Шаппа ос ыштар. қ қ Ауыстырып ос ыштар.

Скачать презентацию Шаппа ос ыштар. қ қ Ауыстырып ос ыштар. Скачать презентацию Шаппа ос ыштар. қ қ Ауыстырып ос ыштар.

esip_prezentaciya_1000v.ppt

 • Размер: 2.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 9

Описание презентации Шаппа ос ыштар. қ қ Ауыстырып ос ыштар. по слайдам

Шаппа ос ыштар. қ қ Ауыстырып ос ыштар. қ қ Магнитті іске ос ыштар. қ қШаппа ос ыштар. қ қ Ауыстырып ос ыштар. қ қ Магнитті іске ос ыштар. қ қ Автоматты ауа ажырат ыштар. қ Релелік ор аныстар. қ ғ Са тандыр ыштар қ ғСа тандыр ыштарқ ғ

 Са тандыр ыш – электр тізбектерін то к шіні р сат етілген м лшерден Са тандыр ыш – электр тізбектерін то к шіні р сат етілген м лшерден асып кетуінен ор ау а қ ғ қ ү ң ұқ ө қ ғ ғ арнал ан электрлік аппарат. Са тандыр ыш тізбекті то к зінен арнайы жасал ан то ткізгіш ғ қ ө б ліктеріні шамадан арты то ты жылулы рекеті сер нен бал ып зілуі ар ылы ажыратады. ө ң қ қ ң қ ә ә ә қ ү қ Са тандыр ыш электр тізбектерін ас ын ж ктеліден ж не ыс а т йы талудан ор айды. Ке қ ғ қ ү ә қ қ ұ қ қ ғ ң тара ан т рі – бал ымалы са тандыр ыш. ғ ү қ қ ғ

 Ауыстырып ос ыш – есепті шешу алгоритмдеріні баламалы тарма тарын та дау а автоматты қ Ауыстырып ос ыш – есепті шешу алгоритмдеріні баламалы тарма тарын та дау а автоматты қ қ ң ғ т рде немесе программашы тапсырмасы бойынша осыл ан схема элементі. ү қ ғ

Панели распределительных щитов серии ЩО-70 Панели распределительных щитов серии ЩО-

Автоматты ауа ажырат ыштарқ Автоматты ажырат ыш АП қ 50 Б Автоматты ажырат ыш Э 06,Автоматты ауа ажырат ыштарқ Автоматты ажырат ыш АП қ 50 Б Автоматты ажырат ыш Э 06, Э 16, Э 25, Э 40 ; қ нноминал то тары: 250, 400, 630, 800, 1000, 1600, 2000, 2500, 4000, 6300 А қ Автоматты ажырат ыш АЕ 1031 қ (однополюсный) Автоматты ажырат ыш АЕ қ 2056 МП (трехпополюсный)

Контакторлар ж не магнитті іске ос ыштарә қ қ 250 А дейінгі ПМ 12 магниттіКонтакторлар ж не магнитті іске ос ыштарә қ қ 250 А дейінгі ПМ 12 магнитті іске ос ышы қ қос ышық қ ПМЕ 25 А сериялы магнитті іске ос ыш қ қос ышқ қ 63 А дейінгі ПМП магнитті іске ос ышық қ 250 А дейінгі КТМ 15 сериялы контактор 160 А дейінгі ПМА магнитті іске ос ышы қ қос ышық қ 1000 А дейінгі КТ 6000 сериялы контактор

Контакторлар ж не магнитты іске ос ыштарә қ қ  Магнитті іске ос ыш қКонтакторлар ж не магнитты іске ос ыштарә қ қ Магнитті іске ос ыш қ қ – электромагниттік контакторлар типіне жататын, т ра ты ж не ұ қ ә айнымалы то та ы ж ктемесі жо ары тізбектерді коммутациялау а арнал ан электрлік аппарат. ұ ғ ү ғ ғ ғ

Автоматты ауа ажырат ыштарқ  Автоматты ауа ажырт ыш қ – тАвтоматты ауа ажырат ыштарқ Автоматты ауа ажырт ыш қ – т менгі кернеудегі ас ын ж ктеме кезінде немесе ыс а ө қ ү қ қ туйы талуда тізбекті ажырату а арнал ан электрлік аппарат. қ ғ ғ Ж мыс істеу принципі – ұ автоматты ауа ажырат ыштар кіріс ж не шы ыс контактілерден, қ ә ғ биметаллды пластинадан, кілттен ж не серіппелі механизмнен т рады. Ас ын ж ктеме кезінде қ ә ұ қ ү биметалды пластина ызып оны майыстыру ар ылы тізбекті ажыратады. қ қ

Релелік ор аныс –қ ғ электр автоматикасыны негізгі т рі болып табылады. Релелік ор аныс –қ ғ электр автоматикасыны негізгі т рі болып табылады. Онсыз азіргі ң ү қ энергетикалы ж йелерді сенімді ж мысы м мк н емес. Ол энергож йені б кіл б ліктеріні к й қ ү ң ұ ү ң ү ө ң ү жа дайын ж не ж мыс ж ргісін тынымсыз тексереді ж не, пайда бол ан а аулы пен алыпсыз ғ ә ұ ү ә ғ қ қ қ ж мыс а орай рекет етеді. ұ қ ә Релелік ор аныстар қ ғРелелік ор аныстарқ ғ РТЛ 1006 типті жылу релесіРТТ 321 типті жылу релесі 2 РВМ Уа ыт қ релесі
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.