Стратегію підготовлено Мінекономрозвитку разом із експертами Проекту «Додаткові

 • Размер: 527.5 Кб
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации Стратегію підготовлено Мінекономрозвитку разом із експертами Проекту «Додаткові по слайдам

Стратегію підготовлено Мінекономрозвитку разом із експертами Проекту Додаткові заходи до Програми підтримки галузевої політики Сприяння взаємнійСтратегію підготовлено Мінекономрозвитку разом із експертами Проекту «Додаткові заходи до Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 -р

Обґрунтування необхідності побудови адаптованої до вимог СОТ та ЄС сучасної системи технічного регулювання  Обґрунтування необхідності побудови адаптованої до вимог СОТ та ЄС сучасної системи технічного регулювання Ключовою передумовою забезпечення вільного доступу української продукції на світові ринки, у тому числі ринок ЄС, є приведення системи технічного регулювання у відповідність до європейських та міжнародних норм. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і її державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію), ратифікована Верховною Радою України у вересні 2014 року, передбачає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, згідно з якою ЄС знімає більшість тарифних та квотних обмежень для української продукції.

Обґрунтування необхідності побудови адаптованої до вимог СОТ та ЄС сучасної системи технічного регулювання  Обґрунтування необхідності побудови адаптованої до вимог СОТ та ЄС сучасної системи технічного регулювання Сучасна система технічного регулювання в Україні надасть змогу суттєво розширити ринки збуту вітчизняної продукції в країнах – членах ЄС та досягнути економічного ефекту від підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС.

Метою стратегії є: є: модернізація економіки України та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом поступової інтеграції УкраїниМетою стратегії є: є: модернізація економіки України та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; подолання технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС та зміцнення її позицій на світовому ринку в результаті визнання системи технічного регулювання України на європейському та міжнародному рівні. Реалізація Стратегії дозволить створити адаптовану до вимог ЄС і СОТ сучасну систему технічного регулювання.

Джерелами фінансування заходів з реалізації Стратегії є: кошти державного бюджету кошти, що зараховуються до державногоДжерелами фінансування заходів з реалізації Стратегії є: кошти державного бюджету кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

План Заходів щодо реалізації Стратегії включає 58 заходів, об'єднаних за 13 напрямами: залучення коштівПлан Заходів щодо реалізації Стратегії включає 58 заходів, об’єднаних за 13 напрямами: залучення коштів технічної допомоги ЄС (1 захід); приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством ЄС (4 заходи): підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” тощо; приведення технічних регламентів у відповідність з актами законодавства ЄС (13 заходів): забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності технічних регламентів ; р; р озроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинних та прийняття нових технічних регламентів, що відповідають актам законодавства ЄС тощо;

План Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на: прийняття європейських та міжнародних стандартівПлан Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на: прийняття європейських та міжнародних стандартів як національних стандартів (3 заходи): розроблення та прийняття 5 000 національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам технічних регламентів; зміцнення інституціонального потенціалу національного органу стандартизації (7 заходів): визначення організаційної структури національного органу стандартизації; розроблення та затвердження процедур у сфері національної стандартизації згідно з настановами міжнародних та європейських організацій стандартизації; введення в дію системи автоматизованого перекладу стандартів тощо;

План Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на: впровадження інформаційної системи управління стандартамиПлан Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на: впровадження інформаційної системи управління стандартами (4 заходи): розробка інформаційної системи управління стандартами та завантаження текстів стандартів до неї; проведення навчання працівників національного органу стандартизації щодо ознайомлення з правилами користування системою тощо; забезпечення визнання Національного агентства з акредитації на міжнародному та європейському рівні (4 заходи): забезпечення підписання угод про визнання між Національним агентством з акредитації та Європейською кооперацією з акредитації у всіх сферах акредитації , , Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC) та Міжнародним форумом з акредитації (IAF); забезпечення завершення модернізації автоматизованої інформаційної системи Національного агентства з акредитації тощо;

План Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на: посилення спроможності органів з оцінкиПлан Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на: посилення спроможності органів з оцінки відповідності до рівня, необхідного для належного виконання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (4 заходи): забезпечення завершення закупівлі необхідного обладнання з метою оновлення та модернізації засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій тощо;

План Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на: забезпечення здатності органів державного ринковогоПлан Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на: забезпечення здатності органів державного ринкового нагляду ефективно виконувати свої функції (7 заходів): перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, підготовка методичних рекомендацій для них тощо; удосконалення інформаційного забезпечення здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції (3 заходи): забезпечення розвитку та функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик тощо;

  розвиток метрологічної системи України   (5 заходів): підготовка та подання розвиток метрологічної системи України (5 заходів): підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2016— 2020 роки”; проведення навчання працівників метрологічних центрів з питань застосування нового законодавства про метрологію та метрологічну діяльність тощо; План Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на:

 зміцнення інституціонального потенціалу центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання (2 заходи): зміцнення інституціонального потенціалу центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання (2 заходи): підвищення рівня професійних знань посадових осіб центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання; підвищення рівня обізнаності громадськості про нову українську інфраструктуру якості (1 захід). . Координація виконання та контроль за виконанням плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечується Мінекономрозвитку. План Заходів щодо реалізації Стратегії включає заходи, спрямовані на:

 Реалізація Стратегії дасть можливість забезпечити: високий рівень безпечності продукції та посилення захисту інтересів споживачів; Реалізація Стратегії дасть можливість забезпечити: високий рівень безпечності продукції та посилення захисту інтересів споживачів; доступ на ринок ЄС для українських виробників на тих самих умовах, що і для виробників держав—членів ЄС; підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції та сприяння інноваційному розвитку; створення сприятливого регуляторного та ділового середовища із регуляторними підходами та вимогами, що застосовуються в ЄС.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.