Скачать презентацию ROMÁNICO ESCULTURA Y PINTURA Nos séculos XI Скачать презентацию ROMÁNICO ESCULTURA Y PINTURA Nos séculos XI

41b08a5d57419e7b785e7395621e8e52.ppt

  • Количество слайдов: 139

ROMÁNICO ESCULTURA Y PINTURA ROMÁNICO ESCULTURA Y PINTURA

Nos séculos XI e XII, prodúcese un renacemento das artes figurativas, un gran desenvolvemento Nos séculos XI e XII, prodúcese un renacemento das artes figurativas, un gran desenvolvemento da escultura, debido á finalidade didáctica que ten. A Igrexa, nesta época en que a cultura só estaba ao alcance duns privilexiados, preocupouse de ensinar a relixión con arranxo a un método práctico: facendo sinxelos catecismos e tratados relixiosos en pedra para que os homes gravásenos na súa mente cos ollos. O lugar onde se plasman estes catecismos son os templos, estes aparecen recubertos de esculturas, sobre todo no exterior con obxecto de atraer a atención dos fieis que transitan. Esta finalidade eminentemente instructiva e a súa plena integración no edificio é esencial para comprender o seu extraordinario desenvolvemento e importancia e, ao mesmo tempo é a que dá orixe ás súas características.

CARACTERÍSTICAS XERAIS CARACTERÍSTICAS XERAIS

TEMÁTICA TEMÁTICA

Función didáctica (“catecismo pétreo”) Duda de Santo Tomás Santo Domingo de Silos Función didáctica (“catecismo pétreo”) Duda de Santo Tomás Santo Domingo de Silos

Función moralizante. Lujuria y Avaricia. San Pedro in Moisacc Función moralizante. Lujuria y Avaricia. San Pedro in Moisacc

Función ornamental. Capitel de Silos Función ornamental. Capitel de Silos

Temática simbólica Lucha contra el mal Temática simbólica Lucha contra el mal

Simbología. Almas se liberan De contacto con tierra Simbología. Almas se liberan De contacto con tierra

SUBORDINADA Á ARQUITECTURA SUBORDINADA Á ARQUITECTURA

VALORES ESTÉTICOS VALORES ESTÉTICOS

Simetría Perspectiva jerárquica División en Frisos superpuestos Horror vacui Figuras ocupan todo Adaptación Al Simetría Perspectiva jerárquica División en Frisos superpuestos Horror vacui Figuras ocupan todo Adaptación Al marco Características generales I Tímpano Santa Fe de Conques

Isocefalia Expresionismo (Rasgos muy marcados) Rigidez, hieratismo Alargamiento Del canon Antinaturalismo Características generales II Isocefalia Expresionismo (Rasgos muy marcados) Rigidez, hieratismo Alargamiento Del canon Antinaturalismo Características generales II Pentecostés Santo Domingo de Silos

PORTADAS PORTADAS

Románico: Arquitectura, Portada: lo más recargado para atraer a la gente, abocinada al revés. Románico: Arquitectura, Portada: lo más recargado para atraer a la gente, abocinada al revés. Arquivoltas con figuras radiales, geométricas o vegetales. Jambas también rehundidas con escultura. Parteluz si es grande. Dintel y Tímpano con decoración en escena única. Características Comunes

TEMAS DAS PORTADAS TEMAS DAS PORTADAS

ASCENSIÓN. Iglesia de Notre-Dame des Miracles MAURIAC (Cantal, Francia) ASCENSIÓN. Iglesia de Notre-Dame des Miracles MAURIAC (Cantal, Francia)

PENTECOSTÉS. Magdalena de vezelay PENTECOSTÉS. Magdalena de vezelay

Cristo en Maxestá. Pantocrator. Cristo apocalíptico Moissac Cristo en Maxestá. Pantocrator. Cristo apocalíptico Moissac

Xuízo final SAN LAZARO DE AUTUN Xuízo final SAN LAZARO DE AUTUN

ESCULTURA EN FRANCIA ESCULTURA EN FRANCIA

LANGUEDOC LANGUEDOC

SANTA FE DE CONQUES SANTA FE DE CONQUES

SAN PEDRO IN MOISSAC SAN PEDRO IN MOISSAC

San Pedro in Moissac San Pedro in Moissac

Cristo en Majestad Tetramorfos Ancianos músicos Olas del Mar de cristal Círculos De fuego Cristo en Majestad Tetramorfos Ancianos músicos Olas del Mar de cristal Círculos De fuego Tímpano. Visión Apocalipsis San Pedro in Moissac

BORGOÑA BORGOÑA

MAGDALENA DE VEZELAY MAGDALENA DE VEZELAY

Tímpano. Magdalena de Vezelay Tímpano. Magdalena de Vezelay

PROVENZA PROVENZA

SAN TROFIMO DE ARLÉS SAN TROFIMO DE ARLÉS

SAINT GILLES DU GARD SAINT GILLES DU GARD

ESPAÑA ESPAÑA

A CATEDRAL DE SANTIAGO A CATEDRAL DE SANTIAGO

CAPITEL CON ESCENAS DE SANTA FE CAPITEL CON ESCENAS DE SANTA FE

Claseshistoria Portada de las Platerías. Santiago de Compostela Claseshistoria Portada de las Platerías. Santiago de Compostela

Arte románico Escultura • Fachada de Platerías. Portada de Platerías • Es la fachada Arte románico Escultura • Fachada de Platerías. Portada de Platerías • Es la fachada del brazo sur del crucero • La portada es de los primeros años del S. XII • Doble puerta abocinada • Encima, un friso lleno de figuras colocadas con un cierto desorden • Sigue una cornisa • Arriba vanos con arcos lobulados • Otras figuras y relieves decoran columnas, contrafuertes y muros • Tema: naturaleza humana y divina de Cristo • Autores: • Maestro Esteban • Maestro de la Traición • Maestro del Cordero • Maestro de la Transfiguración

Portada dereita Natureza humana Portada dereita Natureza humana

Portada esquerda Natureza divina Portada esquerda Natureza divina

MESTRE ESTEBAN MESTRE ESTEBAN

Arte románico Escultura • Portada de Platerías Tímpano da esquerda. Natureza divina de Cristo Arte románico Escultura • Portada de Platerías Tímpano da esquerda. Natureza divina de Cristo • As tentacións de Cristo • Autor: Adúltera o Eva • Mestre Esteban • Ollos avultados • Carrillos inchados • Beizos carnosos • Pelo desordenado • Pernas cruzadas. • Antinaturalismo • Pliegues das túnicas formando ondas paralelas

Arte románico Escultura • Portada de Platerías : – Outras obras do mestre Esteban Arte románico Escultura • Portada de Platerías : – Outras obras do mestre Esteban Creación de Adán El Rey David

MESTRE DA TRAIZÓN MESTRE DA TRAIZÓN

Arte románico Escultura • Portada de Platerías Tímpano da derecha: resalta a natureza humana Arte románico Escultura • Portada de Platerías Tímpano da derecha: resalta a natureza humana de Cristo n Epifanía n. Pasión de Cristo ncuración do cego-miragre n Autor: n Maestro da Traición. n figuras case de vulto redondo Milagro Epifanía Pasión

 • Portada de Platerías : – Outras obras do mestre da traizón • Portada de Platerías : – Outras obras do mestre da traizón

MESTRE DO CORDEIRO MESTRE DO CORDEIRO

PANTOCRATOR PANTOCRATOR

MESTRE DA TRANSFIGURACIÓN MESTRE DA TRANSFIGURACIÓN

 • Mestro da Transfiguración • Figura de la Transfiguración • Anuncia aspectos formales • Mestro da Transfiguración • Figura de la Transfiguración • Anuncia aspectos formales y técnicos del Maestro Mateo

 • Portada de Platerías : outras esculturas Demonios Crismón • Portada de Platerías : outras esculturas Demonios Crismón

SAN ISIDORO DE LEÓN SAN ISIDORO DE LEÓN

PORTADA DEL CORDERO PORTADA DEL CORDERO

PORTADA DO PERDÓN PORTADA DO PERDÓN

ESCULTURA EXENTA ESCULTURA EXENTA

Románico: Escultura Exenta La talla románica es en madera policromada. Representa al Cristo Crucificado, Románico: Escultura Exenta La talla románica es en madera policromada. Representa al Cristo Crucificado, a la Virgen sola o al Teótocos. · El Crucificado aparece ricamente vestido o semidesnudo, sin expresión de dolor, cuerpo rígido, siempre vivo, con rasgos duros, no bello (Jesús vence al dolor y a la muerte, es el Cristo divino y no el humano). El Teótocos es también rígido, tanto la madre como el niño que va en el centro de las rodillas, ambos frontalistas, inexpresivos, hieráticos, no humanos y con las facciones geométricas.

Escultura exenta. Cristo de Batlló Escultura exenta. Cristo de Batlló

Esculturas exentas. Virgen trono de Dios Esculturas exentas. Virgen trono de Dios

PINTURA PINTURA

8. 1. -PINTURA MURAL 1. Técnica: pintura ao fresco. Aparece sobre todo nos muros 8. 1. -PINTURA MURAL 1. Técnica: pintura ao fresco. Aparece sobre todo nos muros e bóvedas ábsidas por ser as sitios mais visibles dos templos. 2. Deriva do mosaico e pintura bizantina, do paleocristiano e das miniaturas prerrománicas (carolingia, otoniana e mozárabe). 3. Características: - Adaptación ao marco arquitectónico - Función didáctica - Simbolismo - Temas iconográficos - Abstracción de formas. 4. As composicións: as figuras son esquemáticas, xeométricas, abstractas, simbólicas, case antinaturalistas, expresivas, ríxidas , frontais, sen movemento, cubertas de roupaxes con pliegues simétricos e paralelos, pois. non busca a perfección das formas, a beleza, senón que as figuras transmitan aos fieis a mensaxe de Cristo. 5. Peculiaridades que son especificamente pictóricas como: a. -Os lugares de representación en ábsidas, bóvedas, muros, frontais de altar, libros de miniaturas. . . b. -Aínda que a escultura aparece ás veces policromada, a cor é un elemento predominantemente pictórico. É unha pintura onde o debuxo está moi marcado por liñas grosas, negras ou de claro-escuro, onde non existe a perspectiva, o volume, xa que logo é unha pintura plana, bidimensional, con leves efectos de modelado. 6. Tendencias: a pintura ofrece unha gran unidade. Con todo, apréciase a existencia de 2 tendencias, as dúas de orixe bizantino: -Na zona catalá, de tendencia Italo-bizantina: chámase así porque está centrada en Italia, esténdese desde alí a outros países europeos. Caracterízase porque mantén un estilo netamente bizantino (colorido rico en contrastes, figuras ríxidas, solemnes. . . ). -Na zona castelá de tendencia Franco-bizantina (chamado así porque foi en Francia onde se constituíu). Tendencia caracterizada polos seus fondos claros e polo realismo expresivo que anima ás figuras. 7. Formas, a pintura, ao ter que desenvolverse sobre unha superficie plana, é ilusionista, é dicir, ten que dar aparencia de volume, non como a escultura cuxo propio soporte é de seu volumétrico. Aínda así, tanto escultura como en pintura, no románico non se preocupan en exceso de ser fiel reflexo da realidade, posto que a función desta arte é que os fieis pensen máis no mundo transcendente , no mundo do máis aló que no mundo terreal, polo cal o realismo non é vital para estes artistas.

División de superficie En bandas Colores Puros y uniformes Pinturas planas. Bidimensionalidad Luz uniforme División de superficie En bandas Colores Puros y uniformes Pinturas planas. Bidimensionalidad Luz uniforme Colores buscan Armonía cromática No fieles a naturaleza Predominio Del dibujo Características específicas pinturas. Pantócrator San Isidoro de León

TENDENCIAS TENDENCIAS

ITALIOBIZANTINA Ábside. San Clemente de Tahull ITALIOBIZANTINA Ábside. San Clemente de Tahull

FRANCOBIZANTINA Pantócrator San Isidoro de León FRANCOBIZANTINA Pantócrator San Isidoro de León

TEMAS REPRESENTADOS a. O tema principal é o Pantocrátor (Deus Todopoderoso, Creador e Xuzgador) TEMAS REPRESENTADOS a. O tema principal é o Pantocrátor (Deus Todopoderoso, Creador e Xuzgador) representado na bóveda da ábsida central encerrado na mandorla (símbolo do resplandor da divindade de Cristo), rodeado de anxos ou dos símbolos dos Evanxelistas (tetramorfos). b. Nos muros das ábsidas represéntanse en franxas á Virxe cos apóstolos, profetas e santos (a mesma distribución dos mosaicos bizantinos). c. Outras veces, o Pantocrátor cede o seu posto á Virxe co Neno. d. Os muros laterais do templo cóbrense con temas do Antigo e Novo Testamento, dispostos en grandes zonas horizontais subdivididos en cadros.

SAN CLEMENTE DE TAHULL SAN CLEMENTE DE TAHULL

San Clemente de Tahull Simetría Geometrización Claseshistoria San Clemente de Tahull Simetría Geometrización Claseshistoria

SANTA MARÍA DE TAHULL SANTA MARÍA DE TAHULL

Ábside. Santa María de Tahull Ábside. Santa María de Tahull

Detalles. Santa María de Tahull Detalles. Santa María de Tahull

SAN ISIDORO DE LEON SAN ISIDORO DE LEON

Bóvedas. San Isidoro de León Bóvedas. San Isidoro de León

Anunciación a los pastores. San Isidoro de León Anunciación a los pastores. San Isidoro de León

Degollación de los Inocentes San Isidoro de León La última Cena Degollación de los Inocentes San Isidoro de León La última Cena

EL PÓRTICO DE LA GLORIA EL PÓRTICO DE LA GLORIA

Clasificación: Arte románico Escultura Pórtico de la Gloria 1168 -1188 Autor: Maestro Mateo y Clasificación: Arte románico Escultura Pórtico de la Gloria 1168 -1188 Autor: Maestro Mateo y su taller Transición al gótico tanto en la escultura como en la arquitectura Puerta oeste de la catedral de Santiago Material: piedra (granito y mármol). Policromado • Pórtico de la Gloria

ALZADO ALZADO

CRIPTA CRIPTA

ARCADA CENTRAL ARCADA CENTRAL

Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria • Arco central. • Tema: – Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria • Arco central. • Tema: – El árbol de Jessé (naturaleza humana) – En posición sedente: • el apóstol Santiago( acoge al peregrino) • Intermediario entre la tierra y la gloria – En el tímpano: • • • La Gloria (naturaleza divina) Cristo Juez que muestra las llagas Ángeles con los instrumentos de la Pasión Los evangelistas Los elegidos Los 24 ancianos del Apocalipsis con instrumentos musicales – Detrás del parteluz, el maestro Mateo arrodillado

Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria – Aspectos de contenido • Mensaje Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria – Aspectos de contenido • Mensaje del fin del miedo al dios Juez. • Mensaje de esperanza en la salvación. • Cristo aparece como Redentor • Santiago aparece como intermediario entre la tierra y el cielo • Recibe al peregrino • Su rostro es amable y acogedor • Nos habla del contexto de una ciudad llena de entusiasmo artístico y religioso: Santiago • Ejerció influencia en catedrales posteriores: • Orense • Tuy • Chartres

SAN JUAN SAN JUAN

Cristo en Majestad Ancianos músicos Ángeles con Símbolos de la pasión Elegidos Apóstol Santiago Cristo en Majestad Ancianos músicos Ángeles con Símbolos de la pasión Elegidos Apóstol Santiago Árbol de Jessé Parteluz y tímpano. Santiago de Compostela

ARCADA DEREITA ARCADA DEREITA

Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria • arco derecho • Tema : Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria • arco derecho • Tema : • El Juicio Final • Elegidos y condenados

ARCADA ESQUERDA ARCADA ESQUERDA

Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria • arco izquierdo • Tema: • Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria • arco izquierdo • Tema: • anástasis – Las tribus de Israel – Creador, Adán y Eva – El Paraíso

ESTATUAS COLUMNA ESTATUAS COLUMNA

Arte románico Escultura Pórtico de la Gloria: pilastras que separan los arcos. Tema En Arte románico Escultura Pórtico de la Gloria: pilastras que separan los arcos. Tema En las columnas adosadas a las pilastras que separan los arcos: • Profetas, a la izquierda • Jeremías • Daniel • Isaías • Moisés • Apóstoles, a la derecha • Pedro • Pablo • Santiago • Juan Profetas Mayores Ápóstoles

Profetas. Antiguo Testamento Apóstoles. Nuevo Testamento Jambas. Santiago de Compostela Profetas. Antiguo Testamento Apóstoles. Nuevo Testamento Jambas. Santiago de Compostela

JEREMIAS DANIEL ISAÍAS MOISES JEREMIAS DANIEL ISAÍAS MOISES

Jeremías, Daniel, Isaías Moises Jeremías, Daniel, Isaías Moises

Pedro Pablo Santiago juan Pedro Pablo Santiago juan

OBRAS MESTRE MATEO OBRAS MESTRE MATEO

OBRAS OUTROS MESTRES OBRAS OUTROS MESTRES

Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria • Aspectos formales y técnicos – Arte románico Escultura • Pórtico de la Gloria • Aspectos formales y técnicos – Frontera entre el románico y el gótico Del gótico: • Expresividad, interrelación • Expresión natural • Separación del marco arquitectónico • Pliegues naturales de la ropa • En la bóveda arcos apuntados y bóveda de crucería Con Daniel la Edad Media empezó a sonreír