Розділ I І I. РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ

Скачать презентацию Розділ I І I. РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ Скачать презентацию Розділ I І I. РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ

tgv_9_gor_ridin_1.ppt

 • Размер: 459.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 29

Описание презентации Розділ I І I. РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ по слайдам

 Розділ I І I. РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ Тема 8. ГОРІННЯ РІДИН Лекція Розділ I І I. РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ Тема 8. ГОРІННЯ РІДИН Лекція 9 ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГОРІННЯ РІДИН. ТЕМПЕРАТУРНІ МЕЖІ ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ’Я (ТМПП). ЗАЙМАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ГОРІННЯ ПО ПОВЕРХНІ РІДИНИ НА ВІДКРИТОМУ ПРОСТОРІ

 22 серпня 2009 р. н а перекачувальній нафтовій станції Канда в Ханти-Мансійському АО 22 серпня 2009 р. н а перекачувальній нафтовій станції Канда в Ханти-Мансійському АО загорівся резервуар з сирою нафтою обємом 20 тис. м 3 внаслідок прямого удару блискавки. Полумя перекинулося на 4 сусідні резервуари з нафтою. Внаслідок пожежі повністю зруйновано 3 резервуари , було проведено 3 пінні атаки для гасіння 2 сусідніх палаючих резервуарів, загальна площа пожежі склала більше 3 000 м 2. Під час гасіння відбувся вибух, внаслідок чого було знищено 2 пожежні машини, загинуло 2 співробітника МНС, 1 пропав без відомості, 5 постраждало. На гасіння пожежі було задіяно 355 чоловік, у тому числі 211 співробітників МНС та 68 одиниць техніки.

 План лекції 1. Загальні закономірності горіння рідин 2. Температурні межі поширення полум'я 2. План лекції 1. Загальні закономірності горіння рідин 2. Температурні межі поширення полум’я 2. 1. Поняття ТМПП і їх зв’язок з КМПП рідини 2. 2. Визначення ТМПП 2. 3. Практичне значення ТМПП 3. Займання рідин на відкритому просторі. 3. 1. Умови займання рідини. Температура спалаху. 3. 2. Визначення температури спалаху. 3. 3. Розвиток горіння рідини.

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГОРІННЯ РІДИН 1. Т кип. рід.  Т 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГОРІННЯ РІДИН 1. Т кип. рід. < Т сс пари рід , отже, перше ніж виникне горіння речовина перейде в газоподібний стан. Горіння рідин є гомогенним. 2. Швидкість процесу вигоряння пари обумовлена швидкістю процесу випаровування: W гор. рід. = W випар. рід. 3. Горіння може виникнути за умови: пар ≥ н 4. Процес виникнення горіння рідини має кінетичний режим, процес вигоряння рідини – дифузійний характер.

 Випаровування - перехід речовини з рідкого стану в газоподібний з вільної поверхні при Випаровування — перехід речовини з рідкого стану в газоподібний з вільної поверхні при температурах нижче за температуру кипіння. Випаровування відбувається за умови: Екінет. мол. > Еміжмолек. взаємод. Випаровування — ендотермічний процес, що супроводжується поглинанням тепла, — теплоти випаровування Н вип , к. Дж/моль. Інтенсивність випаровування — кількість рідини, що випарувалася з одиниці поверхні в одиницю часу. см кг , 2 випвип вип S m I

 Фактори, що впливають на інтенсивність випаровування : вид рідини (теплота випаровування) Нвип Iвип Фактори, що впливають на інтенсивність випаровування : вид рідини (теплота випаровування) Нвип Iвип , температура рідини Т рід Iвип , загальний тиск газової фази Р заг Iвип , швидкість руху повітря v пов Iвип

 Під час випаровування рідини в закритий об'єм, в системі встановлюється динамічна рівновага. Динамічна Під час випаровування рідини в закритий об’єм, в системі встановлюється динамічна рівновага. Динамічна рівновага — стан системи, при якому кількість рідини, що випаровується, дорівнює кількості сконденсованої пари. Насичена пара — пара, що утворилася в системі у разі встановлення динамічної рівноваги. Зв’язок між тиском і концентрацією насиченої пари: 100 % парогазової суміші — Рзаг. нп % пари рідини — Рнп , % Р Р 100 заг нп нп к. Па, 100 РР нп загнп

 Чим більша температура рідини, тим більша інтенсивність процесу випаровування, а отже більший Чим більша температура рідини, тим більша інтенсивність процесу випаровування, а отже більший тиск і концентрація насиченої пари. Зв’язок між температурою рідини, тиском і концентрацією її насиченої пари дає рівняння Антуана: де Р — тиск насиченої пари, к. Па; t — температура рідини , о С ; А, В, C a — константи Антуана, що визначають для кожної рідини. aрід нп Ct B APlg арід. Ct B A нп 10 Р að³ä íïçàã Ct B AÐ 01, 0 lg

 Тиск насиченої пари суміші нерозчинних рідин : Pнп сум. = Тиск насиченої пари суміші нерозчинних рідин : Pнп сум. = Рнп i Тиск насиченої пари суміші взаєморозчинних рідин: P нп. сум = Рнп. i ri де P нп. сум — тиск насиченої пари суміші рідин; Р нп. i — тиск насиченої пари i-го компоненту; r i – мольна частка i-го компоненту в суміші рідин.

 2. ТЕМПЕРАТУРНІ МЕЖІ ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ'Я (ТМПП) 2. 1. Поняття ТМПП та їх зв'язок з 2. ТЕМПЕРАТУРНІ МЕЖІ ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ’Я (ТМПП) 2. 1. Поняття ТМПП та їх зв’язок з КМПП пари Температурні межі поширення полум’я (нижня або верхня) – такі температури рідини, за яких над її поверхнею утворюється насичена пара в концентрації, рівній відповідно нижній або верхній концентраційній межі поширення полум’я.

 Фактори, що впливають на ТМПП: 1) вид горючої рідини Нвип Iвип tн Фактори, що впливають на ТМПП: 1) вид горючої рідини Нвип Iвип tн tв ; 2) склад горючого середовища — вміст кисню О 2 tн tв ; — домішки негорючих рідин нр tн tв ; — домішки негорючих газів в газовому середовищі нг tн tв ; 3) умови, в яких знаходиться система — загальний тиск Р заг tн tв ; — потужність джерела запалювання Е ДЗ tн tв

 Так само як і для газів, для горючих рідин існують безпечні параметри експлуатації – Так само як і для газів, для горючих рідин існують безпечні параметри експлуатації – безпечні температурні межі. 0% нб н в вб 100% |———|———|—————| t пл t нб t н t вб t кип t нб = 0, 9(t н -К без ) t вб = 1, 1(t в + К без ) К без =10, 5 о С для індивідуальних речовин і нафтопродуктів, К без =14 о С для сумішей.

 2. 2. Визначення ТМПП. Експериментальний метод 2. 2. Визначення ТМПП. Експериментальний метод

 Розрахункові методи визначення ТМПП а н(взаг)в(н С )lg(0, 01 PА В t ) Розрахункові методи визначення ТМПП а н(взаг)в(н С )lg(0, 01 PА В t ) 2) залежно від структури горючої рідини t н(в) = а 0 + а 1 t кип + а j l j Коефіцієнт НТМПП ВТМПП а 0 — 62, 46 — 41, 43 a 1 0, 655 0, 723 а j : С–С -0, 909 -1, 158 С–Н -0, 009 0, 570 С–О 0, 110 1, 267 О–Н 19, 8 17,

 3) за методом лінійної інтерполяції Р нп н(в) = н(в) Р заг 3) за методом лінійної інтерполяції Р нп н(в) = н(в) Р заг /100)в(н 22 11 )в(ннпt t. Р Р 12 1 )â(í íï 12 1)â(í ÐÐ ÐÐtt tt

 4) за константами гомологічного ряду tн(в) = ktкип - l 4) за константами гомологічного ряду tн(в) = ktкип — l

 2. 3. Практичне значення ТМПП 1) для порівняльної оцінку пожежної небезпеки двох рідин. 2. 3. Практичне значення ТМПП 1) для порівняльної оцінку пожежної небезпеки двох рідин. 2) для визначення області вибухобезпечних температур роботи технологічного обладнання: t роб без. t вб 3) для визначення ступеню пожежної небезпеки пари в закритих ємностях за будь-якої температури (треба фактичну температуру порівняти з ТМПП).

 3. Займання рідин на відкритому просторі 3. 1. Умови займання рідини. Температура 3. Займання рідин на відкритому просторі 3. 1. Умови займання рідини. Температура спалаху. При випаровуванні рідин у відкритий простір молекули пари дифундують у навколишнє середовище, динамічна рівновага не встановлюєть-ся, а пара, що утворюється, є ненасиченою. Інтенсивність випаровування рідини: у приміщенні: , кг/м 2 · с – коефіцієнт, що враховує температуру і швидкість руху повітря. на відкритому просторі: , кг/м 2 · с ріднп 6 вип. P 10 I повріднп 6 випv 637, 1734, 0 P 10 I

 Горіння пари виникне за умови: Для того щоб досягти НКМПП для ненасиченої пари, Горіння пари виникне за умови: Для того щоб досягти НКМПП для ненасиченої пари, рідину необхідно нагріти більше, для того щоб збільшити інтенсивність випаровування і компенсувати втрати пари за рахунок дифузії. нфакт

 Температура спалаху – це найменша температура конденсованої речовини (рідини), за якої в Температура спалаху – це найменша температура конденсованої речовини (рідини), за якої в умовах спеціальних випробувань над її поверхнею утворюється пара, здатна спалахувати в повітрі від короткочасної дії джерела запалювання середньої потужності. Стійке горіння при цьому не виникає , тому що швидкість випаровування рідини при даній температурі менша, ніж швидкість вигоряння пари. Температура займання – найменша температура рідини, при якій швидкість випаровування рідини дорівнює швидкості вигоряння пари. Після займання пари від джерела запалювання встановлюється стійке горіння.

 Температура спалаху прийнята за основу класифікації рідин за ступенем їх пожежної небезпеки. tсп Температура спалаху прийнята за основу класифікації рідин за ступенем їх пожежної небезпеки. tсп > 61 о C — горючі рідини (ГР) t сп 61 о C — легкозаймисті рідини (ЛЗР) t сп 28 о C — особливо небезпечні легкозаймисті рідини (ОНЛЗР) Рідина вважається пожежобезпечною , якщо її температура не перебільшує: t без = tсп – 35 о C.

 Фактори, що впливають на температуру спалаху (займання) вид горючої рідини Нвип Iвип Фактори, що впливають на температуру спалаху (займання) вид горючої рідини Нвип Iвип tсп склад середовища: домішки негорючих рідин нр н tсп домішки негорючих газів нг н tсп вміст кисню в Ок О 2 н tсп умови, в яких знаходиться рідина загальний тиск Р заг Iвип tсп швидкість руху ГС v пов н tсп потужність джерела запа- Е ДЗ н tсп лювання

 3. 2. Визначення температури спалаху Експериментальні методи Схема приладу для визначення температури спалаху 3. 2. Визначення температури спалаху Експериментальні методи Схема приладу для визначення температури спалаху в закритому тиглі

 Схема приладу для визначення температури спалаху у відкритому тиглі Схема приладу для визначення температури спалаху у відкритому тиглі

 Для індивідуальних рідин 1. Формула Еллея: де К г - коефіцієнт горючості Для індивідуальних рідин 1. Формула Еллея: де К г — коефіцієнт горючості Еллея: К г = 4 C + Н + 4 S + N — 2 O — 2 Cl — 3 F — 5 Br 2. За константами гомологічного ряду: t сп = а + b t кип де а і b — константи гомологічного ряду. 3. За структурною формулою речовини: t сп = а 0 + а 1 t кип + а j l j де а 0 = — 73, 14 о С, a 1 = 0, 659 а j — коефіцієнт j-ої структурної групи. Розрахункові методиãêèïñïÊ18 tt

 Для сумішей рідин де А і В - процентний вміст компонентів, , t Для сумішей рідин де А і В — процентний вміст компонентів, %, t сп. А , t сп. В — температура спалаху компонентів, о С; А — речовина з більш високою температурою спалаху; f — коефіцієнт, що залежить від складу суміші. 100 )tf(t. Вt. Аt ВАВА сум спсп спt

 3. 3. Розвиток горіння рідини Поширення полум'я по поверхні рідини відбувається тільки після утворення 3. 3. Розвиток горіння рідини Поширення полум’я по поверхні рідини відбувається тільки після утворення пари в концентрації більше, ніж НКМПП , тобто після попереднього нагріву рідини до температури спалаху внаслідок нагріву рідини за рахунок теплопередачі випромінюванням. Параметром, що характеризує процес поширення горіння по поверхні рідини, є лінійна швидкість поширення полум’я – відстань, пройдена полум’ям по поверхні рідини за одиницю часу: d dl Vl

 Під час поширення горіння по поверхні рідини можна умовно виділити 4 зони: зона Під час поширення горіння по поверхні рідини можна умовно виділити 4 зони: зона стійкого горіння ( tрід > tзайм пар = стм ). зона нестійкого горіння ( t рід = tсп пар = н ); зона попереднього нагріву ( t рід < tсп пар < н ); холодна рідина з температурою, рівною t поч.

 Завдання на самопідготовку : 1. Проробити літературу: Демидов, Шанд ы ба, Завдання на самопідготовку : 1. Проробити літературу: Демидов, Шанд ы ба, Щеглов — стр. 85 -104, 119 -128 Демидов, Саушев — стор. 204 -220, 2. Підготуватися до практичного заняття і лабораторної роботи.