С ЖӨ Орында ан: Алтынбек А. Б. ғ

Скачать презентацию С ЖӨ Орында ан: Алтынбек А. Б. ғ Скачать презентацию С ЖӨ Орында ан: Алтынбек А. Б. ғ

kron_auruy-_altynbek_akerke.pptx

 • Размер: 8.0 Мб
 • Автор: Акерке Алтынбек
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации С ЖӨ Орында ан: Алтынбек А. Б. ғ по слайдам

С ЖӨ Орында ан: Алтынбек А. Б. ғ Тобы: 14 -02 Тексерген: лшыманова М. М.С ЖӨ Орында ан: Алтынбек А. Б. ғ Тобы: 14 -02 Тексерген: лшыманова М. М. ҚұС. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Крон ауруы

Жоспар I. Кіріспе II. Негізгі б лімө • Аны тамасы қ • Жіктемесі • ауіп- атерЖоспар I. Кіріспе II. Негізгі б лімө • Аны тамасы қ • Жіктемесі • ауіп- атер факторы Қ қ • Патогенезі • Паталогоанатомиясы • Клиникалы к рінісі қ ө • Дифференциалды диагноз • Емдеу тактикасы • Госпитализация III. орытынды Қ

Крон ауруы • Крон ауруы (англ. Crohn's disease, син. — гранулематозды энтерит, жергілікті энтерит, трансмуральды илеит,Крон ауруы • Крон ауруы (англ. Crohn’s disease, син. — гранулематозды энтерит, жергілікті энтерит, трансмуральды илеит, жергілікті-терминальды илеит) — ауыз уысынан бастап қ тік ішекке дейінгі ас азан –ішек жолдарыны барлы қ ң қ айма тарын за ымдаумен ж ретін созылмалы қ қ ү спецификалы емес гранулематозды абыну. қ қ • Б л ауру 1932 ж ріптес-достарымен бірге ал аш рет ұ ә ғ ауруды 14 жа дайын жары а шы ар ан америкалы ң ғ ққ ғ ғ қ гастроэнтеролог Баррил Бернард Крон атымен атал ан. ғ

Жіктемесі Клиникалы т рлері: қ ү Жедел Созылмалы За ымдалу процесіні орналасуы: қ ң ЖіЖіктемесі Клиникалы т рлері: қ ү Жедел Созылмалы За ымдалу процесіні орналасуы: қ ң Жі ішке ішекте ң Илеоцекальді айма та қ Жі ішке ж не жуан ішек сегменттерінде ң ә Ішекті бас а а залармен оса ң қ ғ қ за ымдалуы қ • Крон ауруыны ас ынулары ң қ

ауіп атер факторыҚ қ т ым уалау бейімділігі ұқ қ микобактериялар ызылша вирусы қ ауіп атер факторыҚ қ т ым уалау бейімділігі ұқ қ микобактериялар ызылша вирусы қ хламидиялар Candida текті са ырау ла тар ң құ қ темекі шегу.

Инфекция Бактерия, микобактерия, псевдомонас, вирустар Та амдар а аллергияғ ғ Таза ант а,Инфекция Бактерия, микобактерия, псевдомонас, вирустар Та амдар а аллергияғ ғ Таза ант а, қ қ консервантты қ заттар а, б где ғ ө белоктар а ғ орша ан ортаны Қ ғ ң зиянды ы палдары қ ндірістік о ыстармен Ө қ қ ыстану Ішекішілік антигендер ретінде сер етуі ә Ішекті паталогиялы иммунды реакциясы. ң қ қ Иммунды кемістік, секрециялы Ig. A –ны тапшылы ы, реттеу қ қ ң ғ ызметіні б зылысы қ ң ұ Ішек абыр асыны созылмалы абынуы қ ғ ң қ

Паталоганатомиялы згерістерқ ө o За ымдан ан ішек абыр асыны ты ызданып алы дауы, Паталоганатомиялы згерістерқ ө o За ымдан ан ішек абыр асыны ты ызданып алы дауы, қ ғ ң ғ қ ң ішекті резиналы трубка а сауы ң қ ғ ұқ o л ай ан, беті б лы ыр шажыр ай лимфа т йіндері Ұ ғ ғ ұ ңғ қ ү o Оша ты гранулемалар қ o « тас к ше » к рінісін беретін тере сызы ша т різді жаралар ө ө ң қ ә o Жараларды тырты танып жазылуынан болатын екіншілік ң қ стриктуралар

Клиникалы к рінісіқ ө Жалпы симптомдар –ішті ауыру сезімі, диарея, ызба, дене ңКлиникалы к рінісіқ ө Жалпы симптомдар –ішті ауыру сезімі, диарея, ызба, дене ң қ салма ыны аурудан азаюы ғ ң Аш ішек за ымдан анда қ ғ –мальабсорбция к рінісімен к рінуі ө ө м мкін. ү То ішек за ымдануында: қ қ – тама тан кейін ж не дефекация алдында ішті т менгі ж не о қ ә ң ө ә ң б йіріндегі стама т різді ауыру сезімі; ү ұ ә – диарея ( оймалжы , с йы 10 ретке дейін, сигмат різді ішекті қ ң ұ қ ә ң за ымында ан аралас н жіс) қ қ ә – артралгия, артриттер, анкилоздаушы спондилоартрит, т йінді ү эритема, пиодермия, коньюктивит, увеит, склероздаушы холангит, аутоиммунды гепатит ж. т. б • Аш ішек ж не то ішекті атар за ымдалуы: жиі со ыр ішекпен ә қ ң қ қ қ мы ын ішекті терминалды б лігі за ымдалады. қ ң қ ө қ • Перианалды за ымдалу ы кіретіні: сфинктер ма ы атпарларыны қ қ ғ ң қ ң ісінуі, жарылулар мен жаралануы, оларды пальпацияла анда шамалы ғ ауыру сезімімен, іш уысына, ынап а, уы а шы атын қ қ ққ ғ жыланк здер пайда болып, параректалды абцесстер дамуы м мкін. ө ү

Диагностикасы • Лабораторлы зерттеулер: қ Ж А: ЭТЖ суі, лейкоцитоз, тромбоцитоз, ан Қ ө қДиагностикасы • Лабораторлы зерттеулер: қ Ж А: ЭТЖ суі, лейкоцитоз, тромбоцитоз, ан Қ ө қ азды ; қ Бх А: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, Қ С-реактивті нəруыз, альфа 2 -глобулиндерді ң к беюі. ө

Инструменталдық зерттеулер: 1. Эндоскопиялық к лдене ойы ө ң қ жараларды , ң бИнструменталдық зерттеулер: 1. Эндоскопиялық к лдене ойы ө ң қ жараларды , ң б ртпелерді (афтылар), ө ң «географиялы карта а» қ ғ сас ісіну жəне ызару ұқ қ шектелген жерлеріні , ң ас азан-ішек қ жолдарыны кез келген ң б лігінде орналас ан ө қ тесіктерді болуы. ң

2. Рентгенологиялық ішек абыр асыны қ ғ ң сіреспесі жə не оны ң2. Рентгенологиялық ішек абыр асыны қ ғ ң сіреспесі жə не оны ң шеттеріні шаша тануы, ң қ тырты тары қ (стриктуралары), ірі ді ң абынбалары (абсцесстер), қ ісікке сас конгломераттар, ұқ тесік жолдары, ішек са ылауыны «бау» ң ң симптомына дейін тарылуы.

3. Гистологиялық Сілемей асты абатыны лимфоидты қ ң жəне плазмалы жасушалармен толып қ ісінуі, лимфоидті фолликулаларды3. Гистологиялық Сілемей асты абатыны лимфоидты қ ң жəне плазмалы жасушалармен толып қ ісінуі, лимфоидті фолликулаларды ң жəне Пейер т йінда тарыны , ү қ ң гранулемаларды гиперплазиясы. ң Ауруды деуі кезінде лимфодты ң ү фолликулалар ірі дейді, ойылады ң жəне инфильтрация ішекті ң абыр аларыны барлы абаттарына қ ғ ң қ қ таралады, гранулемалар гиалинге айналады.

4. Ультрадыбыстық абыр асыны Қ ғ ң алы дауы, қ ң дыбыс шы ару4. Ультрадыбыстық абыр асыны Қ ғ ң алы дауы, қ ң дыбыс шы ару ғ асиетіні т мендеуі, қ ң ө ішек абыр асыны қ ғ ң алы дап, дыбыс қ ң шы армауы, ғ са ылауыны ң ң тарылуы, жиырылып имылдауыны қ ң əлсіреуі, гаустрларды ң сегменттік жойылуы, абсцесстер (ірі дік ң абынулар). қ

Сжк мен крон ауруыны эндоскопиялы белгілерің қ Белгі СЖК Крон ауруы Б зылыс ау ымыСжк мен крон ауруыны эндоскопиялы белгілерің қ Белгі СЖК Крон ауруы Б зылыс ау ымы ұ қ Жайылмалы, зіліссіз, ішек ү айналасы т гел ү Шектеулі, сегментарлы, оша тық То ішекті дисталды б ліміні қ ң ө ң б зылысы ұ р ашан ә қ <40% Мы ын ішек б зылысы қ ұ сирек 50 -70% Серозды абат қ Б зылыс жоұ қ Фиброзды толысу Процессті шажыр ай а ауысуы ң қ ғ болмайды М мкін ү Ішек стриктуралары Т н емес ә Т н ә То ішекті шырыш абаты қ ң қ Ашы диффузды гиперемия, ісінуқ Гиперемия, б жырұ Жаралар Беткейлі, формасы д рыс ұ емес, бірігуі м мкін ү Афтозды, тере не бойына ң ө к лдене фиссуралармен ө ң Псевдополиптер те т н Ө ә Т н емесә Ішек абаты алы ды ы қ қ ң ғ згермегенө алы да анҚ ң ғ Спонтанды жыланк здер ө Т н емесә Жиі Аналды фистулалар мен жарылулар Сирек Жиі Контакты ана ышты қ ққ қ + — Малигнизация м мкін ү Т н емесә

Дифференциальды диагноз Белгілер То ішекте орналасуменқ Крон ауруы (гранулематозды колит) Телімсіз ойы жаралы кқ колит (ТОК)Дифференциальды диагноз Белгілер То ішекте орналасуменқ Крон ауруы (гранулематозды колит) Телімсіз ойы жаралы кқ колит (ТОК) Ішек абыр асыны қ ғ ң за ымдалу тере дігі қ ң Трансмуральді за ымдалу қ абынулы процессҚ қ сілемейлі абат пен сілемей қ асты абатта орналасады қ анды стул Қ М мкін, біра ТОКү қ кезіндегіден сирек Тəн белгілер Ішті пальпациялау кезінле ісік тəрізді т зілісті аны тау ү қ Тəн емес Эндоскопиялы деректер: қ Афттер К лдене ойы жаралар ө ң қ здіксіз за ымдану Ү қ Тəн Сирек Жо қ Тəн емес Тəн

Ас ынуларық Жыланк здер ө Арт ы тіс айма ыны қ ө ғ ңАс ынуларық Жыланк здер ө Арт ы тіс айма ыны қ ө ғ ң за ымдалуы қ Жабыс а ты процестер қ қ қ Ішек стенозы Ішек перфорациясы Ішектен ан кету қ Уытты мегаколон

Емі • Диета № 4 • Медикаментозды емқ • абыну а арсы ем Қ ғ қЕмі • Диета № 4 • Медикаментозды емқ • абыну а арсы ем Қ ғ қ • Иммунды реттеу емі қ • Диарея а арсы ем ғ қ • Антибактериалды ем • Жергілікті ем • Фитоем: т ймеда , ала ай айнатпалары ү қ қ • Флора алыптастыратын д рілер қ ә –бифудумбактериум, лактоберин, нутролин –В, тревис • Психоем –антидепресанттар • Хирургиялы ем қ

Негізгі тізімі • 1. *Месалазин 250 мг, 500 мг табл. , суппозиторий, клизма (4 г)Негізгі тізімі • 1. *Месалазин 250 мг, 500 мг табл. , суппозиторий, клизма (4 г) • 2. *Сульфасалазин 500 мг, табл. • 3. *Гидрокортизон, *Преднизолон, табл. , амп. , фл. • 1. *Метронидазол 250 мг, 500 мг, табл. , фл. • осымша д рі-д рмектер тізімі: Қ ə ə • 1. *Азатиоприн 50 мг, табл-да • Ем тиімділігіні индикаторлары: ң н жістен патологиялы оспалардан ə қ қ кетуі, іш ауырсынуыны басылуы, ң д ретті т ра талуы, ж йелі ə ң ұ қ ү йгіленімдерді азаюы. ə ң

Пайдалан ан дебиеттерғ ә • www. google. ru • Б. Х. Хабижанов, С. Х. ХамзинПайдалан ан дебиеттерғ ә • www. google. ru • Б. Х. Хабижанов, С. Х. Хамзин «Педиатрия» Алматы 2012 • Белоусова Е. А. Язвенный колит и болезнь Крона. — Тверь: ООО «Издательство «Триада» , 2002. • Халиф И. Л. , Лоранская И. Д. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона): клиника, диагностика и лечение. — М. : Миклош, 2004 • Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит, М. : ГЭОТАР-МЕД,

Назар аударғандарыңызға рахмет Назар аударғандарыңызға рахмет