды зік- зіктілігі ай ын бай алатын ң ү ү қ қ кема ылды тез басталады. Ал кейбір жекелеген қ қ жайдайларда ед уір тере ремиссия бай алады. Б л ә ң қ ұ т р 20 жас а дейінгі жас адамдарда жиі кездеседі. ү қ

 Кататоникалы шизофрения қ Б л оз алыс ұ қ ғ б зылыстарыны басым Кататоникалы шизофрения қ Б л оз алыс ұ қ ғ б зылыстарыны басым болуымен сипатталады. ұ ң Кататоникалы ступор нау астарды ы айсыз, қ қ ң ңғ жасанды, шаршау сезімін сезінбей за уа ыт бір ұ қ қ алыпта(позада) т руымен ерекшеленеді. Мысалы, қ ұ ауалы жасты ша симтомы, капюшон симптомы, қ ры ты алыпты са тайды. Б л кезде б лшы ет ұ қ қ ұ ұ қ тонусы к рт жо арылан ан. Ол нау ас тарды ары ү ғ ғ қ ң арай бір алыпты са тауына к мектеседі. қ қ қ ө Примитивті рефлекстер тежеледі. Нау астар а қ ғ негативизм ж не мутизм т н. Кейбіреулеріне ә ә кататоникалы озулар т н. Кататонияны бас а қ қ ә ң қ симптомдарына оз алысты, мимиканы, с здерді қ ғ ө айталау (эхопраксия, эхомимия, эхолалия) т н. қ ә

Кататоникалы ступор кезіндегі симптомдар қ  Кататоникалы ступор кезіндегі симптомдар қ

 арапайым шизофрения Қ Б л т рі ызы у жо алуыны ұ ү арапайым шизофрения Қ Б л т рі ызы у жо алуыны ұ ү қ ғ ғ ң рши т суімен, боса ды ты , сезімдік нем райлылы ты , ө ү ң қ қ құ қ ң т йы ты ты , парасат жа ынан німісіздікті се т суімен ұ қ қ ң ғ ө ң ө ү сипатталады. Б л жа дайда, детте, дыбыс беру т ріндегі ұ ғ ә ү ж та ж не арапайым есту галлюцинациясы орын ұ ң ә қ алады. ойлау д йексіздігі бай алып, уа ыт те келе зік- зік ә қ қ ө ү ү т рде не рлым аны к рінетіндей к йге жетеді. Б л т рі ү ғұ қ ө ү ұ ү шін аурулы былыстарды баяу суі т н. Б л жа дай ү қ құ ң ө ә ұ ғ ауруды беті айтуы сирек бай алады. ң қ қ

Шизофрения а ымы. А ымыны ғ ғ ң типтері здіксіз типті а ымыШизофрения а ымы. А ымыны ғ ғ ң типтері здіксіз типті а ымы Ү ғ стама т різді-прогредиентті типті а ымы Ұ ә ғ Периодты (рекуррентті) типті а ымы ғ 1. Тез ршитін а ымы. Ауруды бірінші немесе ө ғ ң екінші жылында ауруды жеке басыны ң ң ыдырауы мен толы е бекке абілетсіздік қ ң қ басталады. 2. стама т різді а ымы. Нау астарда стама Ұ ә ғ қ ұ мен ремиссия алмасып отырады. Ремиссия кезінде т л алы згерістері са тал ан, ұ ғ қ ө қ ғ стама кезінде психозды жедел ұ ң к ріністерімен к рінеді. ө ө 3. Баяу а ымды ғ

 Шизофренияны со ы к йі: ң ңғ ү • лсіз-апатикалы кема ылды Шизофренияны со ы к йі: ң ңғ ү • лсіз-апатикалы кема ылды ; Ә қ қ қ • акинетикалы кататоникалы ж не қ қ ә негативті жа дай; ғ • гиперкинетикалы кататоникалы жа дай; қ қ ғ • галлюцинаторлы-сандыра ты жа даймен қ ғ сипатталады.

 Дифференциалды диагностика қ Шизофрения ауруларын келесі аурулармен ажырата білу ажет: қ Жедел Дифференциалды диагностика қ Шизофрения ауруларын келесі аурулармен ажырата білу ажет: қ Жедел симптоматикалы психоздан қ Неврозбен Созылмалы психогениямен Миды органикалы за ымдануынан пайда бол ан ң қ қ ғ аурулар (эпилепсия, ми мерезі)

 Шизофренияда келесі болжамды критерийлерді қ т жырымдау а болады: ұ ғ Жедел Шизофренияда келесі болжамды критерийлерді қ т жырымдау а болады: ұ ғ Жедел пайда болып, к шті психотиялы симптоматикамен ү қ тетін ауру стамасы (жедел кататониялы ступор ж не ө ұ қ ә озу, шатасу к йі, жедел т с т різдес қ ү ү ә галлюцинациялы -параноидты стама) жа сы болжам а ие қ ұ қ ғ болады. згермелі симптоматикалы к й болжамды жа ынан бір Ө қ ү қ ғ сарынды симптоматикамен сипатталатын к йге ара анда ү қ ғ жа сы болады. қ Ауруды за ты ы. ң ұ қ ғ

 Шизофренияны емдеу жоспары Патогенетикалы ем қ Медикаментозды емдеу (симптоматикалы ем) қ Шизофренияны емдеу жоспары Патогенетикалы ем қ Медикаментозды емдеу (симптоматикалы ем) қ Психотерапия Е бек терапиясы ң Емдеу мекемесінде, йде, ж мыс орында ж не ү ұ ә бас а жа дайларда режим йымдастыру қ ғ ұ

Психофармотерапия. Шизофренияны емдеуде б ларды ішінде психолептик к п олданылады. ұ ң өПсихофармотерапия. Шизофренияны емдеуде б ларды ішінде психолептик к п олданылады. ұ ң ө қ Ал бас алары сирегірек пайданылады. Аминазин, қ трифтазин, галоперидол а за а жан-жа ты ғ ғ қ сер етеді. Психиатрлы практикада емдеу ә қ тиімділігі бар д рі ретінде олданылып, озуды ә қ қ б се детеді, психикалы к ш т суді жояды. ә ң қ ү ү С йтіп, седативті ж не й ы келтіретін серге ө ә ұ қ ә ие болады. Б л препаратттарды к бінесе ұ ө сандыра , галлюцинациялар ж не озу қ ә қ процестері басым бол ан жа дайда ғ ғ олданылады. қ

Симптоматикалы ем. қ Кататоникалы симптоматика қ бол ан жа дайда –этаперазин, мажептил, френолон, Симптоматикалы ем. қ Кататоникалы симптоматика қ бол ан жа дайда –этаперазин, мажептил, френолон, ғ ғ эглонил олданылады. Созылмалы шизофрения кезінде қ за уа ыт стап т рушы ем ж ргіземіз. Б л жа дайда ұ қ қ ұ ұ ү ұ ғ за серлі нейролептиктер –модитен-депо, ұ қ ә галоперидол-деканоат (3 -4 аптада 1 рет ж ргізілетін ү инъекция) пайдаланылады. Нейролептиктерді жо ары ғ м лшерде абылдайтын нау астарда неврологиялы ө қ қ қ серлер-нейролептикалы синдром, д рілік паркинсонизм ә қ ә дамуы м мкін. Б л жа дайларды алдын алу шін ү ұ ғ ң ү нау астар а паркинсон а арсы препараттар(циклодол, қ ғ ғ қ акинетон), димедрол, бензодиазепинді транквилизаторлар ж не ноотроптар олданылады. ә қ Егер депрессия, ипохондрия к ріністері, сенестопатиялар ө болса, антидепрессанттар-амитриптилин, мелипрамин, анафранил, лудиомил та айындайды. ғ

Инсулинді терапия. Инсулиндер тудыратын сер ету ә механизміні гипогликемияны к йі к рделіИнсулинді терапия. Инсулиндер тудыратын сер ету ә механизміні гипогликемияны к йі к рделі ж не ң ң ү ү ә бірнеше компоненттерді амтиды. Оны қ ң компоненттеріні бірі-дезинтоксикациялы болады. ң қ Екінші компонент вегетативті ж йке ж йесіне сер ү ү ә теді. шінші компонент тежелуді дамуы. ол Ү ң емдік- ор анышты м нге ие болады. Инсулинні қ ғ қ ә ң ал аш ы сері тал аулы церебралды ретте емес, ғ қ ә ғ қ алмасуды р т рлі орналас ан жалпысоматикалы ң ә ү қ қ т р ыдан арастыру керек. Психотропты ұ ғ қ қ препараттарды ал аш ы сері церебралды. Осыдан ң ғ қ ә қ барып, инсулин мен психотропты д рілерді комплексті ә олдану д рыс болады. қ ұ

  Д рілік ас ынулары ә қ Д рілерді м лшермен Д рілік ас ынулары ә қ Д рілерді м лшермен пайдаланбаса ас ынулар ә ө қ пайда болуы м мкін: лейкопения, ан ү қ т т ырлы ыны т мендеуі, ауіпті ұ қ ғ ң ө қ ас ыну-агранулоцитоз. Соматикалы қ қ жа ынан емдеуге жатпайтын кеселдер: ғ тромбофлебит ж не тромбангинт, гепатит, ә ай ын білінетін гипотония, ан аурулары. қ қ

Электро-тырысулы терапия (ЭСТ) н с ада ұ қ ж ргізіледі. Б лшы ет ішінеЭлектро-тырысулы терапия (ЭСТ) н с ада ұ қ ж ргізіледі. Б лшы ет ішіне камераны лкен ү ұ қ ң ү м лшерін немесе тамыр а д рілерді айдау ө ғ ә дарілер енгізу ар ылы, сонымен атар ауруды қ қ ң басынан белгілі бір сипатта ы электр то ын ғ ғ ж ргізу ар ылы ж ргізіледі. ЭТС кезінде ү қ ү арнайы аппаратура олданылады. азіргі кезде қ Қ емдеу курсы 5 -6 сеанстан т рады. р сеанс ұ Ә арасына 2 -3 к н салып ж ргізіледі. Б л ем ү ү ұ инсулинтерапия мен психофармокологиялы қ медикаменттермен емдеу н тиже бермеген ә жа дайда ана олдан ан д рыс болады ғ ғ қ ғ ұ

Алдын алу шаралары Медико-генетикалы консультациялар қ Д рілік ж не леуметтік-реабилитациялы әАлдын алу шаралары Медико-генетикалы консультациялар қ Д рілік ж не леуметтік-реабилитациялы ә ә ә қ дістер ә Ерте аны тал ан нау астар а дер кезінде қ ғ к мек к рсету Ауруханадан шы ан со ө ө ққ ң ал аш ы уа ытта ауру а са тандыр ыш ж не ғ қ қ ғ ә режимде жа дай жасау керек. ғ Біртіндеп жатты у мен ынталандыру ғ элементтері енгізіледі. Ауруды е бекпен ш ылдануын алауына лкен ң ң ұғ қ ү м мкіндік беру керек, біра сонымен атар ү қ қ д рігерді жетекші ролі жойылмауы керек. ә ң

Пайдалан ан дибиеттер тізіміғ ә Жариков Н. М. , Тюльпин Ю. Г. Психиатрия:Пайдалан ан дибиеттер тізіміғ ә Жариков Н. М. , Тюльпин Ю. Г. Психиатрия: Учебник. — М. , Медицина, 2007. -532 с. Иванец Н. Н. , Тюльпин Ю. Г. Психиатрия и наркология: учебник. — М. , ГЭОТАР-Медиа, 2006. — 832 с. осымша: қ Коркина М. В. , Лакосина Н. Д. , Личко А. Е. , И. И. Сергеев. Психиатрия: Учебник для студентов медвузов. — М. , МЕДресс-информ, 2004. -576 с. Субханбердина А. С. Учебник. Наркология. — Алматы, 2009. 387 с. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях, А. А. Осипова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2005. (315 стр. ) Арнольд О. VITA// Советы психолога, 1999‚ № 4. (22 -24 стр. ) Кондрашева В. Т. Суицидальное поведение. – Минск, 1999. (292 — 302 стр. ) Менделеевич. Медицинская психология. – М. , 1998. (55 стр. ) Кондрашева В. Т. Суицидальное поведение. – Минск, 1999. (292 — 302 стр. ) Кулагина И. Ю. Возрастная психология. М. , 1999. ( 23 стр) Райс Ф. Психология подросткого и юнешеского возраста. Москва, 2000. (45 стр. ) А. М. Спринц, О. Ф. Ерышев “Психиатрия”, Санк-Петербург, 2002 ж. Интернет желісі: www. Google. ru . диярова “Психиатрия” , Алматы, 1994 ж. Ғ Құ