Симбиотикалық емес аэробты және анаэробты азотофиксаторлар Аммонификация

Скачать презентацию Симбиотикалық емес аэробты және анаэробты азотофиксаторлар  Аммонификация Скачать презентацию Симбиотикалық емес аэробты және анаэробты азотофиксаторлар Аммонификация

azot_aynalymy.pptx

  • Размер: 1.3 Мб
  • Автор: Гульфара Кужабаева
  • Количество слайдов: 12

Описание презентации Симбиотикалық емес аэробты және анаэробты азотофиксаторлар Аммонификация по слайдам

Симбиотикалық емес аэробты және анаэробты азотофиксаторлар  Симбиотикалық емес аэробты және анаэробты азотофиксаторлар

Аммонификация O Азоттьң органикалық түрлерінің минералдьқ азотқа айналуын азот қосылыстарының аммонификациялануы деп атайды. Бұл процеске бактериялар,Аммонификация O Азоттьң органикалық түрлерінің минералдьқ азотқа айналуын азот қосылыстарының аммонификациялануы деп атайды. Бұл процеске бактериялар, актиномицеттер және саңырауқүлақтар қатысады.

Нитрификация O Азот айналымыны ң екінші кезе інде ң аммонификациялану н тижесінде ә пайда бол анНитрификация O Азот айналымыны ң екінші кезе інде ң аммонификациялану н тижесінде ә пайда бол ан аммиак алдымен азотты, ғ кейіннен азот ыш ылына дейін қ қ тоты ады. Б л процесті ғ ұ нитрификация деп атайды. Нитрификация — ерекше микроорганизмдер топтарыны ң аты-суымен ж ретін процесс. қ ү Нитрификация барысында нитраттар, я нк азот ыш ылыны т здары пайда ғ қ қ ң ү болады. Оларды т зілуг топыра ты ң ү қ ң ауа режиміні жа саруына тікелей ң қ байланысты.

Денитрификация O Азотты заттар айналымының үшінші кезеңінде топыраққа жиналған нитраттар тотықсызданадьі. Оны денитрификация деп атайды. БұлДенитрификация O Азотты заттар айналымының үшінші кезеңінде топыраққа жиналған нитраттар тотықсызданадьі. Оны денитрификация деп атайды. Бұл негізінен топыраіқтағы азот қорының босқа ысырап болуымен байланысты. Сондықтан егін шаруашылығына зиянды деп есептеледі.

Атмосфералық азот O Азот айналымындағы төртінші кезеңде микроорганизмдердің әсерінен ауадағы атмосфералық азот топырақта жиналады.  БұғанАтмосфералық азот O Азот айналымындағы төртінші кезеңде микроорганизмдердің әсерінен ауадағы атмосфералық азот топырақта жиналады. Бұған түйнек баіктериялары, топырақта өз бетінше тіршілік ете алатын азотобактер, клостридиум па. СіТеурианум бактериялары қатысады. Қолайлы жағдай туғанда туйнек бактериялары бұршақ тұқымдас өсімдіктермен бірлесіп, селбесіп тіршілік ете отырып, жылына егістің әр гектарында 100 -ден 400 кг-ға дейін байланысқан азот пайда болуына себепші болады.

Нитрофикация - рамында азоты құ бар заттектерді жо ары сатыда ы ғ ғ сімдіктер сі іреНитрофикация — рамында азоты құ бар заттектерді жо ары сатыда ы ғ ғ сімдіктер сі іре алатындай ө ң т рге келтіретін процесс. ү Мысалы, топыра та ы аммиакты аэробты қ ғ ң нитрозды бактериялармен азотты ыш ыл а дейін, содан кейін қ қ ғ азотты ыш ылды қ қ ң нитратты бактериялармен азот ыш ылына дейін тоты уы. қ қ ғ Нитрификатор — бактериялармен іске асырылатын автотрофты азоттандыру

O 1890 ж. С. Н. Виноградский бойынша нитрификация процессі 2 сатыда жүреді: I. Бірінші топтағы бактерияларO 1890 ж. С. Н. Виноградский бойынша нитрификация процессі 2 сатыда жүреді: I. Бірінші топтағы бактериялар аммиакты азотты қышқылға дейін тотықтырады. II. Азотты қышқылдың азот қышқылына дейін тотығуы.

Нитрозомонас (Nіtrosomonas) Нитрозомонас туысында ы ғ бактериялар пішіні сопа ша,  м лшері 1, 5 қНитрозомонас (Nіtrosomonas) Нитрозомонас туысында ы ғ бактериялар пішіні сопа ша, м лшері 1, 5 қ ө микрондай, спора т збейтін, оз ал ыш, ү қ ғ ғ топыра та ке тарал ан қ ң ғ организмдер.

Нитрозоцистис туысына жататындарды пішіні ң шар т різді. Бірнеше ә клеткалары бір жерге шо ырланып, сыртынНитрозоцистис туысына жататындарды пішіні ң шар т різді. Бірнеше ә клеткалары бір жерге шо ырланып, сыртын ғ шырыш абы тары — қ қ капсуласы аптап т рады. қ ұ

Нитрозоспира O Нитрозоспира туысы спираль тәрізді бактериялардан тұрады. Дене ұзындығы кейде 20 микронға дейін жетеді. БұларНитрозоспира O Нитрозоспира туысы спираль тәрізді бактериялардан тұрады. Дене ұзындығы кейде 20 микронға дейін жетеді. Бұлар көбінесе өңделмеген топы-рақтарда ікездеседі.

Нитробактер O Нитробактер туысына өте үсақ, үзындығы бір микрондай таяқша бактериялар жатады. Спора түзбейді. Олар анаэробтыНитробактер O Нитробактер туысына өте үсақ, үзындығы бір микрондай таяқша бактериялар жатады. Спора түзбейді. Олар анаэробты жағдайда жақсы өсіп дами-ды.

Азот айналымы: O Б л — азот осылыстарыны таби атта ы ұ қ ң ғ ғАзот айналымы: O Б л — азот осылыстарыны таби атта ы ұ қ ң ғ ғ айналымы к рделі процесс. Ол кейде ү тиімсіз болуы да м мкін. Сонды тан ауыл ү қ шаруашылы мамандарыны алдында қ ң микробиологиялы пайдалы процестерді қ ауыл шаруашылы да ылдарыны қ қ ң німділігін арттыру шін тиімді пайдалану ө ү міндеті т р. ұ
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.