Скачать презентацию Systems Analysis and Design 2 nd Edition Bab Скачать презентацию Systems Analysis and Design 2 nd Edition Bab

4dcb1c278089ce5695d5fcb1a2295df7.ppt

  • Количество слайдов: 32

Systems Analysis and Design, 2 nd Edition Bab 8 - REKABENTUK SISTEM 8 -1 Systems Analysis and Design, 2 nd Edition Bab 8 - REKABENTUK SISTEM 8 -1 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Kunci Definasi Fasa Rekabentuk Tentukan bagaimana hendak membina sistem Cipta keperluan-keperluan sistem yang menerangkan Kunci Definasi Fasa Rekabentuk Tentukan bagaimana hendak membina sistem Cipta keperluan-keperluan sistem yang menerangkan maklumat teknikal yang lengkap bagi membina sistem Spesifikasi sistem Penghantaran akhir dari Fasa Rekabentuk Sampaikan serupa dengan apa yang pasukan rekabentuk sistem akan laksanakan semasa fasa perlaksanaan(implementasi) 8 -2 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Langkah-langkah Fasa Rekabentuk Persembahkan alternatif rekabentuk (bina, beli, atau outsource) Ubah proses logikal dan Langkah-langkah Fasa Rekabentuk Persembahkan alternatif rekabentuk (bina, beli, atau outsource) Ubah proses logikal dan model data kepada model fizikal Merekabentuk senibina bagi sistem Buat pilihan perkakasan dan perisian Merekabentuk input dan output sistem Merekabentuk bagaimana data akan disimpan Merekabentuk aturcara bagi proses-proses asas yang terlibat Cipta Spesifikasi sistem RUJUK FIGURE 8 -1, m/s 240 8 -3 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Kesilapan Klasik Rekabentuk Mengurangkang masa merekabentuk Feature creep Sindrom bullet kelabu (Silver bullet syndrome) Kesilapan Klasik Rekabentuk Mengurangkang masa merekabentuk Feature creep Sindrom bullet kelabu (Silver bullet syndrome) Ubah alat semasa pertengahan projek RUJUK m/s 242 8 -4 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

STRATEGI REKABENTUK 8 -5 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem STRATEGI REKABENTUK 8 -5 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Strategi Rekabentuk Pembangunan Custom (bina dari awal) inhouse Beli pakej perisian (dan customize perisian) Strategi Rekabentuk Pembangunan Custom (bina dari awal) inhouse Beli pakej perisian (dan customize perisian) Pembangunan Tempah (Outsource) kepada pihak ke-tiga 8 -6 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Pembangunan Custom Pros Membenarkan fleksibel & kreativiti Konsisten dengan teknologi yg ada dan piawai Pembangunan Custom Pros Membenarkan fleksibel & kreativiti Konsisten dengan teknologi yg ada dan piawai Membina kemahiran teknikal dan pengetahuan fungsian inhouse 8 -7 Cons Memerlukan kepentingan dari segi masa dan usaha Berupaya memburukkan lagi kerja yang sedia tertangguh (backlog) Mungkin memerlukan kemahiran yang hilang Sering menambahkan kos Sering memerlukan masa yang lebih Risiko kegagalan projek TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Pakej perisian Wujud/Ada untuk kebanyakan keperluan bisnes biasa Diuji, dibuktikan; menjimatkan kos & masa Pakej perisian Wujud/Ada untuk kebanyakan keperluan bisnes biasa Diuji, dibuktikan; menjimatkan kos & masa Jarang memenuhi seluruh keperluan bisnes Membenarkan customization Manipulasi kepada parameter sistem Mengubah cara proses/ciri-ciri bekerja Sinkroni dengan antaramuka aplikasi lain Mungkin memerlukan workarounds (custom-built add-on program that interfaces with the packaged application to handle special needs) 8 -8 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Integrasi Sistem Merujuk kepada proses membina sistem baru dengan menggabungkan perisian pakej, sistem legasi Integrasi Sistem Merujuk kepada proses membina sistem baru dengan menggabungkan perisian pakej, sistem legasi semasa dan perisian baru yg ditulis bagi mengintergrasikan sistem baru Cabaran utama integrasi sistem adalah mencari cara bagaimana untuk mengintegrasikan data yang dicipta oleh perisian pakej dan sistem legasi yang berbeza. 8 -9 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Tempahan (Outsourcing) Upah/Lantik vendor luar, pembangun, atau penyedia perkhidmatan(service provider) Boleh mengurangkan kos atau Tempahan (Outsourcing) Upah/Lantik vendor luar, pembangun, atau penyedia perkhidmatan(service provider) Boleh mengurangkan kos atau menambah nilai Risiko yang mungkin wujud Kehilangan maklumat sulit Kehilangan kawalan terhadap pembangunan masa depan Kehilangan peluang belajar 8 - 10 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Kontrak Tempah (Outsourcing) Masa dan Aturan(arrangements) Harga-Tetap Nilai-Tambah RUJUK m/s 246 8 - 11 Kontrak Tempah (Outsourcing) Masa dan Aturan(arrangements) Harga-Tetap Nilai-Tambah RUJUK m/s 246 8 - 11 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Garis Panduan Tempah (Outsourcing) Kekalkan komunikasi yang terbuka Takrifkan dan stabilkan keperluan-keperluan sebelum menandatangani Garis Panduan Tempah (Outsourcing) Kekalkan komunikasi yang terbuka Takrifkan dan stabilkan keperluan-keperluan sebelum menandatangani kontrak Gambarkan hubungan sebagai rakan kongsi (partnership) Berhati-hati memilih vendor, pembangun, atau provider Tugaskan seseorang untuk menguruskan hubungan Jangan outsource apa yang anda tidak faham Menitikberatkan keperluan-keperluan yang fleksibel, hubungan jangka panjang, dan kontrak jangka pendek 8 - 12 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

STRATEGI REKABENTUK 8 - 13 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem STRATEGI REKABENTUK 8 - 13 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Memilih Strategi Rekabentuk Mengambil kira setiap perkara berikut bila menetapkan strategi yang ingin digunakan: Memilih Strategi Rekabentuk Mengambil kira setiap perkara berikut bila menetapkan strategi yang ingin digunakan: Keperluan bisnes Pengalaman In-house Kemahiran Projek Pengurusan Projek Rangka Masa (Time frame) 8 - 14 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Memilih Strategi Rekabentuk Custom Development Packaged System Outsourcing Business need The business need is Memilih Strategi Rekabentuk Custom Development Packaged System Outsourcing Business need The business need is unique The business need is common The business need is not core to the business In-house experience In-house functional and technical experience exists In-house functional or technical experience does not exist Project skills Desire to build inhouse skills Skills are not strategic Outsourcing is a strategic decision Project management Have highly skilled project manager and proven methodology Project manager can coordinate vendor’s efforts Highly skilled project manager at appropriate organizational level Time frame is flexible Time frame is short 8 - 15 Time frame is short or flexible TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

PEMILIHAN STRATEGI REKABENTUK 8 - 16 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem PEMILIHAN STRATEGI REKABENTUK 8 - 16 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Membangunkan Matriks Alternatif Tools dan teknologi apa yang diperlukan untuk projek pembangunan custom ? Membangunkan Matriks Alternatif Tools dan teknologi apa yang diperlukan untuk projek pembangunan custom ? Produk apa yang dibina oleh vendor yang menunjukkan keperluan kepada projek? Apa yang mampu dibina oleh service providers untuk membina aplikasi ini jika outsource dipilih? 8 - 17 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Membangunkan Matriks Alternatif Gabung beberapa analisis kesauran ke dalam satu matrik Masukkan kesauran teknikal, Membangunkan Matriks Alternatif Gabung beberapa analisis kesauran ke dalam satu matrik Masukkan kesauran teknikal, belanjawan(budget) , dan organisasi Tentukan pemberat bagi menunjukkan kepentingan hubungan bagi kriteria Tentukan markah/nilai bagi menunjukkan sebaik mana alternatif memenuhi kriteria 8 - 18 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Membangunkan Matriks Alternatif 8 - 19 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem Membangunkan Matriks Alternatif 8 - 19 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Permintaan untuk Proposal (RFP) Mendapatkan cadangan dari vendor, pembangun, atau service provider Terangkan sistem Permintaan untuk Proposal (RFP) Mendapatkan cadangan dari vendor, pembangun, atau service provider Terangkan sistem yang ingin dibina dan kriteria pemilihan di kalangan pemohon Permintaan untuk maklumat (RFI) – versi yang lebih pendek dan kurang lengkap 8 - 20 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Kandungan Permintaan untuk Proposal (RFP) Penerangan bagi sistem yang dikehendaki Keperluan teknikal yang istimewa Kandungan Permintaan untuk Proposal (RFP) Penerangan bagi sistem yang dikehendaki Keperluan teknikal yang istimewa atau perihalan Kriteria penilaian Maklumat bagaimana untuk bertindakbalas Skedul yang diperlukan Maklumat lain yang boleh membantu penghantar untuk membuat cadangan yang lebih lengkap dan tepat 8 - 21 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Giliran Anda Jika universiti sedang menyiasat tentang sistem pendaftaran atas talian, adakah anda akan Giliran Anda Jika universiti sedang menyiasat tentang sistem pendaftaran atas talian, adakah anda akan cadangkan -Bina sistem sendiri(in-house) ? Beli pakej perisian? Tempah projek? Apakah asas-asas bagi cadangan anda itu? 8 - 22 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

BERGERAK DARI MODEL LOGIKAL KE FIZIKAL 8 - 23 TS 2923 – Analisis & BERGERAK DARI MODEL LOGIKAL KE FIZIKAL 8 - 23 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Kunci Definasi Model proses fizikal dan Model data fizikal Menunjukkan maklumat lengkap perlaksanaan dan Kunci Definasi Model proses fizikal dan Model data fizikal Menunjukkan maklumat lengkap perlaksanaan dan menerangkan bagaimana sistem akan bekerja, termasuk Sebenar, teknologi yang spesifik Format bagi maklumat Interaksi manusia dengan sistem Matriks CRUD (Create, Read, Update, Delete) Teknik bagi memastikan storan data dihubungkan dengan proses-proses yang betul 8 - 24 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

DFD FIZIKAL Mengandungi komponen yang sama seperti DFD logikal Peraturan yang sama untuk keseimbangan DFD FIZIKAL Mengandungi komponen yang sama seperti DFD logikal Peraturan yang sama untuk keseimbangan dan melaksanakan dekomposisi Mengandungi maklumat tambahan menerangkan bagaimana sistem akan dibangunkan 8 - 25 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Langkah-langkah untuk mencipta DFD fizikal Tambah rujukan perlaksanaan Lukis sempadan manusia-mesin Tambah storan data, Langkah-langkah untuk mencipta DFD fizikal Tambah rujukan perlaksanaan Lukis sempadan manusia-mesin Tambah storan data, proses dan aliran data yang berkaitan dengan sistem Kemaskini elemen data dalam aliran data Kemaskini metadata dalam CASE(Computer. Aided Software Engineering) repository 8 - 26 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Membezakan DFD Logikal dan Fizikal DFD Logikal 8 - 27 DFD Fizikal TS 2923 Membezakan DFD Logikal dan Fizikal DFD Logikal 8 - 27 DFD Fizikal TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

ERD Fizikal Mengandungi komponen yang sama seperti ERD logikal Petua yang sama seperti kardinaliti ERD Fizikal Mengandungi komponen yang sama seperti ERD logikal Petua yang sama seperti kardinaliti Mengandungi maklumat tambahan yang menerangkan bagaimana data akan disimpan sama ada di dalam fail atau jadual di pangkalan data. Kandungan metadata tambahan diperlukan 8 - 28 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Langkah-langkah untuk mencipta ERD Fizikal Ubah entiti kepada jadual atau fail Ubah atribut kepada Langkah-langkah untuk mencipta ERD Fizikal Ubah entiti kepada jadual atau fail Ubah atribut kepada medan Tambah kunci utama/primer Tambah kunci asing Tambah komponen yg berkaitan dengan sistem 8 - 29 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Kemasukan Metadata bagi medan/atribut 8 - 30 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem Kemasukan Metadata bagi medan/atribut 8 - 30 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Matriks bagi CRUD Teknik utk menyeimbangkan proses fizikal dan model data antara satu sama Matriks bagi CRUD Teknik utk menyeimbangkan proses fizikal dan model data antara satu sama proses 1 Storan Data A CRUD proses 2 proses 4 R Storan Data B R Storan Data C R Storan Data D 8 - 31 proses 3 CRU R CRUD TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem

Kesimpulan Fasa Rekabentuk adalah di mana blueprint sistem dibangunkan Strategi rekabentuk ditentukan dipilih dari: Kesimpulan Fasa Rekabentuk adalah di mana blueprint sistem dibangunkan Strategi rekabentuk ditentukan dipilih dari: custom application development, Beli pakej & customize, dan Tempah (outsourcing). DFD Fizikal dan ERD menambah maklumat tentang perlaksanaan sistem kepada “pandangan bisnes” Spesifikasi sistem gabung semua penghantaran fasa rekabentuk untuk digunakan oleh pembangun sistem 8 - 32 TS 2923 – Analisis & Rekabentuk Sistem