Тұл ғ а а р а л ы

Скачать презентацию Тұл ғ а а р а л ы Скачать презентацию Тұл ғ а а р а л ы

nureke.pptx

  • Размер: 1.7 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 14

Описание презентации Тұл ғ а а р а л ы по слайдам

Тұл ғ а а р а л ы қ  ко н ф л и кТұл ғ а а р а л ы қ ко н ф л и к т е р д і ң м а з м ұ н ы н б е р у, с е б е п т е р і.

Тұлғааралық конфликт Орындаған: Кадралиев. Н, Сейткаримова. Ш. СПС-15 к Тұлғааралық конфликт Орындаған: Кадралиев. Н, Сейткаримова. Ш. СПС-15 к

Тұлғааралық конфликт – бұл тұлғалар арасында бір-біріне қарама-қарсы келетін мақсаттарды орындау барысында іс-әрекетте туындайтын конфликтермен сипатталады.Тұлғааралық конфликт – бұл тұлғалар арасында бір-біріне қарама-қарсы келетін мақсаттарды орындау барысында іс-әрекетте туындайтын конфликтермен сипатталады.

Тұлғааралық конфликт ең көп тараған конфликт типі және ол тұлғаіштік конфликтімен тығыз байланысты. Бұл конфликт түрліТұлғааралық конфликт ең көп тараған конфликт типі және ол тұлғаіштік конфликтімен тығыз байланысты. Бұл конфликт түрлі көзқарастар мен құндылықтарға немесе жеке тұлғалар арасында көрінуі мүмкін. Оған отбасы конфликтерін де жатқызуға болады.

Тұлғааралық конфликтінің ерекшеліктері: Тұлғааралық конфликтінің ерекшеліктері:

Адамдардың қарама-қарсылығы,  олардың жеке мотивтердің соктығысуынан болады. 1. Адамдардың қарама-қарсылығы, олардың жеке мотивтердің соктығысуынан болады. 1.

Белгілі барлық себептер спектрі көрінеді: жалпы және жеке, объективті және субъективті. 2. Белгілі барлық себептер спектрі көрінеді: жалпы және жеке, объективті және субъективті. 2.

Тұлғааралық конфликт мінезді, темпераментті,  интеллекті және де басқа да индивидуалды – психологиялық ерекшеліктерін тексеретін озіндікТұлғааралық конфликт мінезді, темпераментті, интеллекті және де басқа да индивидуалды – психологиялық ерекшеліктерін тексеретін озіндік полигон болып табылады. 3.

Конфликтке түскен субъектілердің барлық қатынастары және жоғары эмоционалдығымен ерекшеленеді 4. Конфликтке түскен субъектілердің барлық қатынастары және жоғары эмоционалдығымен ерекшеленеді 4.

Қоршағандардың қызығушылығын қамтиды. 5. Қоршағандардың қызығушылығын қамтиды. 5.

Тұлғааралық конфликтінің түрлері : 1. Ашық және жабық конфликт 2. Мотивациялық конфликт 3. Коммуникация (қарым-қатынас) конфликтіТұлғааралық конфликтінің түрлері : 1. Ашық және жабық конфликт 2. Мотивациялық конфликт 3. Коммуникация (қарым-қатынас) конфликті 4. Мақсатқа жетужолындағы конфликт 5. Статустық конфликт 6. Жеке және топтық конфликтілер 7. Таңдау конфликтісі 8. Аз мөлшердегі қатігездікті таңдау конфликті 9. Қарама-қарсы қабылдау конфликті 10. Қажеттілік конфликтісі 11. Әлеуметтік норманың және қажеттілік конфликтісі

Конфликті шешудің негізгі формалары: шешу, шектеу, басқа конфликтіге ауытқу Конфликті шешудің негізгі формалары: шешу, шектеу, басқа конфликтіге ауытқу

Конфликттің шешілуі – бұл бірге жүретін әрекет, қақтығысқа әкелген мәселелердің аяқталуын тездету.  Конфликттің шешілуі екіКонфликттің шешілуі – бұл бірге жүретін әрекет, қақтығысқа әкелген мәселелердің аяқталуын тездету. Конфликттің шешілуі екі жақтың да белсенділігін талап етеді, олар конфликттің себебін жоюға тырысу керек. Конфликтіні шешу үшін, оппонент өзгеруі керек немесе біреуі өз ойын өзгертіп, өз позициясынан түсуі керек. Конфликт, жиі екі адамның бір-біріне деген суық қарым-қатынасынан пайда болады.