Скачать презентацию Тақырыбы Корпорация Қаржысының Дәрменсіздігі 1 Қаржы дағдарысының Скачать презентацию Тақырыбы Корпорация Қаржысының Дәрменсіздігі 1 Қаржы дағдарысының

Тема 11.pptx

  • Количество слайдов: 15

Тақырыбы: Корпорация Қаржысының Дәрменсіздігі 1 Тақырыбы: Корпорация Қаржысының Дәрменсіздігі 1

Қаржы дағдарысының диагностикасы – кәсіпорында дағдарыстың дамуының ықтимал үрдісін және оның жағымсыз салдарын табу Қаржы дағдарысының диагностикасы – кәсіпорында дағдарыстың дамуының ықтимал үрдісін және оның жағымсыз салдарын табу үшін жасалатын қаржыны талдаудың мақсатты жүйесі. Кәсіпорынның қаржы дағдарысын диагностикалау мақсаты мен оны жүзеге асыру әдісіне сәйкес ол келесі екі негізгі жүйеге бөлінеді: а) қаржы дағдарысын экспресс – диагностикалау жүйесі б) қаржы дағдарысын терең диагностикалау жүйесі 2

 • Қаржы дағдарысын экспресс – диагностикалау – кәсіпорын қаржысының дамуының дағдарыстық параметрін ұдайы • Қаржы дағдарысын экспресс – диагностикалау – кәсіпорын қаржысының дамуының дағдарыстық параметрін ұдайы бағалау жүйесі. • Қаржы дағдарысын экспресс – диагностикалаудың негізгі мақсаты – кәсіпорында дағдарыстың даму белгілірін ерте табу және дағдарыстың жай – күйінің ауқымын алдын ала бағалау. 3

Кәсіпорында қаржы дағдарысының туындау қаупін бағалайтын индикаторлар жүйесі: Кәсіпорынның таза ақша ағыны Көтерінкі тәуекел Кәсіпорында қаржы дағдарысының туындау қаупін бағалайтын индикаторлар жүйесі: Кәсіпорынның таза ақша ағыны Көтерінкі тәуекел аймағында қаржы операцияларының шоғырлану деңгейі Кәсіпорын активінің құрамы Кәсіпорынның нарықтық құны Кәсіпорынның қаржы міндеттемесінің өтеу мерзімділігі бойынша құрамы Кәсіпорын капиталының құрылымы Кәсіпорынның ағымдағы шығынының құрамы 4

Кәсіпорын қаржысында дағдарыстың дамуының жекелеген жақтарын талдау жолдары: Қаржы коэффициентін талдау Сатылас қаржы талдауы Кәсіпорын қаржысында дағдарыстың дамуының жекелеген жақтарын талдау жолдары: Қаржы коэффициентін талдау Сатылас қаржы талдауы Қаржы тәуекелін талдау Деңгейлес қаржы талдауы Салыстырмалы қаржы талдауы “Дюпон моделіне” негізделген интегралдық қаржы талдауы 5

Жеңіл қаржы дағдарысы Дағдарыстың даму ауқымын бағалау бойынша келесі түрі бар: Апатты қаржы дағдарысы Жеңіл қаржы дағдарысы Дағдарыстың даму ауқымын бағалау бойынша келесі түрі бар: Апатты қаржы дағдарысы Терең қаржы дағдарысы 6

Қаржы дағдарысын терең диагностикалау кәсіпорын қаржысының дағдарыстық даму параметрін факторларды талдау мен болжау әдісінің Қаржы дағдарысын терең диагностикалау кәсіпорын қаржысының дағдарыстық даму параметрін факторларды талдау мен болжау әдісінің негізінде жүзеге асырылатын бағалау жүйесі сипатталады. Кәсіпорын қаржысының дамуының дағдарыстық параметрін экспрессдиагностикала у процесінде алынған бағалау нәтижесін тереңдету Қаржы дағдарысын терең диагностикалау мына мақсатта жүзеге асыралады: Кәсіпорын қаржысының жайкүйіндегі дағдарыстың ауқымын алдын ала бағасын растау Кәсіп-ң қаржы дағдарысын және оның жағымсыз салдарының қаупін тудырытын жекелеген фактордың дамуын болжау Кәсіп-ң қаржы дағдарысын ішкі қаржы әлеуетінің есебінен бейтараптандыру қабілетін бағалау және болжау 7

Кешенді терең талдау кәсіпорын қаржысының дамуына арнайы әдістерін пайдаланып жүргізу. Осындай терең талдауды жүзеге Кешенді терең талдау кәсіпорын қаржысының дамуына арнайы әдістерін пайдаланып жүргізу. Осындай терең талдауды жүзеге асыру үшін: Қаржы коэффициентін толық кешенді талдау. “Дағдарыс өрісі ” объектісінің шеңбері, көрсеткіш – индикаторының жүйесі біршама өзгереді Корреляциялық талдау. Жекелеген факторлардың кәсіпорын қаржысы дағдарысының даму сипатын анықтау үшін пайдаланылады. 8

Свот-талдау( Swot-analyes). Кәсіп -ң мықты және осал жағының ерекшелегін жекелеген ішкі эндогендік факторларды, жекелеген Свот-талдау( Swot-analyes). Кәсіп -ң мықты және осал жағының ерекшелегін жекелеген ішкі эндогендік факторларды, жекелеген сыртқы факторлардың жағымсыз ықпалын жеке қарастырып зерттейді. Талдамалы “Альтман моделі” Бұл кәсіп-ға төнетін банкроттық қаупін интегралдық бағалау алгоритмі болып табылады. Аталмыш модель кәсіп-н қаржысының дағдарысының жайкүйін диагностикалайтын ең маңызды көрсеткіштердің кешенді есебіне негізделген. 9

Альтман моделiнің түрі мынадай болады: Z=1, 2*X 1+1, 4*X 2+3, 3*X 3+0, 6*X 4 Альтман моделiнің түрі мынадай болады: Z=1, 2*X 1+1, 4*X 2+3, 3*X 3+0, 6*X 4 + 0, 5*X 5 Z – банкроттық қаупінің деңгейінің интегралдық көрсеткіші; X 1 – айналым активінің кәсіп-ң барлық активінің сомасына қатынасы; X 2 – капиталдың пайдалылық деңгейі; x 3 – активтің кірістілік деңгейі; X 4 – меншікті және қарыз капиталы арақатынасының коэффиценті; X 5 – активтің айналымдылығы; 10

“Z” көрсеткішінің мағынасы 1, 8 -ге дейін 1, 81 -2, 70 2, 71 -2, “Z” көрсеткішінің мағынасы 1, 8 -ге дейін 1, 81 -2, 70 2, 71 -2, 99 3, 00 және жоғары Банкроттық ықтималдығы Өте жоғары Жоғары Ықтимал Өте төмен 11

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КЕЗЕҢДЕ ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫН БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ҚАБІЛЕТІНІҢ ЖИНАҚТАП ҚОРЫТЫЛҒАН БАҒАСЫ КӘСІП-Ң ДАМУ СЕРПІНІНДЕ КӘСІПОРЫННЫҢ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КЕЗЕҢДЕ ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫН БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ҚАБІЛЕТІНІҢ ЖИНАҚТАП ҚОРЫТЫЛҒАН БАҒАСЫ КӘСІП-Ң ДАМУ СЕРПІНІНДЕ БОЛЖАНАТЫН ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ДАҒДАРЫСЫН ЫҚТИМАЛ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ КОЭФФИЦЕНТІ. АТАЛМЫШ КОЭФФИЦИЕНТІН ФОРМУЛА БОЙЫНША ЕСЕПТЕЛІНЕДІ: KНфк= ЧДП/ФО КНфк – кәсіп-ң келешектегі кезеңде қысқа мерзімді қаржы дағдарысты ықтимал бейтараптандыру коэффициенті; ЧДП – таза ақша ағынының күтілетін сомасы ФО – қаржы міндеттемесінің күтілетін сомасы 12

КӘСІПОРЫН ҚАРЖЫСЫНЫҢ ТЕПЕ – ТЕҢДІГІНІҢ НЕГІЗГІ МОДЕЛІНІҢ ТҮРІ МЫНАДАЙ БОЛАДЫ : ЧПО + АО+^АК КӘСІПОРЫН ҚАРЖЫСЫНЫҢ ТЕПЕ – ТЕҢДІГІНІҢ НЕГІЗГІ МОДЕЛІНІҢ ТҮРІ МЫНАДАЙ БОЛАДЫ : ЧПО + АО+^АК + ^СФРП = ^ИСК +ДФ +ПУП +СП +^К +^РФ; ЧПо – кәсіп-ң таза опер-қ пайдасы; АО - амортизациялық аударымның сомасы; ^АК – акционерлік капиталдың қосымша акция эмиссиясында өскен сомасы; ^СФРп – меншікті қаржы ресурсының өзге көздің есебінен өсімі ^Иск – меншікті көздің есебінен қаржыландырылатын инвестиция мөлшерінің өсімі; 13

ДФ – дивидент қорының сомасы; ПУП – жалдамалы қызметкер-ң пайдаға қатысу бағдарламасының көлемі; СП ДФ – дивидент қорының сомасы; ПУП – жалдамалы қызметкер-ң пайдаға қатысу бағдарламасының көлемі; СП - кәсіп-ң пайда есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік, экологиялық және басқа бағдарламалардың көлемі; ^К – ағымдағы кезеңде төлеу көзделген негізгі борыштың және осы кезеңде алынуы мүмкін кредиттің көлемінің арасындағы айырма; ^РФ – кәсіп-ң резервтегі қоры сомасының өсімі; Оң бөлігі кәсіп-ң меншікті қаржы ресурсының барлық көзі, ал сол бөлігі – осы ресурсты пайдаланылатын барлық бағыт құрайтынын көрінеді. 14

Осы формуланың оңайлатылған түрі төмендегідей болуы мүмкін: ОГсфр=ОПсфр ОГсфр – кәсіпорында пайда болуы ықтимал Осы формуланың оңайлатылған түрі төмендегідей болуы мүмкін: ОГсфр=ОПсфр ОГсфр – кәсіпорында пайда болуы ықтимал меншікті қаржы ресурсының көлемі; ОПсфр – кәсіпорын тұтынуы қажет меншікті қаржы ресурсының көлемі; Осы тактикалық механизмін пайдалану барысын да қандай іс – шара қолданса да оның барлығы ОГсфр артық ОПсфр теңсіздігін қамтамасыз етуге бағытталады. 15