Роль охорони праці в збереженні трудових ресурсів.

Скачать презентацию Роль охорони праці в збереженні трудових ресурсів. Скачать презентацию Роль охорони праці в збереженні трудових ресурсів.

prezentaciya_microsoft_office_powerpoint_(2).pptx

  • Размер: 526.8 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 10

Описание презентации Роль охорони праці в збереженні трудових ресурсів. по слайдам

Роль охорони праці в збереженні трудових ресурсів. Роль охорони праці в збереженні трудових ресурсів.

Охорона праці – це система правил і заходів,  які забезпечують безпечну роботу на даному виробництві.Охорона праці – це система правил і заходів, які забезпечують безпечну роботу на даному виробництві. При роботі на металорізальному верстаті необхідно передбачити ряд вимог, які б дозволили працюючому виконувати поставлене перед ним завдання в умовах, які передбаченні конструкторськими документами.

Основні аспекти охорони праці визначаються у сприянні росту ефективності суспільного виробництва за рахунок: - поліпшення умовОсновні аспекти охорони праці визначаються у сприянні росту ефективності суспільного виробництва за рахунок: — поліпшення умов праці; — підвищення безпеки праці; — зниження виробничого травматизму і профзахворювань; — зменшення робочих місць, які не відповідають вимогам ОП.

Підвищення соціального статусу ОП має вже конкретні результати в наступному проявленні: - зростанні продуктивності праці; -Підвищення соціального статусу ОП має вже конкретні результати в наступному проявленні: — зростанні продуктивності праці; — збереженні трудових ресурсів; — збільшенні сукупного національного продукту.

Трудові ресурси– це частина населення країни, що має необхідний фізичний розвиток, здоров’я, освіту,  культуру, здібності,Трудові ресурси– це частина населення країни, що має необхідний фізичний розвиток, здоров’я, освіту, культуру, здібності, кваліфікацію, професійні знання для роботи у сфері суспільно корисної діяльності.

Трудовий потенціал – це сукупна здібність до праці, потенційна трудова дієздатність суспільства. Він є похідним відТрудовий потенціал – це сукупна здібність до праці, потенційна трудова дієздатність суспільства. Він є похідним від людського потенціалу и одночасно складовою економічного потенціалу держави у цілому, який характеризує можливості економіки у виробництві матеріальних благ, наданні послуг, задоволенні економічних потреб суспільства. Треба зазначити, що потенціал взагалі та людський потенціал зокрема не є незмінною величиною, його можна трактувати як певну даність, що характеризує її носія.

Якісна сторона трудового потенціалу суспільства визначається: -станом здоров’я працездатного населення, показниками його психофізіологічного розвитку; -професійно-кваліфікаційним рівнемЯкісна сторона трудового потенціалу суспільства визначається: -станом здоров’я працездатного населення, показниками його психофізіологічного розвитку; -професійно-кваліфікаційним рівнем працездатного населення, тобто рівнем загальної і професійної освіти, наявністю певних знань і практичного досвіду й навичок; -соціально-особовими характеристиками.

Чисельність трудових ресурсів - показник динамічний, він постійно змінюється залежно від багатьох факторів: демографічних,  соціальнихЧисельність трудових ресурсів — показник динамічний, він постійно змінюється залежно від багатьох факторів: демографічних, соціальних та економічних. Основні стадії зайнятості населення полягають у формуванні, розподілі, перерозподілі та використанні трудового потенціалу. Найчастіше розрізняють такі форми зайнятості, як загальна, повна, оптимальна і раціональна.

Ефективна зайнятість населення - це корисна трудова діяльність громадян,  спрямована на підвищення продуктивності роботи, збільшенняЕфективна зайнятість населення — це корисна трудова діяльність громадян, спрямована на підвищення продуктивності роботи, збільшення обсягів виробництва та скорочення витрат робочого часу.

     Виконала Шиманська Марта група № 5 Виконала Шиманська Марта група №