Систематична структура водоростей та їх положення в сучасній

Скачать презентацию Систематична структура водоростей та їх положення в сучасній Скачать презентацию Систематична структура водоростей та їх положення в сучасній

Lekcia 6_Vodorosti_Bacillariophyta_Phaeophyta.pptx

  • Количество слайдов: 39

Систематична структура водоростей та їх положення в сучасній системі органічного світу Царство BACTERIA – Систематична структура водоростей та їх положення в сучасній системі органічного світу Царство BACTERIA – Бактерії Царство CHROMISTA Хромісти Царство PLANTAE Рослини Підцарство Cyanea Ціанеї Відділ Chrysophyta Золотисті водорості Відділ Cryptophyta Криптофітові водорості Відділ Cyanophyta Синьо-зелені водорості Відділ Xanthophyta – Жовто-зелені водорості Відділ Bacillariophyta Діатомові водорості Відділ Phaeophyta Бурі водорості Відділ Chlorophyta Зелені водорості Відділ Rhodophyta Червоні водорості

Відділ 3. Bacillariophyta – діатомові водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні організми, у яких клітини вкриті кремнеземовим Відділ 3. Bacillariophyta – діатомові водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні організми, у яких клітини вкриті кремнеземовим панциром. Кристи мітохондрій трубчасті, джгутики монадних стадій мають ретронеми. Продукт асиміляції - хризоламінарин. Характерна особливість - виключно одноклітинна будова таломів Hantzschia Rhopalodia Caloneis (кремнеземовий панцир)

І. Біохімічні ознаки відділу 1. Склад пігментів: - Хлорофіл а та с - Каротиноїди: І. Біохімічні ознаки відділу 1. Склад пігментів: - Хлорофіл а та с - Каротиноїди: Каротини: - каротин ε - каротин Ксантофіли: переважає жовтий пігмент фукоксантин діатоксантин діадіноксантин неоксантин 2. Продукти асиміляції: β- 1, 3 – глюкани – хризоламінарин олія волютин Продукти асиміляції відкладаються або безпосередньо у цитоплазмі, або у вакуолях

ІІ. Цитологічні ознаки відділу 1. Клітинні покриви: кремнеземовий панцир, що розташовується назовні від плазмалеми. ІІ. Цитологічні ознаки відділу 1. Клітинні покриви: кремнеземовий панцир, що розташовується назовні від плазмалеми. епітека гіпотека Вигляд з боку стулки Вигляд з боку пояска поясок

Актиноморфна стулка Зигоморфна стулка Актиноморфна стулка Зигоморфна стулка

ребра шов ареоли Центральний вузлик Вигляд з боку стулки ребра шов ареоли Центральний вузлик Вигляд з боку стулки

ребра ареоли Вигляд з боку стулки ребра ареоли Вигляд з боку стулки

ІІ. Цитологічні ознаки відділу 2. Ядерний апарат - еукаріотичний Ядро одне, розташовується в центрі ІІ. Цитологічні ознаки відділу 2. Ядерний апарат - еукаріотичний Ядро одне, розташовується в центрі клітини 3. Мікротрубочковий апарат - присутній 4. Будова джгутикових стадій Джгутики з ретронемами – лише у сперматозоїдів 5. Мембранні органели: Пластиди (хроматофори) численні, різної форми: - пластинчасті (з піреноїдом), - зернисті (без піреноїда). Мітохондрії – з трубчастими кристами. ІІІ. Будова вегетативного тіла Одноклітинні: кокоїдний тип.

ІV. Розмноження Нестатеве розмноження Вегетативне розмноження Поділ клітин ІV. Розмноження Нестатеве розмноження Вегетативне розмноження Поділ клітин

Статеве розмноження Статевий процес R! перед утворенням гамет ізогамія водорості з зигоморфними стулками Гетерогамія Статеве розмноження Статевий процес R! перед утворенням гамет ізогамія водорості з зигоморфними стулками Гетерогамія оогамія автогамія водорості з актиноморфними стулками

Життєвий цикл диплофазний, без чергування поколінь, з гаметичною редукцією зигота ауксоспора Життєвий цикл диплофазний, без чергування поколінь, з гаметичною редукцією зигота ауксоспора

Система відділу Bacillariophyta Клас Косцинодискофіцієві (або Центричні) – Coscinodiscophyceae (Centrophyceae) Порядок Мелозиральні - Melosirales Система відділу Bacillariophyta Клас Косцинодискофіцієві (або Центричні) – Coscinodiscophyceae (Centrophyceae) Порядок Мелозиральні - Melosirales Клас Бацилярієфіцієві (або Шовні) – Bacillariophyceae Порядок Навікуляльні – Naviculales Клас Фрагілярієфіцієві, або Безшовні – Fragilariophyceae Порядок Фрагіляріальні – Fragilariales Відділ розділяється на класи за : - типом симетрії стулок, - за наявністю або відсутністю шва

Клас Центричні - Centrophyceae Об'єднує водорості з актиноморфними стулками, які завжди позбавлені шва Порядок Клас Центричні - Centrophyceae Об'єднує водорості з актиноморфними стулками, які завжди позбавлені шва Порядок Мелозиральні - Melosirales Рід Мелозіра - Melosira Сперматогенна клітина

Клас Бацилярієфіцієві (Шовні) - Bacillariophyceae Об'єднує водорості з зигоморфними стулками, у яких на одній Клас Бацилярієфіцієві (Шовні) - Bacillariophyceae Об'єднує водорості з зигоморфними стулками, у яких на одній або на обох стулках є шов полярний вузлик ареоли шов центральний вузлик ребра полярний вузлик

Порядок Навікуляльні - Naviculales Рід Пінулярія - Pinnularia Порядок Навікуляльні - Naviculales Рід Пінулярія - Pinnularia

Порядок Навікуляльні - Naviculales Рід Навікула – Navicula Порядок Навікуляльні - Naviculales Рід Навікула – Navicula

Клас Фрагілярієфіцієві, або Безшовні – Fragilariophyceae Об'єднує водорості з зигоморфними стулками, які позбавлені швів, Клас Фрагілярієфіцієві, або Безшовні – Fragilariophyceae Об'єднує водорості з зигоморфними стулками, які позбавлені швів, але мають осьове поле. В межах цього класу повністю відсутні джгутикові стадії. Порядок Фрагіляріальні – Fragilariales Рід Діатома - Diatoma

Систематична структура водоростей та їх положення в сучасній системі органічного світу Царство BACTERIA – Систематична структура водоростей та їх положення в сучасній системі органічного світу Царство BACTERIA – Бактерії Царство CHROMISTA Хромісти Царство PLANTAE Рослини Підцарство Cyanea Ціанеї Відділ Chrysophyta Золотисті водорості Відділ Cryptophyta Криптофітові водорості Відділ Cyanophyta Синьо-зелені водорості Відділ Xanthophyta – Жовто-зелені водорості Відділ Bacillariophyta Діатомові водорості Відділ Phaeophyta Бурі водорості Відділ Chlorophyta Зелені водорості Відділ Rhodophyta Червоні водорості

Відділ 4. Phaeophyta – бурі водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні організми, у яких клітини вкриті Целюлозо-пектиновою Відділ 4. Phaeophyta – бурі водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні організми, у яких клітини вкриті Целюлозо-пектиновою оболонкою з альгінатами. Кристи мітохондрій трубчасті, джгутики монадних стадій мають ретронеми. Продукт асиміляції - ламінарин. Характерна особливість - виключно багатоклітинна будова таломів Фукус - Fucus Ламінарія - Laminaria

І. Біохімічні ознаки відділу 1. Склад пігментів: - Хлорофіл (а, с) - Каротиноїди: Каротини І. Біохімічні ознаки відділу 1. Склад пігментів: - Хлорофіл (а, с) - Каротиноїди: Каротини (β-, ε-каротин) Ксантофіли: жовтої пігментної групи - фукоксантин лютеїнового ряду - віолаксантин, антераксантин 2. Продукти асиміляції: β- 1, 3 – глюкани – ламінарин олія багатоатомні спирти (манніт) - рідше

ІІ. Цитологічні ознаки відділу 1. Клітинні покриви: Зовнішня двошарова полісахаридна оболонка (клітинна стінка): - ІІ. Цитологічні ознаки відділу 1. Клітинні покриви: Зовнішня двошарова полісахаридна оболонка (клітинна стінка): - зовнішній шар – пектинові речовини + розчинні солі альгінової кислоти (переважно – альгінати Na та K) - внутрішній шар - мікрофібрили альгулози (аналог целюлози) + нерозчинний альгінат Са На поверхні клітин вирости – волоски, у вигляді однорядної нитки, з зоною росту при основі 2. Ядерний апарат – еукаріотичний. Клітини як правило одноядерні 3. Будова джгутикових стадій - два джгутики нерівної довжини на черевному боці клітини. Довший джгутик з ретронемами. Коротший - гладенький 4. Мембранні органели: - хроматофори - зернисті, дископодібні з піреноїдом - мітохондрії мають трубчасті кристи 5. Інші органели - специфічні органели (фізоди)

ІІІ. Будова вегетативного тіла (типи морфологічної структури) 1. Багатоклітинні: - нитчастий (трихальний) тип; - ІІІ. Будова вегетативного тіла (типи морфологічної структури) 1. Багатоклітинні: - нитчастий (трихальний) тип; - різнонитчастий (гетеротрихальний) тип; - тканинний (паренхіматозний) тип. Типи тканин бурих водоростей Кора фотосинтезуюча та репродуктивна функція Серцевина провідна та запасаюча (накопичення продуктів асиміляції) функції Меристодерма захисна та репродуктивна функція Кора фотосинтезуюча функція Проміжна тканина накопичення продуктів асиміляції Серцевина провідна функція

ІV. Розмноження Нестатеве розмноження Вегетативне розмноження Фрагментація таломів Спеціалізовані репродуктивні структури Вивідкові бруньки - ІV. Розмноження Нестатеве розмноження Вегетативне розмноження Фрагментація таломів Спеціалізовані репродуктивні структури Вивідкові бруньки - Sphacellaria Справжнє нестатеве розмноження (Безстатеве) Зооспори утворюються в: - одногніздих зооспорангіях; -багатогніздих зооспорангіях. Утворенню зооспор передує R! Тетраспори малорухливі, амебоїдні, позбавлені клітинної стінки та джгутиків

Статеве розмноження Статевий процес Гаметангії багатогнізді (виключення - Fucales) ізогамія Гетерогамія рідко Способи утворення Статеве розмноження Статевий процес Гаметангії багатогнізді (виключення - Fucales) ізогамія Гетерогамія рідко Способи утворення гаметангіїв: у трихальних – на особливих бічних гілках; у гетеротрихальних – з клітин асиміляторних ниток; у тканинних – з кори або меристодерми. Ізо- і гетерогаметангії – багатоклітинні; Антеридії та оогонії – одноклітинні. оогамія Утворенню гамет передує R!

V. Типи життєвих циклів 1. Гаплодиплофазний зі споричною редукцією з чергуванням поколінь : - V. Типи життєвих циклів 1. Гаплодиплофазний зі споричною редукцією з чергуванням поколінь : - ізоморфне чергування поколінь; - гетероморфне чергування поколінь (спорофіт макроскопічний, а гаметофіт мікроскопічний). 2. Диплофазний з гаметичною редукцією без чергування поколінь. зооспори не утворюються

Система відділу Phaeophyta Клас Феофіцієві – Phaeophyceae Порядок Ламінаріальні - Laminariales Порядок Фукальні – Система відділу Phaeophyta Клас Феофіцієві – Phaeophyceae Порядок Ламінаріальні - Laminariales Порядок Фукальні – Fucales Порядок Ектокарпальні - Ectocarpales Відділ розділяється на класи за : - типом анатомічної будови, - особливостями морфологічної будови, - особливостями розмноження та циклів розвитку

Порядок Ламінаріальні - Laminariles 1. Спорофіти макроскопічні - мають вигляд нерозгалужених шнурів або крупних Порядок Ламінаріальні - Laminariles 1. Спорофіти макроскопічні - мають вигляд нерозгалужених шнурів або крупних пластин складної тканинної будови. 2. Чотири типи тканин в анатомічній будові. 3. Ріст таломів інтеркалярний. 4. Гаметофіти мікроскопічні, звичайно у вигляді коротких однорядних розгалужених ниток. 5. Статевий процес – оогамія. 6. Гаплодиплофазний цикл розвитку з гетероморфною зміною поколінь “листкова пластинка” філоїд “стебло” каулоїд ризоїди

Рід Ламінарія - Laminaria Л. цукрова L. saccharina Л. пальчата L. digitata Л. північна Рід Ламінарія - Laminaria Л. цукрова L. saccharina Л. пальчата L. digitata Л. північна L. hyperborea

Гапло-диплофазний цикл розвитку зі споричною редукцією та гетероморфним чергуванням поколінь Гапло-диплофазний цикл розвитку зі споричною редукцією та гетероморфним чергуванням поколінь

Рід Макроцистіс - Macrocystis Рід Макроцистіс - Macrocystis

Рід Нереоцистіс - Nereocystis Рід Нереоцистіс - Nereocystis

А. їстівна A. esculenta Рід Алярія - Alaria А. Деляпіля A. pylanii А. їстівна A. esculenta Рід Алярія - Alaria А. Деляпіля A. pylanii

Порядок Фукальні - Fucales 1. Спорофіти макроскопічні. 2. Чотири типи тканин в анатомічній будові. Порядок Фукальні - Fucales 1. Спорофіти макроскопічні. 2. Чотири типи тканин в анатомічній будові. 3. Нестатеве розмноження відсутнє. 4. Статевий процес – оогамія. 5. Cтатеві органи утворюються в особливих порожнинах кори та проміжної тканини, що отримали назву скафідіїв або концептакулів. 6. Диплофазний цикл розвитку без зміни поколінь Жіночий скафідій Чоловічий скафідій

Рід Фукус - Fucus рецептакули зі скафідіями повітряні міхури центральне ребро підошва Рід Фукус - Fucus рецептакули зі скафідіями повітряні міхури центральне ребро підошва

Рід Фукус - Fucus Ф. пухирчастий F. vesiculosus Ф. зубчастий F. serratus Рід Фукус - Fucus Ф. пухирчастий F. vesiculosus Ф. зубчастий F. serratus

Рід Цистозейра – Cystoseira Рід Цистозейра – Cystoseira

Рід саргас – Sargassum Рід саргас – Sargassum

Порядок Ектокарпальні - Ectocarpales Найпримітивніші види серед бурих водоростей 1. Трихальна та гетеротрихальна будова Порядок Ектокарпальні - Ectocarpales Найпримітивніші види серед бурих водоростей 1. Трихальна та гетеротрихальна будова вегетативного тіла. 2. Вегетативне розмноження – частинами талому. 3. Безстатеве розмноження за участі зооспор. 4. Статевий процес – ізогамія, гетерогамія. 5. Гаметангії багатогнізді. 6. Гаплодиплофазний цикл розвитку з або без зміни поколінь

Рід Ектокарпус – Ectocarpus Рід Ектокарпус – Ectocarpus