Становлення соціально-орієнтованого м а ркетингу як суспільного феномена

  • Размер: 2.7 Mегабайта
  • Количество слайдов: 14

Описание презентации Становлення соціально-орієнтованого м а ркетингу як суспільного феномена по слайдам

Становлення соціально-орієнтованого м а ркетингу як суспільного феномена Семиг іна Тетяна Валеріївна Становлення соціально-орієнтованого м а ркетингу як суспільного феномена Семиг іна Тетяна Валеріївна

 Семигіна Т. В. , 2009 План заняття Вступ до курсу.  Представлення. Вступ до курсу. Семигіна Т. В. , 2009 План заняття Вступ до курсу. Представлення. Вступ до курсу. Маркетинг комерційний та соціальний. Складові соціального маркетингу. Історія вивчення соціального маркетингу.

 Семигіна Т. В. , 2009 Вступ до курсу Робочий тематичний план Зміст курсу Умови оцінювання Семигіна Т. В. , 2009 Вступ до курсу Робочий тематичний план Зміст курсу Умови оцінювання Творча робота Література та джерела інформації

 Семигіна Т. В. , 2009 Маркетинг комерційний та соціальний  Що таке м А ркетинг? Семигіна Т. В. , 2009 Маркетинг комерційний та соціальний Що таке м А ркетинг? Що таке соц і альний м А ркетинг?

 Семигіна Т. В. , 2009 Маркетинг (1) Market (англ. ) – ринок Маркетинг – Семигіна Т. В. , 2009 Маркетинг (1) Market (англ. ) – ринок Маркетинг – збут товарів (визначення перекладачів )

 Семигіна Т. В. , 2009 Маркетинг (2) Діяльність, спрямована на задоволення потреб людей через обмін, Семигіна Т. В. , 2009 Маркетинг (2) Діяльність, спрямована на задоволення потреб людей через обмін, забезпечення потрібними товарами та послугами для відповідної аудиторії у відповідний час за прийнятною ціною при здійсненні необхідних комунікаційних заходів із стимулювання збуту (визначення фахівців із сучасного менеджменту).

 Семигіна Т. В. , 2009 Соціальний маркетинг Терм ін виник у 1970 -х.  Різні Семигіна Т. В. , 2009 Соціальний маркетинг Терм ін виник у 1970 -х. Різні підходи та тлумачення: сучасна технологія організації функціонування соціальної сфери суспільства , яке все більше стає ринковим; соціальна спрямованість бізнесу вцілому (технології соціально-відповідального бізнесу); технологія просування соціально значущих проблем .

 Семигіна Т. В. , 2009 Відмінність між маркетингом комерційним та соціальним Мета:  Комерційний : Семигіна Т. В. , 2009 Відмінність між маркетингом комерційним та соціальним Мета: Комерційний : отримання прибутку (але. . . ) Соціальний : зміна поведінки великий груп людей на кращу, тобто на таку, що дає змогу досягти соціальної гармонії у суспільстві.

 Семигіна Т. В. , 2009 Відмінність між соціальним маркетингом та просвітою і правом Просвіта (освітня Семигіна Т. В. , 2009 Відмінність між соціальним маркетингом та просвітою і правом Просвіта (освітня робота) – надання інформації, призначеної для того, щоб спонукати певну групу людей добровільно поводитися певним чином Право – законодавство встановлює норми, що зобов ’ язують поводитися певним чином, і санкції за недотримання цієї поведінки Соціальний маркетинг –намагання зміцнити привабливість певних поведінкових патернів через застосування спонук та інших вигід, зменшення перешкод тощо

 Семигіна Т. В. , 2009 Ключов і концепції соціального маркетингу Взаємне задоволення власних інтересів Орієнтація Семигіна Т. В. , 2009 Ключов і концепції соціального маркетингу Взаємне задоволення власних інтересів Орієнтація на споживача (конс ’ юмер ізм) Сегментація Ком у нікація, спрямована на зміну поведінки (BCC) Маркетингова суміш ( marketing mix )

 Семигіна Т. В. , 2009 Marketing Mix (4 Р) P roduct  Продукт (демонстрація низки Семигіна Т. В. , 2009 Marketing Mix (4 Р) P roduct Продукт (демонстрація низки переваг певної поведінки) P rice Ц іна (зменшення перешкод чи вартості) P lace Місце (забезпечення вигод за прийнятною ціною у потрібному місце та в потрібний час) P romotion Просування (інформування та переконання щодо вартості та переваг)

 Семигіна Т. В. , 2009 Семигіна Т. В. ,

 Семигіна Т. В. , 2009Історія вивчення соціального маркетингу  Традиційні аспекти соціального маркетингу і далі Семигіна Т. В. , 2009Історія вивчення соціального маркетингу Традиційні аспекти соціального маркетингу і далі досліджують у межах маркетинг-менеджменту , що виник наприкінці 1950 -х — на початку 1960 -х (Ф. Котлер, Дж. Дін, П. Друкер, Т. Левітт, Е. Дж. Маккарті, Н. Борден) Модель мережної взаємодії Концепція маркетингу партнерських відносин « Маркетинг взаємовідносин» (кінець 1990 -х)

 Семигіна Т. В. , 2009 Замість епілогу Семигіна Т. В. , 2009 Замість епілогу
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.