Скачать презентацию Слєсаренко Тетяна Михайлівна викладач вищої категорії Основи інформатики Скачать презентацию Слєсаренко Тетяна Михайлівна викладач вищої категорії Основи інформатики

prez_kursu_2016_2017_Право.pptx

  • Количество слайдов: 11

Слєсаренко Тетяна Михайлівна викладач вищої категорії Основи інформатики та обчислювальної техніки для студентів коледжу Слєсаренко Тетяна Михайлівна викладач вищої категорії Основи інформатики та обчислювальної техніки для студентів коледжу на базі дисципліни «Інформатика» . Напрям підготовки – користувач

Звідки і куди Практика з інформаційних технологій Інформаційні технології у юридичній діяльності Основи інформатики Звідки і куди Практика з інформаційних технологій Інформаційні технології у юридичній діяльності Основи інформатики та ОТ Інформатика - це така ж наука про комп’ютери, як астрономія – про телескопи. Едсгер Дейкстра

Цілі дисципліни: продовжити формувати цілісне уявлення про інформатику та її роль у розвитку суспільства; Цілі дисципліни: продовжити формувати цілісне уявлення про інформатику та її роль у розвитку суспільства; продовжити досліджувати суть та можливості технічних та програмних засобів інформатики для оволодіння фундаментальними основами знань з комп’ютерних технологій, на базі яких провадиться подальше вивчення спеціальних дисциплін, пов’язаних із фаховою діяльністю; підвищити рівень інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Цілі курсу: поглибити знання з: теоретичних основ принципів побудови і функціонування сучасних та перспективних Цілі курсу: поглибити знання з: теоретичних основ принципів побудови і функціонування сучасних та перспективних обчислювальних машин (hardware); з основ сучасного програмного забезпечення (software) персональних комп‘ютерів; виробити вміння і навички: застосування сучасних програмних продуктів у майбутній фаховій діяльності; орієнтації у складних комп'ютерних мережах;

Завдання курсу: визначити теоретичні загальні закономірності, відповідно до яких: створюється інформація, відбувається її перетворення, Завдання курсу: визначити теоретичні загальні закономірності, відповідно до яких: створюється інформація, відбувається її перетворення, передавання та використання у різних сферах діяльності людини; практична розробка найефективніших методів і засобів здійснення інформаційних процесів; визначити способи оптимальної комунікації у самій дисципліні та між дисципліною і майбутньою професійною діяльністю з урахуванням специфіки ДПС України.

Як навчаємось? - Аудиторно + Дистанційно Як навчаємось? - Аудиторно + Дистанційно

Завдання для Вас 1 2 3 • націлені на застосування отриманих теоретичних знань на Завдання для Вас 1 2 3 • націлені на застосування отриманих теоретичних знань на практиці: тести, ситуаційні задачі, обговорення у соціальних сервісах • практичні завдання для формування певних навичок та удосконалення існуючих • творчі

Базові джерела інформації: підручники; електронні тексти; інтерактивні матеріали. Базові джерела інформації: підручники; електронні тексти; інтерактивні матеріали.

І ще… Методи, засоби, технології використання засобів ІКТ, опановані у даному курсі, можуть: бути І ще… Методи, засоби, технології використання засобів ІКТ, опановані у даному курсі, можуть: бути використані в інших галузях знань, пізнавальної та практичної діяльності; розвивати здібності і прагнення адаптуватися до інформаційного середовища діяльності, яке швидко змінюється.

Резюме: Без інформатики, як без води - і не туди і не сюди. Резюме: Без інформатики, як без води - і не туди і не сюди.

Пам’ятайте: Викладач – завжди швидка допомога E-mail: pof 2@ukr. net VK: http: //vk. com/id Пам’ятайте: Викладач – завжди швидка допомога E-mail: pof [email protected] net VK: http: //vk. com/id 61067785 Сторінка групи у VK: https: //vk. com/club 127977965