СЕМЕЙ АЛАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ң БАЛАЛАР Ж

Скачать презентацию СЕМЕЙ АЛАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ң БАЛАЛАР Ж Скачать презентацию СЕМЕЙ АЛАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ң БАЛАЛАР Ж

srs_det.infekciya_urynbekova_a.b..pptx

 • Размер: 2.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации СЕМЕЙ АЛАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ң БАЛАЛАР Ж по слайдам

СЕМЕЙ АЛАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ң БАЛАЛАР Ж ПАЛЫ АУРУЛАР Ж НЕ ФТИЗИАТРИЯ КАФЕДРАСЫ ҰҚ ӘСЕМЕЙ АЛАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ң БАЛАЛАР Ж ПАЛЫ АУРУЛАР Ж НЕ ФТИЗИАТРИЯ КАФЕДРАСЫ ҰҚ Ә С Ж Ө Та ырып: қ «БАЛАЛАРДА Ы САРЫП. КЛИНИКАЛЫ Ғ Қ ПРОТОКОЛ» . Орында ан: ғ рынбекова А. Б. Ұ ЖМФ, 522 топ. Тексерген: Мансурова А. А. Семей 2016 ж

Жоспар I. Кіріспе б лімө II. Негізгі б лім: ө. Бруцеллез. этиологиясы. патогенезі.Жоспар I. Кіріспе б лімө II. Негізгі б лім: ө. Бруцеллез. этиологиясы. патогенезі. классификациясы. клиникасы. емі III. орытынды. Қ IV. олданыл ан дебиеттер тізімі. Қ ғ ә

 Бруцеллёз — brucella бактериясымен оздырылатын, қ зооноздар тобына жататын, жедел ж не созылмалы т Бруцеллёз — brucella бактериясымен оздырылатын, қ зооноздар тобына жататын, жедел ж не созылмалы т рлерінде тетін ә ү ө инфекциялы -аллергиялы ауру. қ қ Ауруды жедел т рі ң ү токсико-бактериемиялы инфекция қ ретінде, созылмалы т рі – ү полиморфты клиникалы қ к ріністерімен, к бінесе с йек-буын, ө ө ү орталы ж не перифериялы ж йке қ ә қ ү жуйелерін, жыныс м шелерін ж не ү ә бас а ішкі а заларды за ымдаумен, қ ғ қ хрониосепсис т різді за а ә ұ ққ созылуымен ж не рецидивті ә а ымымен сипатталады. ғ

   оздыр ышты р т ріне т н ие организмдері оздыр ышты р т ріне т н ие организмдері бар. Қ ғ ң ә ү ә B. melitensis иесі са м йізді ара мал: ой, ешкі (3 биовары бар). ұ қ ү қ қ B. abortus иесі — сиыр (9 биовары бар). Адамдар арасында спорадикалы ауру ша ырады. Осы оздыр ыштан тірі вакцина қ қ қ ғ жасал ан (ВА-19). ғ B. suis иелері — шош а (1, 2 ж не 3 биоварлары), оян (2 биовар), қ ә қ б ылар (4 биовар). ұғ B. ovis – ойды инфекциялы эпидидимитіні қ ң оздыр ышы. Адам шін патогендік сері бар. қ ғ ү ә B. canis иесі – ит. Адам шін патогендік сері бар. ү ә B. neotomae иесі – далалы тыш андар, адам шін патогенділігі қ қ ү зерттелмеген. Бруцеллез — на ыз зооноз ғ

Алиментарлы жол шикі ж не ә термикалы деуден шала ткен қ өң ө малшаруашылы Алиментарлы жол шикі ж не ә термикалы деуден шала ткен қ өң ө малшаруашылы німдер (с т, қ ө ү сіресе ешкі с ті, с т німдері — ә ү ү ө айма , ірімшік, уыз, шашлык, стейк, қ қ т. б. ) ар ылы ж зеге асады. қ ү Етте ж не ет фаршында ә бруцеллалар са талу қ температурасына ж не ә рамында ы т зды де гейіне құ ғ ұ ң ң байланысты 14 к ннен 40 к нге дейін ү ү тіршілік етеді. Аэрогенді жол малды ыры анда, қ ққ ж нді с рапта анда, тара анда, ү ұ ғ ғ жануарларды стайтын ораларды ұ қ тазала анда, малшаруашылы ғ қ шикізатты ндегенде, арак л ө қ ө озылар етінен с йек – ет нын қ ү ұ ндіргенде, лабораторлы жолмен ө қ ша ар ылы ену н тижесінде ж зеге ң қ ә ү асады.

Патогенез алды (резидуалді) метаморфоз сатысы – ауруды н тижелеріне с йкес келеді. Қ қ ңПатогенез алды (резидуалді) метаморфоз сатысы – ауруды н тижелеріне с йкес келеді. Қ қ ң ә әМетастазды оша тарынан айта- айта ан а т су ар ылы екіншілік оша тарды қ қ ғ ү қ қ ң пайда болуы ж не реактивті-аллергиялы згерістер алыптасу сатысы – ә қ ө қ созылмалы бруцеллезге с йкес келеді. әК птуйінді шо ырлану немесе метастазды оша тарды пайда болуы сатысы – ан ө ғ қ ң қ ар ылы оздыр ыш р т рлі а залар а тарайды. қ қ ғ ә ү ғ ған тамырларымен ену ар ылы біріншілік жайылмалы сатысы – оздыр ыш ан Қ қ қ ғ қ айналымына т сіп – бактериемия дамиды. үЛимфа тамырларына ену сатысы.

Клиникалы формасы бойынша: қ Латенттік бруцеллез: (субклиникалы форма, серо- немесе аллергиялы қ қ реакциялар аКлиникалы формасы бойынша: қ Латенттік бруцеллез: (субклиникалы форма, серо- немесе аллергиялы қ қ реакциялар а о ) ғ ң Жедел бруцеллез: ауру а ымы 3 ай а дейін. ғ ғ Ауырлы ы ж не инфекциялы процессті компенсациясы бойынша: ғ ә қ ң же іл, ң орташа ауыр, ауыр а ымы ғ Баяу немесе жеделдеу бруцеллез : ауру а ымы 3 айдан 6 ай а дейін. ғ ғ Ауырлы ы ж не инфекциялы процессті компенсациясы бойынша: ғ ә қ ң же іл, орташа ауыр, ауыр а ымы ң ғ Созылмалы бруцеллез : ауру а ымы 6 айдан жо ары. ғ ғ Ауырлы ы ж не инфекциялы процессті компенсациясы бойынша: ғ ә қ ң декомпенсация(е бекке жарамдылы са тал ан), субкомпенсация (е бекке ң қ қ ғ ң жарамдылы т мендеген) ж не компенсация (е бекке жарамдылы жо ал ан). қ ө ә ң қ ғ ғ Біріншілік созылмалы бруцеллез (жедел фазаны болмауы). ң Екіншілік созылмалы бруцеллез (жедел немесе жеделдеу фазадан кейінгі бруцеллез сатысы). Бруцеллезді алды тары. (организмде оздыр ыш жо болуымен к рінетін ң қ қ қ ғ қ ө тіндердегі дегенеративті-дистрофиялы згерістер). қ ө айталамалы бруцеллез: Қ Суперинфекция – болып жат ан инфекциялы процесті фонында айталап ж тыру. қ қ ң қ ұқ Реинфекция – болып кеткен инфекциялы процесстен кейін айта ж тыру. қ қ ұқ

 Тірек- имыл аппараты: қ артрит, пери- и параартрит, сакроилеит, остеоартрит, артроз, спондилоартрит, спондилодисцит, Тірек- имыл аппараты: қ артрит, пери- и параартрит, сакроилеит, остеоартрит, артроз, спондилоартрит, спондилодисцит, спондилез, бурсит, тендовагинит, фиброзит, периостит, перихондрит, остеохондроз ж не т. б. ә Ж йке ж йесі: ОЖЖ: ү ү менингит, энцефалит, миелит, ми тамырыны ң васкулиті, вертебро-базилярлы жетіспеушілік, гипертензионды, диэнцефальді гипоталамикалы синдромы ж не неврит, радикулит, плексит, солярит, қ ә корешковый синдром ж не вегето-тамырлы дистония, метеосезімталды , ә қ қ микроцикуляция б зылысы, ішек атониясы ұ Психобруцеллез: астеноневротикалы синдром, депрессивті синдром, қ галлюциноз ж не т. б. Сезім органдары: к ру ж не есту нервісіні невриті, ә ө ә ң увеонейрохориоретинит ж не т. б. Ж Ж: миокардит, перикардит, эндокардит, ә Қ ритм мен ткізгіштікті б зылысы, миокардиодистрофия, ө ң ұ флебит, тромбофлебит и т. д. Жыныс ж йесі: ү орхит, орхоэпидидимит, сальпингооофорит, менструального циклді б зылысы, бедеулік ж не т. б. ң ұ ә З р шы ару ж йесі: ә ғ ү гломерулонефрит ж не тб. ә Тыныс ж йесі : ү бронхит, пневмония – сирек. Ас орту ж йесі: қ ү гепатит, холецистит, гастрит – сирек.

Клиникасы  Жедел бруцеллезді жасырын кезе і ң ң – 7 -30 к н. ЖиіКлиникасы Жедел бруцеллезді жасырын кезе і ң ң – 7 -30 к н. Жиі бруцеллез жедел ү басталады. Клиникалы нышандары токсико-бактериемиялы , жайылмалы инфекциялы қ қ қ процесті к ріністері болып табылады: алтырау, ызу, терлеу, ң ө қ қ полиартронейромиалгиялар, лимфаденопатия, гепато- спленомегалия. ызбаны сипаты ремиттерлеуші (тан ы температурамен кешкі Қ Қ ң ғ температураны айырмашылы ы 1, 5 -2, 0ºС). Дене ызуы т лікті екінші ң ғ қ әү ң жартысында ай ын алтыраудан кейін жо арлайды, сосын терлеумен қ қ ғ сипатталып т мендейді. ө

 Полиартронейромиалгиялар (с йек, буын, б лшы еттер, ж йке тамырларды Полиартронейромиалгиялар (с йек, буын, б лшы еттер, ж йке тамырларды ауру ү ұ қ ү ң сезімі пайда болып, б лар шпалы сипатта болады). Б л кезде абыну процестер ұ ұ ұ қ дамымайды. Бруцеллезді азіргі а ымыны ерекшелігі- а заларды абынуы ерте (3 ң қ ғ ң қ айдан б рын) алыптасуы. Б л балаларды организміні арнайы жо ары ұ қ ұ ң ң ғ сезімталдылы ыны ршуіні белгісі. ғ ң ө ң Нау асты тексеріп ара анда қ қ ғ л ай анұ ғ ғ барлы топтар лимфа т йіндерді (к бінесе қ ү ө жа астылы , олты астылы , шапты ), бауырды, к к бауырды аны тау а қ қ қ ө қ ғ болады. Лимфа т йіндерді к лемі майда, ауыр сезімсіз, орша ан тіндерге ү ң ө қ ғ жабыспа ан. Жеделдеу бруцеллез ауруды жедел сатысыны жал асы. Жедел ғ ң ң ғ бруцеллез кезіндегі к ріністерге за ымдан ан а заларды абыну процестері ө қ ғ ғ ң қ осылады — артрит, неврит, орхит ж не т. б қ ә

ДИАГНОСТИКА Амбулаторлы де гейде ж ргізілетін ң ү міндетті тексерулер: • Ж А; ДИАГНОСТИКА Амбулаторлы де гейде ж ргізілетін ң ү міндетті тексерулер: • Ж А; Қ • ЖЗА; • Райта реакциясы; • Хеддльсона реакциясы ; • ИФА бруцеллезге арсы қ антиденелерді Ig М, G, А аны тау. қ Амбулаторлы де гейде ң ж ргізілетін осымша ү қ тексерулер: кеуде уысы қ рентгенографиясы( кпе ө туберкулезімен дифференциальді диагностика ); за ымдал ан қ ғ буындарды ж не ң ә омыт аны қ ң рентгенографиясы. Лабораторлы дістер: қ ә Ж А: лейкопения салыстырмалы лимфоцитозбен, ЭТЖ жо арлауы). Қ ғ згерістер ауру ауырлы ына байланысты. Ө ғ ЖЗА: лейкоцитурия, микропротеинурия, микрогематурия (лихорадка синдромы кезінде)

 Бактериологиялы діс. қ ә Бруцелла да ылын аннан б ліп алу қ қ ө Бактериологиялы діс. қ ә Бруцелла да ылын аннан б ліп алу қ қ ө шін Castaneda бифазды дісімен олдану ажет. Зерттеухана а ү ә қ қ ғ ан (5 мл) транспоррты орта а салынып жеткізіледі. Осымен қ қ ғ атар, оздыр ышты лимфа т йіндерді , с йек кемігіні қ қ ғ ү ң пунктаттарынан, за ымдал ан буынны синовиалді қ ғ ң с йы ты тан б ліп алу а болады. Б л дісті н тижесі 30 -45 ұ қ қ ө ғ ұ ә ң ә к ннен кейін дайын болады, себебі оздыр ыш оректі ортада ү қ ғ қ те жай седі. «О » гемокультура ауруды жедел кезе інде — ө ө ң ң ң 17, 5%, жеделдеу кезе інде -4, 4%, созылмалы кезе інде – 2, 7 -4, 3% ң ң жа дайда аны талады. ғ қ Арнайы дістер ә Райт реакциясы – агглютинация реакциясы, диагностикалы титрі қ -1: 200. Б л дісті н тижесі 7 -10 к ннен бастап аны талады. Біра , ұ ә ң ә ү қ қ со ы кездерде Райт реакцияны титрлері т мен де гейде ңғ ң ө ң аны талады -1: 25 болса – к м нді н тиже, 1: 50, 1: 100 болса – лсіз қ ү ә ә ә о н тиже, титр 1: 200 болса – о н тиже немесе теріс болып келеді: ң ә 3, 5% — жедел, 6, 8% — жеделдеу, 45, 1% — біріншілік-созылмалы, 32, 8% — екіншілік-созылмалы бруцеллезде.

Хеддльсон реакциясы — агглютинация реакцияны ң сапалы т рі, йнек стінде ткізіледі. Б л реакцияныХеддльсон реакциясы — агглютинация реакцияны ң сапалы т рі, йнек стінде ткізіледі. Б л реакцияны ү ә ү ө ұ ң сезімталдылы ы жо ары, тез пайда болады, за а ғ ғ ұ ққ са талады, біра спецификалы асиеті т мен – себебі жиі қ қ ө жал ан «о » н тиже беруі м мкін. ғ ң ә ү орытынды: а) сарысуды барлы дозасында агглютинация Қ ң қ реакциясыны болмауы – реакция ң «теріс» ; б) агглютинация бірінші дозада – 0, 04 мл сарысу – реакция «к м нді» ; ү ә в) агглютинация 2+, 3+ екінші немесе шінші дозада (0, 02 – ү 0, 01 мл сарысу) – реакция «о » , ң г) агглютинация 4+ барлы қ дозада– орытынды қ «бірден о » . ң ОСЫМША ТЕКСЕРУ ДІСТЕРІ Қ Ә ИФА о Ig. М (жедел бруцеллез), Ig. G, Ig. A ң ( супер-ж не реинфекция созылмалы бруцеллез ә фонында). ПЦР ан те сезімтал ж не спецификалы діс қ ө ә қ ә

Жедел бруцеллезді стандартты аны тау жа дайық ғ К м нді жа дай: ү әЖедел бруцеллезді стандартты аны тау жа дайық ғ К м нді жа дай: ү ә ғ жедел бастал ан ауру, 5 к ннен арты ғ ү қ созыл ан к ндіз дейтін ғ ү ү лихорадка ж не мына келесі ә белгілерді минимум 4 еуі ң болса: алтырау терлеу Қ атты шаршау, жалпы лсіздік Қ ә Бауырды л аюы ң ұ ғ С йек буын б лшы еттегі ү ұ қ ауырсынулар Полиаденопатия М мкін жа дай ү ғ : к м нді ү ә жа дайда ы белгілер ж не келесі ғ ғ ә белгілерді минимум біреуі ң болса: Жануарлармен контакт болса Етті боршалау а атысу ғ қ Шикі с т та амдарын ү ғ абылдау қ Д рыс термияялы деуден ұ қ өң тпеген етті абылдау ө қ Бруцеллезбен ауыратын адаммен эпид атынаста болу қ Агглютинация реакциясы о ң болуы На тылан ан жа дай: қ ғ ғ келесілерді біреуінен кем ң емес болуынан ойылады: қ ан пробасынан бруцелла Қ оздыр ышыны қ ғ ң табылуы ПЦР о болуы ң Бруцелла а арсы ғ қ агглютинирлеуші антиденелер титрі 1: 200 ж не одан жо ары болса – ә ғ о н тиже к рсетсе ң ә ө Бруцелла а арсы ғ қ антиденелер Ig. G немесе\ж не Ig. M ИФА ә дісімен табылса. ә

 Бруцеллезді емі 2 этаптан т рады: ң ұ стационарлы - 20 к н; ү Бруцеллезді емі 2 этаптан т рады: ң ұ стационарлы — 20 к н; ү амбулаторлы- 25 к н. ү Медикаментозды емес ем : Т ртіп– жартылай т сектік, бруцеллезді ә ө менингит/менингоэнцефалит дамыса — т сектік. ө Диетотерапия. Стол № 13 лихорадкалы периодта, сосын қ Стол № 15 ауысу. ЕМІ

Медикаментозды емі:  Медикаментозды емі:

 Патогенетикалы емі: Дезинтоксикационды терапия: қ При легких и средних степенях тяжести инфекционного процесса больным назначается Патогенетикалы емі: Дезинтоксикационды терапия: қ При легких и средних степенях тяжести инфекционного процесса больным назначается обильное питье из расчета 20 -40 мл/кг жидкости в сутки в виде чая, фруктовых и овощных соков, морсов, минеральной воды. При тяжелой степени инфекционного процесса — парентеральное введение изотонических (0, 9% раствор хлорида натрия, 5% раствора декстрозы, натрия хлорида — 6, 0; калия хлорида — 0, 39, магния хлорида -0, 19; натрия гидрокарбоната — 0, 65; натрия фосфата однозамещенного — 0, 2; глюкозы — 2, 0)и коллоидных (меглюмина натрия сукцинат, 400, 0) растворовв соотношении 3 -4: 1 в общем объеме 1200 -1500 мл в течение 3 -7 дней; Стероидты емес абыну а арсы препараттар: қ ғ қ балалар а: ибупрофен – 5 – 10 мг/кг 3 — 4 рет к ніне. 12 жастан ғ ү ас андар а ішке таблетка 200 мг 3 -4 рет к ніне. қ ғ ү

ДИСПАНСЕРЛІК БА ЫЛАУҚ Бруцеллезбен ауыр ан нау астарды 2 жыл ғ қ ба ылау. қДИСПАНСЕРЛІК БА ЫЛАУҚ Бруцеллезбен ауыр ан нау астарды 2 жыл ғ қ ба ылау. қ Ауырып кеткен адамдар инфекционисттен ал аш ы жылдан кейін 1, 2, 3, 6, 9, 12 айдан ғ қ кейін, ал екінші жылы — 6 айдан кейін жіті клиникалы ж не серологиялы тексеруден теді. қ ә қ ө 2 жыл бойы процессті хронизациясы бай алмаса ң қ диспансерлік тіркеуден шы арылады. ғ

Балаларда ы бруцеллезді клиникалы ғ ң қ ерекшеліктері. Негізгі ж у жолы: алиментарлы ұғ ( айнатылмаБалаларда ы бруцеллезді клиникалы ғ ң қ ерекшеліктері. Негізгі ж у жолы: алиментарлы ұғ ( айнатылма ан с т ар ылы)Ауру біртіндеп қ ғ ү қ басталады. К бінесе ызба болмайды, ө қ субфибрильді болады. Терісі боз ылт, эрт. ғ б ртпелер бай алады, 9 -15%Лимфа т йіндері ө қ ү сирек лкейеді. Тірек- имыл ж йесі жа ынан лсіз ү қ ү ғ ә згерістер бай алады. Перифериялы -ж йке ө қ қ ү ж йесі, з р шы ару ж йесі сирек ү ә ғ ү за ымданады. Негізгі ая талуы- сауы у. қ қ ғ орытынды Қ

олданыл ан дебиеттер тізімі. Қ ғ ә Клиникалы протокол “Бруцеллез”. қ https: //kk. wikipedia. org/wiki/ Dолданыл ан дебиеттер тізімі. Қ ғ ә Клиникалы протокол “Бруцеллез”. қ https: //kk. wikipedia. org/wiki/ %D 0%91%D 1%80%D 1%83%D 1%86%D 0%B 5%D 0%BB%D 1%91%D 0%
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.