Скачать презентацию Self Service Mandatenbeheer Voorbeelden 1 Aanmaak van Скачать презентацию Self Service Mandatenbeheer Voorbeelden 1 Aanmaak van

3c121a5921710e1608a1d55667a78a4d.ppt

  • Количество слайдов: 74

Self Service Mandatenbeheer Voorbeelden : 1) Aanmaak van een mandaat - Situatie 1 : Self Service Mandatenbeheer Voorbeelden : 1) Aanmaak van een mandaat - Situatie 1 : kantoor start de aanmaak - Situatie 2 : burger start de aanmaak 2) Het schrappen van een mandaat 3) Het overzetten van mandaten tussen ondernemingen/rechtspersonen 1 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Voorbeeld: FED IAM Tax-on-web Aanmaak van een mandaat : Kantoor ‘ELVE’ neemt het initiatief Voorbeeld: FED IAM Tax-on-web Aanmaak van een mandaat : Kantoor ‘ELVE’ neemt het initiatief om een mandaat Tax-on-web aan te maken. 2 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

De onthaalpagina 3 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De onthaalpagina 3 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Een mandaat aanmaken: ‘creatie’ 4 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Een mandaat aanmaken: ‘creatie’ 4 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Zoek: de mandaatgever (burger/uw klant) 5 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Zoek: de mandaatgever (burger/uw klant) 5 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Zoekscherm ‘natuurlijk persoon’ – Verplichte velden! 6 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Zoekscherm ‘natuurlijk persoon’ – Verplichte velden! 6 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Na het invullen van de gegevens - zoeken en ‘de selectie’ van de natuurlijke Na het invullen van de gegevens - zoeken en ‘de selectie’ van de natuurlijke persoon 7 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Overzicht met de ‘deelnemers’ : ‘Valideren’ 8 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Overzicht met de ‘deelnemers’ : ‘Valideren’ 8 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Details van de aanmaak van het mandaat EN ‘bevestigen’ 9 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE Details van de aanmaak van het mandaat EN ‘bevestigen’ 9 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Volmacht ‘Tax-on-web’ inhoud ‘akkoord (aanvinken) en ok’ 10 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Volmacht ‘Tax-on-web’ inhoud ‘akkoord (aanvinken) en ok’ 10 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Mandaat is geregistreerd…. maar…. ‘nog te ondertekenen door de ander’ 11 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN Mandaat is geregistreerd…. maar…. ‘nog te ondertekenen door de ander’ 11 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Status van dit mandaat binnen ‘uw’ onderneming … 12 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Status van dit mandaat binnen ‘uw’ onderneming … 12 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Eén zoekresultaat ‘met info’ Klikken op ‘vergrootglas’ 13 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Eén zoekresultaat ‘met info’ Klikken op ‘vergrootglas’ 13 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Bekomen van de historiek van het mandaat 14 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Bekomen van de historiek van het mandaat 14 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het mandaat werd dus duidelijk geregistreerd en ondertekend door de kantoor Elve! Volgende stap: Het mandaat werd dus duidelijk geregistreerd en ondertekend door de kantoor Elve! Volgende stap: De burger (of mandaatgever) komt aan de beurt om het mandaat te aanvaarden en te ondertekenen! OPGELET : dan is pas het mandaat actief! 15 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Toegang van de burger/mandaatgever 16 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Toegang van de burger/mandaatgever 16 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

De onthaalpagina (burger): ‘mandaat in de wacht’ 17 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De onthaalpagina (burger): ‘mandaat in de wacht’ 17 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Status: te ondertekenen… 18 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Status: te ondertekenen… 18 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

In de historiek: icoon: ‘pen’: wens het mandaat te tekenen… 19 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN In de historiek: icoon: ‘pen’: wens het mandaat te tekenen… 19 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het veld met de deelnemers ‘Bevestigen’ 20 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het veld met de deelnemers ‘Bevestigen’ 20 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Tekst en inhoud van de volmacht TOW aanvinken ‘akkoord’ en ok 21 ALGEMENE ADMINISTRATIE Tekst en inhoud van de volmacht TOW aanvinken ‘akkoord’ en ok 21 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het mandaat is aangemaakt en actief! Opname aangifte onmiddellijk in de Taxworkbox! 22 ALGEMENE Het mandaat is aangemaakt en actief! Opname aangifte onmiddellijk in de Taxworkbox! 22 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Ik zoek mijn mandaten ‘alle statussen’ (als burger) 23 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Ik zoek mijn mandaten ‘alle statussen’ (als burger) 23 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Ik bekijk de historiek van mijn ‘actief’ mandaat’ 24 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Ik bekijk de historiek van mijn ‘actief’ mandaat’ 24 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

 • Ongeacht mijn actief mandaat bij kantoor ‘Elve’ beslis ik van ‘kantoor’ te • Ongeacht mijn actief mandaat bij kantoor ‘Elve’ beslis ik van ‘kantoor’ te veranderen. Ik stap over naar kantoor ‘Cardeynaels’. • Ik neem zelf het initiatief als burger – ik log mij als eerste in binnen het ‘self service mandatenbeheer Tax-on-web’. 25 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Mijn (burger) onthaalpagina: ‘er is één actief mandaat ‘ELVE’. 26 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE Mijn (burger) onthaalpagina: ‘er is één actief mandaat ‘ELVE’. 26 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

De functie ‘creatie’ 27 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De functie ‘creatie’ 27 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Ik zoek mijn volmachthouder (via ondernemingsnummer) 28 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Ik zoek mijn volmachthouder (via ondernemingsnummer) 28 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

De selectie is gebeurd: ‘selecteer de mandaathouder’ 29 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De selectie is gebeurd: ‘selecteer de mandaathouder’ 29 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

De deelnemers verschijnen… ‘valideren’ 30 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De deelnemers verschijnen… ‘valideren’ 30 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Een conflict!! Er bestaat een actief mandaat! ‘Ik moet een keuze maken!’ 31 ALGEMENE Een conflict!! Er bestaat een actief mandaat! ‘Ik moet een keuze maken!’ 31 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

We zetten het actieve mandaat ‘stop’ – ‘bevestigen’ 32 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT We zetten het actieve mandaat ‘stop’ – ‘bevestigen’ 32 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

‘Volmacht Tax-on-web – stopzetting’ ‘akkoord en ok’ 33 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT ‘Volmacht Tax-on-web – stopzetting’ ‘akkoord en ok’ 33 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Verder met de creatie van het nieuw mandaat ‘bevestigen’ 34 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE Verder met de creatie van het nieuw mandaat ‘bevestigen’ 34 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Akkoord met inhoud van Tax-on-web mandaat ‘akkoord en ok’ 35 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE Akkoord met inhoud van Tax-on-web mandaat ‘akkoord en ok’ 35 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Mandaat is geregistreerd ‘nog ondertekend door de ander’ 36 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Mandaat is geregistreerd ‘nog ondertekend door de ander’ 36 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Mijn historiek: status: door andere te tekenen… 37 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Mijn historiek: status: door andere te tekenen… 37 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Kantoor ‘Cardeynaels’ is op de hoogte en logt zich in, in de ‘self-service Tax-on. Kantoor ‘Cardeynaels’ is op de hoogte en logt zich in, in de ‘self-service Tax-on. Web mandaten’ en zal ook voor akkoord tekenen. 38 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

De onthaalpagina ‘Cardeynaels’ ‘mandaat in de wacht’ 39 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De onthaalpagina ‘Cardeynaels’ ‘mandaat in de wacht’ 39 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Status: ‘te ondertekenen’… 40 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Status: ‘te ondertekenen’… 40 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Klikken op het ‘icoontje’… 41 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Klikken op het ‘icoontje’… 41 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Oplijsting van de deelnemers ‘bevestigen’ 42 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Oplijsting van de deelnemers ‘bevestigen’ 42 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Ondertekenen van de volmacht Tax-on-web ‘akkoord en ok’ 43 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Ondertekenen van de volmacht Tax-on-web ‘akkoord en ok’ 43 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het mandaat is ‘actief’ en verschijnt onmiddellijk in de Taxworkbox. 44 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN Het mandaat is ‘actief’ en verschijnt onmiddellijk in de Taxworkbox. 44 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

‘Als burger’ zoek ik mijn mandaat Tax-on-web PDF document 45 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE ‘Als burger’ zoek ik mijn mandaat Tax-on-web PDF document 45 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het mandaat – PDF Document – Identificatie van de partijen 46 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN Het mandaat – PDF Document – Identificatie van de partijen 46 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het mandaat – PDF Document – Identificatie van de partijen (vervolg) 47 ALGEMENE ADMINISTRATIE Het mandaat – PDF Document – Identificatie van de partijen (vervolg) 47 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stoppen van één (1) mandaat in de selfservice door een onderneming/kantoor! 48 ALGEMENE ADMINISTRATIE Stoppen van één (1) mandaat in de selfservice door een onderneming/kantoor! 48 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Onthaalpagina van het kantoor 49 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Onthaalpagina van het kantoor 49 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Naar ‘zoek’ en vullen Rijksregisternummer van uw klant in 50 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE Naar ‘zoek’ en vullen Rijksregisternummer van uw klant in 50 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Klikken op het ‘vergrootglas’ 51 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Klikken op het ‘vergrootglas’ 51 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Klikken op icoon! 52 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Klikken op icoon! 52 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Scherm: stopzetting van een mandaat 53 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Scherm: stopzetting van een mandaat 53 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Aanvinken en ‘ok’! 54 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Aanvinken en ‘ok’! 54 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Het mandaat werd stopgezet 55 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het mandaat werd stopgezet 55 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Overdracht van mandaten in groep ! Transfert van onderneming A naar onderneming B. Kantoor Overdracht van mandaten in groep ! Transfert van onderneming A naar onderneming B. Kantoor Vanmarcke gaat over naar kantoor Cardeynaels 56 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Onthaalpagina van onderneming A! 57 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Onthaalpagina van onderneming A! 57 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Ter info: zoeken mandaten ‘alle statussen’ 58 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Ter info: zoeken mandaten ‘alle statussen’ 58 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Klikken: ‘bewerken in groep’ 59 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Klikken: ‘bewerken in groep’ 59 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Enkel ‘actieve’ mandaten EN ‘mandaten in de wacht’ worden overgezet ! 60 ALGEMENE ADMINISTRATIE Enkel ‘actieve’ mandaten EN ‘mandaten in de wacht’ worden overgezet ! 60 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

61 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 61 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

62 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 62 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

63 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 63 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

64 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 64 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

65 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 65 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Kantoor Cardeynaels (B) logt zich in en zal de overdracht van kantoor Vanmarcke (A) Kantoor Cardeynaels (B) logt zich in en zal de overdracht van kantoor Vanmarcke (A) aanvaarden. 66 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Onthaalpagina 67 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Onthaalpagina 67 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

68 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 68 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Even wachten …. !!! Overzetting is bezig …. 69 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Even wachten …. !!! Overzetting is bezig …. 69 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Resultaat wordt zichtbaar 70 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Resultaat wordt zichtbaar 70 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Overzicht van de overgedragen mandaten …. 71 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Overzicht van de overgedragen mandaten …. 71 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Mandaten zijn actief bij ‘Cardeynaels’… 72 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Mandaten zijn actief bij ‘Cardeynaels’… 72 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Toestand bij kantoor ‘Vanmarcke’…. 73 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Toestand bij kantoor ‘Vanmarcke’…. 73 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

74 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 74 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT