Семей Мемлекеттік Медицина Университеті Лапаротомия негізгі принциптері.

 • Размер: 4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Семей Мемлекеттік Медицина Университеті Лапаротомия негізгі принциптері. по слайдам

Семей Мемлекеттік Медицина Университеті Лапаротомия негізгі принциптері. Орында ан: Елеусіз ызы Тол ынғ қ қСемей Мемлекеттік Медицина Университеті Лапаротомия негізгі принциптері. Орында ан: Елеусіз ызы Тол ынғ қ қ 604 топ АГ Семей 2015 ж

Лапаротомия • Лапаротомия (грек тілінен- іш ж не кесу ә деген с здерінен ө т рады),Лапаротомия • Лапаротомия (грек тілінен- іш ж не кесу ә деген с здерінен ө т рады), — рса ұ құ қ уысын ашу қ хирургиялы қ операциясы. Лапаротомиянын ежелгі т рлеріне кесар ү тілігі операциясы жатады.

 • Лапаротомия тікелей патологиялы оша а жету қ ққ шін ж не рса уысыны • Лапаротомия тікелей патологиялы оша а жету қ ққ шін ж не рса уысыны ревизиясы шін ү ә құ қ қ ң ү олданылады. қ • Жансыздандыру: ша ын лапаротомия кезінде ғ жергілікті жансыздандыру жасалады. Орталы қ лапаротомия, абыр а астында и аш кесу, қ ғ параректальды ашу кезінде эндотрахеальды наркоз миорелаксанттармен беріледі. • Доступ к бінесе: ішті орталы сызы ы ар ылы ө ң қ ғ қ болады – орталы лапаротомия. қ

Лапаротомия гинекологияда • Гинекологиялы практикада қ ш т рлі лапаротомия ү ү олданылады: қ •Лапаротомия гинекологияда • Гинекологиялы практикада қ ш т рлі лапаротомия ү ү олданылады: қ • т менгі орта ы (бойлы , ішті ө ңғ қ ң а сызы ы бойымен); қ ғ • аса а стінен Қ ғ ү к лдене (Пфанненштиль ө ң бойынша), • К лдене интерилиакальды кесу ө ң (Черни бойынша).

 • Гинекологияда кіші жамбас а заларына олданылаты ғ қ ң операцияларды ену жолдары екеу болады: • Гинекологияда кіші жамбас а заларына олданылаты ғ қ ң операцияларды ену жолдары екеу болады: ң • рса абыр асын ашу ар ылы Құ қ қ ғ қ • ынапты Қ қ • Б л ену жолдары нау асты жалпы жа дайына ж не белгілі ұ қ ң ғ ә патологиялы процестерді к рсеткіштеріне байланысты қ ң ө тандалып алынады. Барлы ішкі жыныс а заларыны ісіктік қ ғ ң за ымдануларында, рса абыр аларында ы жабыспалы қ құ қ қ ғ ғ процестерде, рса а заларына ревизия жасалу кезінде құ қ ғ рса абыр асын ашу ар ылы операциялар жасалады. құ қ қ ғ қ ынапты ену жолдары белгілі к рсеткіштерге байланысты, Қ қ ө мысалы ішкі жыныс а заларыны т мен т суі кезінде ғ ң ө ү олданылады. қ

 Лапаротомияны б л т рі рса ң ұ ү құ қ а заларына ревизия жаса Лапаротомияны б л т рі рса ң ұ ү құ қ а заларына ревизия жаса анда, ғ ға заларына ревизия жаса анда, ғ ғ айталап лапаротомия жасау қ кезінде операциялы ажетті ену қ қ жолды ке к лемімен ң ң ө ерекшеленеді.

 Сол жа олмен теріні фиксировать ете отырып қ қ аса адан бастап кіндікке Сол жа олмен теріні фиксировать ете отырып қ қ аса адан бастап кіндікке арай тері, теріасты май қ ғ қ абатына тілім жасаймыз. Егер керек жа дайда қ ғ тілімді сол жа тан кіндіктен жо ары жасау а болады. қ ғ ғ Тіндерден ан а ан кезде тамырларды қ ққ ыс ыштармен ысып байлайды немесе тінмен оса қ қ кетгутпен тігеді. Сонымен атар анды қ қ диатермохирургиялы то а осыл ан ыс ыш қ ққ қ ғ қ қ ар ылы тамырларды коагуляциялау жолымен де ан қ қ то татылады. Апоневрозды аш аннан кейін жаранын қ қ ортасынан лкен емес тілім жасалады ж не айшы ү ә қ ар ылы б лшы еттерді зына бойы кеседі. Же іл қ ұ ң болу шін апоневрозды жандарынан ыс ыштармен ү ң қ қ ысып ою сынылады. Апоневрозды теріге қ қ ұ жасал ан тілім зынды ымен бірдей 0, 5 см ғ ұ ғ ткізіп ө ашады. Ішті тік б лшы еттеріні сі ірлік ынабын ң ұ қ ң ң қ ашып, латеральды жа а арай оз алтады. ққ қ қ ғ

 Манипуляция кезінде б лшы етпен ішперде арасында жат ан ұ қ қ веналарды да Манипуляция кезінде б лшы етпен ішперде арасында жат ан ұ қ қ веналарды да за ымданулары болады. Гематомаларды пайда ң қ ң болмас шін б лшы еттерді д рыстап арап, за ымдал ан ү ұ қ қ ғ веналарды кетгутпен байлаймыз. рса алды абат ж не Құ қ қ ә ішперде толы ымен ашылу керек, ішпердені анатомиялы ғ қ пинцетпен стап т рып, ішекті иілімдері оса алынып ұ ұ ң қ кетпегеныне к з жеткізгеннен кейін іш уысын ашамыз. ө қ Ішпердеге салын ан осымша д келермен осып ішпердені ғ қ ә қ ң ырын Микулич – қ Радецкий ыс ыштарымен стап ж не қ қ ұ ә б лшы етпен, теріасты май абатын, теріні с йкесінше тігеміз. ұ қ қ ң ә Кіші жамбас а заларына ревизия жасалады. Содан кейін рса ғ құ қ алды абатын тігеді. Б лшы еттерді біріктіріп тіккенен кейін қ ұ қ апоневроз а жо арыдан бастап т менге арай Реверден тігісін ғ ғ ө қ салады. Эвентерацияны алдын алу шін жараны бойына ү ң осымша қ 3 -4 жібек тігісі салыну керек.

а — рса абыр асын ашу: құ қ қ ғ 1 — тері ж неа — рса абыр асын ашу: құ қ қ ғ 1 — тері ж не тері асты май абаты; ә қ 2 — апоневроз; 3 — ішті тік б лшы еті ң ұ қ ; Т менгі ортан ы сызы пен жасалатын ө ғ қ лапаротомия

б — рса алды клетчаткамен құ қ уы ты бірігуі; қ қ ң б — рса алды клетчаткамен құ қ уы ты бірігуі; қ қ ң

в — рса абыр асын сауса ба ылауымен ашу; құ қ қ ғ қ қв — рса абыр асын сауса ба ылауымен ашу; құ қ қ ғ қ қ

г — апоневрозды тігу: 1 —апоневроз а салын ан здіксіз тігіс; ғ ғ ү 2г — апоневрозды тігу: 1 —апоневроз а салын ан здіксіз тігіс; ғ ғ ү 2 — осымша бекіту шін жібек тігісі. қ ү 2 — осымша бекіту шін жібек тігісі. қ ү

  Пфаннеанштиль бойынша лапаротомия кезінде тері, теріасты абатын, апоневрозды аса а сті тері Пфаннеанштиль бойынша лапаротомия кезінде тері, теріасты абатын, апоневрозды аса а сті тері атпары бойымен қ қ ғ ү қ к лденен тілім жасаймыз, аса а байламынан 3— 4 см жо ары. ө қ ғ ғ Тілім жаса анда ата т рде горизонтальды ба ытта жасамай, ғ қ ң ү ғ кішкене до алау т рде ж не жо ар ы жа ы латеральды жа а ғ ү ә ғ ғ ғ ққ арай кететіндей тілеміз. Ол операциялы ену жолды ке болуы қ қ ң ң шін. Жараны б йір жа тарында ке іген теріасты вена ү ң ү қ ң тамырларыны болуына байланысты оларды за ымдап алмау ң қ ажет. Олардан к п м лшерде ан кету ауіпі бар, сонды тан қ ө ө қ қ қ тамырларды на тылап байлау керек. Апоневрозды аш аннан қ қ кейін ішті тік б лшы етін жо арыдан т мен арай ішті ң ұ қ ғ ө қ ң ортан ы сызы ы бойымен ашады. ғ ғПфаннеанштиль бойынша лапаротомия жасау техникасы

  Пфаннеанштиль бойынша жасал ан ғ лапаротомия кезінде жараны жабу келесідей жасалады: ішперде ж Пфаннеанштиль бойынша жасал ан ғ лапаротомия кезінде жараны жабу келесідей жасалады: ішперде ж не б лшы ет зына ә ұ қ ұ бойы ба ытта тігіледі; апоневрозды жан — ғ ң жа ын тіккенде жараны латеральды ғ ң жа ында ы тік ж не и аш б лшы еттер ғ ғ ә қ ғ ұ қ фасциясын біріктіре тігу. Содан кейін тері, теріасты клетчаткасы тігіледі. Жа сы қ косметикалы н тижеге жету шін қ ә ү теріастылы косметикалы тігіс тері шеттерін қ қ д рыстап с йкестіре отырып кетгутпен тігіс ұ ә салынады.

Пфанненштиль бойынша лапаротомия жасау а - тері, теріасты абатын, апоневрозды ашу; қ Пфанненштиль бойынша лапаротомия жасау а — тері, теріасты абатын, апоневрозды ашу; қ

б - апоневрозды ажырату; б — апоневрозды ажырату;

в – іш уысын тігінен ашу. қ в – іш уысын тігінен ашу. қ

ЧЕРНИ БОЙЫНША ЛАПАРОТОМИЯ ЖАСАУ ТЕХНИКАСЫ  Черни бойынша лапаротомия жасау Пфанненштиль бойынша жасағанға қарағанда артықшылықтарыЧЕРНИ БОЙЫНША ЛАПАРОТОМИЯ ЖАСАУ ТЕХНИКАСЫ Черни бойынша лапаротомия жасау Пфанненштиль бойынша жасағанға қарағанда артықшылықтары көп. Теріасты май қабатының қалындығына қарамастан терен орналасқан кіші жамбас ағзаларына ену жолы тиімді. Көлемі үлкен ісіктер кезінде манипуляцияларды жасауға оңай болады. Черни бойынша лапаротомия жасағанда тері, теріасты қабатын көлденен бағытта қасағадан 3— 6 см жоғары тіледі. Тілім жасаған кезде оның қай жерде болуы белгілі жағдайларға байланысты болады. Мысалы, жатырдың немесе аналық бездің ісіктері кезінде жоғарырақ тілім жасалса, жатыр мойнының ісігі кезінде төмен тілім жасалады. Қан аққан тамырларды байлағаннан кейін, көлденен бағытта латеральды жақтарын жоғары көтере отырып апоневрозды ашады. Сұқ саусақты іштің тік бұлшықеттерінің бірінің немесе төмен тілімде пирамидалық бұлшықетті көтеріп көлденен бағытта кеседі. Ішпердені іштің ортанғы сызығы бойымен емес, кішкене бір жағына қарай қуықты зақымдап алмау үшін кесу керек. Одан кейін ішпердені көлденен бағытта кеседі.

  Черни бойынша жасал ан лапаротомиядан кейінгі жараны ғ жабуыны з ерекшеліктері бар: Черни бойынша жасал ан лапаротомиядан кейінгі жараны ғ жабуыны з ерекшеліктері бар: ішпердені кетгут тігісімен, ң ө ажыра ан б лшы еттерді б лек П ғ ұ қ ө т різді ә кетгут жіптерімен тігеді. Инені басын т менгі кесілген б лшы етке кіргізіп, сосын ң ө ұ қ жіпті параллель жа а арай 1— 1, 5 см ткізеді, 90° параллель ққ қ ө жа а б рады осы кесілген б лшы етті латеральды жа ына ққ ұ ұ қ ң ғ дейін. Та ы 90° жо ары а б рып екінші жа та ы б лшы етті ғ ғ ғ ұ қ ң латеральды жа ына тігіледі(П- т різді тігіс пайда болу керек). ғ ә Инемен тігу барысында параллель жа та ы кесілген жерге 0, 5— қ ғ 1 см апоневрозды бірге ала отырып тігу керек, сол кезде б лшы еттегі тігісті тарт анда б лшы ет тігісті жарып ұ қ қ ұ қ шы пауы шін. Тігісті тарту лигатура ткізгеннен кейін хирург қ ү ө ж не ассистентпен бір уа ытта орындалу керек. Апоневрозды ә қ тіккеннен кейін теріасты абатын, теріні тігеміз. қ

Черни бойынша лапаротомия жасау а - ішті тік б лшы етін кесу; ң ұ қ Черни бойынша лапаротомия жасау а — ішті тік б лшы етін кесу; ң ұ қ

б – ішпердені к лденен кесу; ө б – ішпердені к лденен кесу; ө

в – ішпердені тігілуі, ішті тік ң ң б лшы еттеріні біріктірілуі. ұ қ ң в – ішпердені тігілуі, ішті тік ң ң б лшы еттеріні біріктірілуі. ұ қ ң