Скачать презентацию РЕНТНА ПЛАТА Питання для обговорення 1 Платники Скачать презентацию РЕНТНА ПЛАТА Питання для обговорення 1 Платники

Рентна плата_пр.pptx

  • Количество слайдов: 15

РЕНТНА ПЛАТА РЕНТНА ПЛАТА

Питання для обговорення 1. Платники рентної використання води. плати за спеціальне 2. Об'єкт та Питання для обговорення 1. Платники рентної використання води. плати за спеціальне 2. Об'єкт та база оподаткування рентною платою за спеціальне використання води. 3. Ставки рентної плати за спеціальне використання води та строки сплати податку. 4. За які води не справляється плата за спеціальне використання води 5. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України, її основні елементи.

Питання для обговорення 6. Рентна плата за користування надрами. 7. У вигляді яких платежів Питання для обговорення 6. Рентна плата за користування надрами. 7. У вигляді яких платежів справляється рентна плата за користування надрами 8. Які корисні копалини відносять до об’єктів плати за користування надрами 9. Від чого залежить розмір ставки за спеціальне використання лісових ресурсів 10. Як розраховується та сплачується рентна плата за використання лісових ресурсів

 Розміри збору за спеціальне використання води встановлюються відповідно до нормативів плати, обсягів використаної Розміри збору за спеціальне використання води встановлюються відповідно до нормативів плати, обсягів використаної води та лімітів її використання. Нормативи плати диференційовані наступним чином: - ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод залежать від басейну річки; - ставки збору за спеціальне використання підземних вод залежать від регіону.

 У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у 5 -кратному розмірі, виходячи з обсягів використаної води понад встановлений ліміт, ставок збору та коефіцієнтів. Отже, сума збору, що підлягає перерахуванню до бюджету, обчислюється таким чином: якщо Ф = Л, то сума плати = Ф С; якщо Ф Л, то сума плати = Л С+(Ф-Л) С 5; де: Ф - фактичний обсяг води, що використана; Л – встановлений ліміт використання води; С – ставка збору)

Практичні завдання Завдання 1. Визначити розмір рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів. Дані Практичні завдання Завдання 1. Визначити розмір рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів. Дані для виконання завдання. Промислове підприємство розташоване у басейні ріки Південний Буг. За звітній період використало 2000 м 3 води. Затверджений ліміт забору води на звітний період становить 1500 м 3 води. Ставка плати за використання води дорівнює 39, 22 грн. за 100 м 3.

Методичні рекомендації для розв’язку 1. Визначимо суму перевищення ліміту використання водних ресурсів: 2000 м Методичні рекомендації для розв’язку 1. Визначимо суму перевищення ліміту використання водних ресурсів: 2000 м 3 – 1500 м 3 = 500 м 3 2. Нарахована сума рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів за звітний період становить: 1500 м 3 * 39, 22 /100 = 588, 3 грн. 3. Нарахована сума рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів за перевищення ліміту води становить: 500 м 3 * 39, 22 * 5 / 100 = 980, 5 грн. РП=588, 3 + 980, 5 = 1568, 8 грн.

 Завдання 2. Промислове підприємство у своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного значення із Завдання 2. Промислове підприємство у своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного значення із змішаного джерела. Установлений ліміт води становить – 1100 куб. метрів. Згідно показників вимірювальних приладів, до змішаного джерела водопостачання забрано 1200 куб. м. : з них поверхневої води – 700 куб. м. ; підземної води – 500 куб. м. ; Ставка за використання поверхневої води – 39, 22 грн. за 100 куб. м. ; підземних вод – 48, 89 грн. за 100 куб. м. Визначити суму рентної плати за спеціальне використання води за звітний період та строки сплати до бюджету та подачі звітності.

Методичні рекомендації для розв’язку 1)Ліміт 1100 куб. м/1200 куб. м=91, 7% 2)Нарахована сума збору Методичні рекомендації для розв’язку 1)Ліміт 1100 куб. м/1200 куб. м=91, 7% 2)Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів в межах ліміту використання води становить: 2. 1) з поверхневої води в межах ліміту: 700 куб. м. х 91, 7/100 = 642 куб. м 642 куб. м x 39, 22/100 = 251, 79 (грн. ) з поверхневих вод

 2. 2) з підземної води в межах ліміту 500 куб. м х 91, 2. 2) з підземної води в межах ліміту 500 куб. м х 91, 7/100=458 куб. м: 458 куб. м x 48, 89 /100 = 223, 92 (грн. ) 3) Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів за перевищення ліміту використання води становить: - з поверхневої води 700 кубм. - 642 куб. м=58 куб. м x 39, 22 x 5/100 = 113, 74(грн. ). - з підземних вод ( 500 куб. м. – 458 куб. м=42 кубм. 42 куб. м x 48, 89 x 5/100 = 102, 67 (грн. ). Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року: 251, 79 грн. + 223, 92 грн. + 113, 74 грн. + 102, 67 грн. = 692, 12 (грн. )

 Завдання 3. Обчислити рентну плату за спеціальне використання водних ресурсів. Дані для виконання Завдання 3. Обчислити рентну плату за спеціальне використання водних ресурсів. Дані для виконання завдання. Підприємство використовує воду річки Дніпро. Для нього затверджено ліміт у обсязі 1700 м 3. Фактично використано 1800 м 3.

 Завдання 4. Обчислити рентну плату за спеціальне використання водних ресурсів. Дані для виконання Завдання 4. Обчислити рентну плату за спеціальне використання водних ресурсів. Дані для виконання завдання. Ставкове рибне господарство знаходиться у Вінницькому районі. Для нього затверджено ліміт у обсязі 500 тис м 3.

 Завдання 5. Промислове підприємство розташоване в басейні річки Дніпро Черкаської області та у Завдання 5. Промислове підприємство розташоване в басейні річки Дніпро Черкаської області та у своїй діяльності використовує водні ресурси з річки. Установлений для цього підприємства ліміт води становить 1100 куб. м. Припустимо, згідно з даними первинного обліку води за показниками вимірювальних приладів до джерела водопостачання забрано 1200 куб. м води. Підприємство фактично використало водних ресурсів за звітний період з урахуванням втрат у системах його водопостачання 1300 куб. м. Нарахувати суму рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів.

 Завдання 6. Лісозаготівельнику виділено лісосічний фонд на поточний рік на лісозаготівельній ділянці (дубове Завдання 6. Лісозаготівельнику виділено лісосічний фонд на поточний рік на лісозаготівельній ділянці (дубове насадження) – 5 га. За лісорубним квитком визначено ділової деревини – 538, 8 куб. м і дров’яної – 287 куб. м. Здійснити розрахунок рентної плати за використання лісових ресурсів для такого випадку.

 Завдання 6. Визначити розмір рентної плати за використання лісових ресурсів. Дані для виконання Завдання 6. Визначити розмір рентної плати за використання лісових ресурсів. Дані для виконання завдання. Підприємством-лісокористувачем заготовлено такі ресурси: Сосна – 200 м 3 Дуб – 120 м 3