Скачать презентацию Spennende Web 2 0 -opplæring 23 ting du Скачать презентацию Spennende Web 2 0 -opplæring 23 ting du

adb76c17021de9e9e5ebf77906ad42d0.ppt

  • Количество слайдов: 45

Spennende Web 2. 0 -opplæring 23 ting (du burde lære om Web 2. 0) Spennende Web 2. 0 -opplæring 23 ting (du burde lære om Web 2. 0)

Bakgrunn • Halmstadkonferanse juni 2007 • Christine Mackenzie, Yarra Plenty Regional library, Melbourne • Bakgrunn • Halmstadkonferanse juni 2007 • Christine Mackenzie, Yarra Plenty Regional library, Melbourne • Web 2. 0 opplæring • ”Learning through play”

Samarbeid mellom tre fylker • Østfold, Vestfold og Buskerud • Opplæring for 52 folkebibliotek, Samarbeid mellom tre fylker • Østfold, Vestfold og Buskerud • Opplæring for 52 folkebibliotek, 47 videregående skolers bibliotek, 3 høgskolebibliotek m/9 avdelinger • Nasjonalt? Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal interessert. • Bibliotekmøtet 2008 – Poster session.

Studietur / Hospitering • Yarra Plenty Regional library oktober 2007 • Midler fra bl. Studietur / Hospitering • Yarra Plenty Regional library oktober 2007 • Midler fra bl. a Vestfold • Videreføring av YP sitt arbeide – opplæring for hele staten Victoria – folkebibliotek • Snart for skolebibliotek

Opplæringsplanen • Turné 23! • 23 ting • Nullkonferanse Opplæringsplanen • Turné 23! • 23 ting • Nullkonferanse

23 ting • • • Blogg allerede oversatt http: //23 tingom 2 null. blogspot. 23 ting • • • Blogg allerede oversatt http: //23 tingom 2 null. blogspot. com/ Egen opplæringsblogg som overbygg Oppstart 28. januar – Første samling 10 uker Tre samlinger – mandager eller torsdager , fritt valg • Østfold i Østfold, Vestfold i Vestfold osv.

Læringsformen • • E-læring Ansvar for egen læring Lek og lær Kolleger hjelper hverandre Læringsformen • • E-læring Ansvar for egen læring Lek og lær Kolleger hjelper hverandre ” Idag har jeg oprettet en profil på messenger - og har været på sammen med Birgitte - vi har sendt filer og oprettet en "delemappe". ” SÅ! Nu fik jeg endelig det RSS-feed til at virke - with a little help from my friends: -) Kirstine var så sød at vise mig hvordan det fungerede. . ”

Programmet • Utviklet av Helene Blowers fra the Public Library of Charlotte & Mecklenburg Programmet • Utviklet av Helene Blowers fra the Public Library of Charlotte & Mecklenburg County. • Spredd seg blant bibliotek over hele verden • Lisensiert under Creative Commons

Hva skal vi lære? • Blogg • RSS, Atom • Chatting (Direkte kommunikasjon) • Hva skal vi lære? • Blogg • RSS, Atom • Chatting (Direkte kommunikasjon) • Bilder og tagger (Flickr) • Vennesteder (Facebook) • Wiki (Wikipedia) • Podcasting • Video (Youtube) • Musikk (My. Space) • Organisere bøker (Library Thing) • Sosiale bokmerker (Del. icio. us) • Egendefinerte søkemotorer (Rollyo) • Personlige forsider (i. Google, Net. Vibes) • Mashups • Origio - norskutviklet verktøy • Web-applikasjoner – Google docs, Writer • Virtuelle verdener – Second life • E-læring • Web 2. 0 awards • Bibliotek 2 -0

Programmet 10 uker med 23 Ting • 23 Ting har sin egen blogg • Programmet 10 uker med 23 Ting • 23 Ting har sin egen blogg • Deltakerne bruker denne bloggen og følger programmet. Egne oppgaver. • Deltakerne lager egne blogger og bruker den til å dokumentere oppgavene.

Samlingene Mandag 28. januar eller torsdag 31. januar. Første samling Sted: Kalnes vgs 10 Samlingene Mandag 28. januar eller torsdag 31. januar. Første samling Sted: Kalnes vgs 10 - 14 Praktisk informasjon Ting 1: Om web 2. 0, programmet 23 ting og livslang læring Ting 2: Blogging

Mandag 25. eller torsdag 28. februar. Andre samling Sted: Kalnes vgs 10 – 14 Mandag 25. eller torsdag 28. februar. Andre samling Sted: Kalnes vgs 10 – 14 Gjennomgang av bloggene Oppsummering fra selvstudiene. Hvordan har det gått? Gjennomgang av RSS, Atom og direkte kommunikasjon Introduksjon til Podcasting

 • Mandag 31. mars. Tredje og siste samling Sted: Kalnes vgs 10 -16 • Mandag 31. mars. Tredje og siste samling Sted: Kalnes vgs 10 -16 • • Podcasting – eksempler Virtuelle verdener – demostrasjon Ting 20: Verktøy for å lage E-læringskurs Ting 21: Web 2. 0 awards Ting 22: Bibliotek 2. 0 Ting 23: Oppsummering

Hvorfor? • VI VIL IKKE SITTE SOM SPØRSMÅLSTEGN HVIS NÅR NOEN KOMMER INN OG Hvorfor? • VI VIL IKKE SITTE SOM SPØRSMÅLSTEGN HVIS NÅR NOEN KOMMER INN OG SPØR OM FLICKR / MASH-UPS / YOUTUBE / IPOD / RSS • Målet med 23 ting er at man skal: • Utforske og lære om de nye 2. 0 teknologiene. • Bli i stand til å bruke disse teknologiene i sitt arbeid. • Prøve en ny måte å lære på. Det handler ikke om teknologi – men hvordan vi kan bruke den i hverdagen

Hvordan bruke Web 2. 0 i biblioteket • • • Referansearbeid (IM, Chat) Wikis Hvordan bruke Web 2. 0 i biblioteket • • • Referansearbeid (IM, Chat) Wikis for personalet Wikis for publikum (lokalhistorie) RSS feeds – tjeneste til publikum Podcasts - aktiviteter Podcast - bibliotekomvisning Bokblogger - lesetips Bibliotekbilder - Flickr Opplæring for publikum – Web 2. 0 Bare fantasien setter grenser!

YARRA PLENTY REGIONAL LIBRARY 3 kommuner. Ett regionalbibliotek. 8 avdelinger, 2 bokbusser. 983 kvm, YARRA PLENTY REGIONAL LIBRARY 3 kommuner. Ett regionalbibliotek. 8 avdelinger, 2 bokbusser. 983 kvm, 306 innbyggere

Nye måter å jobbe på Nye måter å jobbe på

Blogging Second life Library. Thing ipods Blogging Second life Library. Thing ipods

 • BLOGGER Bokblogg, slektsforskerblogg • WIKIER ”The Summer Reading Club Wiki” for ungdom • BLOGGER Bokblogg, slektsforskerblogg • WIKIER ”The Summer Reading Club Wiki” for ungdom skrev om sin favorittbok. Jobber med lokalhistorie

Library worker 2. 0 • • Spør biblioteket – email Ask. Now (Biblioteksvar) Your Library worker 2. 0 • • Spør biblioteket – email Ask. Now (Biblioteksvar) Your Tutor – for studenter Internettlinker i katalogen – mye brukt av studenter • Flere selvbetjeningsautomater, mer tid for personalet til andre ting • Library Thing i katalogen

Eksempler på web 2. 0 brukt i biblioteket • • Kongsberg bibliotek på youtube: Eksempler på web 2. 0 brukt i biblioteket • • Kongsberg bibliotek på youtube: http: //www. youtube. com/watch? v=qlmy. T 5 PP 4 l. M • Drammensbiblioteket http: //www. youtube. com/watch? v=hm. KQqsvzf. MA • BLOGG: Lesmer http: //lesmer. wordpress. com/ • Flickr http: //flickr. com/photos/drammensbiblioteket • Stockholms stadsbibliotek har lansert testversjon av nye nettsider med noen 2. 0 tjenester. ”Mina sidor”, ”Skriv och tyck”: http: //www. biblioteket. stockholm. se/default. asp? id=2984

Det begynner med deg selv… • • Start en blogg med refleksjon om din Det begynner med deg selv… • • Start en blogg med refleksjon om din egen situasjon, hva du vil lære, hva du vil oppnå mm • Skriv litt på bloggen hver dag • Bli med på Facebook! • Lag wiki og del ressurser • Inviter brukerne/elevene dine inn i prosjektet • Delta på 23 ting opplegget!

NULLKONFERANSE • • Unconference for alle deltakere i alle fylkene Fredag 25. april 2008 NULLKONFERANSE • • Unconference for alle deltakere i alle fylkene Fredag 25. april 2008 – ABM utviklings lokaler Ingen tradisjonell konferanse Deltakerne bestemmer innholdet Erfaringsutveksling Utdeling av kursbevis Premier – førstepremie en laptop! FESTLUNSJ!

Hva koster det? • Lave kostnader • 500 kr. Tre samlinger, lunsj og minnepinne. Hva koster det? • Lave kostnader • 500 kr. Tre samlinger, lunsj og minnepinne. Support/hjelp underveis. • Tillegg for nullkonferanse

Sjefene…. . • TID TID • Noen timer en dag pr. uke • Tre Sjefene…. . • TID TID • Noen timer en dag pr. uke • Tre samlinger 10 – 14 • Intern opplæring for å bli gode på ekstern opplæring!

”Ved at følge med i de forskellige blogs, kan man se, at mange spørger ”Ved at følge med i de forskellige blogs, kan man se, at mange spørger sig selv: "Hvad skal jeg så bruge det til? ". Jeg føler selv, at jeg har fået et meget bedre kendskab til web 2. 0. ved at have fingrene nede i det hele og afprøve de mange muligheder i praksis. Jeg tror ikke, man skal hæfte sig ved, om man lige kan bruge enkelte elementer til noget konkret, men lægge vægten på helheden: at man nu har et rigtigt godt kendskab til tingene, et kendskab der baserer sig på egne oplevelser og erfaringer. Hver gang man hører omtale af "Second life" i medierne eller talen falder på sociale medier og kommunikation via web 2. 0 m. v. så ved man nu lige præcis, hvad der tales om. Og hvis nogen skulle have brug for ens viden eller vejledning i i udlånssammenhæng, så kan de frit komme an. Og det er jo ikke så ringe for bibliotekarer, der skal

Da gjenstår det bare å • Melde seg på • Kurskalenderen – brev/e-post til Da gjenstår det bare å • Melde seg på • Kurskalenderen – brev/e-post til alle bibliotek • Velkommen til å være med!